2009/1490

Imenik mesta u Jugoslaviji

Opštine u SFRJ. Opštine po republikama i pokrajinama. Opštine u SFRJ, sa teritorijalno nadležnim sudovima i tužilaštvima. Naseljena mesta, sa opštinama i nadležnim poštama. Registar pošta u SFRJ, sa karakterističnim poštanskim brojevima / Božidar Djordjevič; Bogoljub Vasič. - Stanje 30. novembra 1972. - Beograd : Novinska Ustanova Službeni List SFRJ, 1973. - 473 S.

Bestandsinformationen

Bestand:
Volltext:

Bestand/Volltextlink/Korrekturantrag hinzufügen