2009/1503

Majtán, Milan

Názvy obcí Slovenskej Republiky : (vývin v rokoch 1773 - 1997) / Milan Majtán. - 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Vydavat. Slovenskej Akad. Vied, 1998. - 600 S. ; 24 cm

Bestandsinformationen

Bestand:
Volltext:

Bestand/Volltextlink/Korrekturantrag hinzufügen