print prev. next

śaul

Meaning:"life"
Word class:Noun
Language:TB
Derived from:śāw-
Related lexemes:śaiṣṣe, śāw- (Gv.), śāw- (Kaus.)
Derived lexemes:śaula-preñca*, śaulaṣṣe, śaulassu, śaulu-wärñai, śaul-śīlo

Noun

Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-anma
Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Alternant

Inflectional paradigm

  Singular Dual Plural
Nom. śaul śaulanma
Obl. śaul śaulanma
Voc.
Gen.
Loc. śaulne
Abl. śaulameṃ
All.
Perl. śaultsa śaulanmasa
Instr.
Com. śaulämpa
Caus.

Occurrence (120)

 1. IOL Toch 307 a1 20: ... mñen= āsa (wa)rñai : priyavārgsa larauñe śaul kektsenn(e)
 2. IOL Toch 579 b4 2: (a)s(t)are śaul ś(a)ye(ñc)ai snai ///
 3. M 500.1 a1 9: ... ; akālk kñītär-ñ : #39a aiśamñeṣṣe śaul śailñe ; tākoy-ñ āstre (täryā-ykne ; ...
 4. M 500.1 b3 14: ... ; ce no kāmmai prakrauñe ; śaul kektseñmeṃ : #43c ce ka ṣp ...
 5. M 500.1 b4 20: ... : #44a empalkaitte tākoym ṣpä ; śaul i(nd)r(inta) kektseñän ; mā taccimar : ...
 6. PK AS 4B a5 4: tākoym ṣpä ; śaul (indrinta ke)k(t)s(e)ñän ; mā taccimar #3b ...
 7. PK AS 5A a1 8: ... – #5c se k)use maṅkāl śāmñe śaul ; cwī ste käntwāṣṣ= īndrī(meṃ ; ...
 8. PK AS 5C a2 27: ... perma śayim ṣeme kauṃ ; su śaul śpālmeṃ
 9. PK AS 5C a3 11: ... kante pikwala ; snai-pelempa rittowo ; śaul ārttoymar 31 #31d mitravārgä paiykāmai ; ...
 10. PK AS 5D a6 4: : #39a aiśamñeṣṣe śaul śailñe ; tākoy-ñ āstre täryā-ykne ; ...
 11. PK AS 7B b4 29: ... #7a nraintane cmenträ ; solmen omte śaul ś(ā)yeṃ : #7b
 12. PK AS 7C a1 6: knesa onolmi : #9c solmeṃ śaul śāyeṃ ; taka ntä kca tsälpenträ ...
 13. PK AS 7C a1 29: ... #10a nraiyne cme〈n〉trä ywārtsa ; omte ś(au)l ś(ā)y(e)ṃ : #10b tsälpentr{ä} nauṣäk ; ...
 14. PK AS 7C a4 1: śaul śāyeṃ ; (tu)m(e)ṃ n(r)aimeṃ laitonträ 12 ...
 15. PK AS 7G a1 16: ... kuse no su wnolme ; ket śaul nanautau ; yāmornta no ykāk nesaṃn-ne ...
 16. PK AS 7G a4 7: nanautau ; kär(sa)n(a)lle ce klautkesa ; śaul no ykāk mā nanautau : 18 ...
 17. PK AS 7G a4 21: ... kuse no cey wnolmi ; ket śaul nanautau ; yāmor rano pest nanautau ...
 18. PK AS 7G a5 9: ... (tetemo)ṣä tumeṃ no pest ; yāmor śaul ṣpä aran-me : #19b nraimeṃ laitonträ ...
 19. PK AS 7G a6 2: (aiśal)l(e) śaul ṣpä ; antpi tākaṃ nanautaṣ : ...
 20. PK AS 7G a6 26: ... yāmor mā nanautau ; ma rano śaul nanautau : #20a kleś(anma) no ceṃts ...
 21. PK AS 7G b1 31: ... yāmo(r na)nautau ; mā (rano) wkä (śaul nanautau) ; /// %7
 22. PK AS 7J b4 9: ... ; nänok śak mäskeṃträ : #4a śaul pärkreṃ yänmāṣṣäṃ ; erene kärtse ṣpä ...
 23. PK AS 7L a6 8: ... mallāne 8 #7d śak piku(la se śaul ; tā)kaṃ śāmnaṃts te postäṃ ; ...
 24. PK AS 7L b2 27: ... mrauskalye preke 9 #9d kante pikula śaul ; śāmnaṃts (o)lypo – – – ...
 25. PK AS 7L b3 30: ... ra misāṃts kawāñ ; nakṣäṃ l(āre śaul) ; /// #10d
 26. PK AS 7L b5 26: ... no kca mäsk(e)tär ṣe ; lāre ś(aul) – – #12b ///
 27. PK AS 7M a6 23: ... #22d – nneś teki no ; śaul sam(p)auca (e)mpele #24a patka(ṣ)ṣäṃ (en)eṃ ; ...
 28. PK AS 8B a7 6: kete ñemtsa yāmäṃ cwi larauñesa śaul eṅkasträ 〈27〉 || brähmadattakalpne nauṣ pāke ...
 29. PK AS 13B a5 6: /// (kete śau)lt(s)a twe ṣañ śaul rinastar || tane sudasome w(a)l(o)
 30. PK AS 13C a2 9: ... r(· ñ)iś temtsamai ceu ; ṣe (ś)aul śailñe ṣe ykene : ṣe a(–) ...
 31. PK AS 16.2 a6 16: ... || # pw eṅkalñenta rerīnoṣ ; śau(l śāwṣante airpäc)c(e) : #1a bram-ñäkti ra ...
 32. PK AS 16.2 b3 12: ... tämpak-y(äkne)sa rṣāki mäskentär cenaṃts omte airpäcce śaul
 33. PK AS 16.7 a5 2: /// śaul śawaskau pātraisa osta-ost yaskaskemar kete karuṃ ...
 34. PK AS 17A a1 36: ... : #3c ṣlyiye cakes= arwāre ; śaul ñwetsäññe kättaṅkäṃ ;
 35. PK AS 17A a2 17: ... yke-postäṃ ; tsatsaikausa : #4x kuse śaul kuse wat kektseñe ; po tu ...
 36. PK AS 17B b1 20: ... (ā)ñmts(a) ; e(ṃ)ṣk(etse) – (:) #2b ś(au)l n· – – – – – ...
 37. PK AS 17C b3 4: maiyyane ; sak śaul śāyau 1 || #1d ta(ne wa)lo ...
 38. PK AS 17E b1 18: ... #1a (saṃsā)r(ne) (c)e , (st)e (t)n(e) ś(au)l ; auspa wäntre , lar(e)ṣṣe ; ...
 39. PK AS 17E b2 15: ... (śaula)nm(a) ; po ṣ(e)ṣṣīrku , se śaul ñī ; kälpau yesmeṃ • 1 ...
 40. PK AS 17I b4 4: pikārnta : #1e śaul aiwītär-ñ ceu preke ; srukalñeś ka ...
 41. PK AS 17I b4 22: ... ce yātalñeś namtsate-ñ ; mā ṣp śaul lac
 42. PK AS 17J b1 16: ... ; ai)k(a)ri ra tatāk(a)ṣ ; sn(ai) śau(l we)ṣ ra : #1c yenm(eṃ) pr(ā)kr(e) ...
 43. PK NS 24 b4 6: /// (ṣe)me kauṃ ; sū śaul śpālmeṃ : #31c mā no kante ...
 44. PK NS 25 and 26 b1 11: ... (p)e(r)ma śayim ṣeme kauṃ ; sū śaul (śpā)lme(ṃ) #31c mā no kante (pi)kul(a)sa ...
 45. PK NS 28 a1 22: ... wa)rñ(ai) : #12b priyavārgsa larauñe ; śaul ke(ktsenne ynauṣka ra ; cämpim muṣsi) ...
 46. PK NS 29 a3 13: ... , skiyaine ; śayeñcañ wes , śaul warñai ; snai tar(ś)auna 2 || ...
 47. PK NS 263 a3 2: /// (śaul) pärkre śāyeṃ snai lakle ṣek ///
 48. PK NS 699 a1 2: /// (śau)l r(a)m n(o) lyaśäṃ ///
 49. THT 2 b2 8: ... %16 #84a (ke)ry(e)ṃ kāñmeṃ spänteṃnträ onwaññe śaul
 50. THT 3 a2 17: ... ; jātiśroṇi (akṣ= au)rtse ; mäkte śaul (kä)ttaṅkäṃ : #88a (mäkte) kos tsaikaṃ ...
 51. THT 3 a3 2: ; śaul kektseñ(e t)satsaikwa wnolmeṃts : #88c a(nai)śai ...
 52. THT 3 a4 1: śaul kältsenträ wnolmentso ; ṣañ kalymiś aken-ne ...
 53. THT 3 a6 1: śaul śāmnaṃts : #90c wnolmi – ·e ...
 54. THT 3 b1 41: ... ; aiś(au)my= (a)ñmālaṣke : #93b śāmna(ṃ)ts śaul ṣai ṣkas tmane pikula ; a(ra)nemiñ
 55. THT 3 b2 7: tākā keś tättālñe : #93c mäntarṣkeṃ śaul śāmnats ñke ; mā= rsenträ mrauskalñe ...
 56. THT 3 b3 34: ... – – %5 śai 94 #94d śaul attsaik totka śāmnaṃts ñke ; wrīyeṣṣe ...
 57. THT 3 b5 25: ... – %6 (:) #96a (ma)nt śāmn(aṃ)ts śaul tne kos śaiṃ ksa ; kaunaṃts ...
 58. THT 3 b6 19: ... – ·k· trä ; mant śāmnaṃts śaul (nakṣträ) 96 #96d waimenetse śaul totk= ...
 59. THT 3 b6 24: ... śāmnaṃts śaul (nakṣträ) 96 #96d waimenetse śaul totk= āttsaik ; su ṣp laklempa ...
 60. THT 3 b7 12: ... nakṣtär ṣe prentse ; mant śāmnaṃts śaul nakṣtär (: #97b mā) stemye ksa ...
 61. THT 3 b8 21: ... (mrau)skā(nte) : #98a ṣkas tmāne pikula śaul (ś)āmnaṃts ; attsaik totka ceṃts ynāñm ...
 62. THT 3 b8 36: ... lateṃ ostmeṃ snai(tsñ)e : #98b ñake śaul attsaik tot(k)ā (yärm s)e ;
 63. THT 11 b6 3: (kä)lymintsa ; śaul rerīnoṣ : samudtärne ko – – ...
 64. THT 14 a4 18: ... #7c papāṣṣo(rñ= ā)str(e) ; cwi (paṣṣa)lle śaul wa(r)ñ(ai) 7 #7d yñakteṃ –
 65. THT 15 b2 28: ... ṣälypenta śodhanta 16 #16d pa)pāṣṣorñeṣṣe ; śaul cwi sompasträ ; (po śaiṣṣentse) sklok ...
 66. THT 15 b7 4: : #19a pelaikneṣṣe (ś)au(l) ; /// %8 /// meṃ śāsaṃ ...
 67. THT 17 b4 19: ... ṣälypenta śodhanta 16 #16d papāṣṣorñeṣṣe ; śaul cwi sompastär ; po śaiṣṣentse sklok ...
 68. THT 20 b8 14: ... sam /// /// : #Xx ṣañ śaul samp ri – – – – ...
 69. THT 23 a6 13: ... krentaunaś : #18c krentaunaṃts ṣarmtsa ; śaul waipecce po rinasträ : #18d krentaunane ...
 70. THT 24 b3 28: ... (mä)ṅ(k)ān(tä)r-me cek warñai (:) #Xx kreṃnt (ś)aul ·e ///
 71. THT 24 b6 9: ... swareṃmeṃ swāre śukentaṃts : #Xx ai(śa)mñeṣṣe (ś)au(l) śau ///
 72. THT 25 a8 15: ... #61e ·ainme /// /// kāne ; śaul ñi lāre päst rinaṣle : #Xx ...
 73. THT 28 a1 4: /// ; n(e)mc(e)k ś(au)l āstreṃ : #Xx spelke mai tarkacer ...
 74. THT 28 b2 7: /// 4 #4d – k lakle śaul ṣpä tem·· ; ṣuktante mā kautsi ...
 75. THT 29 b7 6: /// poyśi ; vyākarit ente śaul cwy āraṃ : #Xx naivasaṃjñānmeṃ srau ...
 76. THT 31 a5 4: krento ; āstreṃ śaul śayeñcai wnolme : #38c snai laiwo ...
 77. THT 31 b3 30: ... ; triketär ramt aknātsa ; onwaññe śaul paktär • #43a
 78. THT 46 a3 2: lareṃ śaul 30 #30d tu ñi tāka warkṣäl ...
 79. THT 46 a4 3: skasträ ñi śaul kektseñe srūkalñeṣṣe /// /// ñke tsremar ...
 80. THT 46 a8 5: – – (:) #34c śaul ka oräñc tā kektseño ; pw ...
 81. THT 46 b1 10: ... saṃsārntse : #35b mentsisa klautkoy ; śaul wtentse ket ra : #35c /// ...
 82. THT 48 b3 5: /// (u)pāsakeṃ ñäś peṅsa śaul warñai saim ne ///
 83. THT 50 a6 5: /// s= āttsaik ; śaul śawaṣṣälle ste ṣamāneṃts : #Xx kuse ...
 84. THT 58 a2 3: /// mā śaul śalñe ///
 85. THT 60 a3 2: /// (ś)aul sompastarñ ///
 86. THT 63 a2 10: ... tsi – – – ; cwi śaul pete tallānte : #Xx kuse ñ(a)k(e) ...
 87. THT 63 a4 2: /// śaul stāmañ ///
 88. THT 78 a1 30: ... tetekā ; śänmyeṃ yaṣṣūcañ #1c lareṃ śauly ñi , yaṣyeṃträ ; sāw ñi ...
 89. THT 78 b1 9: ... arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike w(e)(ntsi)
 90. THT 89 b1 9: ... c(·) (·)c(·) m(·) ·n(·) • #1c śaul oṅkipṣu ; k(·) /// %8 #1d ...
 91. THT 93 b2 26: ... retke ñi ste ;) /// %9 ly
 92. THT 99 b5 19: ... kälpāsträ wäntre : #1a e(ṃ)ṣke ṣañ śaul ; te pkārsa klyomai : #1b ...
 93. THT 104 a3 6: /// (c)e no kāmai prakrauñe śaul kektse ///
 94. THT 109 b4 11: ... • nauṣ ra preśyaine ñśaṣṣe treṅkältsa śaul rintsate tu pklyausso
 95. THT 127 b7 20: ... %4 , snaicepi ; waimenetse , śaul śaitsi • #32c snai mäktauññe , ...
 96. THT 133 a6 10: ... – – (śika)maiyya sū 17 #17b śaul nemce tärkänālle ; kreñcepi ste śaum(o)ntse ...
 97. THT 133 b3 6: su källy(itär : #25a (ṣä)ñ śaul rīnäskenträ pest ; paskentr allyek ñyätsemeṃ ...
 98. THT 220 a4 15: ... wsāwa takärṣkñesa yoktsi ysāra ñi pernesa śaul rintsante lareṃ śaul··
 99. THT 231 b1 7: mā ra palsko kulyitärś : pelaikneṣṣe śaul śpālmeṃ cauk twe ñyāssa ñäṣṣitar • ...
 100. THT 235 a4 8: ... ··e ceu pāl· – – lareṃ śaul keltsa sū 17 ylaṃ ///
 101. THT 239 b2 2: /// śaul käryātai tainaisäñ mā ṣ mauk(ā)st(a) ///
 102. THT 241 a1 13: ... : ñumka ñu ṣpä lantäntso lantuñ(e)s(a) ś(au)l ws(ā)st(a) : p· ///
 103. THT 241 a6 9: ... 21 śauläṃnmasa śauläṃnma śaulässontäs waryatai : śaul r= anaiśai paṣṣatai śiläna sälyai – ...
 104. THT 266 b1 4: arañnne caukanteñ ṣañ śaul ram no : mā walke kca ...
 105. THT 269 b2 1: śaul tañ ///
 106. THT 281 b2 16: ... ścyane präṅkatsi mā ṣpä preke : śaul kektsen empālkatte nestsi preke 15
 107. THT 291.a a6 4: r·· • ·aumoṃ śaul cwi lkāṣṣälle pelaikne ṣañ ṣap ///
 108. THT 347 b4 3: /// toṣitäṣṣe śaul rintsa ///
 109. THT 359 a3 4: rne mā bodhisatveṃs śaul rilñene tot ā ///
 110. THT 368 b1 8: ... lloyä – ·ś· ñe ñaṣt(a)r twe śau(l ri)ntsi prā ///
 111. THT 386 b2 4: /// trä • śaul kektsenne snai – (–) l – ...
 112. THT 496 a3 7: śolämpa ṣṣe ; mā t(e) stālle śol wärñai : 2 #2d taiysu pälskanoym ...
 113. THT 496 a8 9: ... – – – (–) ·e ; śol pals(·)araś ñī ; kom kom mī
 114. THT 524 a6 8: ... – m· ( • mä)kcwi onolmetse śaul n· ///
 115. THT 525 b3 4: /// sa ñäkteṃts śaul pernerñe muska • eṃntwe ///
 116. THT 555 3 5: /// laikne sakṣṭrä se śaul ṣpä musketär :
 117. THT 589 b4 10: ... • ulkāmukhe weṣṣäṃ rilyi wes ṣañ śaul mā āppantse
 118. THT 624 b5 5: /// tkānträ tot ceṃts śaul ///
 119. THT 630 b5 5: /// minta ñem • śaul śa – ///
 120. THT 3597 a7 13: ... – – – (pa)ṣṣānte lareṃ ṣäñ śaul : oṅkol(m)a(ññai särwe)śne ṣlemeṃ ṣä-

http://www.univie.ac.at/tocharian/?śaul
Output automatically generated on Sat, 2015-05-30, 04:29:29 (CEST).
Page cached on Fri, 2015-05-29, 21:29:25 (CEST).
Page created on Sun, 2012-05-06, 18:38:51 (CEST), by Melanie Malzahn.