print refresh

2

Derived lexemes:
Word class:Number

Occurrence (134)

 1. A 3 | b1 | 5: ... – cami wles yäṣ kälymeyā : 2 taṃne kropmāṃ niṣpalntu ykoṃ oṣeñi śamaṃtär ...
 2. A 14 | a1 | 6: –k yäsluñc(ä)s tämyo pñ(i) śpālu : (2 || tmä)k śkaṃ pñintwāśśi säs pukäṣ ...
 3. A 17 | b3 | 5: ptāñkät yärkā ypamāṃ yatatär : 2 tämyo ptāñkte yärk skamat yal knānmāntāp ...
 4. A 23 | a1 | 9: ... – kapśiṃñaṃ tāṣ yneś lkāṃträ : 2 tmäṣ bṛhadyuti l(yu)|(tā)r
 5. A 31 | a5 | 4: c ymāṃ cmolwaṃ : 2 pyāpy oky udu(mparṣi) /// (waṣtä)|ṣ
 6. A 59 | a1 | 7: ... sarkk oki tākar ñäkcyāñ tkañi : 2 krant märkampal kotrumä(nt)
 7. A 62 | a4 | 3: /// t saṃsāraṃ ( : 2) – – klo – – pälsk(ā)c ...
 8. A 70 | b6 | 7: ... lmo oki wiñtār ṣakk ats : 2 yāmutstsiśśi kokāśśi ko
 9. A 82 | a2 | 1: – – : 2 ṣñāñcäm ñātseyaṃ kloräṣ ·e ///
 10. A 84 | a1 | 1: /// 2 || tmäṣ bodhisatvāp pācar mā ///
 11. A 90 | a6 | 3: /// yärm kaś : 2 || taṃne wkänyo säm kāḍike śākkiṣi
 12. A 94 | a3 | 9: ... nṣäṣṣ akritaṃ kus śkaṃ tāṣ : 2 sundari
 13. A 101 | b5 | 7: ... kuc yāmwā kuyal pälkse ñi : 2
 14. A 107 | a5 | 8: ... tmā kācke arṣäl mā śural : 2 || tanne wkä
 15. A 113 | b2 | 4: ... ri – – – n· : 2 || täm kaklyuṣuräṣ säm ṣāmaṃ la ...
 16. A 114 | a2 | 2: /// ptāññäktac : 2 || taṃne wkänyo säm wlāñkät tām ...
 17. A 118 | a2 | 2: /// ts : 2 tmäṣ cami nīpura (– – – ...
 18. A 124 | a2 | 10: ... mñe praṣtā śol cem näkseñc : 2 || ///
 19. A 129 | b5 | 2: täk : 2 āri – ki ///
 20. A 138 | b4 | 2: /// käṣṣinyo : 2 || tmä– ///
 21. A 145 | a2 | 1: /// : 2 || taṃne wkänyo säm ñäktas ñäkteññāśśi ...
 22. A 146 | b5 | 15: ... lmontāp klopant tosäs päklyoṣ śkāk : 2
 23. A 177 | b6 | 5: /// lsuntaṣ pāpṣune ṣokyo māski : 2 tämyo ñi n· ///
 24. A 181 | b3 | 2: /// ñc : 2 śibi wäl neṣā ·i ///
 25. A 194 | a5 | 5: l klopyo koṣt ñi : 2 || tmä(ṣ) ///
 26. A 231 | a5 | 9: ... tmäṣ wcaṃ tsäṅkr= añc ytsī oñtar 2
 27. A 253 | b6 | 3: (pā)kär mäskanträ : 2 ṣomaṃ pällānträ bodhisatvāp śäṃ tu wäṣpā ...
 28. A 258 | a5 | 6: ... sar)k • klopis ākā yäṣ : 2 || sām waśeṃ poñcäṃ tri wältse(ṃ) ...
 29. A 270 | b1 | 3: /// śtwar kārmeyäntu : 2 arwā puttiśparnac sne
 30. A 271 | a6 | 5: /// tl· neyo mā trikal : 2 || täm kaklyu(ṣuräṣ)
 31. A 272 | a8 | 5: ... yetwes śwātsintu ārwa – – – 2 :
 32. A 298 | a5 | 3: śol läntṣām : 2 || kuppre ontaṃ antuṣ wäl mä ...
 33. A 301 | a4 | 6: ... oṅkälmāñ kayurṣāñ lāśi wātwañ mahirṣāñ : 2 kokāñ ṣpārāñ yāmu
 34. A 302 | b5 | 3: ... (me)trakṣināṃ – – – l : 2 || täṣ we ptāñkät käṣṣi āsānäṣ ...
 35. A 307 | a3 | 13: ... 1 prayokäṣ närkāṣluneyiss āṣtrone (wät ṣurm 2)
 36. A 310 | a5 | 1: /// 2 || kusne – ṣ slamasyo
 37. A 311 | a3 | 14: ... ketuma – – tām praṣt : 2 kāru(ṇ)ik n· ///
 38. A 312 | a1 | 6: ... – nāṣār tmäṣ mrāc śpālyo : 2 || tmäṣ ptāñkät käṣṣi mäṃtne y· ...
 39. A 313 | b1 | 7: ... ote täpreṃ puttiśparṣi ṣāñ tsopatsi : 2 kus säm tāk(i)ṣ mnu – – ...
 40. A 313 | b7 | 16: ... – – p(u)ttiśparnäṣ mar lotkac : 2 || t·· – – – – ...
 41. A 314 | a8 | 9: ... l s·rpärts ciñcär kā(w)älte ṣñikekaksu : 2 wsā yokāṃ kaṣ swāñcenyo (w)orp(u) yärśār ...
 42. A 315 | a1 | 18: ... tsiṅk sāseyu klyāt yäslurñe pältsäñśā : 2 || tmäṣ ptāñkä(t käṣṣi)
 43. A 315 | b2 | 15: ... puk wra)sañ pä(lkānt ñäktaśśi pättāñkät : 2) känt koris (w)i(mānäntwäṣ kä)|nt
 44. A 320 | a3 | 5: ... – – – – (swā)ñcenyo : 2 || tänne wkä ///
 45. A 322 | b3 | 4: ... – – – r śolāc : 2 tāśśi l· ///
 46. A 334 | b7 | 2: ññu : 2 puttiśpar ṣā – – – – ...
 47. A 337 | b8 | 13: ... waste ānāsāṃñ puk mä – – –2 || tmä ///
 48. A 348 | a2 | 1: /// : 2 śtwar känt nmuk päñ pi –
 49. A 352 | a2 | 1: 2 || || papyätku ṣāmne ///
 50. A 353 | b3 | 4: yäntu lek riñiträ 2 säs ślok śikhi ptāñ(äktā prātimo)käṣ ṣeṣ ...
 51. A 359 | 7 | 10: ... śuk śkaṃ mā kälpnāträ tñi | 2 d(v)ipaṃ kur{u}ta tvaṃ ātma(n)o |) pra ...
 52. A 359 | 34 | 4: /// prāśsuneyumināṃ ālakäṃ cmolac 2 | ////
 53. A 366 | a4 | 5: ... – praṣtä jarāmaraṃ träṅkträ (– –) 2 || taṃne wkänyo päñ e ///
 54. A 434 | a2 | 4: snaṃ ākle yal : 2 || tāne ///
 55. IOL Toch 2 | a4 | 2: /// -tsi 2 ente krui śpālme toṃ tarya nomyentampa ...
 56. IOL Toch 716 | a1 | 2: /// (pro)sk(o) 2 ratibhy(o) ///
 57. PK AS 4B | a4 | 12: ... klokastäṃnmeṃ ok tmane ; pletkar-c ysāra 2 pelaiknentse pernesa ; atyai ram no ...
 58. PK AS 7B | a6 | 18: ... ; ce mant akālk ñäskenträ : 2 ce ñäś yāmorsa ; cew-cewä kca ...
 59. PK AS 7H | a6 | 12: ... (wäntarwa)ṃ(ts) ; ś(r)aṃts [t]ūsa spärkālñe westrä 2 kauṣentañ krui onolmi ; māka tne ...
 60. PK AS 7J | b2 | 11: ... krui pākri mäsketär-ne ; yoktsi enepre 2 pretenne mā su ; tänmasträ cpī ...
 61. PK AS 7K | b5 | 8: ... ; lāre mäsketär-ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatwentse ; ka(k)raupauwa s(n)ai keśä ; ...
 62. PK AS 7N | b2 | 4: ñi ; srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatventse ; kakrau(pau)wa snai keśä ; ...
 63. PK AS 8A | b5 | 31: ... puwarne hom yamaṣäle caiy ekalmī mäskenträ 2 || mrägaś(i)iro|ne
 64. PK AS 8C | a7 | 13: ... hom yamaṣle • kṣatriyets lāre mäsketrä {2} || kete no āñme wī aulareṃ ...
 65. PK AS 9A | b7 | 4: /// (deva)d(ā)ru wi trauñcä 2 tvāṅkarañ wi trauñcä 2 kaśmaryaphalä – ...
 66. PK AS 9A | b7 | 8: ... wi trauñcä 2 tvāṅkarañ wi trauñcä 2 kaśmaryaphalä – ///
 67. PK AS 16.8 | a6 | 8: ... yāk(w)awa ; trīweṃ tsīpeṃ plontonträ : 2 kar(ts)ai tsa ///
 68. PK AS 17A | b5 | 10: ... prete(nne ; nekä)t lakle eṃṣketstse : 2 || tumeṃ suppriye cakravārtti walo oktm(a)ne ...
 69. PK AS 17B | b2 | 9: ... aulāre ; mā – – – (2) || tumeṃ st(ā)ṅ(kne) kekamormeṃ suppriyeṃntse naumiyenta ...
 70. PK AS 17C | a6 | 8: ... – ; – ·e – käṃ 2 || (ta)ne ///
 71. PK AS 17C | b6 | 22: ... päls(k)on(ts)e ; (yanmo)y (tsā)rw(o) po yk(n)esa (2)
 72. PK AS 17D | b1 | 5: ... – – – – r· : 2 ṣ(e)k su st(ā)m(aṃ) ñīś (w)r(at)s(ai) ; ...
 73. PK AS 17H | a4 | 11: ... wesne ynāñmäññe ; śaukentär-me kārpoś ra 2 kmutätstsana lymanta no ; kemeṃtsa ceṃ ...
 74. PK NS 32 | a1 | 13: ... dhṛtirāṣṭre kauṇḍinye ; śka-maiyya käṣṣī śaiṣṣentse 2 ceṃ nauṣaññ(eṃ) p(o)yśinta(ṃ)ts ;
 75. PK NS 32 | b6 | 12: ... sū cwī yāmor ; solme msketär 2 || tumeṃ walo wawākaṣ eresa śle ...
 76. PK NS 35 | b3 | 3: /// lit päst 2 || tane walo pañäktäṃñepi pe(r)n(entse akālksa) ...
 77. PK NS 36 and 20 | b1 | 11: ... sn(ai) ok(o) lkāstär ā – – 2 sw(e)s(e) ys(a)r(a)ṣṣ(e) ; sw(ā)säsk(au) k(entsa) ; ...
 78. THT 28 | a7 | 10: ... ono(l)meṃ po-yknesa mā tuntse ·s· – 2 temeñ petwe –
 79. THT 33 | a5 | 13: ... mrauskalñesa mā ṣpä sū wteṃtse kraupalle 2 ostä ṣmemanentse māka kurpelle māñye mañyanats ...
 80. THT 88 | b3 | 3: ; ytārin= empelyai 2 || ś(a)na ñäkteñña weṣṣäṃ makte pācer ...
 81. THT 89 | a3 | 4: ñi ; iṅkauṃ kästwer 2 lareñ (–)·i onolmi ; lkoycer nai ...
 82. THT 117 | b2 | 3: reki eñcareṃ 2 larepi nāki weṣṣä ///
 83. THT 123 | b7 | 3: ko cmelane 2 alyāk no plāce /// /// ṣṣälle ...
 84. THT 171 | b4 | 2: ntär 2 śtwarā yäkne kāmapratisaṃ ///
 85. THT 225 | b2 | 4: ce mänt reki 2 erkenma ynañ· ///
 86. THT 231 | a3 | 8: ... ot ṣpä ramer arṣit twe • 2 snai kkarūṃ cai onolmi amaukacci yolosa ...
 87. THT 248 | a3 | 1: /// 2 päls(k)osa erwts= etreṅkätte cimpā= neśle takoy ...
 88. THT 249.b | b3 | 4: /// mā āyoṣ riñimar 2 ///
 89. THT 282 | b2 | 1: /// 2 mant ra kuse ṣañ pälskontse lkāṃträ ...
 90. THT 284 | a2 | 8: ... ṣärmtsa po mäsketär tne snai sklokä 2 tetemoṣäts po kest yokaiṣṣe läkle ste ...
 91. THT 288 | a4 | 6: /// kartstse ākṣwa tonne stare oltsorsa 2 yäräm mā ///
 92. THT 295 | a4 | 1: 2 sportomāne sāṃsarne ṣäññe śomo kuse k〈e〉t ...
 93. THT 295 | b4 | 15: ... nesä〈ṃ〉 śaiṣṣene kuse ksa cenme〈ṃ〉 tsälpauyträ 2 saṃsārä|ntse
 94. THT 308 | a2 | 4: mpa no kartse 2 na bhajet pāpaka(ṃ) m(i)traṃm • mā ...
 95. THT 321 | a3 | 2: /// ṣälle 2 mā kauc māka lkāske ///
 96. THT 327 | a5 | 6: ime yamaṣ(l)e • cwi soy wteṣṣe 2 cwi ///
 97. THT 355 | a5 | 4: /// tarya wset·· taśimme : 2 || tumeṃ suppriy(e) ///
 98. THT 355 | b4 | 4: /// nest kerekauna k(a)tkatsi : 2 ette – ///
 99. THT 362 | b3 | 6: ceu krent ñem kälywe śaiyṣṣene – 2 ceṃ kru(i) ///
 100. THT 383 | b6 | 3: /// kalpa sū : 2 ||
 101. THT 400 | b3 | 9: ... aklyamai po solme tarya pṭikänta : 2 || śre
 102. THT 404 | a6 | 5: kāśne – mā ṣpä cämpyāre : 2 || tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ...
 103. THT 405 | a3 | 4: – – atam ñi yarke • 2 || vakal· ///
 104. THT 408 | b5 | 4: ... – – – – yāmtsi : 2 aknā(tsa)ññ(e) surmesa kuse cey tākaṃ laukaññe ...
 105. THT 418 | b4 | 1: /// 2 kwri mā pättāl(·)e ///
 106. THT 429 | a5 | 6: ... pyai śaskastottärntaṣṣai piñña saukeṃ walāneṃ • 2 ·i ///
 107. THT 430 | a4 | 4: /// wīnāssī mant yaneṃ • 2 tāwak tsā
 108. THT 491 | b1 | 4: wrauśke ysāre cakanma 2
 109. THT 496 | 3 | 8: ... mā t(e) stālle śol wärñai : 2 taiysu pälskanoym ; sanai ṣaryo|mpa
 110. THT 499 | a4 | 2: (le 2) || sukṣmel • kaṣu • piṣ·ā ...
 111. THT 512 | a3 | 2: /// yātalñe 2 || || nakule ///
 112. THT 518 | a5 | 2: /// tsmetär-ñ 2 || vidūṣa ///
 113. THT 522 | b8 | 2: ... – – – – – ṣe(k) 2 ke wat śrānta pännauwwa ptanma w(t)entse ...
 114. THT 549 | a3 | 2: smṛtaḥ 2 || mantilyo govṛṣo vyāghra śaśa nāgena ...
 115. THT 574 | a3 | 4: /// ālyauce te wñare 2 mā te lyelyku
 116. THT 575 | a7 | 8: ... ke /// /// yāmornta pättasat : 2 || – me wa
 117. THT 580 | b3 | 2: /// lye 2 || rtarya tanākko āntene 3 arkwañña ...
 118. THT 584 | a4 | 2: /// mai 2 | śariputre : prati ///
 119. THT 600 | a1 | 8: ... spelkk(e)meṃ wai ṣañ ekalymiññetsäṃñemeṃ se bodhisatveṃtsārwa 2 tarya asaṃkhyaiṣṣai lalyintse okosa bodhi
 120. THT 600 | b1 | 3: /// wenta ekṣalye 2 jātak yamalñeṣṣe bodhisatveṃts sarrīwenta ekṣaly(e 3) ...
 121. THT 3597 | a6 | 13: ... täṅw säsuwane ṣārkate-c ka(ruṃ au)rtstse : 2 empe-
 122. YQ I.1 | b6 | 4: /// – pkis el wsā : 2 kus pat nu ānās tālo
 123. YQ I.2 | a5 | 9: ... ksalune mänt mā kāckäl eṣäntāp : 2 ||
 124. YQ I.2 | b5 | 1: /// 2 vatstsahār 3 śalyāhart 4 kaumārabhrät 5
 125. YQ II.3 | a1 | 4: /// (o)ppall oki kāckeyo : 2 || tmäṣ āṣānik
 126. YQ II.3 | b2 | 13: ... ptāñäktac kene kri näm śalpatsi : 2 || tmäṣ ā|(ṣānik
 127. YQ II.4 | b5 | 5: ... cākkär lakṣaṃ) ālen yo śalaṃ penaṃ 2 cokis slamm oki aṣuk pärkraṃ prārū
 128. YQ II.6 | a7 | 9: ... opyāc klitār mar tmäkyok riñitār-äm : 2 || tmäṣ āṣānik klyo|(m
 129. YQ II.6 | b5 | 10: ... lāntune toriṃ säm kāruṇik wäl : 2 tämyo ñäktañ ñä|(kteññāñ
 130. YQ II.7 | a8 | 5: /// pukis was praski arṣäntāñ : 2 käṃtsāsamträ maṅk mā śkaṃ ypamäs omäskeṃ ...
 131. YQ II.8 | b1 | 5: ... : /// yne)ś yatr āṣānik : 2 || wlāñkät träṅkäṣ ṣokyo nu ptāñkät ...
 132. YQ II.12 | b2 | 1: (: 2 || tämyo näṣ tāpärk ptāñkät käṣyāp ...
 133. YQ II.15 | a2 | 8: ... was märsit tskitār-äm puk klopäntwäṣ : 2
 134. YQ N.1 | b6 | 3: /// m eṅkalsuṃt : 2 || śāriputträ träṅkäṣ mäṃ(t) w(äknā) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?2
Output automatically generated on Sat, 2014-04-19, 19:05:00.
Page cached on Sat, 2014-04-19, 03:39:39.
Page created on Mon, 2011-12-19, 08:01:45, by Martin Braun.