print

ceṃ

Lemma:su, se, seṃ
Language:TB
Equivalent in TA:
Word class:Pronoun
Word subclass:Demonstrative pronoun

Pronoun

Case:Oblique
Number:Plural
Gender:Masculine

Commentary

In the plural, the three demonstrative paradigms su, se, seṃ are not differentiated.

Occurrence (63)

 1. IOL Toch 2 | b4 | 4: /// – ske : laṅkce slakareṃ ceṃ palsko āyātaicce kartseś pä –
 2. IOL Toch 4 | b1 | 3: /// (ṣe)me ṣarsa ceṃ prer(esa wsecce sä)lkoy-ne • wace ṣarsa ...
 3. PK AS 6K | a6 | 3: (yā)motsiścä : te ceṃ ś(·) ///
 4. PK AS 6L | b5 | 3: /// añmaññemar ñäś ceṃ trai meñä(nn)e ///
 5. PK AS 7B | a4 | 10: ... #77c tū yairu tākaṃ ; sū ceṃ ñakteṃne tänmasträ 77 || || arāḍentsa ...
 6. PK AS 7L | a5 | 2: ; rākṣatseṃ ceṃ māka ; mesā – – – ...
 7. PK AS 13E | a6 | 6: ... kleśa(n)m(a)ṃts ; les(to) tatākau ; snai-träṅko ceṃ lyautwa ypoymeṃ ; klyauseṃ-ne ///
 8. PK AS 13E | b9 | 4: (rājy)ā(bh)i(na)ndiṃ mäñcuṣkentse ṣarmtsa ceṃ śtwer mäñc(u)ṣkanta ṣañ patarye śakk(e)ṃ ///
 9. PK AS 16.2 | a2 | 1: ceṃ saimtsa : #1c centsak saimtsa ka(ntär) ...
 10. PK AS 17C | a3 | 4: : #1a ptārka raitwe skwaṣṣe ceṃ ; ñī w(e)weñoṣ rekine ; pkāla ...
 11. PK AS 17C | b5 | 13: ... sū ñī cine spor(tt)otär 1 kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; mā ceṃ klāwi ...
 12. PK AS 17C | b5 | 17: ... kreṃt ceṃ maimtsa peparkoṣ ; mā ceṃ klāwi (wä)rpātai : #2a prāṅkasta pä(st)
 13. PK AS 17H | a4 | 16: ... 2 kmutätstsana lymanta no ; kemeṃtsa ceṃ kmu|täṣṣeṃ #3a
 14. PK NS 32 | a1 | 14: ... kauṇḍinye ; śka-maiyya käṣṣī śaiṣṣentse 2 ceṃ nauṣaññ(eṃ) p(o)yśinta(ṃ)ts ;
 15. PK NS 39 | a7 | 7: ... yesäñ līpoṣä • #47a śakkeṃññenmeṃ ; ceṃ yesä paṣṣī(tär) #47b /// 20 syll.)
 16. THT 5 | a5 | 11: ... śolantse : mā r= asānmeṃ laitalñe ceṃ sklok ptārka pälskomeṃ : kos tne ...
 17. THT 8 | a8 | 10: ... su : śrāvasti s(p)e mäskīträ omp ceṃ kāka akalṣlyeṃ ///
 18. THT 12 | a7 | 7: ... stmau ramt tākaṃ kentsa /// /// ceṃ po su lkāṣṣäṃ 22 mahākāśyape kowsa ...
 19. THT 21 | b4 | 1: /// ceṃ ywarśkāññeṃ : āntene stamṣlyi kuse /// ...
 20. THT 23 | a1 | 15: ... : sū śem nekciye piś känte ceṃ ñakteṃmp= eṣe : śtwār= emprenma ñäś ...
 21. THT 23 | a4 | 2: rsa ceṃ ñäkcye śaiṣṣene ket cmetsi : āñme ...
 22. THT 23 | b2 | 6: ... – (r) sāle ste karāś ynūcaṃ ceṃ wnolmeṃtsä : āyor saimä ste snaitsñeṣṣai ...
 23. THT 24 | b4 | 7: ... cai trikoṣ traikentsa waiptār ṣeṃ : ceṃ ·au – stsy entwe krentauna(ne) /// ...
 24. THT 27 | b5 | 12: ... wace ś(l)ok weña spelkene rittässiś ṣañ ceṃ a(kalṣlyeṃ 68)
 25. THT 29 | a5 | 13: ... 12 te ramt śārsa pudñäkte wnolmeṃ ceṃ sā ytā(ry)e ///
 26. THT 30 | a5 | 11: ... : ñäktets ñakte ākṣ= omte tsārwässiś ceṃ wnolmeṃ : te ramt śārsame nesäṃ ...
 27. THT 31 | a3 | 15: ... eroṣ eṃṣke ywārco tsälpoṣ saṃsārmeṃ : ceṃ appamāt yāmṣyentär śwātsi yoktsi klporsa
 28. THT 31 | b1 | 20: ... ākalṣle traividye ñem arhānte msketär • ceṃ ksa yāmtär appamāt wrocce lupṣtär nraisa
 29. THT 31 | b6 | 21: ... : riṃne kuṣaiṃne ostwane ṣek yeyeṃ ceṃ lkatsi
 30. THT 32 | b2 | 6: /// ts alāṣṣäṃ alyaik kekm(o)ṣ (ñ)yāts(e)ne ceṃ yaṃ – – –
 31. THT 36 | a8 | 3: ślok ce ceṃ ṣamāneṃ klautkäs(ts)i(śc) śalna ///
 32. THT 45 | a2 | 4: kāñ saim skente ceṃ postäṃ ṣek ynūcañ : ñäś tallāu ...
 33. THT 46 | b2 | 7: ... warñai : nauṣ su plyāwa alyeṅkäṃ ceṃ ñake ceu wes pälwāmo a /// ...
 34. THT 48 | b5 | 4: /// ākṣa pūdñäkte ot ceṃ ṣamāneṃts nauṣaññ· ///
 35. THT 57 | a6 | 3: /// lyke – 74 ceṃ ///
 36. THT 64 | b6 | 3: /// ṣṣäṃ 75 ceṃ śakwi klautkeṃtsa spārtaṃ ṣamā(ne)
 37. THT 69 | a3 | 7: rna ñū (·)ñ(·) r ka päst ceṃ tri ○ ///
 38. THT 74 | a2 | 11: ... ompalskoñesa wa(r)ñ(ai) yarpontants oko wsāsta yonmasta ceṃ śpālmeṃ lakṣāṃ goś(a)g(a)t 1(6)
 39. THT 85 | b4 | 3: psāmpar ñiś (ceṃ rā)kṣ(a)tsenmeṃ loke ykāk tv(e) śāmane nest ...
 40. THT 93 | b6 | 13: ... śaiṣṣene kuse ñiś maiyyasa cämpalle ṣai ceṃ erkatñe(ne kalatsi) ///
 41. THT 138 | b4 | 2: /// ntäpa ceṃ sklokäntse ṣek ṣe ///
 42. THT 203 | b3 | 6: perneñca śaiṣene (tw)e (no) po ceṃ ṣarkatai piś cmelaṣeṃ onolmets pe(rnerñeś) ṣek ...
 43. THT 204 | a2 | 3: rneñc onolmi ceṃ twe posa ṣārkatai • piś cmelaṣṣeṃ ...
 44. THT 220 | b2 | 12: ... ṣañ-añm skāyau krui tsalpästsi at no ceṃ yāmu kuse ñī yāmṣare –
 45. THT 220 | b3 | 3: /// piś cme(lṣeṃ) ceṃ wnolmentsa • tumeṃ yāmṣate pratiṃ prakkreṃ ...
 46. THT 228 | a3 | 6: epiṅkte saṃsārne kos āräñci takarec : ceṃ aräñcats po yso
 47. THT 255 | a2 | 15: ... skwänma śaiṣṣe kolokträ iwerune wränta ramt ceṃ läklenta ompostäṃ koloka
 48. THT 273 | a4 | 5: tsäṅkāstā #27b kreṃt prekeṣṣeṃ ; tsäṅkoṣäṃ ceṃ ; pūdñäkteṃnpā #27c krenteunāsa ; ṣemaikne ...
 49. THT 329 | b5 | 4: /// k kāräm yamaskeṃne • ceṃ teṃ yäkne
 50. THT 362 | b3 | 7: ... krent ñem kälywe śaiyṣṣene – 2 ceṃ kru(i) ///
 51. THT 374.a | a2 | 2: /// – ñī ceṃ lkātsi : prentse tot ///
 52. THT 380 | b4 | 4: ntse oko keklyauṣorm(eṃ) ceṃ ṣpä ///
 53. THT 388 | b3 | 7: st= ākṣi räddhi krent 82 vidyäntse ceṃ keuc yanne mänt ra ///
 54. THT 391 | a5 | 2: /// nta ceṃ käryor(ttantä)ṃ ///
 55. THT 406 | a2 | 11: ... mā taṅktsi yātaṃ mā ra warkṣlä ceṃ ///
 56. THT 525 | a3 | 3: /// ts klyeṃträ • c(e)ṃ ṣlenme(ṃ) parra śtwāra ///
 57. THT 555 | 2 | 4: /// mc·k tu postäṃ ceṃ srukalyñe käskanme :
 58. THT 564 | a1 | 2: sa ceṃ lkāṣäṃ kätta/ā ///
 59. THT 564 | a2 | 2: po ceṃ ceu cake śatkä ///
 60. THT 566 | a3 | 4: t cesa cämpim ceṃ t· ///
 61. THT 566 | b4 | 1: ceṃ śauśäṃ iśe nai sä ///
 62. THT 3597 | b4 | 6: ... mokauśka se(nik) – ·ly·y·-c : sayusā ceṃ cālate tu lyakāsta ka(r)u(ṃ)ts(a) naitta-c päls(k)o ...
 63. THT 3597 | b6 | 6: ... kektseñ wsāstā : papāsausai kektsentsa śetkasta ceṃ cäk= aurce śār maiytartsa : keścyeṃ ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ceṃ
Output automatically generated on Wed, 2014-04-23, 13:26:54.
Page last edited on Tue, 2013-02-26, 17:48:27, by Melanie Malzahn. Version 2.
Page created on Sat, 2012-02-04, 21:43:01, by Melanie Malzahn.