print prev. next

śle

Meaning:"with" [+ oblique case]
Word class:Indeclinable
Word subclass:Preposition
Language:TB
Equivalent in TA:śla
Derived from:ślek , śale
Derived lexemes:śle-yärke, ślek

Occurrence (65)

 1. IOL Toch 2 b2: ... -ṣträ : yolo yamaṣän no añmatse śle =lyeṅkäts ka ts(a) p(ä)st ///
 2. IOL Toch 4 b6: /// sä warpalyñeṣṣeṃ praściye swāsäṣṣawa ṣañ śle alyeṅkäṃts || ṣotri eṅkalyñe naumiyeṣṣe taupe ...
 3. IOL Toch 80 b3: ... (tava)triśäṣṣi alyaikä säku ñäṣṣeñcañ ñäkti samnā śle as·a- ///
 4. IOL Toch 163 a3: /// (pä)lycä pälycä tärkärmeṃ śle padum pāna – ///
 5. PK AS 1A a4: lkāṣṣeñcañ māraṃ sasainyam abhibhūya bhikṣavaḥ maraṃ śle retke oṃṣap tatākarmeṃ ṣamāni (•)
 6. PK AS 2A a2: tsäṅkau tākaṃ (anāṣṣälñe ṣä)p • bhārk śle tvāṅkaro : toy saṃtkenta tanākkaisa tsämṣallona ...
 7. PK AS 6E b3: śle menākänta weña poyśi tu ṣärmameṃ ṣp ...
 8. PK AS 6I b6: /// (aiś)mw= eprete papāṣṣu śle ///
 9. PK AS 7H b5: ... krui māka tākaṃ : tusa stāna śle (sā)rmna ly· ///
 10. PK AS 13B b2: ... tumeṃ sā keṃ-ñäkte nmeträ paine ys(ape) śle pä(lskotstsa ra :)
 11. PK AS 13C a3: ... – – –) (sn)ai keś yaknentsa śle ṣarpälñe makā-yäkne ///
 12. PK AS 16.8 a5: krakre-sari tsaktsaiṃ śle krakr(e)-ñiwi : pluseṃ skwassoñc tsrermeṃne s(·) ...
 13. PK AS 17A b5: yenme emparkre nrai lwāsa śle prete(nne nekä)t lakle eṃṣketstse : 2 ...
 14. PK AS 17C a5: śle kutkoṣäṃ späntoṣ rūpsa : aṅkā(nmitsñesa) plāntam ...
 15. PK AS 17E b5: lkāskemane śle yärke weskeṃ || meñameṃne || (lk)ā(lñ)e ...
 16. PK AS 17F a3: śukecce lkālläṃññe sa : kär(ts)e(ñ w)esäñ śle o(ko) śāmñe camel takā-me tā preśyaiyne ...
 17. PK AS 17J b3: ... yänmoym plānto : taka nta kca śle oko lakle lyelykor yk(aṃṣeṣ)ṣ(e) se ñī ...
 18. PK AS 17J b5: ... krāso päst wikātär || tumeṃ (wa)lo śle yärke su|(pri)y(e)ṃś
 19. PK NS 18 a2: /// (ka)kāmarmeṃ śle praśpir mkāt(e) mitragāminiñ (mäñc)uṣkaṃ(nt)se to(ṃ) ṣukt ...
 20. PK NS 29 b2: ... tumeṃ plaktūkäñña kerciyeṃne yopsa lānt l(ye)lyakormeṃ śle emprukṣai kalträ • (wa)|lo
 21. PK NS 32 b3: ... brāhmaṇe kerccīyeṃne yaipormeṃ lyākā-ne walo istak śle tsārwo wrantsai tsäṅkā-ne ṣarsa eṅsate-ne asā|nne
 22. PK NS 32 b6: ... 2 || tumeṃ walo wawākaṣ eresa śle smīlñe pilkosa brāhmaṇeṃ rupne lkāskemane mā ...
 23. PK NS 49B a1: /// ceu astarona= kṣaranma (–) (p)k(a)ntesa śle ///
 24. PK NS 54 b4: /// śle kraketse nesmane mā ṅke campi krentauna ...
 25. PK NS 79.1 a4: ... cañcama)n(i)yaine || praṇāde(n)ts(e) yerpesa pilko lyeṃssi śle peñyai :
 26. PK NS 83 a7: ... – – – – – y· śle āñmalaṣkai klaiṃ – ///
 27. PK NS 305 and 306 a3: /// marasya • śaiṣṣents(e ś)l(e śā)mñ(e) ñäktec(c)epi • b(ā) ///
 28. PK NS 398 b4: /// (meñe ra)m no śle swañcaiṃ grahanmasa wawārpau : maṃnt tasāte ...
 29. SI B 117 b6: /// s(a)devako pi lokaḥ mā aiśträ śle ñäkciye rano śaiṣṣe 51 yas(ya) ///
 30. THT 30 b2: /// ·t· ysāṣṣe 28 śle were po kleśanma yaikoṣ yukoṣ śtwer ...
 31. THT 31 a7: ... trīce ślok weña kwri tane śwātsintse śle yoktsintse klpauca tākaṃ wnolme : yolo ...
 32. THT 88 a4: ... yärtta-ne || tu lyelyakormeṃ vṛkṣavāsike ñakte śle māṃtsalyñe śanoś weṣṣäṃ lari(ya pā)lka nai ...
 33. THT 88 a6: aināki caimp brā(hmaṇi yä)rt(t)en-ne śle tremeṃ : pilko(s= ā)ñmālaṣkeṃ lkāṣṣän-me taṅsa ...
 34. THT 90 b4: /// || śle tremeṃ (brā)hmaṇe weṣṣäṃ hai ma|(ṇiśvara)
 35. THT 93 a2: nesäṃ || śle sklok candramukhe walo weṣṣäṃ auspa säsweṃntse ...
 36. THT 93 b5: ... śem ñi ypoyne se ñkek lnaskau śle (lakle) /// (akañc)
 37. THT 94 a4: śle witsakai päst nkema(r) ///
 38. THT 99 a6: /// (subhāṣi)tagaweṣiñ lante enepre stm«au» śle yarke lā(ntaśc we)ṣṣäṃ oroccu walo kuce ...
 39. THT 106 4: /// i || ś(l)e yarke a///
 40. THT 108 a3: ... kauś maitam lyakām mokoṃ protär wes śle aklaṣlyeṃ po watesa osta
 41. THT 123 b2: källālle : 39 śle śano säsuwa ṣä /// /// mpa ...
 42. THT 146 b7: k cmelne śle c(e) cm(e)lne mākampel· ///
 43. THT 245 a1: ... tn· sn(ai) mäkt(e)wñ(e) śāmñe śaiṣṣe (sä)k śl(e) läkl(e) : akālk p(o)stä(ṃ) aly(e)wc(e) m··
 44. THT 245 b5: (pä)l(sk)o rinäcci śle ṣemempa ra täṅw(s)ā wälke : kwäntsa ...
 45. THT 278 b1: kuse su tākoy śle palsko kuse mā kalloy ce ykene ...
 46. THT 280 a4: ... täñ kätkoṣepi käṣṣīntse akālk postaṃ : śle o
 47. THT 284 a6: ... ra trikalyñe : amiśkäññe ṣpä pälwālle śle ///
 48. THT 284 b3: ... kektseñṣāna läklenta 6 nraine läklenta pretenne śle lwāsāne : ñäktets śamnantsä
 49. THT 287 a3: /// śl(e) meske kauc tseṅkīyentär ///
 50. THT 308 a1: ... ku(r)v(ī)t(a) s(a)pr(a)jñ(a) • waṣamñe (ya) mītär śl(e) aiśamñets(e) • – – ///
 51. THT 339 a5: /// sū wṣeññai raittate 15 śle ///
 52. THT 340 a3: /// yewe atyaṃpā śle ṣäleṃ ///
 53. THT 343 a3: /// śle ynämñanā ślye ṣlyämña ///
 54. THT 396 b7: /// śwatsanma śle yo
 55. THT 400 a5: ... pudñä(kt)e(ntse) • ratnaśikhiṃ protri dipamāl yāmṣawa śle p(aka)
 56. THT 408 a3: ... – – – ti yākṣy= āsūri śle gandhārvi : āktike ramt klutkäṣṣi|yeṃ
 57. THT 419 a4: /// rttiṃñe cākkär ram no śle ///
 58. THT 433 a4: ikäṃ ñune śle trukāle kantiś yikṣye ok tom piś ...
 59. THT 433 a24: (ṣ)uk meñantse ne sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye ṣuk tom ///
 60. THT 433 a26: ok meñantse ne sāṅkiś śle trukālene kantiś yikṣye piś to(m) – ...
 61. THT 433 a28: ñu meñantse ne sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye masa śwāra ///
 62. THT 433 a31: śak ṣene sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye tau ·i ///
 63. THT 587 a4: /// su käṣṣī ñäktents śle śamnants pudñäkte ///
 64. THT 1231 a3: /// – kkenta śaiṣṣentse marsärṣṣañca läklenta śle ///
 65. THT 1587 b3: /// (ma)heśvare śle wertsi(yai) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?śle
Output automatically generated on Wed, 2016-08-24, 08:42:07 (CEST).
Page cached on Mon, 2016-08-22, 04:10:26 (CEST).
Page last edited on Fri, 2012-10-12, 19:06:26 (CEST), by Melanie Malzahn. Version 3.
Page created on Sat, 2012-01-14, 15:33:49 (CET), by Melanie Malzahn.