print prev. next

ṣarmtsa

Meaning:+ gen./acc. "because of, for the sake of"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Postposition
Language:TB

Occurrence (43)

 1. IOL Toch 19 a2: /// (naka)nma cwi ysalyantse ṣarmtsa 15 taiknesa ///
 2. IOL Toch 156 a2: ṣarmtsa oko klyauṣalle se te campäṃ karsatsi ...
 3. IOL Toch 156 a5: ... maiyya wrotsai : kälpāṣäṃ su (te) ṣarmtsa ñä(k)cye – ///
 4. PK AS 5A b1: ... te makte paiykāmai kuce alyeṅkäṃts aklyītsiś ṣarm(tsa) (– –) ///
 5. PK AS 6A b7: ... : keklyauṣormeṃ (ślokanma)nts (k)auc satka perne ṣarmtsa ṅke (dha)rmarūci
 6. PK AS 7A a3: ... (a)pīś warñai nraintane : yolaiṃ (wā)ṣmoṃts ṣarmtsa cai snai keś ///
 7. PK AS 7F a4: ... m= āyor aitsi cäñcan-ne : te ṣarmtsa wnolmi śateñ mäskenträ entseṣṣi no pra ...
 8. PK AS 7H b2: t(untse) ṣar(mtsa) atāmo taur tweye mäsketrä pākri : ...
 9. PK AS 7H b3: tākaṃ (o)nolmi tuntse no ṣarmtsa : koynameṃ yolo were onolments aunasträ ...
 10. PK AS 7I a1: ... : śak yol(ai)n(a yā)mornta eṅkormeṃ tuntse ṣarmtsa toṃ : śak wäntarwaṃts spärkālñe kälpāsträ ...
 11. PK AS 7K a6: ... 36 mā kca yaikoṣä aknātsaṃñ(e t)e ṣarmtsa • yā ///
 12. PK AS 7M a1: ... wa(rskalle) kwrell{e} srukelle śanmäṣṣälle (tän)maṣle (tuntse) ṣarmtsa ṣek ktsai(tsñ)e-läkle saṃsārne 17 (– –)
 13. PK AS 13B a3: ... (wai)ptār läklentantso āś po papyākoṣ ceṃ ṣarmtsa ///
 14. PK AS 13E b9: (rājy)ā(bh)i(na)ndiṃ mäñcuṣkentse ṣarmtsa ceṃ śtwer mäñc(u)ṣkanta ṣañ patarye śakk(e)ṃ ...
 15. PK AS 16.2 a4: perne peñyo muskī(tär :) eṅkalñentse ṣarmtsa ywārc yärtoṣ lk(ā)ntär wertsyaṃne : calle ...
 16. PK AS 18B a4: ... auntsante wentsi källauntse śwatsintse yoktsintse wässintse ṣarmtsa ṣamāni aśiyanaṃts pelaikne aksaskeṃ • pa|ñäkte
 17. PK AS 18B a5: ... ṣamāne • ṣamāneṃ mant weṣṣäṃ källaun(ts)e ṣarmtsa ṣamāni aśiyana enäskenträ pāyti 23
 18. PK AS 19.19.X a3: (mā)ntalñentse ṣarmtsa snai wäste snai (pä)rmaṅk ///
 19. THT 16 b3: ... tu yāmtsi : tsäṅkā-me weñye käll(au)ntse ṣarmtsa /// /// allok no l· – ...
 20. THT 23 a6: ... palsko yāmträ toṃ krentaunaś : krentaunaṃts ṣarmtsa śaul waipecce po rinasträ : krentaunane ...
 21. THT 31 b2: ... kallaṃ śwātsi alanmeṃ ce compä kca ṣarmtsa : tumeṃ putkoṣäṃ maimañceṃ appamāt sū ...
 22. THT 53 b2: /// · tekiññai wat po tremeṃts ṣarmtsa : kuse tne ///
 23. THT 66 b6: /// (ṣa)rmtsa wärpnal(y)i ///
 24. THT 85 b1: te ṣarmtsa (– – – – – – ...
 25. THT 99 a6: ... yarke lā(ntaśc we)ṣṣäṃ oroccu walo kuce ṣarmtsa ce meṃntsi m(· ·)e
 26. THT 99 b5: ... śaul te pkārsa klyomai : pelaiknetse ṣarmtsa preṃ|(tse)
 27. THT 159 b4: ... – skeyeṣṣeṃ yāmo(r)nta /// /// ts ṣarmtsa nano alyek (ca)melne pälsk(o) ///
 28. THT 200 b2: /// ·n· epiṅkte klautkesa tsrālñe wentsintse ṣarmtsa se käṣṣi ce krānt cāla-ne • ...
 29. THT 220 b5: ... kliñeṃ lkātsi krui läklenta • pitsantse ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ...
 30. THT 239 a5: /// ṣṣe wesäñ ṣarmtsa rintsatai tnek kelasta ///
 31. THT 258 a2: /// śaiṣṣentse wer śconaintse ṣärmtsa – – mkäcpi yolo tusa werä ...
 32. THT 282 b4: ... tekiṣṣeṃ kemeṃtsa po treṣṣäṃ śaiṣṣe te ṣarmtsa kreñc ono
 33. THT 282 b7: ... parṣki lkāskeṃ pärnāmeṃ ka 6 te ṣarmtsa lita su hetubālike bhavāggrä postäññe yai
 34. THT 295 a2: ... empelye saṃsāräṣṣai kwaṣṣaine : 1 tentse ṣärmtsa kreñ= śamnā tsrelläññeṣṣe puwarsa (ṣäñ a)|(rä)ñcä
 35. THT 369 b2: /// salkatsi campe ce ṣarmtsa pañäktäṃñe pelaikne posa śpālmeṃ kärsanall(e) ///
 36. THT 381 b2: /// lyeṃts ṣarmtsa ñī sä ///
 37. THT 555 1: /// säṃ pelaiyknetse ṣarmtsa kwri ksa ma
 38. THT 574 b2: /// tanantse ṣarmtsa ka su lwasāṣṣe
 39. THT 585 b4: /// ṣarmtsa wesäṃ ra-
 40. THT 594 b4: /// taśim wnolmeṃts (c)e (ṣa)rmtsa 30
 41. THT 612 b4: /// ṣṣäṃ kuce ṣarmtsa no osta ///
 42. THT 624 a7: /// sots ṣarmtsa kauwwa cau • ///
 43. THT 632 a5: /// ṣarmtsa tukä ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ṣarmtsa
Output automatically generated on Tue, 2016-07-26, 19:59:51 (CEST).
Page last edited on Mon, 2015-11-23, 09:31:22 (CET), by Theresa Illés. Version 3.
Page created on Fri, 2012-02-10, 15:16:50 (CET), by Melanie Malzahn.