print

ṣkas

Derived lexemes:
Language:TB
Meaning:"six"
Equivalent in TA:
Word class:Indeclinable
Word subclass:Numeral

Occurrence (44)

 1. PK AS 5C | b6 | 9: ... ; triśim manta : #36b ñumka ṣkasso yaknentsa ; ostmeṃ lalñe pärnāññets ; ...
 2. PK AS 6B | b2 | 2: w(e)ña ṣkas toṃ ślokanma 79 mäkte ostä pakwāreṃ ...
 3. PK AS 6C | a1 | 7: ... : #82c nano poyśi ślokanma ; ṣkas weña na(ndeṃ pä)lk(o)rme(ṃ) 8(2) mäkt(e o)st ...
 4. PK AS 7B | a1 | 11: ... maiyyāts(tsana yāmorntasa 7)4 cey tänmaskenträ ; ṣkäss iśelmecc(e)ṃ śaiṣṣenne : #75a parinirmit(avaśa);w(a)rtti warñai ...
 5. PK AS 8C | a8 | 7: ... 3 || śāmñe yāṣe ṣat yamaṣle ṣkas praroṃ • okt praroṃ wat sanätse ...
 6. THT 3 | b1 | 21: ... aiśaumy= añmālaṣke : śāmnaṃts śaul ṣai ṣkas tmane pikula ara
 7. THT 3 | b8 | 10: ... ·e – – – (mrau)skā(nte) : ṣkas tmāne pikula śaul śāmnaṃts attsaik totka ...
 8. THT 8 | b7 | 9: ... ṣek warästrä ṣek imassu wawlāwau po ṣkas yälloṃ : ///
 9. THT 9 | a4 | 3: (spaktā)nīkeṃts dhatunma ṣkas yäknesa lkāṣlona ///
 10. THT 16 | a8 | 4: ... ·rä – – – – (tä)ryāka ṣkas piś taisā ///
 11. THT 33 | b3 | 6: aiśamñe yarke peti ñaṣtär sū : ṣkas toṃ tarstwasa ṣek sū yaskastär nauntai ...
 12. THT 41 | a6 | 15: ... upekṣindrintampa s= eri pont prekeṃ 13 ṣkas yäknesa se westär anāṣṣälñe satāṣlñe : ...
 13. THT 41 | b1 | 5: okt śak wat satāṣṣä : ṣkas piś no wat ṣaṃṣtär mā po ...
 14. THT 44 | b3 | 2: 57 ṣka(s) /// /// lsk(a)lñ(e)nta ceu – tn· ...
 15. THT 149 | a5 | 11: ... skeyeṃts /// /// m e(r)sn(aṃ)ts ṣärmameṃ ṣkas yälloñ • ṣkas yä ///
 16. THT 149 | a5 | 13: ... m e(r)sn(aṃ)ts ṣärmameṃ ṣkas yälloñ • ṣkas yä ///
 17. THT 156 | b2 | 8: ... ṣaḍā)yatananirodha ( • ñem ersnaṃ)ts prutkālñemeṃ ṣkas yälloñ prutke ///
 18. THT 162 | b6 | 2: /// mane ṣkas yäl(loṃ) ///
 19. THT 170 | b5 | 2: sparśakāyinta • ṣkas vedanākāyi ///
 20. THT 172 | a1 | 6: re weṣṣäll(e) t(e nauṣuw(e)nt kārinte ṣkas yäknesa spa ///
 21. THT 172 | a4 | 2: ränta • ṣkas upekṣopavicāränta • ci ///
 22. THT 172 | b6 | 5: rūpadhātu ālambaṃ ste • gandharasopavicāränta ṣkas ///
 23. THT 173 | a5 | 9: ... mā alloṃṅk tu ṣ no po ṣkas ///
 24. THT 181 | b3 | 1: ṣkas pärnāññana āyataṃntamts prāpti su āyatanapratilaṃbha we ...
 25. THT 193 | b2 | 4: /// tusa entweñana paramānunta ṣkas
 26. THT 195 | a3 | 5: /// ka weñem || m upetya ṣkas indrintas yumā ///
 27. THT 244 | b4 | 7: ... rīntse kelesa : mīwi ceu saksa ṣkas yäknesa täṅwaṃñe : eśne ///
 28. THT 294 | 13 | 3: rkärṣñe toy ṣkas dha ///
 29. THT 326 | b3 | 2: /// tär • ṣkas abrarjinta tākaṃ • lohara ///
 30. THT 326 | b4 | 1: /// ṣkas śaśarajinta tākaṃ • aviraje mäske ///
 31. THT 367 | a5 | 5: mo pi orotse pkwalle • ṣkas ///
 32. THT 367 | a7 | 1: ṣkas lantantso am· r·· mā ·e ///
 33. THT 399 | a4 | 1: /// ṣkas pāramītä(nta) nau ///
 34. THT 433 | 16 | 8: ... śwālene śro kant(i)ś yikṣye śwāra cakanma ṣkas tom –
 35. THT 433 | 21 | 1: ṣkas meñantse ne sāṅkiś trukālene yikṣye tarya ...
 36. THT 435 | 1 | 5: /// t(a) ry(a) św(a)sine klese ṣkas tom amokces yikṣye
 37. THT 461 | a5 | 3: ñake ṣuktañce ṣkas meñantse meṃ motte ñwe mape śātre ...
 38. THT 484 | 3 | 1: ṣkas tom yotkolo ///
 39. THT 497 | a3 | 7: (tä) ryāka wī (t)r(aunta) warä yäl(tse) ṣkas traunta • te päkṣalle śtana – ...
 40. THT 525 | a2 | 2: /// ke • ṣkas kante ikäṃ ///
 41. THT 580 | a2 | 3: /// lalyi lalyitsi ṣkas paramitänta it(e) yāmtsi • cimpi(m) –
 42. THT 591 | a3 | 7: ... : 39 wi dhatuṣṣa(na) lypauwa kleśanma ṣkas eṣemeṃ mäsketärne sanaisanai bhūmine : ñu ...
 43. THT 600 | a5 | 6: ... cmelane nervāṃ lāre mäsketärne 5 || ṣkas bodhisatveṃts śpalmeṃ sarrīwenta ekṣalyi pañäktetsai preścīyaimpa ...
 44. THT 624 | b3 | 2: /// ṣkaska ṣkas bhadraka ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ṣkas
Output automatically generated on Thu, 2014-04-17, 09:08:22.
Page created on Sun, 2012-02-12, 16:36:16, by Melanie Malzahn.