Gong at Ritmo
Lunggating Pilipino, Edru Abraham at ang
KONTempoRAryang GAmelan PIlipino
Ating Pilipinas sa Timog Silangang Asya Sample 1: (WAV, 671 kB)
Ritwal ng Baybaylan: Alay sa Kalikasan Sample 2: (WAV, 288 kB)
Sample 3: (WAV, 355 kB)
Kaya ng Pinoy Sample 4: (WAV, 311 kB)
Sample 5: (WAV, 142 kB)
Sample 6: (WAV, 290 kB)
Palu-palo ng mga Ivatan sa Batanes Sample 7: (WAV, 267 kB)
Binalig ng mga Magidanaw sa Katimugang Pilipinas Sample 8: (WAV, 365 kB)
Aliwan ng mga Ita sa Bundok Pinatubo Sample 9: (WAV, 310 kB)
Sample 10: (WAV, 96 kB)
Tallelet ng mga Yogad sa Probinsiya ng Isabela Sample 11: (WAV, 281 kB)
Pangalay ng mga Tausug sa Tawi-tawi Sample 12: (WAV, 347 kB)
Gangsa Palook ng mga Kalinga sa Kordilyera Sample 13: (WAV, 320 kB)
Kaysarap Mabuhay sa Bayang Payapa Sample 14: (WAV, 140 kB)
Sample 15: (WAV, 390 kB)

© Produksyong Itawit-Ibanag
Bulwagang Rizal (F.C.) 2003, Unibersidad ng Pilipinas. Lungsod Quezon 1101 Pilipinas.


[Austrian-Philippine Homepage] [Culture and History] [KONTRA-GAPI]
Document
created: February 20, 1997
updated: February 20, 1997
APSIS Editor Johann Stockinger