print

ṣarmtsa

Lemma:ṣarm
Language:TB
Phraseology:+ gen./acc. "because of, for the sake of"
Equivalent in TA:
Word class:Noun

Noun

Case:Perlative
Number:Singular

Occurrence (39)

 1. PK AS 5A | b1 | 10: ... paiykāmai ; kuce alyeṅkäṃts aklyītsiś ; ṣarm(tsa) (– –) #9a ///
 2. PK AS 6A | b7 | 9: ... keklyauṣormeṃ (ślokanma)nts ; (k)auc satka perne ṣarmtsa ṅke #15b (dha)rmarūci
 3. PK AS 7A | a3 | 6: ... (a)pīś warñai nraintane : yolaiṃ (wā)ṣmoṃts ṣarmtsa cai ; snai keś ///
 4. PK AS 7F | a4 | 11: ... āyor aitsi cäñcan-ne : #12b te ṣarmtsa wnolmi ; śateñ mäskenträ ; entseṣṣi ...
 5. PK AS 7H | b2 | 2: t(untse) ṣar(mtsa) atāmo taur ; tweye mäsketrä pākri ...
 6. PK AS 7H | b3 | 5: tākaṃ ; (o)nolmi tuntse no ṣarmtsa : #5a koynameṃ yolo were ; ...
 7. PK AS 7I | a1 | 10: ... śak yol(ai)n(a yā)mornta ; eṅkormeṃ tuntse ṣarmtsa toṃ : #8c śak wäntarwaṃts spärkālñe ...
 8. PK AS 7K | a6 | 18: ... mā kca yaikoṣä ; aknātsaṃñ(e t)e ṣarmtsa • #37a yā /// 11 syl.)
 9. PK AS 7M | a1 | 10: ... srukelle ; śanmäṣṣälle (tän)maṣle #17c (tuntse) ṣarmtsa ṣek ; ktsai(tsñ)e-läkle saṃsārne 17 (– ...
 10. PK AS 13E | b9 | 3: (rājy)ā(bh)i(na)ndiṃ mäñcuṣkentse ṣarmtsa ceṃ śtwer mäñc(u)ṣkanta ṣañ patarye śakk(e)ṃ ...
 11. PK AS 16.2 | a4 | 5: perne peñyo muskī(tär :) #1a eṅkalñentse ṣarmtsa ywārc ; yärtoṣ lk(ā)ntär wertsyaṃne : ...
 12. PK AS 18B | a4 | 10: ... auntsante wentsi källauntse śwatsintse yoktsintse wässintse ṣarmtsa ṣamāni aśiyanaṃts pelaikne aksaskeṃ • pa|ñäkte
 13. PK AS 18B | a5 | 14: ... ṣamāne • ṣamāneṃ mant weṣṣäṃ källaun(ts)e ṣarmtsa ṣamāni aśiyana enäskenträ pāyti 23
 14. PK NS 32 | b2 | 4: (epreteñ tatākaṣ #1b tu ṣarmtsa rano ; prakreṃ epre)tñe ; toṃ ...
 15. THT 16 | b3 | 11: ... tu yāmtsi : tsäṅkāme weñye käll(au)ntse ṣarmtsa /// /// allok no l· – ...
 16. THT 23 | a6 | 9: ... palsko yāmträ toṃ krentaunaś : krentaunaṃts ṣarmtsa śaul waipecce po rinasträ : krentaunane ...
 17. THT 31 | b2 | 13: ... kallaṃ śwātsi alanmeṃ ce compä kca ṣarmtsa : tumeṃ putkoṣäṃ maimañceṃ appamāt sū ...
 18. THT 53 | b2 | 6: /// · tekiññai wat po tremeṃts ṣarmtsa : kuse tne ///
 19. THT 66 | b6 | 1: /// (ṣa)rmtsa wärpnal(y)i ///
 20. THT 85 | b1 | 2: te ṣarmtsa ; (– – – – – ...
 21. THT 99 | a6 | 12: ... yarke lā(ntaś we)ṣṣäm oroccu walo kuce ṣarmtsa ce meṃntsi m· ·e
 22. THT 99 | b5 | 17: ... śaul te pkārsa klyomai : pelaikne(ṃ)tse ṣarmtsa preṃ
 23. THT 159 | b4 | 5: ... – skeyeṣṣeṃ yāmo(r)nta /// /// ts ṣarmtsa nano alyek (ca)melne pälsk(o) ///
 24. THT 200 | b2 | 6: /// ·n· epiṅkte klautkesa tsrālñe wentsintse ṣarmtsa se käṣṣi ce krānt cāla-ne • ...
 25. THT 220 | b5 | 8: ... kliñeṃ lkātsi krui läklenta • pitsantse ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ...
 26. THT 239 | a5 | 3: /// ṣṣe wesäñ ṣarmtsa rintsatai tnek kelasta ///
 27. THT 258 | a2 | 4: /// śaiṣṣentse wer śconaintse ṣärmtsa – – mkäcpi yolo tusa werä ...
 28. THT 282 | b4 | 12: ... tekiṣṣeṃ kemeṃtsa po treṣṣäṃ śaiṣṣe te ṣarmtsa kreñc ono
 29. THT 282 | b7 | 9: ... parṣki lkāskeṃ pärnāmeṃ ka 6 te ṣarmtsa lita su hetubālike bhavāggrä postäññe yai
 30. THT 295 | a2 | 9: ... empelye saṃsāräṣṣai kwaṣṣaine : 1 tentse ṣärmtsa kreñ= śamnā tsrelläññeṣṣe puwarsa (ṣäñ a)|(rä)ñcä
 31. THT 369 | b2 | 4: /// salkatsi campe ce ṣarmtsa pañäktäṃñe pelaikne posa śpālmeṃ kärsanall(e) ///
 32. THT 381 | b2 | 2: /// lyeṃts ṣarmtsa ñī sä ///
 33. THT 555 | 1 | 3: /// säṃ pelaiyknetse ṣarmtsa kwri ksa ma
 34. THT 574 | b2 | 2: /// tanantse ṣarmtsa ka su lwasāṣṣe
 35. THT 585 | b4 | 1: /// ṣarmtsa wesäṃ ra
 36. THT 594 | b4 | 4: /// taśim wnolmeṃts (c)e (ṣa)rmtsa 30
 37. THT 612 | b4 | 3: /// ṣṣäṃ kuce ṣarmtsa no osta ///
 38. THT 624 | a7 | 2: /// sots ṣarmtsa kauwwa cau • ///
 39. THT 632 | a5 | 1: /// ṣarmtsa tukä ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ṣarmtsa
Output automatically generated on Thu, 2014-04-17, 14:54:30.
Page created on Fri, 2012-02-10, 15:16:50, by Melanie Malzahn.