print prev. next

śle

Meaning:"with" [+ oblique case]
Word class:Indeclinable
Word subclass:Preposition
Language:TB
Derived from:ślek , śale
Related lexemes:
Derived lexemes:ślek, śle-yärke

Occurrence (62)

 1. IOL Toch 2 b2 8: ... -ṣträ : yolo yamaṣän no añmatse śle =lyeṅkäts ka ts(a) p(ä)st ///
 2. IOL Toch 4 b6 7: /// sä warpalyñeṣṣeṃ praściye swāsäṣṣawa ṣañ śle alyeṅkäṃts || ṣotri eṅkalyñe naumiyeṣṣe taupe ...
 3. PK AS 1A a4 9: ... māraṃ sasainyam abhibhūya bhikṣavaḥ # maraṃ śle retke oṃṣap tatākarmeṃ ṣamāni (•) #42c
 4. PK AS 2A a2 7: tsäṅkau tākaṃ (anāṣṣälñe ṣä)p • bhārk śle tvāṅkaro : toy saṃtkenta tanākkaisa tsämṣallona ...
 5. PK AS 6E b3 2: ; śle menākänta ; weña poyśi tu ṣärmameṃ ...
 6. PK AS 6I b6 5: /// (aiś)mw= eprete papāṣṣu śle ///
 7. PK AS 7H a1 2: ; śl= ā)knātsa(ññe) m(ai)mtsa trikseṃ ; duśśīläññe (ya)maskeṃ ...
 8. PK AS 7H b5 27: ... māka tākaṃ : #7a tusa stāna śle (sā)rmna ; ly· /// #7b
 9. PK AS 13B b2 10: ... tumeṃ sā keṃ-ñäkte nmeträ paine ys(ape) śle pä(lskotstsa ra :)
 10. PK AS 13C a3 15: ... – –) (sn)ai keś ; yaknentsa śle ṣarpälñe ; makā-yäkne /// #x
 11. PK AS 16.8 a5 4: krakre-sari ; tsaktsaiṃ śle krakr(e)-ñiwi : pluseṃ skwassoñc tsrermeṃne ; ...
 12. PK AS 17A b5 6: yenme emparkre #2c nrai lwāsa śle prete(nne ; nekä)t lakle eṃṣketstse : ...
 13. PK AS 17C a5 1: śle kutkoṣäṃ ; späntoṣ rūpsa : #2a ...
 14. PK AS 17E b5 2: lkāskemane śle yärke weskeṃ || meñameṃne || # ...
 15. PK AS 17F a3 10: ... lkālläṃññe sa : #1c kär(ts)e(ñ w)esäñ śle o(ko) ; śāmñe camel takā-me ; ...
 16. PK AS 17J b3 15: ... plānto : #2c taka nta kca śle oko ; lakle lyelykor yk(aṃṣeṣ)ṣ(e) ; ...
 17. PK AS 17J b5 17: ... krāso päst wikātär || tumeṃ (wa)lo śle yärke su(pri)y(e)ṃś
 18. PK NS 18 a2 3: /// (ka)kāmarmeṃ śle praśpir mkāt(e) mitragāminiñ (mäñc)uṣkaṃ(nt)se to(ṃ) ṣukt ...
 19. PK NS 29 b2 18: ... tumeṃ plaktūkäñña kerciyeṃne yopsa lānt l(ye)lyakormeṃ śle emprukṣai kalträ • (wa)lo
 20. PK NS 32 b3 15: ... brāhmaṇe kerccīyeṃne yaipormeṃ lyākā-ne walo istak śle tsārwo wrattsai tsäṅkā-ne ṣarsa eṅsate-ne asānne
 21. PK NS 32 b6 25: ... || #2d tumeṃ walo wawākaṣ eresa śle smīlñe pilkosa brāhmaṇeṃ rupne lkāskemane mā ...
 22. PK NS 49B a1 7: /// ceu astarona= kṣaranma (–) (p)k(a)ntesa śle ///
 23. PK NS 54 b4 3: /// #15d śle kraketse nesmane ; mā ṅke campi ...
 24. PK NS 79.1 a4 13: ... , yerpesa ; pilko lyeṃssi , śle peñyai : #1a
 25. PK NS 83 a7 23: ... – – – – – y· śle āñmalaṣkai klaiṃ – ///
 26. PK NS 398 b4 5: /// (meñe ra)m no śle swañcaiṃ ; grahanmasa wawārpau : #1c ...
 27. THT 30 b2 6: /// ·t· ysāṣṣe 28 #28d śle were po kleśanma ; yaikoṣ yukoṣ ...
 28. THT 31 a7 11: ... ślok weña kwri tane ; śwātsintse śle yoktsintse ; klpauca tākaṃ wnolme : ...
 29. THT 88 a4 9: ... yärtta-ne || tu lyelyakormeṃ vṛkṣavāsike ñakte śle māṃtsalyñe śanoś weṣṣäṃ lari(ya pā)lka nai ...
 30. THT 88 a6 8: ... aināki caimp , brā(hmaṇi ; yä)rt(t)en-ne śle tremeṃ : #1b pilko(s= ā)ñmālaṣkeṃ lkāṣṣän-me ...
 31. THT 90 b4 3: /// || śle tremeṃ (brā)hmaṇe weṣṣäṃ hai ma(ṇiśvara)
 32. THT 93 a2 3: nesäṃ || śle sklok candramukhe walo weṣṣäṃ auspa säsweṃntse ...
 33. THT 93 b5 21: ... ypoyne ; se ñkek lnaskau , śle (lakle) #3d /// (akañc)
 34. THT 94 a4 1: śle witsakai päst nkema(r) ///
 35. THT 99 a6 6: /// tagaweṣiñ lante enepre stmo śle yarke lā(ntaś we)ṣṣäm oroccu walo kuce ...
 36. THT 106 4 4: /// i || ś(l)e yarke a///
 37. THT 108 a3 25: ... lyakām ; mokoṃ protär wes ; śle aklaṣlyeṃ , po watesa ; osta
 38. THT 123 b2 4: källālle : 39 śle śano säsuwa ṣä /// /// mpa ...
 39. THT 146 b7 3: k cmelne śle c(e) cm(e)lne mākampel· ///
 40. THT 245 a1 8: ... tn· sn(ai) mäkt(e)wñ(e) śāmñe śaiṣṣe (sä)k śl(e) läkl(e) : akālk p(o)stä(ṃ) aly(e)wc(e) m··
 41. THT 245 b5 4: nts (pä)l(sk)o rinäcci śle ṣemempa ra täṅw(s)ā wälke : kwäntsa ...
 42. THT 278 b1 4: kuse su tākoy śle palsko kuse mā kalloy ce ykene ...
 43. THT 280 a4 11: ... täñ kätkoṣepi käṣṣīntse akālk postaṃ : śle o
 44. THT 284 a6 11: ... ra trikalyñe : amiśkäññe ṣpä pälwālle śle ///
 45. THT 284 b3 10: ... kektseñṣāna läklenta 6 nraine läklenta pretenne śle lwāsāne : ñäktets śamnantsä
 46. THT 287 a3 2: /// śl(e) meske kauc tseṅkīyentär ///
 47. THT 308 a1 12: ... ku(r)v(ī)t(a) s(a)pr(a)jñ(a) • waṣamñe (ya) mītär śl(e) aiśamñets(e) • – – ///
 48. THT 339 a5 6: /// sū wṣeññai raittate 15 śle ///
 49. THT 340 a3 4: /// yewe atyaṃpā śle ṣäleṃ ///
 50. THT 343 a3 2: /// śle ynämñanā ślye ṣlyämña ///
 51. THT 396 b7 3: /// śwatsanma śle yo
 52. THT 400 a5 10: ... pudñä(kt)e(ntse) • ratnaśikhiṃ protri dipamāl yāmṣawa śle p(aka)
 53. THT 408 a3 17: ... – – – ti yākṣy= āsūri śle gandhārvi : āktike ramt klutkäṣṣi
 54. THT 419 a4 6: /// rttiṃñe cākkär ram no śle ///
 55. THT 433 a4 3: ikäṃ ñune śle trukāle kantiś yikṣye ok tom piś ...
 56. THT 433 a24 5: (ṣ)uk meñantse ne sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye ṣuk tom ///
 57. THT 433 a26 5: ok meñantse ne sāṅkiś śle trukālene kantiś yikṣye piś to(m) – ...
 58. THT 433 a28 5: ñu meñantse ne sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye masa (pi)
 59. THT 433 a31 4: śak ṣene sāṅkiś śle trukāle kantiś yikṣye tau ·i ///
 60. THT 587 a4 5: /// su käṣṣī ñäktents śle śamnants pudñäkte ///
 61. THT 1231 a3 7: /// – kkenta śaiṣṣentse marsärṣṣañca läklenta śle ///
 62. THT 1587 b3 3: /// (ma)heśvare śle wertsi(yai) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?śle
Output automatically generated on Wed, 2015-05-27, 15:50:37 (CEST).
Page last edited on Fri, 2012-10-12, 19:06:26 (CEST), by Melanie Malzahn. Version 3.
Page created on Sat, 2012-01-14, 15:33:49 (CET), by Melanie Malzahn.