print prev. next

cmelane

Lemma:camel ("(re)birth")
Word class:Noun
Language:TB

Noun

Case:Locative
Number:Plural

Occurrence (62)

 1. IOL Toch 5 a3 14: ... lkāskau klautkomar yolaiñemeṃ tesa mant po cmelane : awiśäṣṣai kentsa ka
 2. IOL Toch 5 b2 12: ... prosko 13 mā ṣṣe nta kca cmelane ñem ra klyaussi kälpāwa twār ṣä ...
 3. IOL Toch 307 b3 11: ... nakṣtär te ṣek karsoymä : po cmelane po preśyaṃ yāmorntameṃ yolaina klautkoy-ñä palsko ...
 4. IOL Toch 307 b4 16: ... naumyesa källoym oko nemcek ce po cmelane : perākäññe
 5. PK AS 5A a5 7: ; snai-pele mā pāloymar ; po cmelane : #7d buddhavacaṃ kuse welyñe ; ...
 6. PK AS 5A a5 9: ... yśelmeṃts nāki karsoym ṣek ; po cmela(ne) #11a %18 #11b (tṛṣṇāvārgsa) (yo)(ko)
 7. PK AS 5B a4 19: ... kekenu ñiś ṣek tāk(oym ; po) (la)ne
 8. PK AS 5B b6 5: cämpim yātä)ss(i ;) po (cm)el(a)ne : #30a ceṃts welñeś ṣek ñyatsasu ...
 9. PK AS 5C a3 19: ... 31 #31d mitravārgä paiykāmai ; po cmelane källoymä ; krentäṃ wāṣmoṃ : #32a
 10. PK AS 5C b1 10: ... snai mīyäṣlñe ṣek tākoym ; po cmelane : 33 #33d paiykalñesa paśyavārg ; ...
 11. PK AS 5C b3 19: ... ; po yolaiñe wīkäṣṣim ; po cmelane : #35a po
 12. PK AS 5D a4 14: ... ; cämpyeṃ palsko yātässi ; po (cmelane) #38b /// %17
 13. PK AS 6C b3 11: ... mā päst arseṃ ; maim palsko cmelane eṃṣke 86 #86d mäkte wassi swarenäṃ ...
 14. PK AS 6C b5 10: ... ce (c)melne : #87c ceu āklyisa cmelane ; ompostäṃ yneṃ-ne m= ārsen-ne 87 ...
 15. PK AS 7E b4 13: ... : #9a ṣemi ksa wnolmi ; cmelane nauṣä ; māk= āyornta āyoṣ tākaṃ ...
 16. PK AS 7F a3 15: ... āyorṣṣe kreṃt wāṣmoṃmpa ; āklyi yāmu cmelane 11 #11d sū cpī yāmorntse ; ...
 17. PK AS 7I a2 13: ... ; poyśints(e) pat wināṣlñemeṃ : #9b cmelane kärtse-ere ; mäsketrä kärtse-weśeññai : #9c ...
 18. PK AS 7I a5 27: ... ; ailñesa yänmāṣṣäṃ wnolme : #12a cmela(n)e (su mäsketrä ; śaiṣṣentse kṣā)ttre
 19. PK AS 7I b6 8: ... katkauñai māka (ertsi) ; mäsketär su cmelane w(n)olme : #17b katkauñaṣṣana plātäṃ ; ...
 20. PK AS 7J a2 27: ... takälñene ṣpä wlaiśke ; yetse (mäsketrä cmelane : #19c ṣmare)
 21. PK AS 7J a5 22: ... #21c kuse alyekepi wassi ; aiṣṣeñca cmelane tākaṃ 21 || #21d || niṣkramā(ntne ...
 22. PK AS 7J b1 12: ... #1d lwāke tatākau ; mä(sketär s)u cm(e)lane ; kreṃt pelaiknentse : #2a ṣmare ...
 23. PK AS 7J b1 31: ... wlaiśke pautarṣke : #2b (mā ṣpä cmelane ; māka-yäkne ce)w
 24. PK AS 7J b3 2: tūsa cmelane : #3b (spa)ktanīkentsa ; snai meṅkī ...
 25. PK AS 7M a6 31: ... (e)mpele #24a patka(ṣ)ṣäṃ (en)eṃ ; nuskaṣṣäṃ (ne)
 26. PK AS 7N a1 9: ... tuñ a(yormeṃ) tu(ñe) – ta(tākau) – (cmela)n(e) : mele(ṃ)ṣṣe indri cpi mā kauṣträ ...
 27. PK AS 7N b1 15: ... (cai) ; (ette tänmas)kenträ ; tärya cmel(a)n(e) #2c c(e) rano wäntres(a ; lare ...
 28. PK AS 13C b3 7: #x /// (wṣe)ññai manta ; piś cmelane kälpāmo : kl(·) /// #x
 29. PK AS 13C b5 15: ... – –) (p)r(a)krauñe ; maṃt yaknesa (c)melane 18 #18d tumeṃ ///
 30. PK NS 25 and 26 a3 9: ... ; ṣañ-añm cämpim yātässi ; po cmelane : #30a kreṃt welñeś ṣe(k ñyatsasu ...
 31. PK NS 25 and 26 b2 5: mitravā(r)gä paiykāmai ; po cmelane källoymä ; wāṣmoṃ krentäṃ #32a kuśal ...
 32. PK NS 27 b6 9: ... keke(nu) ñiś ṣek tākoym ; po cmelane : #26b aiś(a)mñ(e)ṣṣe sārathiṃ ; kä(lloym ...
 33. PK NS 28 b2 8: ... te ṣek karsoym : #16b po cmelane (po preśyaṃ ; yāmorntameṃ yolaina ; ...
 34. THT 11 a2 1: cmelane : wāli ramt tatākausa s· /// ...
 35. THT 16 a7 3: /// %2 (cme)lane : #23b totkā yärm (s)e (tn)e ...
 36. THT 17 a5 23: ... mäkcik tuntse okw empelye ; wärp{a}nantär cmelane
 37. THT 18 b3 2: /// (c)m(e)lane lkāskeṃ lä(k)l(enta) /// %20/// ; yolai(ṃ) ...
 38. THT 21 a2 14: ... krent yo /// /// ailñe śūwaṃ cmelane
 39. THT 24 a2 7: trä tusa kāccän sū ; skwassu cmela(n)e 26 #26e ṣemi trikoṣ ṣeṃ ; ...
 40. THT 24 b8 4: po proskainne po cmelane śraddhauñe(eṣṣe) waipecce tne sa ·e ///
 41. THT 42 a3 19: ... srukās entwe āṃtpi ; piś känte cmelane ; kauṣträ ālyauce : #20a ñake ...
 42. THT 42 b3 8: ... ; (s)k(a)rraṃ tarsäṣṣäṃ : #Xx maka cmelane su ; trä·ārñe pätkārñeśca ; yāmor ...
 43. THT 42 b3 28: ... keś wärpanaträ ; tne piś toṃ cmelane 25 #25d mäkt= āllok pre ///
 44. THT 119 a5 3: t no cmelane yāmwā yāmornta • yolaina krenta wat ...
 45. THT 123 b7 2: ko cmelane 2 alyāk no plāce /// /// ...
 46. THT 220 a3 9: ... keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane pātärñ takāreñ sasuwa tkātärñ ślek ṣañ ...
 47. THT 229 a3 4: caṃ ṣäñ yāmorsa cmelane : säku lakles= āwaskācce wärsā i
 48. THT 240 b4 3: /// n(au)ṣ cmel(a)ne mäkte ṣait cauk yäknene spārtoyñäś • ...
 49. THT 260 a5 4: /// 36 kuse (cm)ela(n)e ///
 50. THT 295 a7 12: ... ceu postäṃ mäkoyträ 4 ponta tärya cmelane mänta ike nesä〈ṃ〉 su : ente ...
 51. THT 313 a5 2: /// (cme)lane : #26b aiśamñeṣṣe sārathiṃ ; källoym ...
 52. THT 358 a1 7: /// tāsu tāsūpapattiṣu • to to cmelane • duṣprasaheṃ tat· – ·s· ///
 53. THT 369 b5 12: ... kwrāṣ mā – – – – (cme)l(a)ne kraupāte : sāle ///
 54. THT 400 a2 9: ... ṣotri ne(ksa)teñ ṣe tattari piś känte cmelane klyiye ta
 55. THT 521 a2 8: ... (tumeṃ cwi lakle ; ompos)tä(ṃ) yaṃ cmelane : #24a yāmorṣe cākär ; kärsnāmane ...
 56. THT 523 b7 5: /// rwāre yänmāṣṣäm sū cmelane : yaitkor yā ///
 57. THT 575 a5 13: ... – palskosa – tstso (ta) ne cm(e)lane : kete ā
 58. THT 588 a5 10: ... ente twe yanäṣatai kreṃt yāmor orocce cmelane näkcpi yā
 59. THT 600 a2 14: ... yātalñenta śraddhauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts
 60. THT 600 a3 12: ... 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts yärkkessu mäsketär papāṣṣo
 61. THT 600 a4 8: ... (mä)sketärne tsirauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ketara kartseś alālätte mäsketär 3 rilñeṣṣe ...
 62. THT 600 a5 2: /// cmelane nervāṃ lāre mäsketärne 5 || ṣkas ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?cmelane
Output automatically generated on Fri, 2015-05-22, 10:33:33.
Page cached on Thu, 2015-05-21, 16:31:28.
Page created on Tue, 2012-02-14, 20:54:05, by Melanie Malzahn.