Universität Wien

Die ungarische Sprache in Österreich – A magyar nyelv Ausztriában


Diese Seiten enthalten Informationen über sprachwissenschaftliche Projekte und Veranstaltungen der Abteilung Finno-Ugristik des Institutes EVSL der Universität Wien. Die Abteilung Finno-Ugristik ist u.a. als einzige Institution für Lehre und Forschung der ungarischen Sprache und Literatur in Österreich auf Universitätsebene zuständig. Sie bildet als einzige Institution außerhalb des traditionell ungarischsprachigen Gebietes ungarische SprachlehrerInnen aus.
     Ezen a honlapon a bécsi egyetem Finnugor tanszékének olyan nyelvi kutatásairól és rendezvényeiről szóló tájékoztatások találhatók, amelyek az Ausztriában beszélt magyar nyelvhez kapcsolódnak. A bécsi Finnugor tanszék Ausztriában az egyetlen egyetemi szintű intézmény, amelyen magyar filológiai kutatás és oktatás történik, valamint a magyar nyelvterületen kívül az egyetlen magyartanárokat képző tanszék.

Die Links auf der linken Spalte führen zu den Projekten und Veranstaltungen. Weitere Informationen auch auf der Institutshomepage.
     A baloldali linkek az egyes projektekhez, rendezvényekhez vezetnek. További információk a tanszék honlapján találhatók.


  Aktualisiert I/2007 · Webmistress