print prev. next

cmelane

Lemma:camel ("(re)birth")
Word class:Noun
Language:TB

Noun

Case:Locative
Number:Plural

Occurrence (62)

 1. IOL Toch 5 a3: ... lkāskau klautkomar yolaiñemeṃ tesa mant po cmelane : awiśäṣṣai kentsa ka
 2. IOL Toch 5 b2: ... prosko 13 mā ṣṣe nta kca cmelane ñem ra klyaussi kälpāwa twār ṣä ...
 3. IOL Toch 85 a1: /// (pū)dñ(ä)kte • mäkceu yāmorsa po cmel(a)n(e) p(oṃ)t pr(eke) ///
 4. IOL Toch 109 b5: /// (āṃt)p(i) piś-känte cmelane kauṣträ – ///
 5. IOL Toch 172 a3: /// -knātsa tākoy po cmelane jā-
 6. IOL Toch 307 b3: ... nakṣtär te ṣek karsoymä : po cmelane po preśyaṃ yāmorntameṃ yolaina klautkoy-ñä palsko ...
 7. IOL Toch 307 b4: ... naumyesa källoym oko nemcek ce po cmelane : perākäññe
 8. PK AS 5A a5: snai pele mā pāloymar po cmelane : buddhavacaṃ kuse welyñe (s)ū(t)rä (winai ...
 9. PK AS 5A a5: kāmavārg yśelmeṃts nāki karsoym ṣek po cmela(ne) (tṛṣṇāvārgsa) (yo)|(ko)
 10. PK AS 5B a4: ... maiyyasa kekenu ñiś ṣek tāk(oym po) (cme)|(la)ne
 11. PK AS 5B b6: (cämpim yātä)ss(i ) po (cm)el(a)ne : ceṃts welñeś ṣek ñyatsasu krentäṃ ...
 12. PK AS 5C a3: ... śaul ārttoymar 31 mitravārgä paiykāmai po cmelane källoymä krentäṃ wāṣmoṃ :
 13. PK AS 5C b1: ... sannaṃnne snai mīyäṣlñe ṣek tākoym po cmelane : 33 paiykalñesa paśyavārg aiśamñeṣṣeṃ āstr= ...
 14. PK AS 5C b3: ... paiykāmai pāpavārg po yolaiñe wīkäṣṣim po cmelane : po
 15. PK AS 6C b3: ... krentauna mā päst arseṃ maim palsko cmelane eṃṣke 86 mäkte wassi swarenäṃ we|r(eṃ)mpa
 16. PK AS 6C b5: ... yāmträ ce (c)melne : ceu āklyisa cmelane ompostäṃ yneṃ-ne m= ārsen-ne 87 kärtsauññe|mpa
 17. PK AS 7E b4: ... no mäsketrä : ṣemi ksa wnolmi cmelane nauṣä māk= āyornta āyoṣ tākaṃ nano-nano ...
 18. PK AS 7F a3: ... mā āyorṣṣe kreṃt wāṣmoṃmpa āklyi yāmu cmelane 11 sū cpī yāmorntse okosa wnolme ...
 19. PK AS 7I a2: ... ñakte käṣṣintse poyśints(e) pat wināṣlñemeṃ : cmelane kärtse-ere mäsketrä kärtse-weśeññai : eṅkälle mäsketär-ne ...
 20. PK AS 7I a5: ... pärkāwänta kṣātre ailñesa yänmāṣṣäṃ wnolme : cmela(n)e (su mäsketrä śaiṣṣentse kṣā)|ttre
 21. PK AS 7I b6: katkauñai māka (ertsi) mäsketär su cmelane w(n)olme : katkauñaṣṣana plātäṃ rekauna su ...
 22. PK AS 7J a5: ... wnolme : kuse alyekepi wassi aiṣṣeñca cmelane tākaṃ 21 || || niṣkramā(ntne ||) ...
 23. PK AS 7J b1: ... wat : lwāke tatākau mä(sketär s)u cm(e)lane kreṃt pelaiknentse : ṣmare mällarṣke mäsketär-ne ...
 24. PK AS 7J b3: tūsa cmelane : (spa)ktanīkentsa snai meṅkī mäskentär ṣpä ...
 25. PK AS 7M a6: ... śaul sam(p)auca (e)mpele patka(ṣ)ṣäṃ (en)eṃ nuskaṣṣäṃ cmela|(ne)
 26. PK AS 7N a1: ... tuñ a(yormeṃ) tu(ñe) – ta(tākau) – (cmela)n(e) : mele(ṃ)ṣṣe indri cpi mā kauṣträ ...
 27. PK AS 7N b1: ... yama(ṃ) y(o)lo (cai) (ette tänmas)kenträ tärya cmel(a)n(e) c(e) rano wäntres(a lare mäske|trä)
 28. PK AS 13C b3: /// (wṣe)ññai manta piś cmelane kälpāmo : kl(·) ///
 29. PK AS 13C b5: ... – – –) (p)r(a)krauñe maṃt yaknesa (c)melane 18 tumeṃ ///
 30. PK NS 25 and 26 a3: ātmavārgä paiykāmai ṣañ-añm cämpim yātässi po cmelane : kreṃt welñeś ṣe(k ñyatsasu krentäṃ ...
 31. PK NS 25 and 26 b2: mitravā(r)gä paiykāmai po cmelane källoymä wāṣmoṃ krentäṃ kuśal wäntreś wätkāly(c)e ...
 32. PK NS 27 b6: (mai)yyasa keke(nu) ñiś ṣek tākoym po cmelane : aiś(a)mñ(e)ṣṣe sārathiṃ kä(lloym śpālmeṃ a)naiśai ...
 33. PK NS 28 b2: te ṣek karsoym : po cmelane (po preśyaṃ yāmorntameṃ yolaina klautkoy-ñ palsko ...
 34. THT 11 a2: cmelane : wāli ramt tatākausa s· /// ...
 35. THT 16 a7: /// (cme)lane : totkā-yärm (s)e (tn)e karep wnolmentse ...
 36. THT 17 a5: ... yamantär mäkcik tuntse okw empelye wärp{a}nantär cmelane
 37. THT 18 b3: /// (c)m(e)lane lkāskeṃ lä(k)l(enta) /// yolai(ṃ) pällātär spärkau ...
 38. THT 21 a2: ... yo(laiṃ yāmor) /// /// ailñe śūwaṃ cmelane
 39. THT 24 a2: trä tusa kāccän sū skwassu cmela(n)e 26 ṣemi trikoṣ ṣeṃ wai ///
 40. THT 24 b8: po proskainne po cmelane śraddhauñe(eṣṣe) waipecce tne sa ·e ///
 41. THT 42 a3: ... 19 srukās entwe āṃtpi piś känte cmelane kauṣträ ālyauce : ñake ///
 42. THT 42 b3: /// (s)k(a)rraṃ tarsäṣṣäṃ : maka cmelane su trä·ārñe pätkārñeśca yāmor yamasträ : ...
 43. THT 42 b3: ... snai keś wärpanaträ tne piś toṃ cmelane 25 mäkt= āllok pre ///
 44. THT 119 a5: t no cmelane yāmwā yāmornta • yolaina krenta wat ...
 45. THT 123 b7: ko cmelane 2 alyāk no plāce /// /// ...
 46. THT 220 a3: ... keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane pātärñ takāreñ sasuwa tkātärñ ślek ṣañ ...
 47. THT 229 a3: ṣäñ yāmorsa cmelane : säku lakles= āwaskācce wärsā i|te
 48. THT 240 b4: /// n(au)ṣ cmel(a)ne mäkte ṣait cauk yäknene spārtoyñäś • ...
 49. THT 260 a5: /// 36 kuse (cm)ela(n)e ///
 50. THT 295 a7: ... ceu postäṃ mäkoyträ 4 ponta tärya cmelane mänta ike nesä«ṃ» su : ente ...
 51. THT 313 a5: /// (cme)lane : aiśamñeṣṣe sārathiṃ källoym ///
 52. THT 358 a1: /// tāsu tāsūpapattiṣu • to to cmelane • duṣprasaheṃ tat· – ·s· ///
 53. THT 369 b5: ... kwrāṣ mā – – – – (cme)l(a)ne kraupāte : sāle ///
 54. THT 400 a2: ... ṣotri ne(ksa)teñ ṣe tattari piś känte cmelane klyiye ta
 55. THT 521 a2: /// (tumeṃ cwi lakle ompos)tä(ṃ) yaṃ cmelane : yāmorṣe cākär kärsnāmane tse(ṅketär) ///
 56. THT 523 b7: /// rwāre yänmāṣṣäm sū cmelane : yaitkor yā ///
 57. THT 575 a5: ... – palskosa – tstso (ta) ne cm(e)lane : kete ā
 58. THT 588 a5: ... ente twe yanäṣatai kreṃt yāmor orocce cmelane näkcpi yā
 59. THT 600 a2: ... yātalñenta śraddhauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts
 60. THT 600 a3: ... 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts yärkkessu mäsketär papāṣṣo
 61. THT 600 a4: ... (mä)sketärne tsirauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ketara kartseś alālätte mäsketär 3 rilñeṣṣe ...
 62. THT 600 a5: /// cmelane nervāṃ lāre mäsketärne 5 || ṣkas ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?cmelane
Output automatically generated on Wed, 2016-07-27, 05:46:44 (CEST).
Page created on Tue, 2012-02-14, 20:54:05 (CET), by Melanie Malzahn.