print prev. next

ceṃ

Lemma:su ("this one" [anaphoric]), se ("this" [proximal deixis]), seṃ ("this" [probably intermediate, i.e., second person deixis])
Word class:Pronoun
Word subclass:Demonstrative pronoun
Language:TB

Pronoun

Case:Oblique
Number:Plural
Gender:Masculine

Commentary

In the plural, the three demonstrative paradigms su, se, seṃ are not differentiated.

Occurrence (77)

 1. IOL Toch 2 b4: /// – ske : laṅkce slakareṃ ceṃ palsko āyātaicce kartseś pä –
 2. IOL Toch 4 b1: /// (ṣe)me ṣarsa ceṃ prer(esa wsecce sä)lkoy-ne • wace ṣarsa ...
 3. IOL Toch 156 b5: (kä)stwer : mäkte no ñiś ceṃ tārkau saṃsārṣana läklentaṃt(s) ///
 4. IOL Toch 207 a5: /// po taryältse ceṃ ṣai ///
 5. IOL Toch 218 b5: /// c·eṃ perne ceṃ wnolmenno 41 śak okt – ///
 6. IOL Toch 263 b5: /// ceṃ yātäṣṣāte ṣu – ///
 7. PK AS 6K a6: : te ceṃ ś(·) ///
 8. PK AS 6L b5: /// añmaññemar ñäś ceṃ trai meñä(nn)e ///
 9. PK AS 7B a4: ... wrotsana : tū yairu tākaṃ sū ceṃ ñakteṃne tänmasträ 77 || || arāḍentsa ...
 10. PK AS 7L a5: rākṣatseṃ ceṃ māka mesā – – – – ...
 11. PK AS 13B a3: /// (wai)ptār läklentantso āś po papyākoṣ ceṃ ṣarmtsa ///
 12. PK AS 13E a6: ñiśne kleśa(n)m(a)ṃts les(to) tatākau snai träṅko ceṃ lyautwa ypoymeṃ klyauseṃ-ne ///
 13. PK AS 13E b9: (rājy)ā(bh)i(na)ndiṃ mäñcuṣkentse ṣarmtsa ceṃ śtwer mäñc(u)ṣkanta ṣañ patarye śakk(e)ṃ ///
 14. PK AS 16.2 a2: ceṃ saimtsa : centsak saimtsa ka(ntär) se ...
 15. PK AS 17C a3: : ptārka raitwe skwaṣṣe ceṃ ñī w(e)weñoṣ rekine pkāla palsko : ...
 16. PK AS 17C b5: ... sū ñī cine spor(tt)otär 1 kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ mā ceṃ klāwi (wä)rpātai ...
 17. PK AS 17C b5: ... 1 kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ mā ceṃ klāwi (wä)rpātai : prāṅkasta pä(st)
 18. PK AS 17F b2: ... ślek oṅkolmai : ñä(kcyeṃ śpā)lmeṃ yetweṃ ceṃ (ly)e|wemar-ne
 19. PK AS 17H a4: ... ra 2 kmutätstsana lymanta no kemeṃtsa ceṃ kmu|täṣṣeṃ
 20. PK AS 17J b2: ... emprukṣai : añmaññemar lkātsi ñīś onolmeṃ ceṃ skwas(s)o(ntä)ṃ (śaś)āyoṣṣäṃ : ceṃ lkā|lñesa
 21. PK AS 17J b2: ... ñīś onolmeṃ ceṃ skwas(s)o(ntä)ṃ (śaś)āyoṣṣäṃ : ceṃ lkā|lñesa
 22. PK AS 17K a2: c{eṃ} peññan-me {p}ärskoṣṣäṃ 1 || (tu)meṃ poñc ...
 23. PK AS 17K b4: ... nesañ-c mā : masta snai yparwe ceṃ twe traikeṃ ompostäṃ (:) räskr(e) takāsta ...
 24. PK AS 19.19.Y a2: /// – ceṃ y· – – (a)kāśne ///
 25. PK NS 32 a1: ... dhṛtirāṣṭre kauṇḍinye śka-maiyya käṣṣī śaiṣṣentse 2 ceṃ nauṣaññ(eṃ) p(o)yśinta(ṃ)ts
 26. PK NS 39 a7: ... akālṣälyī kuse yesäñ līpoṣä • śakkeṃññenmeṃ ceṃ yesä paṣṣī(tär) /// (20 syll.)
 27. PK NS 83 b2: ... taruṇ(adivākarne ||) (vṛ)ṣu ttot wrocce wäntre ceṃ ñk= erw ak· ///
 28. PK NS 83 b3: ... kyānat(ai) s(o)lm(e) parāmit wäce (:) ayorṣṣe ceṃ astr= ai(se) – ///
 29. SHT 768.2 a17: || indr(a)s(e)«ne»ntse pelkeṃ paikām ceṃ pkarsas ||
 30. THT 5 a5: ... śolantse : mā r= asānmeṃ laitalñe ceṃ sklok ptārka pälskomeṃ : kos tne ...
 31. THT 8 a8: ... su : śrāvasti s(p)e mäskīträ omp ceṃ kāka aka(lṣ)ly(eṃ) ///
 32. THT 12 a7: ... stmau ramt tākaṃ kentsa /// /// ceṃ po su lkāṣṣäṃ 22 mahākāśyape kowsa ...
 33. THT 16 a6: ... 22 kuse no nakṣalye wnolme pällāträ cen ra nakṣtär kuse pä(llālyi) /// /// ...
 34. THT 21 b4: /// ceṃ ywarśkāññeṃ : āntene stamṣlyi kuse /// ...
 35. THT 23 a1: ... : sū śem nekciye piś känte ceṃ ñakteṃmp= eṣe : śtwār= emprenma ñäś ...
 36. THT 23 a4: ceṃ ñäkcye śaiṣṣene ket cmetsi : āñme ...
 37. THT 23 b2: ... – (r) sāle ste karāś ynūcaṃ ceṃ wnolmeṃtsä : āyor saimä ste snaitsñeṣṣai ...
 38. THT 24 b4: ... cai trikoṣ traikentsa waiptār ṣeṃ : ceṃ ·au – stsy entwe krentauna(ne) /// ...
 39. THT 27 b5: ... wace ś(l)ok weña spelkene rittässiś ṣañ ceṃ kalṣlyeṃ|a(kalṣlyeṃ)
 40. THT 29 a5: ... 12 te ramt śārsa pudñäkte wnolmeṃ ceṃ sā ytā(ry)e ///
 41. THT 30 a5: ... : ñäktets ñakte ākṣ= omte tsārwässiś ceṃ wnolmeṃ : te ramt śārsame nesäṃ ...
 42. THT 31 a3: ... eroṣ eṃṣke ywārco tsälpoṣ saṃsārmeṃ : ceṃ appamāt yāmṣyentär śwātsi yoktsi klporsa
 43. THT 31 b1: ... ākalṣle traividye ñem arhānte msketär • ceṃ ksa yāmtär appamāt wrocce lupṣtär nraisa
 44. THT 31 b6: ... : riṃne kuṣaiṃne ostwane ṣek yeyeṃ ceṃ lkatsi
 45. THT 32 b2: /// ts alāṣṣäṃ alyaik kekm(o)ṣ (ñ)yāts(e)ne ceṃ yaṃ – – –
 46. THT 36 a8: ślok ce ceṃ ṣamāneṃ klautkäs(ts)i(śc) śalna ///
 47. THT 45 a2: kāñ saim skente ceṃ postäṃ ṣek ynūcañ : ñäś tallāu ...
 48. THT 46 b2: ... warñai : nauṣ su plyāwa alyeṅkäṃ ceṃ ñake ceu wes pälwāmo a /// ...
 49. THT 48 b5: /// ākṣa pūdñäkte ot ceṃ ṣamāneṃts nauṣaññ(e) ///
 50. THT 57 a6: /// lyke – 74 ceṃ ///
 51. THT 64 b6: /// ṣṣäṃ 75 ceṃ śakwi klautkeṃtsa spārtaṃ ṣamā(ne :
 52. THT 69 a3: rna ñū ·ñ· r ka päst ceṃ tri ///
 53. THT 74 a2: ... ompalskoñesa wa(r)ñ(ai) yarpontants oko wsāsta yonmasta ceṃ śpālmeṃ lakṣāṃ goś(a)g(a)t 1(6)
 54. THT 93 b6: ... śaiṣṣene kuse ñiś maiyyasa cämpalle ṣai ceṃ erkatñe(ne kalatsi) ///
 55. THT 138 b4: /// ntäpa ceṃ sklokäntse ṣek ṣe ///
 56. THT 203 b3: perneñca śaiṣene (tw)e (no) po ceṃ ṣarkatai piś cmelaṣeṃ onolmets pe(rnerñeś) ṣek ...
 57. THT 204 a2: onolmi ceṃ twe posa ṣārkatai • piś cmelaṣṣeṃ ...
 58. THT 220 b2: ... ṣañ-añm skāyau krui tsalpästsi at no ceṃ yāmu kuse ñī yāmṣare –
 59. THT 220 b3: /// piś cme(lṣeṃ) ceṃ wnolmentsa • tumeṃ yāmṣate pratiṃ prakkreṃ ...
 60. THT 228 a3: epiṅkte saṃsārne kos āräñci takarec : ceṃ aräñcats po yso
 61. THT 255 a2: ... skwänma śaiṣṣe kolokträ iwerune wränta ramt ceṃ läklenta ompostäṃ koloka
 62. THT 273 a4: tsäṅkāstā kreṃt prekeṣṣeṃ tsäṅkoṣäṃ ceṃ pūdñäkteṃnpā krenteunāsa ṣemaikne nest ñäkte(nts ñakta ...
 63. THT 329 b5: /// k kāräm yamaskeṃne • ceṃ teṃ yäkne
 64. THT 362 b3: ... krent ñem kälywe śaiyṣṣene – 2 ceṃ kru(i) ///
 65. THT 374.a a2: /// – ñī ceṃ lkātsi : prentse tot ///
 66. THT 380 b4: ntse oko keklyauṣorm(eṃ) ceṃ ṣpä ///
 67. THT 388 b3: st= ākṣi räddhi krent 82 vidyäntse ceṃ keuc yanne mänt ra ///
 68. THT 391 a5: /// nta ceṃ käryor(ttantä)ṃ ///
 69. THT 406 a2: ... mā taṅktsi yātaṃ mā ra warkṣlä ceṃ ///
 70. THT 525 a3: /// ts klyeṃträ • c(e)ṃ ṣlenme(ṃ) parra śtwāra ///
 71. THT 555 b2: /// mc·k tu postäṃ ceṃ srukalyñe käskanme :
 72. THT 564 a1: sa ceṃ lkāṣäṃ kätta/ā ///
 73. THT 564 a2: po ceṃ ceu cake śatkä ///
 74. THT 566 a3: t cesa cämpim ceṃ t· ///
 75. THT 566 b4: ceṃ śauśäṃ iśe nai sä ///
 76. THT 3597 b4: ... mokauśka se(nik) – ·ly·y·-c : sayusā ceṃ cālate tu lyakāsta ka(r)u(ṃ)ts(a) naitta-c päls(k)o ...
 77. THT 3597 b6: ... kektseñ wsāstā : papāsausai kektsentsa śetkasta ceṃ cäk= aurce śār maiytartsa : keścyeṃ ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ceṃ
Output automatically generated on Mon, 2016-08-29, 20:00:07 (CEST).
Page last edited on Tue, 2013-02-26, 17:48:27 (CET), by Melanie Malzahn. Version 2.
Page created on Sat, 2012-02-04, 21:43:01 (CET), by Melanie Malzahn.