2009/0189

Ukraïns'ka radjans'ka encyklopedija

Ukrainskaja sovetskaja enciclopedija / Holovna red.kol. M[ykola] P. Bazan .... - 2. vyd.. - Kyiv : Holovna red. Ukraïns'koï radjans'koï encyklopedii. - T. 1 - 1977 -

Bestandsinformationen

Bestand:
Volltext:

Bestand/Volltextlink/Korrekturantrag hinzufügen