print prev. next

ceṃ

Lemma:su ("this one" [anaphoric]), se ("this" [proximal deixis]), seṃ ("this" [probably intermediate, i.e., second person deixis])
Word class:Pronoun
Word subclass:Demonstrative pronoun
Language:TB

Pronoun

Case:Oblique
Number:Plural
Gender:Masculine

Commentary

In the plural, the three demonstrative paradigms su, se, seṃ are not differentiated.

Occurrence (74)

 1. IOL Toch 2 b4 7: /// – ske : laṅkce slakareṃ ceṃ palsko āyātaicce kartseś pä –
 2. IOL Toch 4 b1 4: /// (ṣe)me ṣarsa ceṃ prer(esa wsecce sä)lkoy-ne • wace ṣarsa ...
 3. PK AS 6K a6 4: (yā)motsiścä : te ceṃ ś(·) ///
 4. PK AS 6L b5 4: /// añmaññemar ñäś ceṃ trai meñä(nn)e ///
 5. PK AS 7B a4 16: ... #77c tū yairu tākaṃ ; sū ceṃ ñakteṃne tänmasträ 77 || #77d || ...
 6. PK AS 7L a5 3: ; rākṣatseṃ ceṃ māka ; mesā – – – ...
 7. PK AS 13B a3 7: /// (wai)ptār läklentantso āś po papyākoṣ ceṃ ṣarmtsa ///
 8. PK AS 13E a6 9: ... kleśa(n)m(a)ṃts ; les(to) tatākau ; snai-träṅko ceṃ lyautwa ypoymeṃ ; klyauseṃ-ne /// %4 ...
 9. PK AS 13E b9 4: (rājy)ā(bh)i(na)ndiṃ mäñcuṣkentse ṣarmtsa ceṃ śtwer mäñc(u)ṣkanta ṣañ patarye śakk(e)ṃ ///
 10. PK AS 16.2 a2 1: ceṃ saimtsa : #1c centsak saimtsa ; ...
 11. PK AS 17C a3 6: : #1a ptārka raitwe skwaṣṣe ceṃ ; ñī w(e)weñoṣ rekine ; pkāla ...
 12. PK AS 17C b5 17: ... ñī cine spor(tt)otär 1 #1d kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; mā ceṃ klāwi ...
 13. PK AS 17C b5 22: ... kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; mā ceṃ klāwi (wä)rpātai : #2a prāṅkasta pä(st)
 14. PK AS 17F b2 25: ... : #1a ñä(kcyeṃ śpā)lmeṃ , yetweṃ ceṃ ; (ly)ewemar-ne
 15. PK AS 17H a4 22: ... #2d kmutätstsana lymanta no ; kemeṃtsa ceṃ kmutäṣṣeṃ #3a
 16. PK AS 17J b2 17: ... #2a añmaññemar lkātsi ñīś ; onolmeṃ ceṃ skwas(s)o(ntä)ṃ ; (śaś)āyoṣṣäṃ : #2b ceṃ ...
 17. PK AS 17J b2 23: ... ceṃ skwas(s)o(ntä)ṃ ; (śaś)āyoṣṣäṃ : #2b ceṃ lkālñesa
 18. PK AS 17K a2 2: ; c{eṃ} peññan-me {p}ärskoṣṣäṃ 1 || #1d (tu)meṃ ...
 19. PK AS 17K b4 18: ... : #1b masta snai yparwe ; ceṃ twe traikeṃ ompostäṃ (:) #1c räskr(e) ...
 20. PK AS 19.19.Y a2 3: /// – ceṃ y· – – (a)kāśne ///
 21. PK NS 32 a1 23: ... ; śka-maiyya käṣṣī śaiṣṣentse 2 #2d ceṃ nauṣaññ(eṃ) p(o)yśinta(ṃ)ts ;
 22. PK NS 39 a7 13: ... yesäñ līpoṣä • #47a śakkeṃññenmeṃ ; ceṃ yesä paṣṣī(tär) #47b /// (20 syll.)
 23. PK NS 83 a1 17: ... śāmä(śkaṃ we)säñ sp(ä) k(o)ṣk(ai)ne śeśc(ä)n(mor)m(eṃ) en(e)pr(e ceṃ) mcuṣke(ntsa) ///
 24. PK NS 83 b2 19: ... # (vṛ)ṣu ttot wrocce wäntre ; ceṃ ñk= erw ak· ///
 25. PK NS 83 b3 21: ... ; parāmit wäce (:) #1c ayorṣṣe ceṃ astr= ai(se) ; – ///
 26. SHT 768 a17 5: || indr(a)s(e)〈ne〉ntse pelkeṃ paikām ceṃ pkarsas ||
 27. THT 5 a5 14: ... #68a mā r= asānmeṃ laitalñe ; ceṃ sklok ptārka pälskomeṃ : #68b kos ...
 28. THT 8 a8 17: ... #1a śrāvasti s(p)e mäskīträ ; omp ceṃ kāka akalṣlyeṃ ; /// %4 #1b ...
 29. THT 12 a7 17: ... kentsa /// %2 #22c %6 /// ceṃ ; po su lkāṣṣäṃ 22 #22d ...
 30. THT 21 b4 2: /// ceṃ ywarśkāññeṃ : #Xx āntene stamṣlyi kuse ...
 31. THT 23 a1 19: ... sū śem nekciye ; piś känte ceṃ ñakteṃmp= eṣe : #15b śtwār= emprenma ...
 32. THT 23 a4 1: ceṃ ; ñäkcye śaiṣṣene ket cmetsi : ...
 33. THT 23 b2 8: ... – (r) sāle ste karāś ynūcaṃ ceṃ wnolmeṃtsä : #20b āyor saimä ste ...
 34. THT 24 b4 10: ... trikoṣ traikentsa waiptār ṣeṃ : #Xx ceṃ ·au – stsy entwe krentauna(ne) /// ...
 35. THT 27 b5 19: ... weña ; spelkene rittässiś ; ṣañ ceṃ a(kalṣlyeṃ 68) #68d
 36. THT 29 a5 17: ... te ramt śārsa pudñäkte ; wnolmeṃ ceṃ sā ytā(ry)e ///
 37. THT 30 a5 18: ... ñäktets ñakte ākṣ= omte ; tsārwässiś ceṃ wnolmeṃ : #25b te ramt śārsame ...
 38. THT 31 a3 21: ... eṃṣke ywārco tsälpoṣ saṃsārmeṃ : #37c ceṃ appamāt yāmṣyentär ; śwātsi yoktsi klporsa
 39. THT 31 b1 27: ... traividye ñem arhānte msketär • #41c ceṃ ksa yāmtär appamāt ; wrocce lupṣtär ...
 40. THT 31 b6 28: ... riṃne kuṣaiṃne ostwane ; ṣek yeyeṃ ceṃ lkatsi
 41. THT 32 b2 7: /// ts alāṣṣäṃ alyaik kekm(o)ṣ (ñ)yāts(e)ne ceṃ yaṃ – – –
 42. THT 36 a8 3: ślok ce ceṃ ṣamāneṃ klautkäs(ts)i(śc) śalna ///
 43. THT 45 a2 4: kāñ saim skente ceṃ postäṃ ṣek ynūcañ : #Xx ñäś ...
 44. THT 46 b2 9: ... : #36a nauṣ su plyāwa alyeṅkäṃ ceṃ ; ñake ceu wes pälwāmo ; ...
 45. THT 48 b5 5: /// ākṣa pūdñäkte ot ceṃ ṣamāneṃts nauṣaññ(e) ///
 46. THT 57 a6 6: /// lyke – 74 #74d ceṃ ///
 47. THT 64 b6 5: /// ṣṣäṃ 75 #75d ceṃ śakwi klautkeṃtsa ; spārtaṃ ṣamā(ne : ...
 48. THT 69 a3 7: rna ñū ·ñ· r ka päst ceṃ tri ///
 49. THT 74 a2 19: ... yarpontants ; oko wsāsta , yonmasta ceṃ ; śpālmeṃ lakṣāṃ , goś(a)g(a)t 1(6) ...
 50. THT 85 b4 3: psāmpar ñiś (ceṃ rā)kṣ(a)tsenmeṃ loke ykāk tv(e) śāmane nest ...
 51. THT 93 b6 13: ... śaiṣṣene kuse ñiś maiyyasa cämpalle ṣai ceṃ erkatñe(ne kalatsi) ///
 52. THT 138 b4 3: /// ntäpa ceṃ sklokäntse ṣek ṣe ///
 53. THT 203 b3 6: perneñca śaiṣene (tw)e (no) po ceṃ ṣarkatai piś cmelaṣeṃ onolmets pe(rnerñeś) ṣek ...
 54. THT 204 a2 3: rneñc onolmi ceṃ twe posa ṣārkatai • piś cmelaṣṣeṃ ...
 55. THT 220 b2 13: ... ṣañ-añm skāyau krui tsalpästsi at no ceṃ yāmu kuse ñī yāmṣare –
 56. THT 220 b3 4: /// piś cme(lṣeṃ) ceṃ wnolmentsa • tumeṃ yāmṣate pratiṃ prakkreṃ ...
 57. THT 228 a3 7: epiṅkte saṃsārne kos āräñci takarec : ceṃ aräñcats po yso
 58. THT 255 a2 15: ... skwänma śaiṣṣe kolokträ iwerune wränta ramt ceṃ läklenta ompostäṃ koloka
 59. THT 273 a4 7: tsäṅkāstā #27b kreṃt prekeṣṣeṃ ; tsäṅkoṣäṃ ceṃ ; pūdñäkteṃnpā #27c krenteunāsa ; ṣemaikne ...
 60. THT 329 b5 6: /// k kāräm yamaskeṃne • ceṃ teṃ yäkne
 61. THT 362 b3 8: ... krent ñem kälywe śaiyṣṣene – 2 ceṃ kru(i) ///
 62. THT 374.a a2 4: /// – ñī ceṃ lkātsi : prentse tot ///
 63. THT 380 b4 4: ntse oko keklyauṣorm(eṃ) ceṃ ṣpä ///
 64. THT 388 b3 7: st= ākṣi räddhi krent 82 vidyäntse ceṃ keuc yanne mänt ra ///
 65. THT 391 a5 3: /// nta ceṃ käryor(ttantä)ṃ ///
 66. THT 406 a2 13: ... mā taṅktsi yātaṃ mā ra warkṣlä ceṃ ///
 67. THT 525 a3 5: /// ts klyeṃträ • c(e)ṃ ṣlenme(ṃ) parra śtwāra ///
 68. THT 555 2 5: /// mc·k tu postäṃ ceṃ srukalyñe käskanme :
 69. THT 564 a1 2: sa ceṃ lkāṣäṃ kätta/ā ///
 70. THT 564 a2 2: po ceṃ ceu cake śatkä ///
 71. THT 566 a3 4: t cesa cämpim ceṃ t· ///
 72. THT 566 b4 1: ceṃ śauśäṃ iśe nai sä ///
 73. THT 3597 b4 9: ... mokauśka se(nik) – ·ly·y·-c : sayusā ceṃ cālate tu lyakāsta ka(r)u(ṃ)ts(a) naitta-c päls(k)o ...
 74. THT 3597 b6 8: ... kektseñ wsāstā : papāsausai kektsentsa śetkasta ceṃ cäk= aurce śār maiytartsa : keścyeṃ ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ceṃ
Output automatically generated on Fri, 2015-05-29, 16:33:28 (CEST).
Page last edited on Tue, 2013-02-26, 17:48:27 (CET), by Melanie Malzahn. Version 2.
Page created on Sat, 2012-02-04, 21:43:01 (CET), by Melanie Malzahn.