thesaurus print prev. next

Work in progress

THT 107

Other press marks:B 107, MIK III 31, Sp

Provenience

Main find spot:Siŋgim
Specific find spot:Sängimer Schlucht
Expedition code:T II S 54
Collection:Berlin Turfan Collection (BBAW)

Language and Script

Language:TB
Linguistic stage:Late
Add. linguistic characteristics:None
Script:Classical

Text contents

Passage:Nandā and Nandabalā
Text genre:Literary
Text subgenre:Buddha legend
Verse/Prose:Both

Object

Manuscript:THT 107f.
Leaf number:106
Material:Ink on paper
Form:Poṭhī
Number of lines:10

Images

THT 107 (B 107, MIK III 31, Sp) recto THT 107 (B 107, MIK III 31, Sp) verso

Images loaded from idp.bbaw.de by courtesy of IDP Berlin, the Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften and the Staatsbibliothek zu Berlin – Orientabteilung.

Transliteration

a1u oṅkorñ(·) srañciyeṃ tappre kauś\ yeyä\ mā no nta totka rano parna prantsitar\ • cākkär\ svastik\ nandikāwart\ ṣotruna eneṅka celeñiyentar\ • kentsa ipprerne maṅkālaṣṣana ṣotruna lkoyentar\ || ṣaḍap\-ṣa-
a2-lywe-malkwerne || ājivike upage tane tammeṃ ynemane śem\ cauk =keṃne : paksemane oṅkorñai lyāka tāka āktike lau mā ṣ masa : palska toyna ṣotruna śāstarmpa ṣe rāmate istak\ śarsa : se tā śuwaṃ oṅkorñai snai o-
a3-lyapo aiśamñe su yinmās̝s̝aṃ : 1 || akālkä(\) tsaṅkā-ne makte pi kca tā oṅkorñai ñiś\ śwātsi kallālle ṣeymä\ • ysaparsa yeyä\ āśirvāt\ weṣṣi teṃ epiṅktene sāu oṅko pas\ pyautka • spharīraṣṣe aisemeṃ mu-
a4-tkāre-ne aise mutkāntseś\ po ○ mā tsuwa naumyeṣṣe bhājaṃne ite śama • lkālñesa ārttalñe tal[a]ṣṣeñca tāka erene kartstsa werene kartstsa śukene kartstsa krenta ṣotrunasa ke-
a5-kenusa upage ājivike e○ṣerñāna etsuwai masa weñā-meś\ ṣerśkana ñiś\ ostameṃ ltu nesau wärpauca dakṣiṇāke • ñi ka s̝\ tāṃ oṅkorñai pintwāt\ petes\ • toyä\ weñāre-ne-
a6-ś\ sā oṅkorño tañä\ śwālya mā ○ ste • pilycalñene lalālu laukito rṣāke tākaṃ rṣākeṃne śpālmeṃ cwi wes\ tā oṅkorñai pintwāt\ aiskem\ • upagentse mañu kärstāte-ne ṣañä\ ytāri
a7masa || tesakaccāmne || nānda cāla oṅkorñai nandābala tāyä\ ṣerśka postaṃ msā-ne : maitar\ yopar\ warttone dakṣiṇākeṃ ritasi wrocceṃ rṣākeṃ : indre kārpa rṣākaññe weṣ myāskate stām ñor cau lmoṣ lyakāre : śi-
a8-lāre-ne oṅkarñai wñār-ne purwar\ wesanmeṃ pinwāt\ rṣāka : 1 || snai epiṅkte bram-nikte kārpa totka maṃtstsaś(\) aśrāmne peñiyacce yaknesa lyama • ylai-ñikte rṣākaññe weṣ memisku weñā-meś\ ṣerśkana ñi ai-
a9-ścer\ ce pinwāt\ epe se ññissa śpālmeṃ tākaṃ cwi aiścer\ • nānda nandābala weñāre se cisa śpālmeṃ tākaṃ cwi aiskem\ • ylai-ñikte bram-ñikteś\ mant\ ṣerpsa-me weñā-meś\ ṣerśkana sam\ rṣāke ñissa śpā-
a10-lmeṃ ste • cwim nai kala[s\] : toyä\ kakkāccuwa bram-ñikteṃś\ maitare wināṣṣar-ne oṅkarñai ṣarnene eṅkuwa weskeṃ-neś\ || ṣarmirśkeṃne || rṣāki ṣerpar-me twe ke śpālmeṃ rṣāke nes\ : wesaṃne palsko taṅkwaññeñcai yneś pyā-
b1-mtsar\ : purwar\ ce pinwāt\ mā nai ñakta praṅkas-me : mai no knetar-me ritau akālk\ laukaññe : 1 || bram-ñikte weñā-meś\ ṣerśkana : se ñisa śpālmeṃ rṣāke tākaṃ cwi aiścer\ epe tuwak\ ñi aiścer\ toyä\ weñāre • cisa
b2kreṃnt\ kalālyana tākam\ cwi aiskem\ ci eṃṣke tarkanam\ • snai epiṅkte śuddhawāsaṣṣi ñakti rṣākaññe weṣ yāmos̝\ mā lauke stāna ñor\ lymāre • bram-ñikte toyna weña • ṣerśkana ceymä\ rṣāki ñissa śpālmeṃ stare •
b3tumeṃ toyä\ eṣerñāna oṅkorñai kamānte śuddhavāsaṣṣeś\ kameṃ weñār-meś\ maharṣinta posa kreṃś\ tākacer mant\ purwat\ oṅkarñai • mā tākacer\ wesi pokses\ posa śpālmeṃ rṣāke intsu ste cwi ka s̝\ mant\
b4klāskem\ || skampaumaśśaṃśkaine || ○ teṃ epiṅkte bodhisatve nairaṃñjaṃne : kārpa nāṣṣa lyyāsa wrenta po laikāte : ñakti arjuṃ stām\ nemar-neś\ cau eṅksate : nairañjaṃnmeṃ laiś\ wässāte
b5kaṣār wassi : 1 || ckentse manarkai○sa nyagrot\ stām ñor\ atiyaisa lyama • śuddhavāsaṣṣi ñakti nāndai nandābalaiś\ weñāre • sam\ rṣāke posa śpālmeṃ ste • comtsa śpālmeṃ dakṣi-
b6-ṇākeṃ mā kalālyana nescer\ ○ cwim\ nai tāṃ oṅkorñai kalas\ • tumeṃ toyä\ kakāccuwa bodhisatveś\ maitare • takarṣkñesa wināṣṣar-ne wi eṣerñāna tāu oṅkarñai eṅkuwa
b7bodhisatveś\ weskeṃ || ṣṭakku○maine || pilycalñeccu wroccu rṣāka purwar\ wesmeṃ : śas̝kas\ lykwarwa keklyutkusai oṅkorñai tā : ce pintwātstsa kartstsomñenta po yātoyeṃ-ś\ : wesi
b8rano ritau akālk\ kañiyoytär\ • 1 || wärpāte aṣañike bodhisatve nāndai nandābalaimeṃ oṅkorñai pinwāt\ • mant\ eṅkormeṃ weñā-meś\ ṣerśkana se nomiyeṣṣe bhājaṃ rerinu star-me epe mā • toyä\
b9weñāre aṣañika rerinu star-me : oṅkorño eṣe nomyeṣṣe bhājaṃmpa tañ ka s̝\ ekalymi tākaṃ • tumeṃ aṣañike bodhisatve tāu oṅkarñai eneppre tattārmeṃ śukene mā tetreṅkos̝\ palskosa yke-
b10-postaṃ wärpāte ārskormeṃ palskone yamaṣṣate se ñi posa postanu prathagjaññene pinwāt\ warpalñe tākaṃ • mā tot\ ñiś\ pintwāt\ warpalle nesau kos\sa wāsaṃ kleśanma mā wikaskau • tumeṃ :

Transcription

a1u oṅkorñ(ai) srañciyeṃ tappre kauś yey no nta totka rano parna präntsitärcākkär svastik nandikāwart ṣotruna eneṅka celeñiyentärkentsa ipprerne maṅkāläṣṣana ṣotruna lkoyentär || ṣaḍap-ṣa-
a2-lywe-malkwerne || ājivike upage tane tammeṃ ynemane śem cauk =ke«†ṃ»ne : päksemane oṅkorñai lyāka tāka āktike lau masa : palska toyna ṣotruna śāstärmpa ṣe rāmate istak śarsa : se śuwaṃ oṅkorñai snai o-
a3-lyapo aiśamñe su yinmāṣṣäṃ : 1 || akālk tsäṅkā-ne mäkte pi kca oṅkorñai ñiś śwātsi källālle ṣeymysaparsa yey āśirvāt weṣṣi teṃ epiṅktene u oṅko«rño» päs pyautkaspharīräṣṣe aisemeṃ mu-
a4-tkāre-ne aise mutkāntseś po tsuwa naumyeṣṣe bhājaṃne ite śamalkālñesa ārttalñe taläṣṣeñca tāka erene kartstsa werene kartstsa śukene kartstsa krenta ṣotrunasa ke-
a5-kenusa upage ājivike eṣerñāna etsuwai masa weñā-meś ṣerśkana ñiś ostameṃ ltu nesau wärpauca dakṣiṇākeñi ka tāṃ oṅkorñai pintwāt petestoy weñāre-ne-
a6 oṅkorño tañ śwālya stepilycalñene lalālu laukito rṣāke tākaṃ rṣākeṃne śpālmeṃ cwi wes oṅkorñai pintwāt aiskemupagentse mañu kärstāte-ne ṣañ ytāri
a7masa || tesakaccāmne || nānda cāla oṅkorñai nandābala tāy ṣerśka postäṃ msā-ne : maitar yopar warttone dakṣiṇākeṃ ritasi wrocce«†ṃ» rṣākeṃ : indre kārpa rṣākaññe weṣ myāskate stām ñor cau lmoṣ lyakāre : śi-
a8-lāre-ne oṅkarñai wñār-ne purwar wesanmeṃ pinwāt rṣāka : 1 || snai epiṅkte bram-nikte kārpa totka maṃtstsaś aśrāmne peñiyacce yaknesa lyamaylai-ñikte rṣākäññe weṣ memisku weñā-meś ṣerśkana ñi ai-
a9-ścer ce pin«t»wāt epe se ññissa śpālmeṃ tākaṃ cwi aiścernānda nandābala weñāre se cisa śpālmeṃ tākaṃ cwi aiskemylai-ñikte bram-ñikteś mant ṣerpsa-me weñā-meś ṣerśkana sam rṣāke ñissa śpā-
a10-lmeṃ stecwim nai kalas : toy kakkāccuwa bram-ñikte«†ṃ»ś maitare wināṣṣar-ne oṅkarñai ṣarnene eṅkuwa weskeṃ-neś || ṣarmirśkeṃne || rṣāki ṣerpar-me twe ke śpālmeṃ rṣāke nes : wesäṃne palsko täṅkwaññeñcai yneś pyā-
b1-mtsar : purwar ce pinwāt nai ñakta praṅkäs-me : mai no knetär-me ritau akālk laukaññe : 1 || bram-ñikte weñā-meś ṣerśkana : se ñisa śpālmeṃ rṣāke tākaṃ cwi aiścer epe tuwak ñi aiścer toy weñārecisa
b2kreṃnt kälālyana tākam cwi aiskem ci eṃṣke tärkanamsnai epiṅkte śuddhawāsäṣṣi ñakti rṣākäññe weṣ yāmoṣ lauke stāna ñor lymārebram-ñikte toyna weñaṣerśkana ceym rṣāki ñissa śpālmeṃ stare
b3tumeṃ toy eṣerñāna oṅkorñai kamānte śuddhavāsäṣṣeś kameṃ weñār-meś maharṣinta posa kreṃś tākacer mant purwat oṅkarñai tākacer wesi pokses posa śpālmeṃ rṣāke intsu ste cwi ka mant
b4klāskem || skampaumaśśaṃśkaine || teṃ epiṅkte bodhisatve nairaṃñjaṃne : kārpa nāṣṣa lyyāsa wrenta po laikāte : ñakti arjuṃ stām nemar-neś cau eṅksate : nairañjaṃnmeṃ laiś wässāte
b5kaṣār wassi : 1 || ckentse manarkaisa nyagrot stām ñor atiyaisa lyamaśuddhavāsäṣṣi ñakti nāndai nandābalaiś weñāresam rṣāke posa śpālmeṃ stecomtsa śpālmeṃ dakṣi-
b6-ṇākeṃ kälālyana nescer cwim nai tāṃ oṅkorñai kalastumeṃ toy kakāccuwa bodhisatveś maitaretakarṣkñesa wināṣṣar-ne wi eṣerñāna u oṅkarñai eṅkuwa
b7bodhisatveś weskeṃ || ṣṭakkumaine || pilycalñeccu wroccu rṣāka purwar wesmeṃ : śaṣkäs lykwarwa keklyutkusai oṅkorñai : ce pintwātstsa kärtstsomñenta po yātoyeṃ-ś : wesi
b8rano ritau akālk käñiyoytär1 || wärpāte aṣañike bodhisatve nāndai nandābalaimeṃ oṅkorñai pinwātmant eṅkormeṃ weñā-meś ṣerśkana se nomiyeṣṣe bhājaṃ rerinu star-me epe toy
b9weñāre aṣañika rerinu star-me : oṅkorño eṣe nomyeṣṣe bhājaṃmpa tañ ka ekalymi tākaṃtumeṃ aṣañike bodhisatve u oṅkarñai eneppre tättārmeṃ śukene tetreṅkoṣ palskosa yke-
b10-postäṃ wärpāte ārskormeṃ palskone yamaṣṣate se ñi posa postanu präthagjaññene pinwāt warpalñe tākaṃ tot ñiś pintwāt warpalle nesau kossa wāsaṃ kleśanma wikäskautumeṃ :

Translation

a1They were taking care of the rice porridge. High up it went continually, but not even a little sprinkled outside. The signs Cakra, Svastika, and Nandyāvarta were appearing in it. On earth [and] in the sky the signs of good omen were constantly seen. In [the tune] ṣāḍava-fat-milk:
a2The Ājīvika Upaga who was going around there came to this place. He saw the cooking rice porridge. He was astonished [and] did not go away. He considered these signs, compared [them] with the teaching and suddenly he understood: "The one who eats this rice porridge
a3will win incomparable wisdom." A wish arose [in] him: "How at all could I get to eat this rice porridge?" He was going nearby and was saying a blessing. In the meantime the rice porridge became ready. Out of the crystal bowl they poured it
a4- the bowl held not a whole mutkāntse - [and] it stood completely in the jewel bowl. Bringing pleasure by its sight it is good in appearance, good in smell, good in taste provided with good omens.
a5The Ājīvika Upaga went to the sisters and said to them: "Little sisters, I am one who has left the house. As a recipient I am a worthy one. So, give only me this rice porridge as alms. These said to him:
a6"You shall not eat this rice porridge. There is a stranger, a sage who exerted himself in ascesis [and] (is) the best among the sages – to him we [will] give this rice porridge as alms." The desire of Upaga was destroyed and he went his way.
a7In [the tune] tesakaccām: Nānda lifted up the rice porridge, Nandābala, her sister, walked behind her. They set out [and] entered the forest to seek a worthy one, a great sage. Indra descended, changed [into] the guise of a sage [and] they saw him having sat down under a tree.
a8They brought him the rice porridge [and] said to him: "Accept the alms from us, o sage." Without interval the god Brahma descended a bit away [and] sat down in a hermitage in a magnificent manner. The god Indra having changed [into] the guise of a sage said to them: "Little sisters, are
a9you giving those alms to me, or do you give it to somebody who is better than me?" Nandā [and] Nandabalā said: "Who is better than you, to him we give it." Thus the god Indra guided them to the god Brahma [and] said to them: "Little sisters, this sage is better than me.
a10Then bring it to him!" Having rejoiced they set out to the god Brahma, venerated him [and] holding the rice porridge in hands they say to him, in [the tune] young novice: "Sages were indicated to us [and] you alone are the best sage. Make a loving thought manifest in us.
b1Accept these alms and do not reject us, god! But, will our long cherished wish be fulfilled nevertheless? God Brahma said to them: "Little sisters, who may be a better sage than me, do you give it to him, or do you give that precisely to me?" They said:
b2"If we are able to bring (up) somebody better than you, we will give it to him while we leave you [alone]." Without delay not far the Śuddhāvāsa-gods having donned the guise of sages sat down under the trees. God Brahma said to them: "Little sisters, those sages are better than me."
b3Thereupon the sisters took the rice porridge, came to the Śuddhāvāsa-gods [and] said to them: "O great sages, if you are better than all, then receive this rice porridge! If you are not, tell us who is the sage that is better than all, so that to him indeed
b4we bring it." In [the tune] skampaumaśśaṃśko: In the meantime the Bodhisattva descended into the river Nairañjanā. He bathed and washed all of his limbs [and] rags. The gods bended [down] an Arjuna-tree; this he took. He went out of the river Nairañjanā [and] donned
b5the Kāṣāya-garment. At the bank of the river he sat under the Nyagrodha-tree in the grass. The Śuddhāvāsa-gods said to Nandā [and] Nandabalā: "This sage is the best of all. You cannot bring (up) anyone better [and]
b6worthier of gifts than him there; him alone bring the rice porridge! Thereupon they set out to the Bodhisattva rejoicing. In piety they venerated him [and] having taken [up] the rice porridge
b7they say to the Bodhisattva, in [the tune] ṣṭakkumo: "O ascetic great sage, accept this sixteen time turned rice porridge from us. May through these alms all benefits be realised for you, and may our
b8cherished wish be fulfilled! The venerable Bodhisattva accepted the rice porridge from Nandā [and] Nandabalā [as] alms. Thus having taken [it] he said to them: "Little sisters, is this jewel bowl given up by you or not?" They
b9said: "Venerable one, it is left by us. The rice porridge, together with the jewel bowl, will be in precisely your possession! Thereupon the Bodhisattva accepted the rice porridge after having set [it] in front [of him] without having adhered to the thought in taste
b10consecutively. After having given up [eating] he thought: "This will be my last accepting of alms at all in the state of the unenlightened. I will not accept (any) alms as long as I do not drive off false conception and kleśas. Thereupon ...

Philological commentary

Transliteration

a1. According to Pinault 2008: 120 ṣaḍap is a loan from Skt. ṣāḍava- 'confectionary'. In Sanskrit it is also the name of a Rāga.
a2. The correction cauk ykene is based on Pinault 2008: 121f.
a7. wrocceṃ corrected according to TochSprR(B) II: 41 fn. 10.
a8. pintwāt corrected according to TochSprR(B) II: 41 fn. 11.
a9. pintwāt corrected according to TochSprR(B) II: 42 fn. 1.
a10. bram-ñikteś corrected according to TochSprR(B) II: 42 fn. 2.
b1. pintwāt and praṅkäst-me corrected according to TochSprR(B) II: 42 fn. 5 and 6.
b4. laiś is corrected to läś for läc by TochSprR(B) II: 42 fn. 2 and to laś by Pinault 2008: 148. However, it seems to be a regular variant of laś/lac (see Linguistic commentary).
b8. pintwāt corrected according to TochSprR(B) II: 43 fn. 2.
b10. pintwāt corrected according to TochSprR(B) II: 43 fn. 6.

Linguistic commentary

a1. Colloquial/Late oṅkorñ(ai) for Classical oṅkarñai.
a2. Colloquial cau kkeṃne for Standard cau ykene and twice Colloquial/Late oṅkorñ(ai) for Classical oṅkarñai.
a3. Colloquial/Late yinmāṣṣäṃ for Classical yänmāṣṣäṃ and Colloquial/Late oṅko{rño} for Classical oṅkarño.
a5. Colloquial/Late oṅkorñai for Classical oṅkarñai.
a6. Colloquial/Late oṅko{rño} for Classical oṅkarño and Colloquial/Late oṅkorñai for Classical oṅkarñai.
a7. wrocceṃ can either be a mistake as analysed by TochSprR(B) II: 41 fn. 9 or it could theoretically be the oblique form of the substantivized version of orroce. It that case the translation would have to be altered to "a great one, a sage"; Colloquial/Late oṅkorñai for Classical oṅkarñai; Colloquial ritasi for Standard ritatsi.
a8. Colloquial pinwāt for Standard pintwāt and Colloquial/Late bram-nikte for Classical bram-ñäkte.
a9. Colloquial pinwāt for Standard pintwāt, Colloquial/Late ylai-nikte for Classical ylai-ñäkte.
, and Colloquial/Late bram-nikte for Classical bram-ñäkte.
a10. Colloquial/Late bram-ñikteṃś for Classical bram-ñäkteś.
b1. Colloquial praṅkäs-me for Standard praṅkäst-me and Colloquial/Late bram-nikte for Classical bram-ñäkte.
b2. Colloquial/Late bram-nikte for Classical bram-ñäkte.
b3. Colloquial/Late oṅkorñai for Classical oṅkarñai.
b4. laiś is a variant of laś/lac also attested in PK DA M 507.8 a14, PK DA M 507.39 and .43 b1, b2, b3, and PK DA M 507.41 a2, a4, a11, b7.
b6. Colloquial cwim for Standard cwimp and Colloquial/Late oṅkorñai for Classical oṅkarñai.
b7. Colloquial/Late oṅkorñai for Classical oṅkarñai and Colloquial/Late kärtstsomñenta for Classical kärtsauñenta.
b8. Colloquial/Late oṅkorñai for Classical oṅkarñai, Colloquial pinwāt for Standard pintwāt, and Colloquial/Late nomyeṣṣe for Classical naumyeṣṣe. b9. Colloquial/Late oṅkorño for Classical oṅkarño and Colloquial/Late nomyeṣṣe for Classical naumyeṣṣe.

Parallel texts

Sanskrit parallel

Nānda and Nandābala from the Saṅghabhedavastu of the Mūlasarvāstivāda Vinaya (Gnoli 1977: 109-110)


tatas tā aṣṭau dohayitvā sphaṭikamayyāṃ sthālyāṃ ṣoḍaśaguṇitaṃ madhupāyasaṃ sādhayitum ārabdhāḥ; [...] tatra ca kṣīre saṃparivartamāne cakrasvastikanandyāvartāni cihnāni dṛśyante; tatra ca upago nāmājīvakaḥ paribhramaṃs taṃ pradeṣam anuprāptaḥ; tena tat pāyasaṃ dṛṣṭam; sa saṃlakṣayati: ya etat pāyasaṃ bhuṅkte so 'nuttaraṃ jñānam adhigamiṣyati; yanv aham etat prārthayeyam iti; sa muhūrtam ekānte prakramya sthito yāvad avatāritam iti; sa upasaṅkramya kathayati: kṣuttarṣaśramapīḍito 'smi; mamaitat prayaccha iti; te kathayataḥ: nānuprayacchāma iti; sa tūṣṇīṃ prakrāntaḥ; tatas tābhyāṃ sphaṭikamayyāṃ sthālyāṃ ratnamayyāṃ pātryāṃ prakṣiptam; śakrasya devendrasyādhastāj jñānadarśanaṃ pravartate: tasyām avasthāyāṃ brāhmaṇaveṣam abhinirmāya tayoḥ purato 'vasthitaḥ; brahmāpy avatīrya tasyādūre avasthitaḥ; te śakrāya dātum ārabdhe; sa kathayati: kiṃ mamānuprayacchatha āhosvid yo mamāntikād viśiṣṭataraḥ? yas tavāntikād viśiṣṭataraḥ tasyānuprayacchāvaḥ; ayaṃ brahmā mamāntikāt prativiśiṣṭaḥ; tad asyānuprayacchatam; te tasmai dātum ārabdhe; sa kathayati: kiṃ mamānuprayacchatha āhosvid yo mamāntikāt prativiśiṣṭatamaḥ; yas tavāntikāt prativiśiṣṭatamaḥ; amī śuddhāvāsakāyikā devāḥ; ebhyo 'nuprayacchatam; te tebhyo dātum ārabdhe; te kathayanti: kiṃ asmākam anuprayacchatha āhosvid yo 'smadviśiṣṭatamaḥ? yo yuṣmadviśiṣṭatamaḥ; te kathayanti: ayaṃ bodhisatvo bhagavān nairañjanām abhyavagāhya gātrāṇi pariṣicya alpasthāmavatvān na śaknoti pratyuttartum; eṣo 'smadviśiṣṭatamaḥ; asmāy anuprayacchatam; te tasya sakāśam saṃprasthite; tadā devatābhir arjunaśākhāvanāmitā yām avalaṃbya bodhisatvo nadīṃ nairañjanām uttīrya cīvarakāṇi prāvṛtya nadyā nairañjanāyās tīre niṣaṇṇaḥ; tatas tābhyāṃ satkṛtya tīvreṇāśayena tan madhupāyasaṃ tasmai pratipāditam; bodhisatvenāpi tayor anugrahārthaṃ pratisaṅgṛhītam; pratigṛhya kathayati: kim eṣāpi pātrī parityaktā? te kathayataḥ: bhagavann eṣāpi parityaktā; tato boshisatvena madhupāyasaṃ paribhujya sā pātrī prakṣālya nadyāṃ nairañjanāyāṃ prakṣiptā


After they [scil. the sisters Nandā and Nandabalā] had milked the eight (cows) they began to prepare the sixteen fold intensified milk rice in a crystal cauldron. [...] And, while the milk wells up the Cakra-, Swastika [and] Nandyāvarta-signs appear in it. And, there wandering around the Ājīvika with the name Upaga arrived at this place [and] he saw the porridge. He concludes: "The one who eats this porridge will attain excellent wisdom. If I should ask for it?" He step aside for a moment. Meanwhile it was ready. He went towards [them] and said: "Give me this porridge!" The two said to him: "We don't give it [to you]!" Silently he walked away. Thereupon the two poured it from the crystal cauldron into jewel bowl. There occurred an appearance and a revelation of Śakra, the king of the gods, on the ground. In his descent having taken on the appearance of a Brahman he stopped in front of the two. Also Brahmā after having descended stopped near them. The two prepared to give (the rice) to Śakra. He said: "Are you giving (these alms) to me? Or if there is (someone) who is better than me (are you giving it to him)?" (They said:) "The one who is better than you (to him) we will give (it)." (He said:) "That Brahman is better than me. Give him this." The two began to give him the rice. He said: "Are you giving (these alms) to me? Or if there is (someone) who is much better compared to me (are you giving it to him)?" (They said:) "(The one) who is better compared to you." (He said:) "These Śuddhāvāsa-gods (are better than me)." The two began to give (the rice) to them. They said: "Are you giving (these alms) to us? Or if there is (someone) who is much better than us (are you giving it to him)?" (They said:) "(The one) who is better than you." (They said:) This honorable Bodhisattva, after having bathed in the Nairañjanā and after having washed his limbs, who is in a state of weakness is not able to leave (the river). He is much better than us. Thus give (the rice) to him." The gods came to him. Then the gods bent a branch of a Arjuna(-tree) which the Bodhisattva seized. After having left the river Nairañjanā and after having donned the clothing (of a monk) he sat down at the bank of the river Nairañjanā. Thereupon, after having saluted, they two offered him the rice with great respect. The Boddhisattva accepted (it) from them as (alms) offered for his good. After having taken it, he said: "(Did you) also give (me) the bowl?" They two said: "O Lord, (we) also gave (you) this (bowl)." Thereupon after having eaten the rice porridge, he washed the bowl and threw it into the river Nairañjanā.

Chinese parallel

根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第五, Taishō Tripiṭaka, Vol. 24, No. 1450 (Kyōto Tripiṭaka, Volume 18, Fascicle 10, Section I, 20a-b)


[...] 置乳器中并衛護之。當時粥現種種輪相。時有一外道。名曰近行。來見 此粥有種種相。作是念云。食此粥者必證無上智慧。我應乞取喫之。念已便去。粥既 熟已。時彼外道却來告二女曰。我從遠來甚大飢乏。今此乳粥可分施我。二女報曰。 我不與汝。默然而去。時二女人。從頗梨器中。瀉其乳粥於寶鉢中。天帝釋來立二女 前。梵天淨居天等以此遙立。時彼二女。既見帝釋在前而立。即捧其乳鉢施與帝釋。 帝釋報曰。施勝我者。二女問曰。今誰勝汝。答曰。彼梵天王。爾時二女。復持其乳 施梵天王。梵天王報曰。施勝我者。問曰。誰勝於汝。答曰。彼淨居天。時此女人。 復以乳鉢捧淨居天。淨居天報曰。施勝我者。又復問曰。誰勝於汝。答曰。彼菩薩今 見在尼連禪河洗浴。為無力故不能得出。彼人勝我。汝當施與。時二女人。即持其乳 粥往尼連禪河。將施菩薩。[...] 時二女人便持粥至。曲躬恭敬奉施菩薩。菩薩以自他利故。便受其粥。又便問曰。兼此寶器總能施不。二女答曰。聖者。今總奉施。菩薩爾時即喫其粥。洗其寶鉢擲尼連河中。


[...] cooked a porridge. There was a heretic, Upagata by name. He came by and saw the porridge on which various blissful signs were to be seen. He thought: Whoever eats that porridge will attain supreme wisdom. I should beg to eat it. They porridge became ready. The heretic went to the girls and said: "I come from afar and I am very hungry. You could give me the porridge. The two said: "We are not giving it to you." Silent he walked away. The two girls poured the porridge from the crystal vessel into a jewel bowl. Thereupon Indra step before the girls, while god Brahma and the Jingju-gods stood apart. When the two girls saw Indra standing in front of them they gave him the bowl. Indra said: "Give it to someone who is better than me." The two girls asked: "Who is better than you." He said: "King Brahma over there." Thereupon the two girls offered the porridge to Brahma. He said: "Give it to someone who is better than me." The two girls asked: "Who is better than you." He said: "The Jingju-gods over there." Thereupon the two girls offered the porridge to the Jingju-gods. The Jingju-gods said: "Give it to someone who is better than us." They asked again: "Who is better than you." They said: "The Bodhisattva over there bathing in the river Nairañjanā. He is weak and unable to climbed out. He is better than us. Give it to him!" Thereupon they took the porridge to the river Nairañjanā and offered it to the Bodhisattva. [...] The two girls held the porridge and respectfully offered it to the Bodhisattva. The Bodhisattva accepted it in his interest. He asked: "Do you want to give me that jewel bowl as well?" The girls responded: "Holy one, we give you both." The Bodhisattva ate the rice, washed the bowl and threw it into the river Nairañjanā.

References

IDP: THT 107, TITUS: THT 107.
Edition: Sieg and Siegling 1925; TochSprR(B) II: 41-43, “Sp” (“Speisung”).
Complete translation: Sieg and Siegling 1925; Schmidt KT 2001a: 331-333; Pinault 2008: 156-158.
Translation: a1 Carling 2000: 139, Krause, WTG: 28, Schmidt KT 1974: 131, 234, 274, Thomas 1957: 12, 16, 45, Thomas 1969: 255; Peyrot, ToSu: 540; a2 Hackstein 1995: 88, Thomas 1957: 12, 17, Thomas 1969: 258, Thomas 1979b: 15, TochSprR(B)2: 255; a2-3 Schmidt KT 1974: 182f, 351, Thomas 1957: 45f, 106; a3 Carling 2000: 325, Krause, WTG: 204, Krause, WTG: 28, Krause, WTG: 54, Schmidt KT 1974: 209, Thomas 1952: 47, Thomas 1954: 759, Thomas 1957: 16, 46, 106, Thomas 1970a: 472; Peyrot, ToSu: 340, 363; a3-5 Thomas 1957: 162; a4 Krause, WTG: 94, Thomas 1970b: 282, Thomas 1997: 108; a5 Carling 2000: 326, Krause, WTG: 45, Thomas 1957: 17, Thomas 1983: 44; a5-6 Krause, WTG: 206; a5-b10 Thomas 1957: 106f; a6 Carling 2000: 93, Hackstein 1995: 221, Krause, WTG: 30, Schmidt KT 1974: 209, Thomas 1958a: 146, TochSprR(B)2: 255; Peyrot, ToSu: 321; a6-7 Thomas 1957: 17; a7 Carling 2000: 114, 327, Hackstein 1995: 194f, Krause, WTG: 206, Schmidt KT 1974: 355, Thomas 1954: 714, Thomas 1972: 458, Thomas 1983: 40; a7-8 Hackstein 1995: 314, Krause, WTG: 206; a7f Schmidt KT 1974: 389; a8 Hackstein 1995: 195, Krause, WTG: 204, Krause, WTG: 35, Thomas 1969: 237, Thomas 1988: 253; a8-9 Krause, WTG: 26, Krause, WTG: 31; Thomas 1958a: 139; Peyrot, ToSu: 702; a9 Krause, WTG: 204, Thomas 1958a: 139, Thomas 1969: 238, Thomas 1974a: 89, TochSprR(B)2: 256; Peyrot, ToSu: 702; a9-10 Hackstein 1995: 279; a9-10 Thomas 1958a: 139; a10 Carling 2000: 208, Hackstein 1995: 279, Krause, WTG: 204, Krause, WTG: 23; Peyrot, ToSu: 351; a10-b1 Thomas 1974a: 90, Schmidt KT 1974: 462, Meunier 2013: 134; b1 Hackstein 1995: 233, Krause, WTG: 204, Krause, WTG: 204, Schmidt KT 1974: 103, 136 n.1, Thomas 1958: 306, Thomas 1958a: 138, Thomas 1974a: 90, Thomas 1974a: 90; Peyrot, ToSu: 325, 352, 360, 702; b1-2 Krause, WTG: 54; Thomas 1958a: 138; Peyrot, ToSu: 344; b2 Carling 2000: 327, Krause, WTG: 62, Thomas 1952: 28, Thomas 1952: 42, Thomas 1958a: 139, Thomas 1969: 238, TochSprR(B)2: 256; b3 Krause, WTG: 31, Schmidt KT 1974: 399, TochSprR(B)2: 256; b3-4 Thomas 1958a: 149, Thomas 1974a: 90; Peyrot, ToSu: 319; b4 Carling 2000: 250, Hackstein 1995: 68, 122, 171, 223, Krause, WTG: 206, Schmidt KT 1974: 293, 326, 395, 414, 4, Thomas 1972: 456, Thomas 1983: 29, Thomas 1997: 85; b4-5 Hackstein 1995: 264; b4f Schmidt KT 1974: 407; b5 Carling 2000: 118, 144, 327, Thomas 1958a: 150, Thomas 1988: 251, TochSprR(B)2: 256; b5-6 Thomas 1958a: 139, Thomas 1974a: 91; Peyrot, ToSu: 341; b6 Thomas 1952: 39; Peyrot, ToSu: 351; b7 Krause, WTG: 205, Krause, WTG: 35, Thomas 1970: 278, Thomas 1991: 21, Thomas 1997: 110; b7-8 Hackstein 1995: 234; Schmidt KT 1974: 135f, Thomas 1974a: 91; Peyrot, ToSu: 306; b8 Hackstein 1995: 237 n., Krause, WTG: 206, Krause, WTG: 35, Krause, WTG: 52, Schmidt KT 1974: 201, Thomas 1957: 278, TochSprR(B)2: 257; b8-9 Krause, WTG: 205; b9 Carling 2000: 355, Thomas 1957: 253; Peyrot, ToSu: 298; b9-10 Schmidt KT 1974: 200, Thomas 1970b: 282; b10 Krause, WTG: 30, Krause, WTG: 53, Schmidt KT 1974: 344f, Thomas 1952: 39, Thomas 1958a: 149, Thomas 1974a: 91, Thomas 1991: 18; Peyrot, ToSu: 301, 343.

Editor

Hannes A. Fellner

Date of online publication: January 2015

Bibliography

Carling 2000

Carling, Gerd (2000) Die Funktion der lokalen Kasus im Tocharischen. Berlin/New York: de Gruyter.

Gnoli 1977

Gnoli, Raniero (1977) The Gilgit Manuscript of the Saṅghabhedavastu: being the 17th and last section of the Vinaya of the Mūlasarvāstivādin. vol. I.. Roma: Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (Serie Orientale 49, I).

Hackstein 1995

Hackstein, Olav (1995) Untersuchungen zu den sigmatischen Präsensstammbildungen des Tocharischen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (HS Erg.-Heft 38).

IDP

The International Dunhuang Project: The Silk Road Online.

Krause, WTG

Krause, Wolfgang (1952) Westtocharische Grammatik, Band I. Das Verbum. Heidelberg: Winter.

Meunier 2013

Meunier, Fanny (2013) Typologie des locutions en yām- du tokharien. Tocharian and Indo-European Studies 14, 123-185.

Peyrot, ToSu

Peyrot, Michaël (2013) The Tocharian subjunctive, A study in syntax and verbal stem formation. Leiden/Boston: Brill (Brill’s Studies in Indo-European Languages & Linguistics 8).

Pinault 2008

Pinault, Georges-Jean (2008) Chrestomathie tokharienne. Textes et Grammaire. Leuven/Paris: Peeters.

Schmidt KT 1974

Schmidt, Klaus Totila (1974) Die Gebrauchsweisen des Mediums im Tocharischen: Doctoral dissertation, Univ. Göttingen.

Schmidt KT 2001a

Schmidt, Klaus Totila (2001) Review of Ji Xianlin , Werner Winter, and Georges-Jean Pinault, Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xinjiang Museum, China. Kratylos 45, 73-80.

Sieg and Siegling 1925

Sieg, Emil, and Wilhelm Siegling (1925) Die Speisung des Bodhisattva vor der Erleuchtung. Nach einem in Turfan gefundenen Handschriftenblatt in der B-Mundart des Tocharischen. Asia Major 2, 277-283.

Thomas 1952

Thomas, Werner (1952) Die tocharischen Verbaladjektive auf -l. Berlin: Akademie-Verlag (Deutsche Akad. der Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung 9).

Thomas 1954

Thomas, Werner (1954) Die Infinitive im Tocharischen, In Schubert, Johannes, and Ulrich Schneider, eds., Asiatica. Festschrift Friedrich Weller. Zum 65. Geburtstag, gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern. Leipzig: Harrassowitz, 701-764.

Thomas 1957

Thomas, Werner (1957) Der Gebrauch der Vergangenheitstempora im Tocharischen. Wiesbaden: Harrassowitz.

Thomas 1958

Thomas, Werner (1958) Zum Gebrauch des prohibitiven mar bzw. im Tocharischen. Central Asiatic Journal 3, 289-308.

Thomas 1958a

Thomas, Werner (1958) Zum Ausdruck der Komparation beim tocharischen Adjektiv. Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 75, 129-169.

Thomas 1969

Thomas, Werner (1969) Bemerkungen zum Gebrauch von toch. A ptāñkät [B pañäkte, pudñäkte], A koṃ [B kauṃ]: A koṃñkät [B kauṃñäkte] usw. Orbis 18, 235-268.

Thomas 1970

Thomas, Werner (1970) Zu einer stilistischen Besonderheit im Tocharischen. Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 84, 254-280.

Thomas 1970a

Thomas, Werner (1970) Zu einigen Besonderheiten der tocharischen Syntax. Orbis 19, 452-472.

Thomas 1970b

Thomas, Werner (1970) Tocharisch B *śuke ‘Glanz’?. Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 84, 281-287.

Thomas 1972

Thomas, Werner (1972) Zweigliedrige Wortverbindungen im Tocharischen. Orbis 21, 429-470.

Thomas 1974a

Thomas, Werner (1974) Zur Bedeutung des Tempuswechsels von Präteritum zu Präsens im Tocharischen. Indogermanische Forschungen 78, 1973, 78-94.

Thomas 1979b

Thomas, Werner (1979) Formale Besonderheiten in metrischen Texten des Tocharischen: Zur Verteilung von B tane/tne 'hier' und B ñake/ñke 'jetzt'. Mainz: Verlag d. Akad. d. Wissenschaften und d. Literatur (Abhandlungen d. Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 1979, 15).

Thomas 1983

Thomas, Werner (1983) Der tocharische Obliquus im Sinne eines Akkusativs der Richtung. Mainz: Verlag d. Akad. d. Wissenschaften und d. Literatur (Abhandlungen d. Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse 1983, 6 1983, 6).

Thomas 1988

Thomas, Werner (1988) Toch. AB säm-/läm- ‘sitzen’ in transitivem Gebrauch. Central Asiatic Journal 32, 244-259.

Thomas 1991

Thomas, Werner (1991) Zwei weitere Maitreya-Fragmente in Tocharisch A. Stuttgart: Steiner (SbWGF XXVIII, 1).

Thomas 1997

Thomas, Werner (1997) Interpretationsprobleme im Tocharischen. Unflektiertes A puk, B po 'ganz, all, jeder'. Stuttgart: Steiner (SbWGF XXXV, 3).

THT

Gippert, Jost et al. Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien (TITUS): Tocharian Manuscripts from the Berlin Turfan Collection. Frankfurt am Main.

TochSprR(B) II

Sieg, Emil, and †Wilhelm Siegling (1953) TochSprR(B) II: Tocharische Sprachreste. Sprache B, Heft 2. Fragmente Nr. 71-633. aus dem Nachlaß hg. v. Werner Thomas, Thomas, Werner, ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

TochSprR(B)2

Sieg, Emil, and †Wilhelm Siegling (1983) Tocharische Sprachreste. Sprache B. Teil I: Die Texte. Band 1. Fragmente Nr. 1-116 der Berliner Sammlung. neubearbeitet und mit einem Kommentar nebst Register versehen v. Werner Thomas, Thomas, Werner, ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

http://www.univie.ac.at/tocharian/?THT 107
Output automatically generated on Mon, 2016-08-29, 23:39:22 (CEST).
Page cached on Mon, 2016-08-29, 20:41:24 (CEST).
Page last edited on Thu, 2015-12-03, 18:41:25 (CET), by Melanie Malzahn. Version 207.
Page created on Sat, 2012-03-17, 18:49:57 (CET), by Automatic conversion.