Chloroplast Signals - COSI-WEB
MC_actions
eurostars

Chloroplast Signals

EU-funded Initial Training Network (ITN)
Contract number: GA-215174


de es gb it pl fr pt

Główne Cele Sieci COSI

COSI integruje młodych naukowców wokół bardzo innowacyjnego interdyscyplinarnego programu, który stawia sobie za cel identyfikację sieci regulatorowych kontrolujących funkcje chloroplastów. Aktywny udział Bayer Bioscience, centrum biotechnologii roślin w ramach Bayer CropScience jako partnera sieci umożliwi współpracę pomiędzy ośrodkami akademickimi a przemysłem w sektorze biotechnologii roślinnej, mającą w perspektywie na celu poprawę wydajności i odporności na stres roślin uprawnych. Partnerzy sieci pracują nad różnymi aspektami fotosyntezy glonów i roślin wyższych oraz nad ścieżkami sygnałowymi indukowanymi przez warunki środowiska. To nowe połączenie doświadczeń jest jednym z głównych źródeł siły COSI, ponieważ zaznajamia zaangażowanych w sieci naukowców z różnymi „szkołami myślenia”...

Na gruncie naukowym COSI koncentruje się na indukowanej środowiskowo fosforylacji białek i na przekazie sygnału wapniowego w regulacji metabolizmu chloroplastów. Regulacja funkcji chloroplastów w metabolicznej sieci komórki będzie badana w ramach zintegrowanego programu badawczego, który składa się z pięciu zadań badawczych.

Zintegrowany systematyczny program szkoleniowy COSI składa się z warsztatów metodologicznych i uzupełniających, oraz towarzyszących im wizyt w pracowniach partnerskich. Program ten zwiększa szanse zatrudnienia młodych naukowców. Specjalistyczna wiedza na temat różnorodnych aktualnych technik badawczych, które można zastosować do wielu różnych problemów biologicznych, dostarczy umiejętności, które mogą być przeniesione do wielu innych dziedzin nauk biologicznych, genomiki i biotechnologii.
Co więcej, szkolenie w dziedzinach istotnych dla przemysłu, oferowane przez partnera z przemysłu, zwiększy szanse młodych uczonych na bardzo konkurencyjnym europejskim rynku pracy w dziedzinie biotechnologii i poza nią.

 

Websites by Adrian Pfanzagl