print

śaul

Derived from:śāw-
Related lexemes:śaiṣṣe, śāw- (Gv.), śāw- (Kaus.)
Derived lexemes:śaula-preñca*, śaulaṣṣe, śaulassu, śaulu-wärñai
Language:TB
Meaning:"life"
Equivalent in TA:
Word class:Noun

Noun

Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Nom. pl. (masc.):-anma
Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Alternant

Inflectional paradigm

  Singular Dual Plural
Nom. śaul śaulanma
Obl. śaul śaulanma
Voc.
Gen.
Loc. śaulne
Abl. śaulameṃ
All.
Perl. śaultsa śaulanmasa
Instr.
Com. śaulämpa
Caus.

Occurrence (114)

 1. IOL Toch 307 | a1 | 14: ... mñen= āsa (wa)rñai : priyavārgsa larauñe śaul kektsenn(e)
 2. IOL Toch 579 | b4 | 2: (a)s(t)are śaul ś(a)ye(ñc)ai snai ///
 3. M 500.1 | a1 | 5: ... nemceksa ; akālk kñītär-ñ : aiśamñeṣṣe śaul śailñe ; tākoy-ñ āstre täryā-ykne ce ...
 4. M 500.1 | b3 | 9: ... ; ce no kāmmai prakrauñe ; śaul kektseñmeṃ : #43c ce ka ṣp ...
 5. M 500.1 | b4 | 14: ... : #44a empalkaitte tākoym ṣpä ; śaul i(nd)r(inta) kektseñän ; mā taccimar : ...
 6. PK AS 4B | a5 | 3: tākoym ṣpä ; śaul (indrinta ke)k(t)s(e)ñän ; mā taccimar #3b ...
 7. PK AS 5A | a1 | 5: ... – #5c se k)use maṅkāl śāmñe śaul ; cwī ste käntwāṣṣ= īndrī(meṃ ; ...
 8. PK AS 5C | a2 | 19: ... perma śayim ṣeme kauṃ ; su śaul śpā|lmeṃ
 9. PK AS 5C | a3 | 7: ... kante pikwala ; snai-pelempa rittowo ; śaul ārttoymar 31 mitravārgä paiykāmai ; po ...
 10. PK AS 5D | a6 | 2: : #39a aiśamñeṣṣe śaul śailñe ; tākoy-ñ āstre täryā-ykne ; ...
 11. PK AS 7B | b4 | 21: ... #7a nraintane cmenträ ; solmen omte śaul ś(ā)yeṃ : #7b
 12. PK AS 7C | a1 | 3: knesa onolmi : #9c solmeṃ śaul śāyeṃ ; taka ntä kca tsälpenträ ...
 13. PK AS 7C | a1 | 20: ... #10a nraiyne cme〈n〉trä ywārtsa ; omte ś(au)l ś(ā)y(e)ṃ : #10b tsälpentr{ä} nauṣäk ; ...
 14. PK AS 7C | a4 | 1: śaul śāyeṃ ; (tu)m(e)ṃ n(r)aimeṃ laitonträ 12 ...
 15. PK AS 7G | a1 | 9: ... kuse no su wnolme ; ket śaul nanautau ; yāmornta no ykāk nesaṃn-ne ...
 16. PK AS 7G | a4 | 5: nanautau ; kär(sa)n(a)lle ce klautkesa ; śaul no ykāk mā nanautau : 18 ...
 17. PK AS 7G | a4 | 16: ... kuse no cey wnolmi ; ket śaul nanautau ; yāmor rano pest nanautau ...
 18. PK AS 7G | a5 | 6: ... (tetemo)ṣä tumeṃ no pest ; yāmor śaul ṣpä aran-me : #19b nraimeṃ laitonträ ...
 19. PK AS 7G | a6 | 2: (aiśal)l(e) śaul ṣpä ; antpi tākaṃ nanautaṣ : ...
 20. PK AS 7G | a6 | 20: ... yāmor mā nanautau ; ma rano śaul nanautau : #20a kleś(anma) no ceṃts ...
 21. PK AS 7G | b1 | 21: ... yāmo(r na)nautau ; mā (rano) wkä (śaul nanautau) ; ///
 22. PK AS 7J | b4 | 6: ... ; nänok śak mäskeṃträ : #4a śaul pärkreṃ yänmāṣṣäṃ ; erene kärtse ṣpä ...
 23. PK AS 7L | a6 | 7: ... mallāne 8 #7d śak piku(la se śaul ; tā)kaṃ śāmnaṃts te postäṃ ; ...
 24. PK AS 7L | b2 | 15: ... ; mrauskalye preke 9 kante pikula śaul ; śāmnaṃts (o)lypo – – – ...
 25. PK AS 7L | b3 | 18: ... ra misāṃts kawāñ ; nakṣäṃ l(āre śaul) ; ///
 26. PK AS 7L | b5 | 17: ... no kca mäsk(e)tär ṣe ; lāre ś(aul) – – #12b ///
 27. PK AS 7M | a6 | 15: ... #22d – nneś teki no ; śaul sam(p)auca (e)mpele #24a patka(ṣ)ṣäṃ (en)eṃ ; ...
 28. PK AS 8B | a7 | 6: kete ñemtsa yāmäṃ cwi larauñesa śaul eṅkasträ 〈27〉 || brähmadattakalpne nauṣ pāke ...
 29. PK AS 13C | a2 | 6: ... r(· ñ)iś temtsamai ceu ; ṣe (ś)aul śailñe ṣe ykene : ṣe a(–) ...
 30. PK AS 16.2 | a6 | 11: ... śawaṃñe-kwamane || pw eṅkalñenta rerīnoṣ ; śau(l śāwṣante airpäc)c(e) : #1a bram-ñäkti ra ...
 31. PK AS 16.2 | b3 | 12: ... tämpak-y(äkne)sa rṣāki mäskentär cenaṃts omte airpäcce śaul
 32. PK AS 16.7 | a5 | 1: /// śaul śawaskau pātraisa osta-ost yaskaskemar kete karuṃ ...
 33. PK AS 17A | a1 | 19: ... : #3c ṣlyiye cakes= arwāre ; śaul ñwetsäññe kä|ttaṅkäṃ ;
 34. PK AS 17A | a2 | 10: ... yke-postäṃ ; # tsatsaikausa : kuse śaul kuse wat kektseñe ; po tu ...
 35. PK AS 17B | b1 | 3: ... (ā)ñmts(a) ; e(ṃ)ṣk(etse) – (:) #2b ś(au)l n· – – – – – ...
 36. PK AS 17C | b3 | 3: maiyyane ; sak śaul śāyau 1 || ta(ne wa)lo (su)priyeṃ ...
 37. PK NS 24 | b4 | 4: /// (ṣe)me kauṃ ; sū śaul śpālmeṃ : #31c mā no kante ...
 38. PK NS 25 and 26 | b1 | 9: ... (p)e(r)ma śayim ṣeme kauṃ ; sū śaul (śpā)lme(ṃ) #31c mā no kante (pi)kul(a)sa ...
 39. PK NS 28 | a1 | 14: ... wa)rñ(ai) : #12b priyavārgsa larauñe ; śaul ke(ktsenne ynauṣka ra ; cämpim muṣsi ...
 40. PK NS 28 | a3 | 3: : #13b ṣuk yäknesa {ś}aul śīlo ; (wätkau rano poyśinmeṃ ; ...
 41. PK NS 263 | a3 | 1: /// (śaul) pärkre śāyeṃ snai lakle ṣek ///
 42. PK NS 699 | a1 | 1: /// (śau)l r(a)m n(o) lyaśäṃ ///
 43. THT 2 | b2 | 5: /// (ke)ry(e)ṃ kāñmeṃ spänteṃnträ onwaññe śaul
 44. THT 3 | a2 | 13: ... tw ompostäṃ jātiśroṇi (akṣ= au)rtse mäkte śaul kättaṅkäṃ : (mäkte) kos tsaikaṃ lwaksātsaika ...
 45. THT 3 | a3 | 2: kantse śaul kektseñe tsatsaikwa wnolmeṃts : a(nai)śai ra ...
 46. THT 3 | a4 | 1: śaul kältsenträ wnolmentso ṣañ kalymiś akenne : ...
 47. THT 3 | a6 | 1: śaul śāmnaṃts : wnolmi – ·e snai ...
 48. THT 3 | b1 | 19: ... – – aiśaumy= añmālaṣke : śāmnaṃts śaul ṣai ṣkas tmane pikula ara
 49. THT 3 | b2 | 6: nemiñ tākā keś tättālñe : mäntarṣkeṃ śaul śāmnats ñke mā= rsenträ mrauskalñe 93 ...
 50. THT 3 | b3 | 18: ... – – – – śai 94 śaul attsaik totka śāmnaṃts ñke wrīyeṣṣe pältakw ...
 51. THT 3 | b5 | 15: ... – – – : mant śāmnaṃts śaul tne kos śaiṃ ksa kaunaṃts meñaṃts ...
 52. THT 3 | b6 | 14: ... srūkalñe – ·k· trä mant śāmnaṃts śaul (nakṣträ) 96 waimenetse śaul totk= āttsaik ...
 53. THT 3 | b6 | 18: ... mant śāmnaṃts śaul (nakṣträ) 96 waimenetse śaul totk= āttsaik su ṣp laklempa rittowo ...
 54. THT 3 | b7 | 11: ... warne nakṣtär ṣe prentse mant śāmnaṃts śaul nakṣtär : (mā) stemye ksa nesäṃ ...
 55. THT 3 | b8 | 13: ... – (mrau)skā(nte) : ṣkas tmāne pikula śaul śāmnaṃts attsaik totka ceṃts ynāñm ṣai ...
 56. THT 3 | b8 | 24: ... ṣai lateṃ ostmeṃ snai(tsñ)e : ñake śaul attsaik tot(k)ā (yärm s)e
 57. THT 11 | b6 | 2: (kä)lymintsa śaul rerīnoṣ : samudtärne ko – – ...
 58. THT 14 | a4 | 11: ... ṣp : papāṣṣorñ= āstre cwi (paṣṣa)lle śaul wa(r)ñ(ai) 7 yñakteṃ –
 59. THT 15 | b2 | 9: ... mā cūrṇ nesäṃ /// /// pāṣṣorñeṣṣe śaul cwi sompasträ (po śaiṣṣentse) sklok tanmäṣṣäṃ ...
 60. THT 15 | b7 | 3: mye : pelaikneṣṣe (ś)au(l) /// /// meṃ śāsaṃ – n· ...
 61. THT 17 | b4 | 13: ... – mā ṣälypenta śodhanta 16 papāṣṣorñeṣṣe śaul cwi sompastär po śaiṣṣentse sklok tanmäṣṣäṃ ...
 62. THT 20 | b8 | 8: ... ṣṣ· sam /// /// : ṣañ śaul samp ri – – – – ...
 63. THT 23 | a6 | 10: ... yāmträ toṃ krentaunaś : krentaunaṃts ṣarmtsa śaul waipecce po rinasträ : krentaunane cwi ...
 64. THT 24 | b3 | 15: ... mā (mä)ṅ(k)ān(tä)r-me cek warñai (:) kreṃnt (ś)aul ·e ///
 65. THT 24 | b6 | 7: ... no swareṃmeṃ swāre śukentaṃts : ai(śa)mñeṣṣe (ś)au(l) śau ///
 66. THT 25 | a8 | 9: ... ontsate 61 ·ainme /// /// kāne śaul ñi lāre päst rinaṣle : tam ...
 67. THT 28 | a1 | 2: /// n(e)mc(e)k ś(au)l āstreṃ : spelke mai tarkacer kulātsi ...
 68. THT 28 | b2 | 4: /// 4 – k lakle śaul ṣpä tem·· ṣuktante mā kautsi yā ...
 69. THT 29 | b7 | 4: /// poyśi vyākarit ente śaul cwy āraṃ : naivasaṃjñānmeṃ srau ///
 70. THT 31 | a5 | 4: llāntär krento āstreṃ śaul śayeñcai wnolme : snai laiwo ṣpane ...
 71. THT 31 | b3 | 23: ... yarke petisa triketär ramt aknātsa onwaññe śaul paktär •
 72. THT 46 | a3 | 2: lareṃ śaul 30 tu ñi tāka warkṣäl epretñe ...
 73. THT 46 | a4 | 3: skasträ ñi śaul kektseñe srūkalñeṣṣe /// /// ñke tsremar ...
 74. THT 46 | a8 | 1: – – (:) śaul ka oräñc tā kektseño pw alecci ...
 75. THT 46 | b1 | 6: (ma)rs(o)ṣ yakne saṃsārntse : mentsisa klautkoy śaul wtentse ket ra : /// /// ...
 76. THT 48 | b3 | 4: /// (u)pāsakeṃ ñäś peṅsa śaul warñai saim ne ///
 77. THT 50 | a6 | 3: /// s= āttsaik śaul śawaṣṣälle ste ṣamāneṃts : kuse m· ...
 78. THT 58 | a2 | 2: /// mā śaul śalñe ///
 79. THT 60 | a3 | 1: /// (ś)aul sompastarñ ///
 80. THT 63 | a2 | 4: ... – tsi – – – cwi śaul pete tallānte : kuse ñ· k· ...
 81. THT 63 | a4 | 1: /// śaul stāmañ ///
 82. THT 78 | a1 | 20: ... tetekā ; śänmyeṃ yaṣṣūcañ #1c lareṃ śauly ñi yaṣyeṃträ ; sāw ñi wrotstsa
 83. THT 78 | b1 | 7: ... arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike w(e)|(ntsi)
 84. THT 89 | b1 | 6: ... c(·) (·)c(·) m(·) ·n(·) • #1c śaul oṅkipṣu ; k(·) /// (27 syl. ...
 85. THT 93 | b2 | 18: ... ñi ste ;) /// (9 syllables) (śau)|ly
 86. THT 99 | b5 | 12: ... ksa kälpāsträ wäntre : e(ṃ)ṣke ṣañ śaul te pkārsa klyomai : pelaikne(ṃ)tse ṣarmtsa ...
 87. THT 104 | a3 | 5: /// (c)e no kāmai prakrauñe śaul kektse ///
 88. THT 109 | b4 | 9: ... • nauṣ ra preśyaine ñśaṣṣe treṅkältsa śaul rintsate tu pklyausso
 89. THT 127 | b7 | 6: ... – – – (–) snaicepi waimenetse śaul śaitsi • snai mäktauññe entsesse waime
 90. THT 133 | a6 | 5: ... ; – – (śika)maiyya sū 17 śaul nemce tärkänālle ; kreñcepi ste śaum(o)ntse ...
 91. THT 133 | b3 | 4: su källy(itär : #25a (ṣä)ñ śaul rīnäskenträ pest ; paskentr allyek ñyätsemeṃ ...
 92. THT 220 | a4 | 13: ... wsāwa takärṣkñesa yoktsi ysāra ñi pernesa śaul rintsante lareṃ śaul··
 93. THT 231 | b1 | 6: mā ra palsko kulyitärś : pelaikneṣṣe śaul śpālmeṃ cauk twe ñyāssa ñäṣṣitar • ...
 94. THT 235 | a4 | 5: ... ··e ceu pāl· – – lareṃ śaul keltsa sū 17 ylaṃ ///
 95. THT 239 | b2 | 1: /// śaul käryātai tainaisäñ mā ṣ mauk(ā)st(a) ///
 96. THT 241 | a1 | 11: ... : ñumka ñu ṣpä lantäntso lantuñ(e)s(a) ś(au)l ws(ā)st(a) : p· ///
 97. THT 241 | a6 | 8: ... 21 śauläṃnmasa śauläṃnma śaulässontäs waryatai : śaul r= anaiśai paṣṣatai śiläna sälyai – ...
 98. THT 266 | b1 | 4: arañnne caukanteñ ṣañ śaul ram no : mā walke kca ...
 99. THT 269 | b2 | 1: śaul tañ ///
 100. THT 281 | b2 | 12: ... ścyane präṅkatsi mā ṣpä preke : śaul kektsen empālkatte nestsi preke 15
 101. THT 291.a | a6 | 3: r·· • ·aumoṃ śaul cwi lkāṣṣälle pelaikne ṣañ ṣap ///
 102. THT 347 | b4 | 2: /// toṣitäṣṣe śaul rintsa ///
 103. THT 359 | a3 | 4: rne mā bodhisatveṃs śaul rilñene tot ā ///
 104. THT 368 | b1 | 6: ... lloyä – ·ś· ñe ñaṣt(a)r twe śau(l ri)ntsi prā ///
 105. THT 386 | b2 | 2: /// trä • śaul kektsenne snai – (–) l – ...
 106. THT 496 | 3 | 6: śolämpa ṣṣe mā t(e) stālle śol wärñai : 2 taiysu pälskanoym ; ...
 107. THT 496 | 8 | 2: ... – – – (–) ·e ; śol pals(·)araś ñī ; kom kom mī
 108. THT 524 | a6 | 4: ... – m· ( • mä)kcwi onolmetse śaul n· ///
 109. THT 525 | b3 | 3: /// sa ñäkteṃts śaul pernerñe muska • eṃntwe ///
 110. THT 555 | 3 | 4: /// laikne sakṣṭrä se śaul ṣpä musketär :
 111. THT 589 | b4 | 8: ... • ulkāmukhe weṣṣäṃ rilyi wes ṣañ śaul mā āppantse
 112. THT 624 | b5 | 4: /// tkānträ tot ceṃts śaul ///
 113. THT 630 | b5 | 3: /// minta ñem • śaul śa – ///
 114. THT 3597 | a7 | 8: ... – – – (pa)ṣṣānte lareṃ ṣäñ śaul : oṅkol(m)a(ññai särwe)śne ṣlemeṃ ṣä-

http://www.univie.ac.at/tocharian/?śaul
Output automatically generated on Sun, 2014-04-20, 22:59:46.
Page created on Sun, 2012-05-06, 18:38:51, by Melanie Malzahn.