print prev. next

2

Word class:Number
Derived lexemes:

Occurrence (142)

 1. A 3 b1 9: ... cami wles yäṣ , kälymeyā : 2 #2d taṃne kropmāṃ , niṣpalntu ; ...
 2. A 14 a1 9: ... yäsluñc(ä)s ; tämyo pñ(i) śpālu : (2 || #2d tmä)k śkaṃ pñintwāśśi säs ...
 3. A 17 b3 8: ... ; yärkā ypamāṃ , yatatär : 2 #2d tämyo ptāñkte ; yärk skamat ...
 4. A 23 a1 22: ... kapśiṃñaṃ tāṣ , yneś lkāṃträ : 2 #2d tmäṣ bṛhadyuti l(yu)(tā)r
 5. A 31 a5 5: c ymāṃ cmolwaṃ : 2 pyāpy oky udu(mparṣi) /// (waṣtä)ṣ
 6. A 59 a1 11: ... oki tākar ; ñäkcyāñ tkañi : 2 #2d krant märkampal ; kotrumä(nt)
 7. A 62 a4 5: /// t saṃsāraṃ (: 2) #2d t(osä)ṃ klo(pant) pälsk(a)c wtā(t) ; ...
 8. A 70 b6 11: ... lmo oki wiñtār ṣakk ats : 2 #2d yāmutstsiśśi kokāśśi ko
 9. A 82 a2 4: – – : 2 ṣñāñcäm ñātseyaṃ kloräṣ ·e ///
 10. A 84 a1 2: /// 2 || tmäṣ bodhisatvāp pācar mā ///
 11. A 90 a6 6: /// #2c yärm kaś : 2 || #2d taṃne wkänyo säm kāḍike ...
 12. A 94 a3 11: ... nṣäṣṣ akritaṃ kus śkaṃ tāṣ : 2 sundari
 13. A 101 b5 9: ... kuc yāmwā kuyal pälkse ñi : 2
 14. A 107 a5 10: ... tmā kācke arṣäl mā śural : 2 || tanne wkä
 15. A 113 b2 9: ... ri – – – n· : 2 || täm kaklyuṣuräṣ säm ṣāmaṃ la ...
 16. A 114 a2 4: /// ptāññäktac : 2 || taṃne wkänyo säm wlāñkät tām ...
 17. A 118 a2 4: /// ts : 2 tmäṣ cami nīpura (– – – ...
 18. A 124 a2 11: ... mñe praṣtā śol cem näkseñc : 2 || ///
 19. A 129 b5 3: täk : 2 āri – ki ///
 20. A 138 b4 4: /// käṣṣinyo : 2 || tmä– ///
 21. A 145 a2 3: /// : 2 || taṃne wkänyo säm ñäktas ñäkteññāśśi ...
 22. A 146 b5 19: ... lmontāp klopant tosäs päklyoṣ śkāk : 2
 23. A 177 b6 7: /// lsuntaṣ pāpṣune ṣokyo māski : 2 tämyo ñi n· ///
 24. A 181 b3 4: /// ñc : 2 śibi wäl neṣā ·i ///
 25. A 194 a5 6: l klopyo koṣt ñi : 2 || tmä(ṣ) ///
 26. A 231 a5 10: ... tmäṣ wcaṃ tsäṅkr= añc ytsī oñtar 2
 27. A 253 b6 4: (pā)kär mäskanträ : 2 ṣomaṃ pällānträ bodhisatvāp śäṃ tu wäṣpā ...
 28. A 258 a5 13: ... sar)k • klopis ākā yäṣ : 2 || sām waśeṃ poñcäṃ tri wältse(ṃ) ...
 29. A 270 b1 5: /// śtwar kārmeyäntu : 2 arwā puttiśparnac sne
 30. A 271 a6 7: /// tl· neyo mā trikal : 2 || täm kaklyu(ṣuräṣ)
 31. A 272 a8 9: ... yetwes śwātsintu ārwa – – – 2 :
 32. A 298 a5 4: śol läntṣām : 2 || kuppre ontaṃ antuṣ wäl mä ...
 33. A 301 a4 8: ... oṅkälmāñ kayurṣāñ lāśi wātwañ mahirṣāñ : 2 kokāñ ṣpārāñ yāmu
 34. A 302 b5 8: ... (me)trakṣināṃ – – – l : 2 || täṣ we ptāñkät käṣṣi āsānäṣ ...
 35. A 307 a3 14: ... 1 prayokäṣ närkāṣluneyiss āṣtrone (wät ṣurm 2)
 36. A 310 a5 2: /// 2 || kusne – ṣ slamasyo
 37. A 311 a3 19: ... ketuma – – tām praṣt : 2 kāru(ṇ)ik n· ///
 38. A 312 a1 12: ... – nāṣār tmäṣ mrāc śpālyo : 2 || tmäṣ ptāñkät käṣṣi mäṃtne y· ...
 39. A 313 b1 9: ... ote täpreṃ puttiśparṣi ṣāñ tsopatsi : 2 kus säm tāk(i)ṣ mnu – – ...
 40. A 313 b7 22: ... – – p(u)ttiśparnäṣ mar lotkac : 2 || t·· – – – – ...
 41. A 314 a8 12: ... l s·rpärts ciñcär kā(w)älte ṣñikekaksu : 2 wsā yokāṃ kaṣ swāñcenyo (w)orp(u) yärśār ...
 42. A 315 and 316 a1 20: ... tsiṅk sāseyu klyāt yäslurñe pältsäñśā : 2 || tmäṣ ptāñkä(t käṣṣi)
 43. A 315 and 316 b2 17: ... puk wra)sañ pä(lkānt ñäktaśśi pättāñkät : 2) känt koris (w)i(mānäntwäṣ kä)nt
 44. A 320 a3 11: ... – – – – (swā)ñcenyo : 2 || tänne wkä ///
 45. A 322 b3 9: ... – – – r śolāc : 2 tāśśi l· ///
 46. A 334 b7 3: ññu : 2 puttiśpar ṣā – – – – ...
 47. A 348 a2 3: /// : 2 śtwar känt nmuk päñ pi –
 48. A 352 a2 1: 2 || || papyätku ṣāmne ///
 49. A 353 b3 4: yäntu lek riñiträ 2 säs ślok śikhi ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ ...
 50. A 359 7 12: ... śuk śkaṃ mā kälpnāträ tñi | 2 d(v)ipaṃ kur{u}ta tvaṃ ātma(n)o (|) pra ...
 51. A 359 34 5: /// prāśsuneyumināṃ ālakäṃ cmolac 2 | ////
 52. A 366 a4 9: ... – praṣtä jarāmaraṃ träṅkträ (– –) 2 || taṃne wkänyo päñ e ///
 53. A 379 a3 10: ... ; oñi cmolṣāṃ , kāruṇik : 2 #2d /// %20 #3a %15
 54. A 434 a2 5: snaṃ ākle yal : 2 || tāne ///
 55. IOL Toch 2 a4 3: /// -tsi 2 ente krui śpālme toṃ tarya nomyentampa ...
 56. IOL Toch 716 a1 3: /// (pro)sk(o) 2 ratibhy(o) ///
 57. PK AS 4B a4 16: ... klokastäṃnmeṃ ok tmane ; pletkar-c ysāra 2 #2d pelaiknentse pernesa ; atyai ram ...
 58. PK AS 7B a6 26: ... ; ce mant akālk ñäskenträ : 2 #2d ce ñäś yāmorsa ; cew-cewä ...
 59. PK AS 7H a6 16: ... (wäntarwa)ṃ(ts) ; ś(r)aṃts tūsa spärkālñe westrä 2 #2d kauṣentañ krui onolmi ; māka ...
 60. PK AS 7J b2 16: ... krui pākri mäsketär-ne ; yoktsi enepre 2 #2d pretenne mā su ; tänmasträ ...
 61. PK AS 7K b5 12: ... ; lāre mäsketär-ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 2 #2d bodhisatwentse ; ka(k)raupauwa s(n)ai keśä ...
 62. PK AS 7N b2 5: ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 2 #2d bodhisatventse ; kakrau(pau)wa snai keśä ...
 63. PK AS 8A b5 36: ... puwarne hom yamaṣäle caiy ekalmī mäskenträ 2 || mrägaś(i)irone
 64. PK AS 8C a7 15: ... hom yamaṣle • kṣatriyets lāre mäsketrä {2} || kete no āñme wī aulareṃ ...
 65. PK AS 9A b7 5: /// (deva)d(ā)ru wi trauñcä 2 tvāṅkarañ wi trauñcä 2 kaśmaryaphalä – ...
 66. PK AS 9A b7 9: ... wi trauñcä 2 tvāṅkarañ wi trauñcä 2 kaśmaryaphalä – ///
 67. PK AS 16.8 a6 14: ... yāk(w)awa ; trīweṃ tsīpeṃ plontonträ : 2 kar(ts)ai tsa ///
 68. PK AS 17A b5 13: ... prete(nne ; nekä)t lakle eṃṣketstse : 2 || #2d tumeṃ suppriye cakravārtti walo ...
 69. PK AS 17B b2 14: ... aulāre ; mā – – – (2) || #2d tumeṃ st(ā)ṅ(kne) kekamormeṃ suppriyeṃntse ...
 70. PK AS 17C a6 21: ... – ; – ·e – käṃ 2 || #2d (ta)ne ///
 71. PK AS 17C b6 31: ... päls(k)on(ts)e ; (yanmo)y (tsā)rw(o) po yk(n)esa (2) #2d
 72. PK AS 17D b1 19: ... – – – – r· : 2 #2d ṣ(e)k su st(ā)m(aṃ) ñīś (w)r(at)s(ai) ...
 73. PK AS 17H a4 15: ... wesne ynāñmäññe ; śaukentär-me kārpoś ra 2 #2d kmutätstsana lymanta no ; kemeṃtsa ...
 74. PK AS 17I b1 20: ... ; ce lkālñesa soyi nta : 2 || #2d tumeṃ priy(a)sundari (– – ...
 75. PK AS 17J b4 1: 2 || #2d tumeṃ wal(o) suppr(i)yeṃ taṅsa ...
 76. PK AS 17K b6 13: ... ñke ; ykāṃṣäṃl(ñ)e(ṣṣ)ai po śmoñai • 2 #2d sā ste kektseñe ; läkleṣṣana ...
 77. PK AS 19.5 b3 5: kā(rpo)yeṃ t(ū) päst yokalle 2 || tumeṃ śtwāra dhyananma ///
 78. PK AS 19.21 b4 7: – ñi – – – yatsi 2 || ñake ys(ā)ṣṣa kunti yneś yamasträ ...
 79. PK NS 32 a1 21: ... dhṛtirāṣṭre kauṇḍinye ; śka-maiyya käṣṣī śaiṣṣentse 2 #2d ceṃ nauṣaññ(eṃ) p(o)yśinta(ṃ)ts ;
 80. PK NS 32 b6 18: ... sū cwī yāmor ; solme msketär 2 || #2d tumeṃ walo wawākaṣ eresa ...
 81. PK NS 34 b4 19: ... ; suk cwī āklyi mäsketär : 2 #2d
 82. PK NS 35 b3 4: /// lit päst 2 || #2d tane walo pañäktäṃñepi pe(r)n(entse ...
 83. PK NS 36 and 20 b1 18: ... sn(ai) ok(o) lkāstär ā – – 2 #2d sw(e)s(e) ys(a)r(a)ṣṣ(e) ; sw(ā)säsk(au) k(entsa) ...
 84. PK NS 83 b5 23: ... āyit-me onwāññeṣṣe ; nemc= ekñi ñäktā 2 #2d || mcu(ṣkäññe weṣsa) ///
 85. PK NS 112 b3 9: ... (pañäk)täñeṣṣe akālkäś ; prakreṃ palsko : 2 #2d
 86. THT 28 a7 13: ... ono(l)meṃ po-yknesa mā tuntse ·s· – 2 temeñ petwe –
 87. THT 33 a5 14: ... mrauskalñesa mā ṣpä sū wteṃtse kraupalle 2 ostä ṣmemanentse māka kurpelle māñye mañyanats ...
 88. THT 88 b3 4: ; ytārin= empelyai 2 || #2d ś(a)na ñäkteñña weṣṣäṃ makte ...
 89. THT 89 a3 5: ñi ; iṅkauṃ kästwer 2 #2d lareñ (–)·i onolmi ; lkoycer ...
 90. THT 117 b2 3: reki eñcareṃ 2 larepi nāki weṣṣä ///
 91. THT 123 b7 3: ko cmelane 2 alyāk no plāce /// /// ṣṣälle ...
 92. THT 171 b4 2: ntär 2 śtwarā yäkne kāmapratisaṃ ///
 93. THT 225 b2 4: ce mänt reki 2 erkenma ynañ· ///
 94. THT 231 a3 9: ... ot ṣpä ramer arṣit twe • 2 snai kkarūṃ cai onolmi amaukacci yolosa ...
 95. THT 248 a3 2: /// 2 #2d päls(k)osa erwts= etreṅkätte cimpā= neśle ...
 96. THT 249.b b3 5: /// mā āyoṣ riñimar 2 ///
 97. THT 282 b2 2: /// 2 mant ra kuse ṣañ pälskontse lkāṃträ ...
 98. THT 284 a2 8: ... ṣärmtsa po mäsketär tne snai sklokä 2 tetemoṣäts po kest yokaiṣṣe läkle ste ...
 99. THT 288 a4 7: /// kartstse ākṣwa tonne stare oltsorsa 2 yäräm mā ///
 100. THT 295 a4 1: 2 sportomāne sāṃsarne ṣäññe śomo kuse k〈e〉t ...
 101. THT 295 b4 15: ... nesä〈ṃ〉 śaiṣṣene kuse ksa cenme〈ṃ〉 tsälpauyträ 2 saṃsāräntse
 102. THT 308 a2 4: mpa no kartse 2 na bhajet pāpaka(ṃ) m(i)traṃm • mā ...
 103. THT 321 a3 3: /// ṣälle 2 mā kauc māka lkāske ///
 104. THT 327 a5 7: ime yamaṣ(l)e • cwi soy wteṣṣe 2 cwi ///
 105. THT 355 a5 6: /// tarya wset·· taśimme : 2 || tumeṃ suppriy(e) ///
 106. THT 355 b4 6: /// nest kerekauna k(a)tkatsi : 2 ette – ///
 107. THT 362 b3 7: ceu krent ñem kälywe śaiyṣṣene – 2 ceṃ kru(i) ///
 108. THT 383 b6 5: /// kalpa sū : 2 ||
 109. THT 400 b3 13: ... aklyamai po solme tarya pṭikänta : 2 || śre
 110. THT 404 a6 7: kāśne – mā ṣpä cämpyāre : 2 || tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ...
 111. THT 405 a3 7: – – atam ñi yarke • 2 || vakal· ///
 112. THT 408 b5 9: ... – – – – yāmtsi : 2 aknā(tsa)ññ(e) surmesa kuse cey tākaṃ laukaññe ...
 113. THT 418 b4 2: /// 2 kwri mā pättāl(·)e ///
 114. THT 429 a5 8: ... pyai śaskastottärntaṣṣai piñña saukeṃ walāneṃ • 2 ·i ///
 115. THT 430 a4 6: /// wīnāssī mant yaneṃ • 2 tāwak tsā
 116. THT 491 b1 4: wrauśke ysāre cakanma 2
 117. THT 496 a3 10: ... mā t(e) stālle śol wärñai : 2 #2d taiysu pälskanoym ; sanai ṣaryompa
 118. THT 499 a4 1: (2) || sukṣmel • kaṣu • pi{p}(p)ā〈l〉 ...
 119. THT 512 a3 3: /// yātalñe 2 || || nakule ///
 120. THT 518 a5 3: /// tsmetär-ñ 2 || vidūṣa ///
 121. THT 522 b8 10: ... – – – – – ṣe(k) 2 ke wat śrānta pännauwwa ptanma w(t)entse ...
 122. THT 549 a3 2: smṛtaḥ 2 || mantilyo govṛṣo vyāghra śaśa nāgena ...
 123. THT 574 a3 5: /// ālyauce te wñare 2 mā te lyelyku
 124. THT 575 a7 16: ... ke /// /// yāmornta pättasat : 2 || – me wa
 125. THT 580 b3 3: /// lye 2 || rtarya tanākko āntene 3 arkwañña ...
 126. THT 584 a4 3: /// mai 2 | śariputre : prati ///
 127. THT 600 a1 9: ... spelkk(e)meṃ wai ṣañ ekalymiññetsäṃñemeṃ se bodhisatveṃtsārwa 2 tarya asaṃkhyaiṣṣai lalyintse okosa bodhi
 128. THT 600 b1 4: /// wenta ekṣalye 2 jātak yamalñeṣṣe bodhisatveṃts sarrīwenta ekṣaly(e 3) ...
 129. THT 3597 a6 16: ... täṅw säsuwane ṣārkate-c ka(ruṃ au)rtstse : 2 empe-
 130. YQ I.1 b6 11: ... – , pkis el wsā : 2 #2d kus pat nu ānās ; ...
 131. YQ I.2 a5 18: ... mänt mā kāckäl , eṣäntāp : 2 || #2d
 132. YQ I.2 b5 2: /// 2 vatstsahār 3 śalyāhart 4 kaumārabhrät 5
 133. YQ II.3 a1 6: /// (o)ppall oki kāckeyo : 2 || tmäṣ āṣānik
 134. YQ II.3 b2 25: ... kene kri näm , śalpatsi : 2 || #2d tmäṣ ā(ṣānik
 135. YQ II.4 b5 11: ... cākkär lakṣaṃ) ālen yo śalaṃ penaṃ 2 cokis slamm oki aṣuk pärkraṃ prārū
 136. YQ II.6 a7 18: ... , mar tmäkyok ; riñitār-äm : 2 #2d || tmäṣ āṣānik klyo(m
 137. YQ II.6 b5 20: ... toriṃ säm ; kāruṇik wäl : 2 #2d tämyo ñäktañ , ñä(kteññāñ ;
 138. YQ II.7 a8 12: ... pukis was praski , arṣäntāñ : 2 #2d käṃtsāsamträ maṅk ; mā śkaṃ ...
 139. YQ II.8 b1 11: ... /// , yne)ś yatr āṣānik : 2 || #2d wlāñkät träṅkäṣ ṣokyo nu ...
 140. YQ II.12 b2 2: (: 2 || #2d tämyo näṣ tāpärk ptāñkät ...
 141. YQ II.15 a2 19: ... , tskitār-äm ; puk klopäntwäṣ : 2 #2d
 142. YQ N.1 b6 5: /// m eṅkalsuṃt : 2 || śāriputträ träṅkäṣ mäṃ(t) w(äknā) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?2
Output automatically generated on Thu, 2014-09-18, 07:45:07.
Page created on Mon, 2011-12-19, 08:01:45, by Martin Braun.