print prev. next

ṣarmtsa

Lemma:ṣarm ("cause; origin, basis, ground")
Phraseology:+ gen./acc. "because of, for the sake of"
Word class:Noun
Language:TB

Noun

Case:Perlative
Number:Singular

Occurrence (41)

 1. PK AS 5A b1 13: ... paiykāmai ; kuce alyeṅkäṃts aklyītsiś ; ṣarm(tsa) (– –) #9a ///
 2. PK AS 6A b7 12: ... keklyauṣormeṃ (ślokanma)nts ; (k)auc satka perne ṣarmtsa ṅke #15b (dha)rmarūci
 3. PK AS 7A a3 10: ... warñai nraintane : #x yolaiṃ (wā)ṣmoṃts ṣarmtsa cai ; snai keś ///
 4. PK AS 7F a4 16: ... āyor aitsi cäñcan-ne : #12b te ṣarmtsa wnolmi ; śateñ mäskenträ ; entseṣṣi ...
 5. PK AS 7H b2 2: t(untse) ṣar(mtsa) atāmo taur ; tweye mäsketrä pākri ...
 6. PK AS 7H b3 6: tākaṃ ; (o)nolmi tuntse no ṣarmtsa : #5a koynameṃ yolo were ; ...
 7. PK AS 7I a1 14: ... śak yol(ai)n(a yā)mornta ; eṅkormeṃ tuntse ṣarmtsa toṃ : #8c śak wäntarwaṃts spärkālñe ...
 8. PK AS 7K a6 27: ... mā kca yaikoṣä ; aknātsaṃñ(e t)e ṣarmtsa • #37a yā /// %4 ; ...
 9. PK AS 7M a1 17: ... srukelle ; śanmäṣṣälle (tän)maṣle #17c (tuntse) ṣarmtsa ṣek ; ktsai(tsñ)e-läkle saṃsārne 17 #17d ...
 10. PK AS 13B a3 8: ... (wai)ptār läklentantso āś po papyākoṣ ceṃ ṣarmtsa ///
 11. PK AS 13E b9 3: (rājy)ā(bh)i(na)ndiṃ mäñcuṣkentse ṣarmtsa ceṃ śtwer mäñc(u)ṣkanta ṣañ patarye śakk(e)ṃ ...
 12. PK AS 16.2 a4 7: perne peñyo muskī(tär :) #1a eṅkalñentse ṣarmtsa ywārc ; yärtoṣ lk(ā)ntär wertsyaṃne : ...
 13. PK AS 18B a4 11: ... auntsante wentsi källauntse śwatsintse yoktsintse wässintse ṣarmtsa ṣamāni aśiyanaṃts pelaikne aksaskeṃ • pañäkte
 14. PK AS 18B a5 17: ... ṣamāne • ṣamāneṃ mant weṣṣäṃ källaun(ts)e ṣarmtsa ṣamāni aśiyana enäskenträ pāyti 23
 15. PK AS 19.19.X a3 2: (mā)ntalñentse ṣarmtsa snai wäste snai (pä)rmaṅk ///
 16. PK NS 32 b2 5: (epreteñ tatākaṣ #1b tu ṣarmtsa rano ; prakreṃ epre)tñe ; toṃ ...
 17. THT 16 b3 17: ... : #25c tsäṅkā-me weñye ; käll(au)ntse ṣarmtsa ; /// %15 /// allok no ...
 18. THT 23 a6 11: ... yāmträ toṃ krentaunaś : #18c krentaunaṃts ṣarmtsa ; śaul waipecce po rinasträ : ...
 19. THT 31 b2 16: ... śwātsi alanmeṃ ; ce compä kca ṣarmtsa : #42a tumeṃ putkoṣäṃ maimañceṃ ; ...
 20. THT 53 b2 8: ... · tekiññai wat ; po tremeṃts ṣarmtsa : #XX kuse tne ///
 21. THT 66 b6 2: /// (ṣa)rmtsa wärpnal(y)i ///
 22. THT 85 b1 3: , te ṣarmtsa ; (– – – – – ...
 23. THT 99 a6 13: ... yarke lā(ntaś we)ṣṣäm oroccu walo kuce ṣarmtsa ce meṃntsi m· ·e
 24. THT 99 b5 28: ... pkārsa klyomai : #1b pelaikne(ṃ)tse ; ṣarmtsa preṃ
 25. THT 159 b4 9: ... – skeyeṣṣeṃ yāmo(r)nta /// /// ts ṣarmtsa nano alyek (ca)melne pälsk(o) ///
 26. THT 200 b2 7: /// ·n· epiṅkte klautkesa tsrālñe wentsintse ṣarmtsa se käṣṣi ce krānt cāla-ne • ...
 27. THT 220 b5 10: ... kliñeṃ lkātsi krui läklenta • pitsantse ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ...
 28. THT 239 a5 4: /// ṣṣe wesäñ ṣarmtsa rintsatai tnek kelasta ///
 29. THT 258 a2 5: /// śaiṣṣentse wer śconaintse ṣärmtsa – – mkäcpi yolo tusa werä ...
 30. THT 282 b4 14: ... tekiṣṣeṃ kemeṃtsa po treṣṣäṃ śaiṣṣe te ṣarmtsa kreñc ono
 31. THT 282 b7 10: ... parṣki lkāskeṃ pärnāmeṃ ka 6 te ṣarmtsa lita su hetubālike bhavāggrä postäññe yai
 32. THT 295 a2 10: ... empelye saṃsāräṣṣai kwaṣṣaine : 1 tentse ṣärmtsa kreñ= śamnā tsrelläññeṣṣe puwarsa (ṣäñ a)(rä)ñcä
 33. THT 369 b2 5: /// salkatsi campe ce ṣarmtsa pañäktäṃñe pelaikne posa śpālmeṃ kärsanall(e) ///
 34. THT 381 b2 3: /// lyeṃts ṣarmtsa ñī sä ///
 35. THT 555 1 4: /// säṃ pelaiyknetse ṣarmtsa kwri ksa ma
 36. THT 574 b2 3: /// tanantse ṣarmtsa ka su lwasāṣṣe
 37. THT 585 b4 2: /// ṣarmtsa wesäṃ ra-
 38. THT 594 b4 5: /// taśim wnolmeṃts (c)e (ṣa)rmtsa 30
 39. THT 612 b4 4: /// ṣṣäṃ kuce ṣarmtsa no osta ///
 40. THT 624 a7 3: /// sots ṣarmtsa kauwwa cau • ///
 41. THT 632 a5 2: /// ṣarmtsa tukä ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ṣarmtsa
Output automatically generated on Tue, 2015-05-26, 13:58:01 (CEST).
Page created on Fri, 2012-02-10, 15:16:50 (CET), by Melanie Malzahn.