Ferguson: De rechtspositie van Nederlanders in China

Jan Willem Helenius Ferguson: De rechtspositie van Nederlanders in China (’s-Gravenhage : Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij v/h L.Smits 1925)

Digitized: delpher | KB Bibliographic reference: – No copy listed in Wiener Chinabibliographie

Share

De Kerk groeit

De Kerk groeit. Gedenkschrift ter gelegenheid van de wijding der eerste Chineezen tot Bischoppen der H. Kerk. 28. October 1926. ([Breda] : Stichting „Het pauselijk liefdewerk van den H. apostel Petrus“/Leiden: Ars Catholica 1926)

Digitized: delpher | KB Bibliographic reference: – No copy listed in Wiener Chinabibliographie

Share

Raalte: Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis der extra-territorialiteitsrechten in China

E. van Raalte: Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis der extra-territorialiteitsrechten in China. Het einde van de Chineesch-Belgisch verdrag van 1865. ([s.l.]: [s.n.] [1927])

Digitized: delpher | KB Bibliographic reference: – No copy listed in Wiener Chinabibliographie

Share

Rutgers: Door Amerika, Japan en Korea naar China

H. C. Rutgers: Door Amerika, Japan en Korea naar China (Zeist: Ploegsma, 1922)

Digitized: delpher No copy listed in Wiener China-Bibliographie

Share

Catalogus van de Chineesch-Indische boekverzameling (der Athenaeum-Bibliotheek te Deventer)

[Athenaeumbibliotheek (Deventer)/Bernardus Hoetink/J.C. van Slee] Catalogus van de Chineesch-Indische boekverzameling (der Athenaeum-Bibliotheek te Deventer) (Deventer: Athenaeum-Bibliotheek 1925)

Digitized: delpher | KB Bibliographic reference: – No copy listed in Wiener Chinabibliographie

Share

Overweel: China

J. Overweel: China (Groningen/Batavia: Wolters, 1934)

Digitized: delpher No copy listed in Wiener China-Bibliographie

Share

Liau: De worstelstrijd in China

Liau Han-Sin: De worstelstrijd in China. De Ongelijke Verdragen en de Chineesche Revolutie (Amsterdam: De Toorts 1927)

Digitized: Delpher | KB Bibliographic reference: – No copy listed in Wiener Chinabibliographie

Share

Ku: The autobiography of a Chinese historian

Ku Chieh-kang: The autobiography of a Chinese historian (Leiden: Brill, 1931)

Digitized: delpher No copy listed in Wiener China-Bibliographie

Share

Kiang: New culture movements in China

Kiang Kang Hu: New culture movements in China (The Hague: [s.n.] 1922)

Digitized: Delpher | KB Bibliographic reference: – No copy lited in Wiener Chinabibliographie

 

Share

Chang: Sino-Portuguese trade from 1514 to 1644

T’ien-tsê Chang [Zhang Tianze 張天澤]: Sino-Portuguese trade from 1514 to 1644. A synthesis of Portuguese and Chinese sources (Leiden: Brill, 1933)

Digitized: delpher No copy listed in Wiener China-Bibliographie

Share

Repositories | Digital collections

Keywords