print

ñi

Lemma:ñäś, näṣ
Language:TA, TB
Word class:Pronoun
Word subclass:Personal pronoun

Pronoun

Case:Genitive
Number:Singular
Gender:Masculine, Feminine

Occurrence (359)

 1. A 1 | a4 | 10: ... : tämyo kāsu tsraṣṣune pukaṃ pruccamo ñi pälskaṃ : || tsraṣṣuneyo täm(·)e –
 2. A 2 | a6 | 12: ... nu tsraṣṣune pratipakṣ nāṃtsu tämyo tsraṣṣune ñi a – –
 3. A 4 | a1 | 6: yātluneyo sne nākäm : tämyo amok ñi pälskaṃ pukaṃ pruccamo wrasaśśi : 5 ...
 4. A 6 | a1 | 7: c mā nu yutkos klyom śo ñi : rasaṣ poke paṃ ypamāṃ sumnātr ...
 5. A 6 | a2 | 9: ... : mäsratsi pe ṣñikek nu kātkäṣtär ñi tuṅkyāriñc : 1 || kuss aśśi ...
 6. A 7 | a1 | 9: ... śol kulypamäntāp mā yäl tämyo sās ñi ṣñaṣṣeyāp ṣñi lyutār pāk śkam –
 7. A 7 | b4 | 12: ... kratswas ṣutkmäs śorkmäsyo mälkoñcsaṃ ṣyak mäṃtne ñi (saṃ)
 8. A 7 | b6 | 13: ... naṣ āñcäm ñomā : mäṃtne kratswsaṃ ñi tuṅk tāk (tä(m)n(e)k)
 9. A 8 | b5 | 10: ... klopasu nāṃtsu yaṃtrācāre träṅkäṣ pälkāc nācki ñi klop caṣ || śuri(ṣinaṃ)
 10. A 8 | b6 | 5: || pekäntāśśi käṣṣiśśi käṣṣi pekant ñi naṣu : lokit yeṣ ñi yantärṣi ...
 11. A 8 | b6 | 9: ... pekant ñi naṣu : lokit yeṣ ñi yantärṣi śomiṃ cami spa(ktāṃ)
 12. A 9 | a4 | 6: nātäk ālu ypeṣi pekant yeṣ ñi waṣtā kākärpu ṣeṣ säm tāpärk kip ...
 13. A 9 | b1 | 15: ... wrassac träṅkäṣ maśkaṃ śercär ‹ṣ›u pkāmā(c ñi)
 14. A 9 | b4 | 7: ... yaṃtrācāre : mar ṣñi poṣi mar ñi peke ka‹t› yat sne maṅk : ...
 15. A 10 | b4 | 12: ... parmā tu rāmes paṣ kene taṃ ñi (a)|napär
 16. A 11 | b4 | 4: ypamāṃ sas träṅkäṣ ñi amokyo täṣ cämplune kuprene waluntāp ṣñi ...
 17. A 13 | b1 | 3: – – – palonās weñās ñi nu pälskaṃ pñintukk ats tanaṃ pukaṃ ...
 18. A 14 | b5 | 13: ... klopäṃtwaṃ śkaṃ āñu ypeñc || tämyo ñi pñintu pukaṃ śpā(lmeṃ)
 19. A 20 | a6 | 7: ... apratitulyenaṃ || ptāñkte ñom klyoṣā wārpat ñi pältsäk kāswoneyac ñā – –
 20. A 20 | b2 | 17: ... täm träṅkäṣ kuc täm watku wätkäṣ ñi :
 21. A 23 | b5 | 10: ... āsre päśre tsre (kroś)śe tukri wlesmāṃ ñi tsaräṃ aṃśre nāṃtsuṣ : ñäkcy opleṃ ...
 22. A 24 | b6 | 2: (sä)s ñi ākāl knitä(r) – – – – ...
 23. A 25 | a1 | 5: ... – – – (ptāñ)kät : pācar ñi tākiṣ śuddhatoṃ ñom wäl māca|(r
 24. A 29 | b2 | 4: pnäṣṣ-äṃ : 1 mā ñi cämplune olyi-k /// (19 syl. lost)
 25. A 38 | b4 | 1: ñi cami wewñunt na /// (saṃsārä)|ṣ
 26. A 58 | a4 | 1: /// ñi täpräṃ ṣuläṣ : ke mosan-ne ṣaddandeṃ ...
 27. A 60 | b5 | 4: /// ñäkci napeṃṣi kär-paräṃ ñi mā artär ślak śkaṃ || bahuprakāraṃ ...
 28. A 61 | b2 | 3: /// yā nu ñi sne nākämm oki pälkäṣ pälkār cämplum ...
 29. A 65 | a6 | 7: ... (ka)klyuṣuräṣ wäl träṅkäṣ nātäk se mā ñi cwaṃ koluneṣi ime ṣeṣ • ṣñikek ...
 30. A 66 | a1 | 6: /// käm naṣt tanäk ṣurmaṣ täṣ ñi krāso kakmu pälkār ckācar || śāntawantākaṃ ...
 31. A 66 | a4 | 16: ... āleyaṃ śanweṃyo ppälskār ckācar mänt ya(l ñi)
 32. A 67 | b1 | 8: ... m· rakeyo saräs puskās āṅkaräs rsunāmāṃ ñi : ñareṣiṃśśi klopäṣ pkänt klopyo pältsäk
 33. A 67 | b2 | 16: ... ṣäkk āṅkari pak saluṣitsrāk pākär tāki ñi neṣiṃ sä
 34. A 68 | b5 | 2: ṣṣiñ ñi seyo parnoreṣinā – – yäntu tmā ...
 35. A 68 | b6 | 5: ... || – – – – ṣe ñi se at·āśik cintāmaṇi w(m)ā ///
 36. A 71 | a1 | 7: ... ṣ träṅkäṣ penäs kraś mänt yal ñi || śāntawantākaṃ || jambudvipā kākmärtik wäl ...
 37. A 71 | a2 | 15: ... ślāñcālyi : mā nu ākāl knäṣtär ñi penä
 38. A 71 | a6 | 12: ... āykeṣeñ || samakkorrenaṃ || potsāṃ tkanā ñi
 39. A 71 | b1 | 15: ... rake träṅktsi mā tswātär cämpamo pe ñi se säs : pentsāc-äṃ
 40. A 74 | b4 | 8: ... āñcäm : yantraṃ oki caṣ klopyo ñi kātsaṃ ā
 41. A 75 | b1 | 4: /// (bodhi)sattu träṅkäṣ mar ñi pä(ltsäk āri)ñc wtākot malywät kuyalte mā ...
 42. A 75 | b2 | 1: /// ñi pälkār cämplumiṃ puk oṃā – – ...
 43. A 75 | b3 | 5: /// (mā cami ari)ñ-caṇāk caṃ ñi ṣñi wra – – – – ...
 44. A 75 | b4 | 13: ... masal (yamtsune-yo) yeṣ säm wsom pär ñi (pratskaṃ)
 45. A 78 | a5 | 13: ... rmaś·prak· l· ·ṣ śkaṃ kākku ṣet ñi – – – – – – ...
 46. A 79 | a2 | 10: ... ñāts(e) naṣ (ṣñi)kek ṣu piṣ se ñi āriñcā kārmeṃ anaprä pesā oram pä(ṣtam)
 47. A 79 | b2 | 8: ... ypamāṃ wraṣäl ślā aśśi kupre subhādrā ñi wlalune mā kläsmāṃ – – – ...
 48. A 81 | a4 | 5: /// m yomnāt ṣakk atsek ñi cam wākäm lkātsi ṣeṣ ///
 49. A 81 | b5 | 2: /// k ñi wlalune pärkñämm ātāk tāṣ riyaṃ : ...
 50. A 84 | a6 | 2: /// cki ñi penu waṣtäṣ läñcluneyäṣ pkänt ///
 51. A 85 | a1 | 2: /// tākiṣ ñi ///
 52. A 85 | a2 | 1: /// ñi nākñanträ ///
 53. A 91 | a6 | 2: /// mā ñi suk tṣaṃ naṣ : mäṃtne cut ...
 54. A 91 | b1 | 3: /// nt swāsäṣ ñi : 1 priyaṅgu ṣtāmis karke mäṃtne ...
 55. A 91 | b6 | 5: ... kāpñeya – – – · ontāp ñi nu puk e
 56. A 92 | a5 | 5: /// cam śkaṃ lo psumār ñi kuyal lykäly lykäly tuṣt-ñi : mā
 57. A 93 | b3 | 7: ... wikāsam säm penu empelune mā naṣ ñi kucyone sne
 58. A 94 | a4 | 9: ... yantran oki wäṣt ywārckaṃ wni säṅkāṣ ñi
 59. A 94 | b5 | 7: ... sundari : tämyo pare mar yat ñi mar kenät ñi smā
 60. A 94 | b5 | 10: ... pare mar yat ñi mar kenät ñi smā
 61. A 101 | b3 | 2: /// lks· ñi āriñc marmas : 1 kusne tñi ...
 62. A 101 | b4 | 3: /// ryoki tsäkse ñi nātäk nande : ñäkcyāññ oki
 63. A 101 | b5 | 6: /// mnis kuc yāmwā kuyal pälkse ñi : 2 tä
 64. A 102 | b5 | 4: /// śtwar kälymeyu protkar ñi cesni klopyo : pyāpi
 65. A 107 | b4 | 7: ... klu sne ṣolyākās sas sasak yäṣ ñi wärtaṃ –
 66. A 108 | b5 | 9: ... tsmo ats caṣ wsālaṃ sundariṣi tuṅ ñi
 67. A 111 | b4 | 4: /// penu lānt praska ñi śpālmeṃ klaṅkā lmoräṣ
 68. A 112 | a2 | 3: /// par mā ñi pac tam ·ewā
 69. A 115 | a4 | 2: /// oki ñi poñcäṃ truṅkāṃ roñcäm klop : käryāñ ...
 70. A 115 | a4 | 9: ... truṅkāṃ roñcäm klop : käryāñ präṅki ñi npatär ñy oki ni ///
 71. A 115 | a5 | 7: ... tuṅk poto mā śkaṃ tāpärk prutkāṣ ñi : 1 || mā nāñi sne ...
 72. A 116 | a1 | 3: /// klāmār siṃsantär ñi oki cam klopyo puk marmañ : ...
 73. A 116 | b2 | 11: ... klyosnseñc : 1 puk kä śkaṃ ñi
 74. A 116 | b3 | 1: /// ñi wewñunt pättāññäkte märkampalis nṣaṃ ānewātsuneyā
 75. A 118 | a6 | 6: /// ṇäsyo yetu ārānt se tākiṣ ñi • tmäṣ tom
 76. A 120 | b6 | 1: /// ñi tampeyaṃn ats mā campsāṃ || pälkāc ...
 77. A 126 | b2 | 5: ne mā li· ñät ñi kucäṣ nāñi śol : ///
 78. A 144 | b6 | 7: ... p kāt kmāṃ nāṃtsu träṅkäṣ kri ñi āṣānik ṣokyo kri ñi || tmäṣ ...
 79. A 144 | b6 | 11: ... träṅkäṣ kri ñi āṣānik ṣokyo kri ñi || tmäṣ ptāñkät käṣṣi nandes –
 80. A 147 | a1 | 9: ... träṅkäṣ tñi kāswoney(ä)ntu āṣānik ṣrum tāk· ñi pälkār
 81. A 147 | a4 | 12: ... kärṣtāluneyā ypeyaṃ kaṣṭ pākär n(ä)ṃ – ñi tämyo tāpärk yso·o – – · ...
 82. A 149 | a5 | 10: ... – – r·o tāṣ rīyaṃ : ñi wot(ku)rā puk · ā – – ...
 83. A 149 | b3 | 7: ... – – – – – ṣmäṣ ñi kar mäṃt nu täm ñuk räklā ...
 84. A 157 | a6 | 5: /// śla yetweyntu lo risāt ñi paṃ || i
 85. A 157 | b3 | 3: /// essi wotka ñi säm āsuk
 86. A 158 | b4 | 4: /// m· mā naṣ ñi : mäṃtne wrasom koṃ ///
 87. A 160 | a5 | 2: /// prutkont ñi ime triksam ///
 88. A 161 | a3 | 4: /// klo tsaraṃ śak ñi ///
 89. A 164 | a4 | 5: /// m mā śkaṃ cämpäc ñi āriñc pältsäk ///
 90. A 164 | a5 | 2: /// pākṣiññā ñi iśvaradatte tā ///
 91. A 164 | a6 | 4: /// kuc (tä)m wätkäṣ ñi paṃ • ///
 92. A 170 | a5 | 1: ñi ānāntāpā saṃsāraṃ : t· ///
 93. A 172 | a5 | 2: /// pärk ñi nande nātäk ///
 94. A 177 | b6 | 7: ... pāpṣune ṣokyo māski : 2 tämyo ñi n· ///
 95. A 194 | a5 | 4: l klopyo koṣt ñi : 2 || tmä(ṣ) ///
 96. A 198 | a5 | 1: ñi ///
 97. A 202 | b4 | 1: /// ñi kāruṇik : pu
 98. A 214 | a7 | 5: /// ··āṣ || bādhari träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu (ñi ne)ṣ(i)näs knānmānäñcäs ...
 99. A 214 | a7 | 9: ... träṅkäṣ perāk ñi se kuyalte kaklyuṣu (ñi ne)ṣ(i)näs knānmānäñcäs käṣṣisäṣ mäskatär·· ///
 100. A 215 | a2 | 8: ... w(e) pi pkul wsā elant ārar ñi puk niṣpalntu : ni ///ä
 101. A 215 | a5 | 11: ... ats dhani (–) prā tkaṃ prutkāṣ ñi • || tärmmāṃ waśenyo bādhari träṅkäṣ ...
 102. A 215 | a6 | 10: ... säṃ okāk tinār mā śkaṃ naṣ ñi • kuc śkaṃ päñ känt tāke ...
 103. A 215 | a6 | 16: ... • kuc śkaṃ päñ känt tāke ñi || räskrä arū nirdhane trä ///
 104. A 215 | a7 | 3: /// (ku)prene et ñi kāsu śāwaṃ ākāläntu knāsam ci • ...
 105. A 215 | a7 | 13: ... ci • ku(prene) nu mā et ñi || samakkorrenaṃ || ṣpät koṃsaṃ ywārckā ...
 106. A 217 | a7 | 7: ... ṣakk atsek naslyes dūṣkacārṣ(i) klopaṃ śkaṃ ñi yāmär spaktāṃ tuṅkyo cem : cesmy ...
 107. A 218 | a5 | 9: ... tāpärk ślokaśśi wram kosne ime kalkaṣ ñi : ptāñktas tärkoräṣ saṃsāraṃ wrassäṣ pukäṣ
 108. A 218 | b2 | 7: ... s wäntās lwāśy upage pñi tämnäṣ ñi kucyone yiñc ñäktasac : koyäṣ wraseṃ ...
 109. A 218 | b2 | 16: ... : koyäṣ wraseṃ śmäṣ tpär ñäktasac ñi tärneñc ykorñe
 110. A 218 | b3 | 5: /// c pältsäk cem : mā ñi wāsklune mā rake pältsäk paramāṇū kṣaṃ ...
 111. A 218 | b7 | 3: /// : ñä – – ·e ñi okāk (sa)ṃsāräṣ tsäl(p)o ///
 112. A 220 | a3 | 5: /// yäntwaṃ : ote īme kälkā ñi ṣpartteyū patt ākāśśi : kuc yāmu ...
 113. A 221 | a1 | 2: kle– – ñi trik pältsäk epsāñ aśäṃ ākntsune : ...
 114. A 221 | a2 | 15: ... ( : ) – klopasu päṣtāk ñi cam klopaṃ tu se mä·ś· ///
 115. A 227-228 | b7 | 17: ... – – – maṃ ents arsantär ñi tākiṣ : wikseñc māntlune keṃ-pälkäntwäṣ ṣñi ...
 116. A 229 | b7 | 5: /// : 51 taṃ yärmaṃ taṃ ñi caṃ kāvviṣi ret(w)e – – ( ...
 117. A 230 | a3 | 7: ... ā /// /// ski sañce tāka ñi : sarki sañcentu māk kāṅkar ñi ...
 118. A 230 | a3 | 12: ... ñi : sarki sañcentu māk kāṅkar ñi rakentu mā skäṣlā : 54 tä-
 119. A 230 | a5 | 5: rakentu nu mā skant ñi māk wäknā ( : 55) /// ...
 120. A 230 | a5 | 14: ... /// tām krañcän märkampal ṣpärkāṣlune mar ñi nṣaṃ – ntsū tāṣ : pältsä-
 121. A 230 | b2 | 18: ... nunak – – – mu skāt ñi mā ciṃsā :
 122. A 230 | b3 | 14: ... nunak raritwā kāvvi kosne īme (kä)lkā ñi : kanis ā-
 123. A 230 | b4 | 13: ... – – kavvi : kuṣanti tākis ñi mäṃtne mācär mkältont se kuṣānti yaṣ ...
 124. A 232 | a4 | 1: /// ñi : tām (ka)pśañi kälpnātsi ///
 125. A 236 | b4 | 7: ... āyātwā neṣ särki kupre mā skantär ñi ///
 126. A 243 | b1 | 11: ... āṣtraṃ ṣ· – ·wā wäṣṣā ṣāmaṃ ñi – käṃtsāṣantāṃ wināsam c·kra
 127. A 250 | a2 | 3: /// wināṣlune tākiṣ ñi : – – skam krañcäṃ wäknaṃ ...
 128. A 255 | b8 | 6: ... tskäṃsanträ swiñc /// /// m·i śurām(ṣ)i ñi kāl(ta)ṅk klyoṣtär bhutāśśi murkcnā ya
 129. A 257 | a8 | 1: – – ñi tsopatsäṃ ynāñ·· – – (ā)ṣānikāṃ metrakäṃ ...
 130. A 258 | b5 | 4: /// brahmāyu pācar śaśälpu ñi saṃsāräṣ : tsälpäṣlyi tā(ṣ-ñi bra)hmāva(t)i (mācar)///
 131. A 258 | b6 | 2: /// (tsälp)i ñi : 1 || tmäṣ metrak ptāñ(kät) ...
 132. A 259 | a4 | 14: ... nṣ(aśśäl ṣiyak māk) wrasañ śoṣi cmoläṃtwaṃ ñi śāsnaṃ tsälpāluneṣi
 133. A 259 | a5 | 5: (ākāl rināntāñ ṣeñc cem ñi tsälpoṣ ṣeñc kus pat nu wrasañ ...
 134. A 259 | a5 | 10: ... pat nu wrasañ kāswa-)pälskāñ ṣeñc cem ñi märkampalṣi wärkänt spārtwäṣluneyo okāk ku(kkuṭa|pāt
 135. A 259 | a6 | 16: ... tsru āsar pälskāñ wrasañ ṣeñc ce(m ñi ṣo|kyo
 136. A 259 | a7 | 13: ... tāpärk nu cem wrasañ kene ṣakkatsek ñi śāsnaṃ kāswone(yntu yo|nmāluneṣi
 137. A 259 | a8 | 8: ... naṣ-äm saṃsārṣinās klopäntwäṣ mā tsälpoṣ tämyo ñi ṣa)kkatsek tsopatsäṃ pratihari pākkraśi yal ślak ...
 138. A 259 | b1 | 9: ... pākraśi yāmär kräntsāṃ opṣäly paryāri : ñi penu) tāpärk pākraśi yalyi (s)ām (o)pṣäly ...
 139. A 260 | a5 | 9: ... pācar warpiśkeyaṃ ytsi • śmäṣ klyoṣäṣ ñi märkampa
 140. A 260 | b8 | 8: ... • || niṣkramāntaṃ || pācarṣi ñemi ñi – – –
 141. A 263 | b2 | 4: ptsok wakal parmā ñi paṣ • nā ///
 142. A 270 | a5 | 3: /// ākā – – mät • ñi säm puttiśparṣi ā
 143. A 295 | a3 | 7: ... – – – – – – ñi : sälpmāṃ añcwāṣṣāñ päñ-känt śolymeñ
 144. A 295 | a4 | 2: ... – – – – – tär ñi wīyu trīkū cam klopyo 5 || ...
 145. A 295 | a5 | 5: ś(t tākiṣ ñi omäskenā)p yāmluneyis kusne ñi kāsu yāmäs camik näṣ omäsk(eṃ) pälskā ...
 146. A 296 | a1 | 2: – – – – s· ñi rarkuṣ t·lis ///
 147. A 304 | b1 | 4: /// ksunt indrisyo : āk(ā)l ñi aräṣt caṃ krañcäṃ
 148. A 305 | b2 | 2: /// (kṣaṇa)ñ ñi täpreṃ āptā mā katkar kosne tñi ...
 149. A 305 | b2 | 9: ... āptā mā katkar kosne tñi • ñi märkampa /// /// yā aviśaṃ cmaluneṣi ...
 150. A 305 | b6 | 7: ... tri asaṃkheṣi ṣtare śla oko ṣeṣ ñi
 151. A 321 | a7 | 5: /// ñy oki āyäntu wraṣ ñi kā ///
 152. A 322 | a4 | 2: /// nasam ñi – ṣ ///
 153. A 322 | b1 | 7: ... śāñi sne k· – – – ñi yū ///
 154. A 332 | a5 | 7: ... – – mäskatär : kusne yneś ñi yärk yatsi mā papy· ///
 155. A 332 | b1 | 6: ... – päñ känt puklā lo nakät ñi päñ känt puklā śka(ṃ) sä – ...
 156. A 338 | a5 | 1: /// ñi ākläṣlye knānmānäṣ wätkāltse tikṣnā ///
 157. A 338 | a8 | 4: /// puttiśparṣiṃ wles mskatär ñi ///
 158. A 341 | a3 | 5: nasam lyutār memaṣ paṣ ñi klyomiṃ śwātsik caṃ : 89 kulyi ...
 159. A 341 | a8 | 6: ... – ś·i nasam we śwātsi pūtkā ñi täm nek tāmac we tmäk sām ...
 160. A 342 | a2 | 4: ... – – – mā te tam ñi ṣtmo tämyo täm ñi kälṣäl caṣäṣ ...
 161. A 342 | a2 | 8: ... te tam ñi ṣtmo tämyo täm ñi kälṣäl caṣäṣ enäṣluneṣiṃ erkātune ||
 162. A 342 | b2 | 5: ñātseyäṣ pāṣlye mänt wätkäśś ñi ṣñi käṣṣiṃ ypeyäṣ tsäknātsi āmāśāñ träṅkiñc ...
 163. A 347 | a2 | 7: ... wrasom pūk caṣ saṃsāraṃ : kusne ñi mā ṣñaṣṣe nāṃtsu ke pat näṣ ...
 164. A 355 | a2 | 20: ... oṅkaläm śaśi lāts śkaṃ : tu ñi maṅkal pkaṃ śpālmeṃ puk cmoläntwäc ṣaṣärku ...
 165. A 355 | a3 | 16: ... sudarśa riyis maṅkal ñäkci wäl tu ñi maṅkal naṣt ṣak atsek nasäl puttiśparṣiṃ ...
 166. A 355 | a4 | 29: ... : śaśis lātse ñäktaśśi wal tu ñi maṅka(l pukaṃ śpālmeṃ 1)
 167. A 355 | b2 | 20: ... śäktālī sātsräryoṣ – ntānaṃ : tu ñi ṣñaṣṣe tām ṣñaṣṣe kulypaträ kusne
 168. A 358 | a4 | 1: ñi lāś śla a·s·rä – – – ...
 169. A 360 | 2 | 7: ... niṣkrāmayaṃ gṛhāt | ṣñi pre tsakar ñi wa ///
 170. A 360 | 7 | 6: ... (a)yaṃ me daṇḍaka śreyām | säs ñi ṣtow ces | na tu putrā ...
 171. A 360 | 9 | 10: ... bhavati | neṣo ptuk orkmaṃ mäskaträ ñi | durge gā ///
 172. A 360 | 10 | 4: /// lyāṃ tkaṃ lkāṣ ñi | daṇḍakasyānubhāvena | ṣtowis nu tampeyo ...
 173. A 361 | 5 | 2: /// ṣi ñi muk kälkāṃ āreñ | iṣā ca ...
 174. A 361 | 9 | 5: /// neṣi śkaṃ tār tursko ñi | yogakṣema ///
 175. A 371 | b4 | 6: rutäṅkāmār deśit ypamār deśit tāṣ ñi kuprene tanā särki kälpāmār näṣ – ...
 176. A 371 | b5 | 9: ... spārtwlune yasi {ä}ntāne śolīs muskālune tāṣ ñi ñare ·w· pretāsaṃ ñäktas·· ///
 177. A 399.21 | a2 | 2: /// pta ñi – ///
 178. A 399 | b6 | 1: /// ñi || tmäṣ padmāvati mäśkit : śla ...
 179. A 405 | b1 | 1: /// ñi wmār kälp·prä – – – – ...
 180. A 408.c | a3 | 2: /// – tri ñi ·i ///
 181. A 431 | b2 | 4: ... – – – – – päklār ñi a ///
 182. A 431 | b7 | 2: /// lā ñi tsokam yoke wekaṣ ñi tñi tampeyaṃ ...
 183. A 431 | b7 | 6: /// lā ñi tsokam yoke wekaṣ ñi tñi tampeyaṃ ///
 184. A 433 | a8 | 2: /// lwār ñi täpreṃ wewñuräṣ prasenaji wä ///
 185. A 433 | b2 | 2: /// sa ñi pältsäk – ssi mā – mp·ñc ...
 186. A 433 | b3 | 7: ... kupr(e)ne wäl wlatär täm ṣurma(ṣ) n· ñi nātki(s) ///
 187. A 436 | a2 | 2: /// ·āka ñi tāne āptā yāmäl ṣem tmäṣ kospreṃn ...
 188. A 441 | b5 | 5: /// ñātse ślā – s nu ñi taṃne wkäṃ ///
 189. A 443 | a3 | 2: /// s ñi kāsu yal tmäṣ ///
 190. A 444.c | b3 | 2: /// – (pä)rkowäntu • ñi – ///
 191. A 447 | b1 | 1: /// ñi || tmäṣ ā ///
 192. A 447 | b3 | 1: /// ñi • nmo
 193. IOL Toch 307 | b5 | 3: (mai)yyātstse ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : ...
 194. PK AS 1A | b4 | 2: /// • tumeṃ ñi mā tākat kāmebhyo jāyate śoka〈ḥ〉 • ...
 195. PK AS 4A | a1 | 3: tse ; ṣek ñi tākoy (yā)morne ; kreṃnt yolai(ṃ) (wat ...
 196. PK AS 4A | b2 | 17: ... #27a mamāntaṣ ra yolainne ; mā ñi t(ā)koy māntalyñe ; kuse ṣ
 197. PK AS 4B | b3 | 13: ... cmelaṣṣeṃ : #5a ṣlyaṣṣe palsko tākoy ñi ; wāki nta ksa mā (klautkoy) ...
 198. PK AS 5B | a2 | 14: ... auṣap maiyyātstse ; po krentaunaṃś tsaṅkoy ñi ; akālk rmamñe (:) #25b (śīlaṣṣ=)
 199. PK AS 5C | a4 | 6: kuśal wäntre wätkālyceṃ ; aiśaumyeṃpa tākoy ñi ; eṣe śmalyñe : #32b ainakeṃmpa ...
 200. PK AS 5D | a1 | 8: ... ; palsko āstre mantanta ; spärkoytär ñi : 36 paiyka(lñesa sukhavārg ;) /// ...
 201. PK AS 6D | a1 | 4: lañcuwe : #102c pūrpat nänok ñi yapoyne ; nesalyñe (yāmtsi) – (102) ...
 202. PK AS 6E | a6 | 6: śärsāwa-ne mäkt= auspa 12 se ñi palskalyñe ; mā ṣañ miyästsi ; ...
 203. PK AS 6H | a4 | 3: /// ; (a)klaṣlyeṃts taiknesa ; ñi mäskemane ṣ(a)māni : – ///
 204. PK AS 7A | b4 | 9: ... toṃ mant weṣ(ṣ)i (re)kauna 30 mā ñi laute ·au (– –); ///
 205. PK AS 7H | a2 | 9: ... #24a ṣesa ṣñaṣṣeṃmpa ; po se ñy ekita ; yamaṣare ce postakäśc ; ...
 206. PK AS 7K | b3 | 20: ... īme ; kos r= āñ(mtsa) a(yāto ñi ; tusa lāre star-ñ #1d)
 207. PK AS 7L | a3 | 9: ... ce ra(no wä)ntresa ; l(āre mäsketä)r ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 5 tumpa kuce ...
 208. PK AS 7L | a4 | 19: ... cau rano wäntresa ; lāre mäsketä(r ñi ; srukalyñeṣṣ= īme • #6d) ///
 209. PK AS 7N | a5 | 13: ... keś no tätarmeṃ ; olypotse lare ñi ;
 210. PK AS 7N | a7 | 3: (añmts=) ol(y)a(r)s(e) ñi ; (tu)sa lare sta(r-ñ) #1d kuce ...
 211. PK AS 7N | a7 | 17: ... (:) #2a waṣmo ma ne(sn ; ñ)i (sru)|(ka)lyñe(ṣ)ṣ=
 212. PK AS 7N | b2 | 1: ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatventse ; ...
 213. PK AS 7N | b4 | 1: ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 3 (kuce kca) ...
 214. PK AS 13A | a6 | 6: /// n(a)kṣäṃ snai lyīpär caune yku ñi larauñe wi- ///
 215. PK AS 16.7 | a2 | 10: ... wmer sparttai lkāskemane weṣṣäṃ soṃśka sā ñi kektseññe ste tañ
 216. PK AS 16.7 | b2 | 12: ... mā ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ///
 217. PK AS 16.7 | b7 | 6: /// (tärr)ek ri mā pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne ...
 218. PK AS 17D | b5 | 12: ... ; sāṃ cwy amarṣṣe tseṅketär #5c ñi yāmṣälye wäntare ; pācer walo tu
 219. PK NS 25 and 26 | a4 | 5: ... : #30b putkalñene cäñcarñe ; ṣek ñi tākoy yolaimpa ; mā (t)riwoymar : ...
 220. PK NS 27 | b4 | 12: ... auṣap maiyyātst(ts)e ; (po krentaunaśc) tsaṅkoy ñi ; akālk rmamñe : #25b śī(laṣṣ= ...
 221. PK NS 28 | b3 | 11: ... cmelane #17a perākäññe eṃṣketstse ; ṣe)k ñi (tā)koy yāmorne ; (k)r(ent yolaiṃ wat ...
 222. PK NS 36 and 20 | a5 | 15: ... yapoy : #2a śak koṭanma ret(k)e ñi s(t)e ; ñ(·) ///
 223. PK NS 39 | b1 | 11: ... #49b mā kärsnaträ ; krentaunaśc kawo ñi #49c /// 20 syll.)
 224. PK NS 39 | b6 | 6: ... #54b ñäktents ñakte ; pūdñäkte käṣṣi ñi #54c lāmaṃ āmä ; ñi ākṣäṃ ...
 225. PK NS 39 | b6 | 9: ... käṣṣi ñi #54c lāmaṃ āmä ; ñi ākṣäṃ (pelaikne 54) #54d /// 20 ...
 226. PK NS 39 | b7 | 7: ... weksa yast #55c ñäś śaukenträ ; ñi aikne yāmtsi ste 55 /// 19 ...
 227. THT 2 | b5 | 4: /// (ña)kta pkrāsta sklok ñi tsäṅkoṣ palsko(ne)
 228. THT 5 | a4 | 3: walo : mai ñi tākaṃ laitalñe wrocc= asānmeṃ laṃntuññe : ...
 229. THT 5 | a4 | 14: ... : epe wat no śaulantse ñyātse ñi ste nesalle : 67 wñāneś po
 230. THT 7 | b7 | 3: kleśanma yaiku(wa) ñi tusa ñäś ñke ṣamau ///
 231. THT 15 | b8 | 6: ... ·o ñ· /// /// sku mā ñi nesäṃ – – – 19 nāky ...
 232. THT 21 | b8 | 8: ... walo śem • mä /// /// ñi po= yśeñcai sāṃ empe
 233. THT 22 | b7 | 11: ... empelye wärpnamar • snätkwa po pwāra ñi kektseṃne nraiṣṣana 75 ṣeme akṣār ṣpä ...
 234. THT 23 | b4 | 1: ñi se pilko ste prākr= eṅku : ...
 235. THT 25 | a7 | 3: (kuse) /// yamaṣle ñi ce preke : tam tot śwātsi ...
 236. THT 25 | a8 | 10: ... 61 ·ainme /// /// kāne śaul ñi lāre päst rinaṣle : tam pärma(ṅk)
 237. THT 27 | a1 | 4: /// (pā)tr(i) larepi ramt ñi twe po āñmtsa : nauṣ rano ...
 238. THT 27 | b7 | 9: ... śamn ompostäṃ sāṃ pelaiknentse 69 kuse ñi yesñ= āksaṣle kuse wat no enäṣlyi ...
 239. THT 28 | a3 | 15: ... nesäṃ ksa tñe saṃṣārmeṃ laṃtsiś • ñi pelai
 240. THT 30 | a7 | 14: ... ñäskentär tu – mā klpāskeṃ 26 ñi no ytārye ākṣusa oktatsa cmela nautṣeñca ...
 241. THT 33 | b3 | 22: ... se sampä ksa pautoy ñäś 6 ñi kka ka tākoṃ lañc ṣe
 242. THT 33 | b4 | 2: meskepi ñi k= amācinta ñi ka po ypoyi ...
 243. THT 33 | b4 | 5: meskepi ñi k= amācinta ñi ka po ypoyi : ostä ṣmeñcaṃ ...
 244. THT 33 | b4 | 13: ... ypoyi : ostä ṣmeñcaṃ ostmeṃ ltuweṣ ñi ka yarke yāmyeṃ ṣek mā= lyekepi ...
 245. THT 45 | a2 | 21: ... tañ paine saim yāmu : krui ñi tsre /// /// ·ñ· ñakta ya ...
 246. THT 45 | a7 | 9: ... 33 /// /// te – – ñi – – – ttak patälwa snai ...
 247. THT 46 | a2 | 13: ... k· – r su pā·k· kektseñ ñi : maiyya wa ///
 248. THT 46 | a3 | 5: lareṃ śaul 30 tu ñi tāka warkṣäl epretñe a /// /// ...
 249. THT 46 | a4 | 2: skasträ ñi śaul kektseñe srūkalñeṣṣe /// /// ñke ...
 250. THT 47 | a7 | 5: /// ketar sū pālka kektseñ ñi mai(yya) ///
 251. THT 64 | a1 | 4: /// ṣṣim läklenta : mā ñi kca ṣañ śāmna waste
 252. THT 64 | a6 | 4: /// ks= allek ñke ñi mläṅkṣalle nesäṃ : ṣañ-añm pläṅsemar
 253. THT 66 | a6 | 3: /// (wä)ntarwa : po ñi ///
 254. THT 70.a | a1 | 3: /// – lks= ·ttaṅka ñi – ///
 255. THT 78 | a1 | 4: ñiś ñke : sū ñi yärke śpālme(ṃ) ṣai ; pāramitne āyorṣṣe ...
 256. THT 78 | a1 | 21: ... ; śänmyeṃ yaṣṣūcañ #1c lareṃ śauly ñi yaṣyeṃträ ; sāw ñi wrotstsa
 257. THT 78 | a1 | 24: ... lareṃ śauly ñi yaṣyeṃträ ; sāw ñi wrotstsa
 258. THT 78 | a5 | 15: ... ; te maṃt weṣṣim #2añi larauñesa ;
 259. THT 78 | b1 | 6: ... w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike w(e)|(ntsi)
 260. THT 78 | b2 | 5: /// rkattse klautkāwa mā twe ñi käṣṣi mäsketar twe
 261. THT 81 | b5 | 8: ... weṣṣäṃ ramer ecce pwāyar-me kärtse-yamiñ cai ñi || tane brāhmaṇi kerciyeṃne yaipormeṃ poñc ...
 262. THT 82 | b6 | 9: ... : yaltse śaulanma ra ; mā ñi kca ynā|(ñmä)
 263. THT 88 | b2 | 20: ... lkācer ñī so〈ṃ〉śke : #2c ptsārwaṣṣat-ne ñi yke|ne
 264. THT 89 | a2 | 12: ... wloṣäṃ letseṃne ; po kälymintsa lwāsa ñi ; lestai yāmwa : #2b /// ...
 265. THT 89 | a3 | 1: ñi ; iṅkauṃ kästwer 2 lareñ (–)·i ...
 266. THT 89 | a3 | 10: ... lareñ (–)·i onolmi ; lkoycer nai ñi tallārñe ; erkatñ(e ṣpä) #3a /// ...
 267. THT 89 | b3 | 2: lkātsi : #3a ñi sak lakle ; t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu ...
 268. THT 92 | b5 | 3: /// (; –) – yāmṣäṃ mañyeṃts ñi : #3d tseṃ up(pāl) ///
 269. THT 93 | a4 | 8: ... ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ mā ñi pele ste waike weṃtsi (tumeṃ candramukheṃ ...
 270. THT 93 | b2 | 16: ... eṅsate yapoy #2a śak ko(ṭanma retke ñi ste ;) /// (9 syllables) (śau)|ly
 271. THT 93 | b3 | 1: ñi śaśayu : #2b sanaṃ sasweṃtse ; ...
 272. THT 93 | b5 | 10: ... : #3c tallāw ram no śem ñi ypoyne ; se ñkek lnaskau śle ...
 273. THT 99 | b3 | 9: ... ñke meṅkitse tesa pkārsa-ñ yakt= āñm ñi : 1 || yākṣe weṣṣäṃ kuse ...
 274. THT 103 | a1 | 4: – – ññu mā ṣ ñi prosko ///
 275. THT 106 | 3 | 5: /// r tākaṃme mā ṣ ñi ///
 276. THT 107 | a5 | 15: ... ostameṃ ltu nesau wärpauca dakṣiṇāke • ñi ka ṣ tāṃ oṅkorñai pintwāt petes ...
 277. THT 107 | a8 | 25: ... ylaiñikte rṣākäññe weṣ memisku weñāmeś ṣerśkana ñi ai
 278. THT 107 | b1 | 28: ... rṣāke tākaṃ cwi aiścer epe tuwak ñi aiścer toy weñāre • cisa
 279. THT 107 | b10 | 7: postäṃ wärpāte ārskormeṃ palskone yamaṣṣate se ñi posa postanu präthagjaññene pinwāt warpalñe tākaṃ ...
 280. THT 109 | b4 | 2: /// rintsate ñi pelykiṃ • nauṣ ra preśyaine ñśaṣṣe ...
 281. THT 128 | b4 | 9: ... 9 krui twe wroccu wlo yāmt ñi rekisa käll(ā)t yñ(ak)t(eṃ) śale yśāmna käre ...
 282. THT 139 | b5 | 8: ... yātoiñ wäntre ṣek ṣek ṣpä kus(e) ñi cäñśä ///
 283. THT 146 | a4 | 2: lye – – – – ñi naki mā ///
 284. THT 169 | b4 | 1: /// ñi ce pelaikne klyauṣāwa : cek tu ...
 285. THT 175 | a1 | 3: – ṅko antarābhap – ñi śtwāra ///
 286. THT 205 | a1 | 8: ... s· s· n· poyśiñana krentauna ṣek ñi taśye(ṃ) aräñca 32
 287. THT 205 | b2 | 5: /// rme tañ perne käskoytar ñi yke-postaṃ tañ perneṣai skiyaine ñaś ra
 288. THT 219 | a3 | 7: ... keṣṣ· kl· s· ś· ñ yamim ñi ·y· k· :
 289. THT 220 | a3 | 5: /// t keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane pātärñ takāreñ sasuwa ...
 290. THT 220 | a4 | 11: ... ra ceṃts wsāwa takärṣkñesa yoktsi ysāra ñi pernesa śaul rintsante lareṃ śaul··
 291. THT 220 | b5 | 14: ... nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ñi kuloy(·) ·
 292. THT 225 | b1 | 6: – st(a) reki tek postäññe tänmäṣle ñ(i) ///
 293. THT 228 | b1 | 3: kleśanma : auṣuwa ñi aräñcne waiptār witskaṃ wawayw(a) : t· ...
 294. THT 229 | b2 | 7: ... ṣpä (:) – – waloṃ aräñc ñi cmelmeṃ cä
 295. THT 234 | a2 | 4: rṣākeṃ cai : mā ñi pal(sk)o – sa ñakta ///
 296. THT 238 | b2 | 3: /// īme tsāksate ñi aṣkār taṅktsi yolaiñe : kuse nta ...
 297. THT 240 | b2 | 10: ... po larenäṃ cī ka mā 23 ñi no ñäkt(a) ///
 298. THT 241 | b4 | 6: (lle) : po larenäṃ tärkormeṃ twe ñi lare añmaṣṣe : träṅkoṣṣana ykenta ñäś ...
 299. THT 246 | b2 | 6: ... päst klyau – – – ·aul ñi oṅkipṣu – – – –
 300. THT 248 | a2 | 6: ... ; eurtsñesa täñ krentewna #2c kos ñi cämpämñe tot weñeu ; ñeñmu tärne
 301. THT 249.a | b2 | 1: ñi yekte perne wikoytärñ 10 || mäkte ...
 302. THT 249.b | a1 | 2: /// (tā)koy ñi • tsatku(ṃ) ākṣoṣ pelaikne ///
 303. THT 266 | b3 | 3: latsi mā ñi mauka arañce ṣeme kṣaṃn ra (:) ...
 304. THT 270 | a2 | 6: /// snai-kärstau se kärtseṣṣe ak(āl) k ñ(i) po wnolmeṃmpa
 305. THT 270 | b2 | 2: /// tot ñi tākoṃ arañci ṣeme ṣeme
 306. THT 271 | b1 | 2: r ñ(i) po saṃsārṣṣeṃ wnolmeṃmpa mā karstoytär 39 ...
 307. THT 274 | a5 | 12: ... ra ksa cok täṅksā #37a twāṣṣäṃ ñi śari(putra ; – – – –)
 308. THT 295 | b7 | 4: (3) ṣäññäññeṣṣe maimtsā ñi po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ...
 309. THT 295 | b7 | 11: ... po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ñi śle-oko pika mentsi a|(ñmameṃ)
 310. THT 298 | a1 | 18: ... ñiś ṣeske tañ prāskau s= ārai ñi palsko cisa prāskau pon prekenne twe ...
 311. THT 331 | a3 | 17: ... • nano nano tanāpate kākatärne aśari ñi cisa krāmär mā nesäṃ kitä –
 312. THT 340 | a4 | 2: /// pelaiknemeṃ ñi ///
 313. THT 354 | a1 | 3: /// mer tākoyt ñi śāpsa : ce wa ///
 314. THT 358 | b3 | 2: /// ·t· ñi mā kurpellona skente • kāwälñemeṃ päklautk(a) ...
 315. THT 367 | b2 | 5: marttika ñaktentsa aiśai pyāmtsar ñi ///
 316. THT 369 | a3 | 5: ... – – (–) wa preke ñake ñi ste krä ///
 317. THT 370 | b6 | 4: /// k(a)ñmatsi ṣ(m)ī(c)er ot ñi kenine śau ///
 318. THT 371 | a6 | 6: ... lmeṣṣe camel s(t) e • cau ñi ///
 319. THT 372 | b4 | 6: ne korpomar • ostmeṃ lantsi preke ñi yapoy yesäṃ kalpäskau • te kekly· ...
 320. THT 384 | a3 | 7: ... uttareṃśco te weña • pācer mācer ñi meṅki pilk· ///
 321. THT 397 | a3 | 5: ... – – – – – stär ñi ///
 322. THT 399 | b6 | 3: /// ·ālcce tu ñi po ///
 323. THT 400 | b1 | 5: ccāmpa : (1) ksaise ṣamāne ñi nauṣṣu – – – su vyākarit ...
 324. THT 405 | a3 | 2: – – atam ñi yarke • 2 || vakal· ///
 325. THT 405 | b1 | 4: ·w· śkamaiyyai säswentse ñi ///
 326. THT 415 | a4 | 3: /// plāntw alyeṅkäṃs ñi no tsamṣtä meṃ
 327. THT 418 | b2 | 4: /// r klāmai tane ñi ///
 328. THT 492 | a3 | 7: lypaṣ tākaṃ mā plaṅkṣäṃ meski ṣito ñi stare parso lywāwāś plāś aṣkā
 329. THT 495 | a4 | 10: ... s· ñ· – – śaṃ – ñi c(ā)ne mā ait – – kutsauś ...
 330. THT 496 | 1 | 12: ... (·)nts(·) p(·) ask(·) sk(·) #2b (mā) ñ(i ci)sa noṣ ; śomo ñ(e)m
 331. THT 496 | 6 | 3: ; ciṣy araś ñi sälkāte : #3b wāya ci lauke ...
 332. THT 515 | b9 | 3: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ñi snai ·e ///
 333. THT 518 | a3 | 3: /// ·y· särwānampa ñi kto vā ///
 334. THT 520 | b6 | 2: /// orṣṣe ñi iñcwo ra anāntapa – wi 1 ...
 335. THT 526 | 1. | 1: /// ñi klu pa /// /// klu kamāte ...
 336. THT 528 | b4 | 5: ... nauṣañña ytārye • vartma • – ñi ///
 337. THT 533 | a3 | 3: /// tstsana • mamāyitāni • ñi ///
 338. THT 587 | a1 | 2: /// t ñ(i) se newmye pelaikn(e)ṣṣe pakri ///
 339. THT 591 | a7 | 13: ... : papāṣṣorñ(e)ne osu wṣeyawa mā ṣ ñi nesäṃ trai ·ā ///
 340. THT 594 | b6 | 1: /// ñi – ·t· llauntsa ///
 341. THT 595 | a3 | 4: /// tā tekiṃñai kektseṃ ñ(i) ///
 342. THT 596 | a2 | 3: /// pällāmar 5 || ñi räknāśka m(ā) mäk(c)iya śīre weskau
 343. THT 613 | a5 | 3: /// – • udāyi mäkce ñi – ///
 344. THT 621 | a5 | 2: /// weṣṣäṃ ñi nai śu – tse ///
 345. THT 629 | a3 | 4: /// || pūrpar tā senik ñi ///
 346. THT 1138 | b3 | 3: /// ·ā – swār ñi ///
 347. THT 3597 | b3 | 5: (ññaiṃ) /// kṣ·· śaiṣṣe se ñi wa senik (wärpau ste) ñiś wast= ...
 348. YQ I.2 | a8 | 1: /// ñi naṣt : yass oki krañ〈c〉säṣ mar ...
 349. YQ I.2 | a8 | 7: ... naṣt : yass oki krañ〈c〉säṣ mar ñi tākiṣ tsrālune : 1 || täm ...
 350. YQ I.3 | a8 | 1: /// ñi kärsiñc śāsträ krant tiri cesmäk säm ...
 351. YQ I.4 | b4 | 6: /// (w)äṣpā nu ṣālypu naṣt kusne ñi tatmurāṣṣ aci säksäk pukli solā|(raṃ)
 352. YQ I.8 | b3 | 8: ... wāwrunt lkām || purṇabhadre träṅkäṣ kucäṣ ñi säm cämplune
 353. YQ II.3 | b7 | 3: /// (trä)ṅkäṣ sanäk ñi yasäṣ puk praṣtaṃ mñe ṣeṣ pälkāc ...
 354. YQ II.5 | b6 | 5: /// yomnāc oṅkraci : ṣakkats śkaṃ ñi tmäṣ pāk plos ymā|(r
 355. YQ II.6 | b7 | 6: /// y)p(e)yäṣ tämyo yas mar śuracär ñi kälkorā : 3 || tmä|(ṣ
 356. YQ II.13 | b8 | 4: /// neyac lyutār memaṣ ñi mäskaträ || tmäṣ
 357. YQ II.14 | a3 | 1: /// klyom) ñ(i) se kucne näṣ puttiśparäṃ kälpo nasam ...
 358. YQ III.7 | b7 | 8: ... käṣṣi träṅkäṣ tannekk ats ānant purccamoṃts ñi gautami
 359. YQ III.7 | b8 | 5: /// (klopa)sunt : ṣñi päśśaṣiṃ malkeyo ñi tāṣ kapśañi : pyāṣtṣā(t)

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ñi
Output automatically generated on Wed, 2014-04-23, 19:27:33.
Page last edited on Wed, 2012-11-07, 17:58:38, by Melanie Malzahn. Version 6.
Page created on Sat, 2012-01-14, 20:21:02, by Melanie Malzahn.