Skip to main content

Rezensionen des Briefwechsels Bahr/Kvapil von Kurt Ifkovits

Georg Escher: „Ihre Versöhnungs- oder wenigstens Verständigungsidee“: Der Briefwechsel Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil. kakanien.ac.at/rez/GEscher3.pdf

Lucie Kostrbová: Kurt Ifkovits: „Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumen-te“. Unter Mitarbeit von Hana Blahová. Peter Lang, Bern – Berlin – Bruxelles – Frank-furt am Main – New York – Oxford – Wien 2007, 725 s. In: Masaryk#uv sborník XIV (2006-2008), S. 531-534.

Vratislav Doubek: Svět pražské a vídeňské společnosti v dopisech. Edice korespondence Hermanna Bahra a Jaroslava Kvapila. In: Dejiný a soucasnost 30 (2008), č. 7, S. 8.

Manfred Jähnichen: Kurt Ifkovits: Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumen-te. In: Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Vereins NF 22 (2008), S. 251-253.

Katharina Wessely: Kurt Ifkovits: Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumente. In: http://www.univie.ac.at/film/php/rezension/rezens.php?action=rezension&r...

František Knopp: odjinud. In: A2 kulturní týdeník, ročník 4 (2008), č. 50, 10. 12. 2008, 29. [u. a. über Kurt Ifkovits: Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumente].

István Fried: Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil: Briefe, Texte, Dokumente. [Hrsg. von] Kurt Ifkovits; [Unter Mitarbeit von] Hana Blahová. In: Helikon 54. évf. 4. sz. (2008), S. 685-686.

Daniel Vojtěch: Politika rané moderny: k nové setkání a vzájemné inspiraci pražské a víde§nské modernistické „dramatugie“ na přelomu 19. a 20. století. (Kurt Ifkovits: Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumente […]). In: Divadelní revue 20 (2009), H. 3, S. 51-54.

Donald G. Daviau: Hermann Bahr-Jaroslav Kvapil: Briefe, Texte, Dokumente. In: Modern Austrian Literature 42 (2009), Issue 4, p. 93-94.

Vratislav Doubek, Lucie Kostrbová: Česko-německé přátelství na hrane dvou světu. In: Slova a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia VI (2009), 11/12, S. 236-247. [Rez. v. Kurt Ifkovits: Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil. Briefe, Texte, Dokumente].

Primus-Heinz Kucher auf literaturhaus.at Rezension

J. Pokorný: Hermann Bahr – Jaroslav Kvapil, Briefe, Texte, Dokumente […]. In: Česká časopich historický 107/2009, H. 1, S. 207-208.