print

śle

Derived from:ślek , śale
Related lexemes:
Derived lexemes:ślek, śle-yärke
Language:TB
Meaning:"with" [+ oblique case]
Equivalent in TA:
Word class:Indeclinable
Word subclass:Preposition

Occurrence (51)

 1. IOL Toch 2 | b2 | 6: ... -ṣträ : yolo yamaṣän no añmatse śle =lyeṅkäts ka ts(a) p(ä)st ///
 2. IOL Toch 4 | b6 | 6: /// sä warpalyñeṣṣeṃ praściye swāsäṣṣawa ṣañ śle alyeṅkäṃts || ṣotri eṅkalyñe naumiyeṣṣe taupe ...
 3. PK AS 1A | a4 | 3: lkāṣṣeñcañ māraṃ sasainyam abhibhūya bhikṣavaḥ maraṃ śle retke oṃṣap tatākarmeṃ ṣamāni (•)
 4. PK AS 2A | a2 | 6: tsäṅkau tākaṃ (anāṣṣälñe ṣä)p • bhārk śle tvāṅkaro : toy saṃtkenta tanākkaisa tsämṣallona ...
 5. PK AS 6E | b3 | 1: ; śle menākänta ; weña poyśi tu ṣärmameṃ ...
 6. PK AS 6I | b6 | 4: /// (aiś)mw= eprete papāṣṣu śle ///
 7. PK AS 7H | a1 | 1: ; śl= ā)knātsa(ññe) m(ai)mtsa trikseṃ ; duśśīläññe (ya)maskeṃ ...
 8. PK AS 7H | b5 | 20: ... māka tākaṃ : #7a tusa stāna śle (sā)rmna ; ly· /// #7b
 9. PK AS 13C | a3 | 7: ... – –) (sn)ai keś ; yaknentsa śle ṣarpälñe ; makā-yäkne ///
 10. PK AS 16.8 | a5 | 3: krakre-sari ; tsaktsaiṃ śle krakr(e)-ñiwi : pluseṃ skwassoñc tsrermeṃne ; ...
 11. PK AS 17A | b5 | 5: yenme emparkre #2c nrai lwāsa śle prete(nne ; nekä)t lakle eṃṣketstse : ...
 12. PK AS 17C | a5 | 1: śle kutkoṣäṃ ; späntoṣ rūpsa : #2a ...
 13. PK NS 32 | b3 | 14: ... brāhmaṇe kerccīyeṃne yaipormeṃ lyākā-ne walo istak śle tsārwo wrattsai tsäṅkā-ne ṣarsa eṅsate-ne asā|nne
 14. PK NS 32 | b6 | 17: ... 2 || tumeṃ walo wawākaṣ eresa śle smīlñe pilkosa brāhmaṇeṃ rupne lkāskemane mā ...
 15. PK NS 49B | a1 | 5: /// ceu astarona= kṣaranma (–) (p)k(a)ntesa śle ///
 16. THT 30 | b2 | 4: /// ·t· ysāṣṣe 28 śle were po kleśanma yaikoṣ yukoṣ śtwer ...
 17. THT 31 | a7 | 10: ... trīce ślok weña kwri tane śwātsintse śle yoktsintse klpauca tākaṃ wnolme : yolo ...
 18. THT 88 | a4 | 8: ... yärtta-ne || tu lyelyakormeṃ vṛkṣavāsike ñakte śle māṃtsalyñe śanoś weṣṣäṃ lari(ya pā)lka nai ...
 19. THT 88 | a6 | 5: ; aināki caimp brā(hmaṇi ; yä)rt(t)en-ne śle tremeṃ : #1b pilko(s= ā)ñmālaṣkeṃ lkāṣṣän-me ...
 20. THT 90 | b4 | 1: /// || śle tremeṃ (brā)hmaṇe weṣṣäṃ hai ma|(ṇiśvara)
 21. THT 93 | a2 | 2: nesäṃ || śle sklok candramukhe walo weṣṣäṃ auspa säsweṃntse ...
 22. THT 93 | b5 | 15: ... ñi ypoyne ; se ñkek lnaskau śle (lakle #3d) /// ( akañc)
 23. THT 94 | a4 | 1: śle witsakai päst nkema(r) ///
 24. THT 99 | a6 | 5: /// tagaweṣiñ lante enepre stmo śle yarke lā(ntaś we)ṣṣäm oroccu walo kuce ...
 25. THT 106 | 4 | 2: /// i || ś(l)e yarke a///
 26. THT 108 | a3 | 19: ... kauś maitam lyakām mokoṃ protär wes śle aklaṣlyeṃ po watesa osta
 27. THT 123 | b2 | 3: källālle : 39 śle śano säsuwa ṣä /// /// mpa ...
 28. THT 146 | b7 | 3: k cmelne śle c(e) cm(e)lne mākampel· ///
 29. THT 245 | a1 | 7: ... tn· sn(ai) mäkt(e)wñ(e) śāmñe śaiṣṣe (sä)k śl(e) läkl(e) : akālk p(o)stä(ṃ) aly(e)wc(e) m··
 30. THT 245 | b5 | 4: nts (pä)l(sk)o rinäcci śle ṣemempa ra täṅw(s)ā wälke : kwäntsa ...
 31. THT 278 | b1 | 4: kuse su tākoy śle palsko kuse mā kalloy ce ykene ...
 32. THT 280 | a4 | 8: ... täñ kätkoṣepi käṣṣīntse akālk postaṃ : śle o
 33. THT 284 | a6 | 10: ... ra trikalyñe : amiśkäññe ṣpä pälwālle śle ///
 34. THT 284 | b3 | 10: ... kektseñṣāna läklenta 6 nraine läklenta pretenne śle lwāsāne : ñäktets śamnantsä
 35. THT 287 | a3 | 1: /// śl(e) meske kauc tseṅkīyentär ///
 36. THT 308 | a1 | 10: ... ku(r)v(ī)t(a) s(a)pr(a)jñ(a) • waṣamñe (ya) mītär śl(e) aiśamñets(e) • – – ///
 37. THT 339 | a5 | 5: /// sū wṣeññai raittate 15 śle ///
 38. THT 340 | a3 | 3: /// yewe atyaṃpā śle ṣäleṃ ///
 39. THT 343 | a3 | 1: /// śle ynämñanā ślye ṣlyämña ///
 40. THT 396 | b7 | 2: /// śwatsanma śle yo
 41. THT 400 | a5 | 9: ... pudñä(kt)e(ntse) • ratnaśikhiṃ protri dipamāl yāmṣawa śle p(aka)
 42. THT 408 | a3 | 12: ... – – – ti yākṣy= āsūri śle gandhārvi : āktike ramt klutkäṣṣi
 43. THT 419 | a4 | 5: /// rttiṃñe cākkär ram no śle ///
 44. THT 433 | 4 | 3: ikäṃ ñune śle trukāle kantiś yikṣye ok tom piś ...
 45. THT 433 | 24 | 5: (ṣ)uk meñantse ne sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye ṣuk tom ///
 46. THT 433 | 26 | 5: ok meñantse ne sāṅkiś śle trukālene kantiś yikṣye piś to(m) – ...
 47. THT 433 | 28 | 5: ñu meñantse ne sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye masa (pi) –
 48. THT 433 | 31 | 4: śak ṣene sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye tau ·i ///
 49. THT 587 | a4 | 4: /// su käṣṣī ñäktents śle śamnants pudñäkte ///
 50. THT 1231 | a3 | 5: /// – kkenta śaiṣṣentse marsärṣṣañca läklenta śle ///
 51. THT 1587 | b3 | 2: /// (ma)heśvare śle wertsi(yai) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?śle
Output automatically generated on Wed, 2014-04-23, 23:01:31.
Page last edited on Fri, 2012-10-12, 19:06:26, by Melanie Malzahn. Version 3.
Page created on Sat, 2012-01-14, 15:33:49, by Melanie Malzahn.