print prev. next

ñiś

Lemma:ñäś ("I, me")
Word class:Pronoun
Word subclass:Personal pronoun
Language:TB

Pronoun

Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Masculine, Feminine

Occurrence (155)

 1. IOL Toch 4 b5: /// (t)aisa ñiś yāmorṣṣe śerkne ñäkcīyana śāmñana rūpanma sätkasamai ...
 2. IOL Toch 5 a1: ... yāmorṣṣai ytārisa waiptār maiytar-ñ cai ṣñaṣṣi ñiś märsāre : ṣesk(e yolo)
 3. IOL Toch 5 a2: lyutaskau po yolainäts smāntsa ñiś kwīpe tākoy 10 saswa poyśi =ñmālaṣka ...
 4. IOL Toch 5 a5: ... ṣpä śāmñai kektseñtsa nraiṣṣi sl(e)mi pannoṃ ñiś eṃṣky āwiśne : empelona kleśanma
 5. IOL Toch 5 b1: ... papyāku kleśanmats a(t)ts(ai)k ṣ(a)ñ āñm r(e)r(i)nu ñiś empele karuṇaṣṣe tr(o)ṅk prutk(a)r
 6. IOL Toch 5 b5: ... yolomeṃ kalp= āstarñe : tu menāksa ñiś rano lakl= a(ñma)|ntse
 7. IOL Toch 5 b6: ñiś weskau deśit tākoy-ñä 15 snai yparwecce ...
 8. IOL Toch 139 a3: ... kälpaskenträ : läṅktsana kramartsana || su ñiś te ///
 9. IOL Toch 139 b4: /// p· aṣanike sāṅkä ñiś dharmaśreṣṭi ṣamāne ce śvetagire sa – ...
 10. IOL Toch 156 b5: (kä)stwer : mäkte no ñiś ceṃ tārkau saṃsārṣana läklentaṃt(s) ///
 11. IOL Toch 214 b3: /// lareṃ ñiś kuse mā troṅne kamāte-ñ soyṣe taṅsa ...
 12. IOL Toch 214 b4: /// ··ṃ ñiś kete wa·i wsāwa snai tserekwa 3 ...
 13. IOL Toch 217 a5: /// ñiś ce wäntarene ṣ ta – ///
 14. M 500.1 b5: ... ñiś ā)ri : poyśiññeṣṣe akālksa yam ñiś ytāri snai mauki (pelaikn)eṣṣai (44 ṣañ ...
 15. PK AS 4A a2: ... 23 śramaṇavārg śpālmeṃ ce paiykalñesa karsoym ñiś yokai kleśo nano camel spār(tä)ssi eṅkalñeṣṣe ...
 16. PK AS 4A a4: ... walke ytārye : tek yäknesa śpālmeṃ ñiś yamim pākri okta|tsai
 17. PK AS 4A b2: wīśim ñiś kallau ynāmñe • 26 paiykalñesa drohavārg ...
 18. PK AS 4B a5: ... pāntai källoym imeṣṣe tsirauwñeṣṣe sahāye mā ñiś ārī : poy(ś)i(ññeṣṣe) (a)|kālksa
 19. PK AS 4B b1: yeymä ñiś ytāri sn(ai mauki pelaikne)ṣṣ(ai) 3 ṣañ ...
 20. PK AS 5A a4: śtwarā-yäkne welyñe ñiś mā weñim nta : āñ(m) ///
 21. PK AS 5A b2: ... piś cmelṣeṃ tarya śpālmeṃ naumyenta mā ñiś marsoy(m : ·)e ///
 22. PK AS 5B a4: ... yälloṣṣe«ṃ» yātäṣṣīmar : kälṣamñeṣṣai maiyyasa kekenu ñiś ṣek tāk(oym po) (cme)|(la)ne
 23. PK AS 5B a6: ... kos ṣpä spārttoym saṃsārn(e) tremi kleś ñiś emañña mā lkoyent(rä rekaunaṣṣeṃ ścirenäṃ kwri ...
 24. PK AS 5B b5: (ññana vi)ṣain(ta ) karsoym auspa : ñiś ñiññeṣṣeṃ wäntarwa weśeññai-yärm eñcīmar mā treñcīmar ...
 25. PK AS 5C a6: kñītär-ñ : nervāṇäṣṣai rintse ñiś śtwer empreṃ ṣarnesa ruwim yenme : ...
 26. PK AS 5D a5: ... : kärsanalyeṃ pīś āntseṃ paramārthä karsoym ñiś mā ṣp treñcīmar : 3(8) /// ...
 27. PK AS 6D a7: ... tumeṃ su te pals(k)a (:) yam ñiś gau(tamñe parktsi –) ///
 28. PK AS 7H a2: ... ñy ekita yamaṣare ce postakäśc paiykatsi ñiś yātkawa (: ce kre)nt yām(orsa) ///
 29. PK AS 13C a1: /// -ne yel(a)ṣ(a)m ñiś tumeṃ no cakr(a)vārtti cämpamñetse te ompo(stäṃ) ...
 30. PK AS 13C a2: /// r(· ñ)iś temtsamai ceu ṣe (ś)aul śailñe ṣe ...
 31. PK AS 13D b6: /// – ñiś karāk aimar war kewu tu empreṃ ...
 32. PK AS 13E a2: āñmämpa : kuce ñiś śtwer säsūwa ypoymeṃ lyautwa snai träṅko ...
 33. PK AS 15A a4: ... tañ luwāññe camel • mäkte twe ñiś tusa /// (kälpor)|me(ṃ)
 34. PK AS 15A a5: ñiś pañäktäññe perne ot cī saṃsāräṣṣe kärtkāllemeṃ ...
 35. PK AS 16.7 a1: ... ñake nai pālka mäkte yknesa paskemar ñiś yaitkor poyśiṃ säswentse
 36. PK AS 16.7 a4: /// (śā)wäṣṣälñeṣṣe akālksa ta-makte wate ñiś päst lkāst ostaṣṣai wṣeñai rerīnū
 37. PK AS 16.7 b2: ... kektseñ śāmane mā ci kwipeś(c) k(a)lalle ñiś m(ā) ñ(i) ///
 38. PK AS 16.7 b6: ... pkwalñe īte yamu-c mā : ñem ñiś
 39. PK AS 17D b3: ṅke māka śanmeṃ ñiś lkāt(si : kus)e (k)au(c) (śa)nmäṃ ñiś ...
 40. PK AS 17D b3: ... ñiś lkāt(si : kus)e (k)au(c) (śa)nmäṃ ñiś lakaṃ cwi «śpā»lu wer ṣmalle ste ...
 41. PK AS 17J b2: yärṣāmai ce akālk ñiś säswenäś snay emprukṣai : añmaññemar lkātsi ...
 42. PK NS 16 a3: /// s(e) triwācik posāt | | (ñ)i(ś t)e(-ñemtsa) ///
 43. PK NS 25 and 26 a2: ... indrinta pärnāññana viṣainta auspa (ka)rso(y)m : ñiś ñiññeṣṣe wäntare we(śeññai-yärm eñcīmar mā treñcīmar ...
 44. PK NS 25 and 26 b4: ... akālk se ne(mc)ek (k)ñītär-ñ nervāṇäṣṣai rints(e) ñi(ś śtwer empreṃ ṣarnesa ruwim yenme : ...
 45. PK NS 27 a1: (– – te)k yäknesa śp(ā)lmeṃ ñiś yamim pākri oktatsai klyomñai ytāri : ...
 46. PK NS 27 b6: (mai)yyasa keke(nu) ñiś ṣek tākoym po cmelane : aiś(a)mñ(e)ṣṣe ...
 47. PK NS 28 a1: ñiś ṣ(ek) tākoym po krentaunaś : ek(walatte-tsirauñe ...
 48. PK NS 28 a3: ... tarkoym : śa)k-karmaṣṣai ytāri tāu paṣṣīmar (ñi)ś kā(rpäṣṣim) /// (suca)|ritavārg
 49. PK NS 28 a6: ... wat mīyäṣṣälyñe : mamā)ntau palskosa mā ñi(ś) /// (ṣä)|rmame(ṃ)
 50. PK NS 28 b1: ... karmavārgä paikāmai ṣarm okone imasu tā)k(o)ym (ñi)ś ṣ(ek) /// (na)|(k)ṣtär
 51. PK NS 28 b5: ñ(i)ś yokai kleśo : nano camel (spārtässi ...
 52. PK NS 32 b1: ... || māk(a) on(o)lme(ṃ)ts (p)l(ā)c(i) klyaus(e)nträ t(e) ñ(i)ś y(ā)mu (ta)m r(a) y(ā)mu t(oṃ) amp(ar)w= ...
 53. PK NS 36 and 20 a2: ... lāntäś (w)eṣ(ṣ)äṃ (•) oroccu walo se ñiś a(raṇemi –) walo nesau || te ...
 54. PK NS 36 and 20 b2: ānte yke-postäṃ yāmmar p(ā)k(e) tentse ñiś • ylai-ñäkte ram no lare-yok saswe ...
 55. PK NS 36 and 20 b3: śconiye mā sū ksa nesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa cämpalle ṣai ce er(k)atñene kalatsi ...
 56. PK NS 36 and 20 b5: añmalāṣlñe orotse sū ñiś klāte ce ykene : lkāskau śaiṣṣe ...
 57. PK NS 49B a3: /// yāmorntantso nautalñe wñāwa ñiś ma ///
 58. PK NS 112 b4: /// ñ(i)ś mātärsa wawāyau präthagjaññe
 59. THT 5 a1: (kuroṣ alā)ṣmo srukoṣp ṣpä (lye)lykormeṃ ñiś mrauskāmai : kā ye(s ri)ntsi mā ...
 60. THT 17 a6: ... tesar ṣ nāki krentäṃtsa : mā ñiś kc= ālyek {t}ot nrai lkāsko wrocce ...
 61. THT 19 a4: ... • mälläṣṣitär sū eṅwa pratinta mā ñiś ··ā – to ///
 62. THT 19 b7: /// (snai te)lkanma ñiś yolaiññemeṃ tsälpāwa brahmalokäś tāu ytāri śālamai ...
 63. THT 22 a6: (mai)yyane ñiś sanaṃ au(n)u takāwa (67) (ṣuk-kauñ= yaṣṣāte ...
 64. THT 22 a8: ... akālk sorro(mp) k(l)āya poyśintse : kuce ñiś ṣuk-kauntsa wsāwa wno|(lmets)
 65. THT 22 b8: ... /// (ā)sta spaitu ramt • ykāk ñiś kälāstär epyac poyśy añmālaṃṣke : wñā-neś ...
 66. THT 25 a7: ... kauṃ ś· /// /// cesa śāyau ñiś yekte perne : mā nw ayune ...
 67. THT 27 b8: (:) /// (mā) ñiś caukamai kca mā ra walāmai kca ...
 68. THT 28 a1: ... mai tarkacer kulātsi cek wärñai ra ñiś epyac pkalat • t· ·n·
 69. THT 28 b5: ... : kuse parśine wrantsai weṣṣi sū ñiś po
 70. THT 29 a8: /// (po spe)l(k)e pyāmtso warkṣältsa ñiś yesäṃ pānto : mā walke ṅke ...
 71. THT 29 a8: ... yesäṃ pānto : mā walke ṅke ñiś ksemar tu postäṃ onmiṃ tākaṃ-me : ...
 72. THT 29 b1: /// (l)k(ā)tär ṅk(e) mā ṣ ñiś tu lkālle 15 somo añyai somo ...
 73. THT 33 b6: : tu ñiś tane cek wärñai kca aultsorsa ka ...
 74. THT 36 a5: kaṃ sāṅk samāgrä o(t) ñ(i)ś tä /// (ṣa)|rmanane
 75. THT 42 a5: ... tw= ārṣāklo ceu mā kuṣānti yāmṣäṃ ñiś tremeṃñ pruśiya : tsā ///
 76. THT 48 b2: /// (añma)meṃ tek śarsa auspa : ñiś pälkormeṃ ///
 77. THT 64 b2: /// nta past śeśśamormeṃ : pone ñiś temtsamai pone srukā(wa 72
 78. THT 64 b3: ... krui nesalle ṣai tne : tot ñiś tetemu
 79. THT 67 a1: /// : eśnesāk war (ñ)i(ś päst e)ṅw= ārsau-me (:)
 80. THT 78 a1: ñiś ñke : sū ñi yärke śpālme(ṃ) ...
 81. THT 78 a3: ... krui ṅke cai täṅwaṃñeñ-cä ot ṅke ñiś ysape ykāk källāt || om no ...
 82. THT 81 a3: • yāmṣate ñiśś erkatte lyautsa-ñ päst ṣañ ypoymeṃ wertsaints= ...
 83. THT 81 a4: ... : su {t}e ñem walo yāmṣate ñīśś erkatte mäkte ṣ teṃ kelu : ...
 84. THT 81 a6: ... mñ(cu)ṣkeṃ yesäṃññ aiṣṣäṃ cwī lkāllona läklenta ñiś (utta)|ri
 85. THT 82 b6: /// r ñīś poyśiṃñ= ākālksa : yaltse śaulanma ra ...
 86. THT 85 a2: weṣän-neścä ṣarya ammakki poññ āppai mā ñiś cempaṃts rakṣatsents aiṣṣäṃ || tane araṇemiñ ...
 87. THT 85 b4: psāmpar ñiś (ceṃ rā)kṣ(a)tsenmeṃ loke ykāk tv(e) śāmane ...
 88. THT 85 b4: ... tv(e) śāmane nest ñake ṅke cai ñ(i)ś pä(st) (śu)waṃ || te keklyau«ṣo»rmeṃ araṇemiñ ...
 89. THT 86 a1: /// (ñi)ś päs śuwaṃ pt(ā)k(a saim) waste • ...
 90. THT 89 a1: perne poyśiññe ket pernesa snai träṅko ñiś rinsatai : kṣatriññempa āklu ñiś sakne ...
 91. THT 89 a1: ... träṅko ñiś rinsatai : kṣatriññempa āklu ñiś sakne aukṣu läkle(nta) ///
 92. THT 89 b3: ... w(i)ṣ(ai) tu pāke yā(m)u y(a)k no ñiś ñke erk(a)tñettse lyel(yk)w e (– –) ...
 93. THT 93 b6: ... su ksa nesäṃ ce śaiṣṣene kuse ñiś maiyyasa cämpalle ṣai ceṃ erkatñe(ne kalatsi) ...
 94. THT 99 b3: /// ceusa ñiś ñke meṅkitse tesa pkārsa-ñ yakt-āñm ñi ...
 95. THT 100 a1: ... mā ca(mpät) c(e)u pito rīntsī kuce ñiś ñäskau-c-meṃ : krui no tu rī«ṃ»tsi ...
 96. THT 100 b2: ... – –) (··)s(·) ññ(·) : mā ñiś pratinmeṃ klyautkalyñe nesau : tusāksa nai
 97. THT 101 5: ... tot empreṃtse swāre nekarṣke pällarṣke ste ñiś ranoṣṣe cmel· ///
 98. THT 107 a3: ... tsäṅkā-ne mäkte pi kca tā oṅkorñai ñiś śwātsi källālle ṣeym • ysaparsa yey ...
 99. THT 107 a5: ... ājivike eṣerñāna etsuwai masa weñā-meś ṣerśkana ñiś ostameṃ ltu nesau wärpauca dakṣiṇāke • ...
 100. THT 107 b10: ... pinwāt warpalñe tākaṃ • mā tot ñiś pintwāt warpalle nesau kossa wāsaṃ kleśanma ...
 101. THT 108 b10: /// mā tu ñiś ñake aksaumme • ek – – ...
 102. THT 109 a10: /// weña ṣe ka yatāte ñiś yāṅkässi • śukentasa swaro
 103. THT 110 b4: kauś śānmyate • se wañenta ñiś ///
 104. THT 113 a5: /// -nde weña • mäkte ñiś śka ///
 105. THT 113 b2: /// pontas ñiś akālkänta kyānawa wai- ///
 106. THT 113 b4: /// – tts • ñiś ksetsi kak· ///
 107. THT 160.a a3: /// kau • ma rano ñiś ·u ///
 108. THT 160.a a5: /// nmeṃ ñiś || tä(nma)ṣṣäl(l)e l· ///
 109. THT 222 b5: /// n·skau ñiś ara – – – poyśiññeṣe akāl·eṃ ...
 110. THT 249.a a2: ... pern(e)rne yarke ta(ṅk)s(a) wināskauc 9 kuce ñiś ///
 111. THT 266 b2: lyeṃ ka arañcim ceṃts ñiś śauwwa 7 lakl= ālyeṅkäṃts ka
 112. THT 267 b1: lpar ñiś läklemeṃ y· ///
 113. THT 271 b1: ... saṃsārṣṣeṃ wnolmeṃmpa mā karstoytär 39 kuce ñiś kāmmai
 114. THT 288 b4: /// mpalñesa ṣañ pälskontse po ñiś cainmeṃ tri ///
 115. THT 296 b4: ñiś nesau : gāṅkne olyisa tseñe kätkäṣṣar ...
 116. THT 296 b5: mmeṃ santsārṣṣe ñiś ci salkamar : || mpar tstanācce ...
 117. THT 298 a1: ... kca mā prāskau pontas srukelle kā ñiś ṣeske tañ prāskau s= ārai ñi ...
 118. THT 325 b4: ... pete com taiseṃ weṃ sthul || ñiś pakeññe ///
 119. THT 330 b4: ime taisu tākaṃne ñiś ikäṃ-pikwalaññe māuk nesau slaukatstse wat tākaṃ ...
 120. THT 331 b2: ... ṣamāneṃ śwātsiś kākatär tompok weṃne aśari ñiś ṣesketstse (ne)sau śka yatsi arkañ mā ...
 121. THT 333 b2: ... maṃnt lkāskewat te • maṃnt arahaṃnte ñi(ś neseu) ara
 122. THT 333 b3: haṃnteñe perneś wat speltkessu anāgāme ñiś neseu a(nāgāmäṃ) ñ(e) perneś wat
 123. THT 333 b4: speltkessu sakṛtākāme ñiś neseu sakṛtākāmäṃñe (perneś wa)t speltke
 124. THT 333 b5: ssu srotāpaṃnne ñiś neseu srotāpatäñe pe(r)neś wat speltkessu
 125. THT 333 b7: eru ñiś neseu maiträ karuno moditä upekṣä akāśanaṃntyāyataṃn ...
 126. THT 333 b9: nasmṛti ñakti ñiś lkātsi känmaskeṃ nāki yakṣi preti kumbhāṃṇḍi ...
 127. THT 348 b4: /// ñiś kyāna ///
 128. THT 359 a1: ñiś wināskauś – – bodhisātveṃs saṃsār anai ...
 129. THT 364 a4: /// ṣṣe ṣpä cok ñiś twāsäṣṣim ///
 130. THT 370 b5: /// r ñiś tsuwai po rośicer ñ· ///
 131. THT 371 b3: /// ñiś eṣ(e) kārau po kau(c) ///
 132. THT 371 b5: /// mp(a) • ṣeme ṣarsa ñiś kauc taläs(k)au ///
 133. THT 372 a3: ñe • aklaṣṣälyi takāreñ tasemane ñiś mpa • ///
 134. THT 374.g a3: /// ñ(i)ś ma(k)t(e) k·km· ñk· ///
 135. THT 400 a4: ... dipamāl orocce gaurap takarṣkñesa poyśi nessiś ñiś : ratnacuḍa ñemttsa
 136. THT 401 b5: – – perpecce ñiś cālawa : krent pelaikneṣṣai olyi ///
 137. THT 404 b1: ñiś 1 ṣ(a) ñ yäsnā – cwi ...
 138. THT 406 b4: /// yt meṃtsi : ñiś we ///
 139. THT 409 a4: /// k te weña mā ñiś aikemar ///
 140. THT 409 b4: ... käṣṣiṃntse po ākṣa • te weña ñiś ñakta śi ///
 141. THT 415 a3: /// kseṃ säsūwerśke wī pikla ñiś no tsaukwa cī
 142. THT 422 a6: /// ñiś (·)e ///
 143. THT 422 a8: /// ñiś rit(t)äs(k)au ///
 144. THT 496 a6: ... sälkāte : wāya ci lauke tsyāra ñiś
 145. THT 516 b2: ... w· – k· k· ññ· : ñiś no yo – – ttaskau ///
 146. THT 541 a2: ... aśalle • abhikrānto haṃ • takarṣke ñiś • sā ///
 147. THT 564 a9: te ñiś kātsa ///
 148. THT 567 a3: /// lkāst inte ñiś su kṣātre po saṃsārsa rā ///
 149. THT 567 b4: /// mācer tsārwästärme ñiś yesi po āyu srukalñesa mamrau
 150. THT 592 a4: /// pte ente sā ompek ñiś || te yäkne
 151. THT 596 b1: /// 7 || ñiś räknāśka mā mäkciya ketara kartse
 152. THT 596 b4: ... kātkau mā tu pällāmar 8 || ñiś räknāśka
 153. THT 1102 a1: ... upādhy(ā)y(e)ṃ saim yā(mu) /// /// (ṣanmīreṃ ñi)ś peṅksat śaulassoñc cwī ñem-klawissoṃnte śakke(ññepi) (r)ṣākeṃ|(ts)e
 154. THT 1533.f a2: /// ñiś cimpalle pūdñäk(t)e ///
 155. THT 3597 b3: ... se ñi wa senik (wärpau ste) ñiś wast= eṅku : rīnäṣṣiträ säkw ña(kcye) ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ñiś
Output automatically generated on Thu, 2016-09-01, 05:40:19 (CEST).
Page cached on Wed, 2016-08-31, 18:42:47 (CEST).
Page last edited on Mon, 2012-06-04, 21:22:15 (CEST), by Melanie Malzahn. Version 2.
Page created on Thu, 2012-03-29, 18:12:56 (CEST), by Melanie Malzahn.