print prev. next

11

Word class:Number
Derived lexemes:

Occurrence (30)

 1. A 244 a2 10: ... – %4 , – – säm 11 #11d mā yaläṃ wramäṣ ; nä(rk)āṣluneyntu ...
 2. A 291 b7 5: (kapśa)ñi śäkṣapint lakṣaṃ : 11 || kapśiññā lyutār memaṣ lālaṃṣke (tseṃ ...
 3. IOL Toch 5 a4 8: ... śāśwat oko warpoymar ce(ṃ)ts pakāna : 11 onmiṣṣana pwārasa tsäksemane marmanma troṅktse stām ...
 4. IOL Toch 505 a2 4: /// – westrä 11 y(as) ///
 5. PK AS 6A a6 15: ... kentsa poyśintse ; wi(nā)ṣṣa-ne pai(n)e l(a)laṃṣ(k)i 11 #11d
 6. PK AS 6E a2 2: muṣṣalyñe 11 #11d mant ñäś yolaina ; palskalyñentameṃ ...
 7. PK AS 7C a3 7: yamaskentr onmiṃ ; kw(i)peññenträ āñmne ka 11 #11d mā no deśit pest ; ...
 8. PK AS 7F a3 16: ... kreṃt wāṣmoṃmpa ; āklyi yāmu cmelane 11 #11d sū cpī yāmorntse ; okosa ...
 9. PK AS 7I a5 16: ... toṃ mäskenträ ; kuse pat wināṣṣäṃ 11 #11d śak pärkāwänta kṣātre ; ailñesa ...
 10. PK AS 8B a1 29: ... pwarne hom yam(aṣäle) onolmī ekalmī mä(skenträ 11) || svātine mot
 11. PK AS 8C b6 26: ... ce ra tsa prekäṃ-ne po weṣṣäṃ 11 || kwri no āñme tākaṃ-ne raddhisa ...
 12. PK NS 54 a2 15: ... ; yolaiñenta wīkäṣṣäṃ ; wer sanuññe 11 #11d kos tsmāntär-ne krentau(na)
 13. THT 9 a7 8: ... wī pwārine kl(utk)au (ra)mt wsaṣṣäṃ lklessu 11 yeli ///
 14. THT 14 a8 17: ... śaiṣṣes= oṃṣapä ; pudñäkte ramt kanṣeñca 11 #11d allo
 15. THT 15 a1 11: ... /// %10 /// (kä)ltsānt(e) cew preke (11) #11d (tumeṃ) sw ānande ; trik(au) ...
 16. THT 26 b7 2: /// 11 citrents= akalṣlyi dīrghanakheṃ ///
 17. THT 40 a1 3: /// śco 11 #11d – ·r· ·ts· (a)k(a)lṣlyi ; ...
 18. THT 41 a4 12: ... no sāu satāṣlñene ; yaṃ ṣaṣälne 11 #11d aiśamñe tentse ṣaññe ; kuśalamūltse ...
 19. THT 49 b3 4: /// ntse yaitkorsa 11 #11d ot tā we(ña w)ertsyaine ; ...
 20. THT 69 b5 3: meṃ pudñäkteś 11 #11d yāmṣat= adhiṣṭhit ///
 21. THT 133 a2 21: ... orsā – – ·y· ccä sū 11 #11b ///
 22. THT 221 a2 10: ... kerusa piś cmelaṣṣeṃ kakātai riś nervānṣai 11 reki ///
 23. THT 227.b b3 5: /// ṣle(nts) wlo naittoī 11 – ///
 24. THT 228 a5 4: ñäkta yāmäskauc : 11 snai ypärwe nauṣ saṃsārne käṃnte oktä
 25. THT 254 b3 7: /// – – – – onolme 11 /// /// ruṣa ke(t pä)lsko snai ...
 26. THT 255 b2 10: ... pälsko katkästrä su su orṣṣe eñcuwo 11 aikäruṣa ket pälsko snai säk yaitu ...
 27. THT 292 a5 7: /// yaṃ ṅkelñene attsaik ka ṣp 11 nketrä ///
 28. THT 554 a3 5: – ·y· yataṃ patätsi 11 kleśanmaṣṣi sta – – –
 29. YQ I.2 b6 3: /// (vyā)karaṃ 11 sāṅkhya 12 vaiśek 13 bhārat 〈1〉4
 30. YQ II.4 b8 13: ... täpreṃ kapśiñño kosne kapśiñño täpreṃ kaṣy)o 11 orto kapśañi yokum 12 ṣom ṣom

http://www.univie.ac.at/tocharian/?11
Output automatically generated on Wed, 2015-05-27, 03:49:36 (CEST).
Page created on Wed, 2012-02-08, 21:11:36 (CET), by Melanie Malzahn.