print

cmelane

Lemma:camel
Language:TB
Equivalent in TA:
Word class:Noun

Noun

Case:Locative
Number:Plural

Occurrence (63)

 1. IOL Toch 5 | a3 | 14: ... lkāskau klautkomar yolaiñemeṃ tesa mant po cmelane : awiśäṣṣai kentsa ka
 2. IOL Toch 5 | b2 | 12: ... prosko 13 mā ṣṣe nta kca cmelane ñem ra klyaussi kälpāwa twār ṣä ...
 3. IOL Toch 307 | b3 | 10: ... nakṣtär te ṣek karsoymä : po cmelane po preśyaṃ yāmorntameṃ yolaina klautkoy-ñä palsko ...
 4. IOL Toch 307 | b4 | 15: ... naumyesa källoym oko nemcek ce po cmelane : perākäññe
 5. PK AS 5A | a5 | 5: ; snai-pele mā pāloymar ; po cmelane : #7d buddhavacaṃ kuse welyñe ; ...
 6. PK AS 5A | a5 | 7: ... yśelmeṃts nāki karsoym ṣek ; po cmela(ne #11a) ( 18 syl. missing) #11b ...
 7. PK AS 5B | a4 | 13: ... kekenu ñiś ṣek tāk(oym ; po) (cme)|(la)ne
 8. PK AS 5B | b6 | 4: (cämpim yātä)ss(i ;) po (cm)el(a)ne : #30a ceṃts welñeś ṣek ñyatsasu ...
 9. PK AS 5C | a3 | 13: ... ārttoymar 31 mitravārgä paiykāmai ; po cmelane källoymä ; krentäṃ wāṣmoṃ : #32a
 10. PK AS 5C | b1 | 8: ... snai mīyäṣlñe ṣek tākoym ; po cmelane : 33 paiykalñesa paśyavārg ; aiśamñeṣṣeṃ ...
 11. PK AS 5C | b3 | 13: ... ; po yolaiñe wīkäṣṣim ; po cmelane : #35a po
 12. PK AS 5D | a4 | 10: ... ; cämpyeṃ palsko yātässi ; po (cmelane #38b) /// ( 17 syl. missing)
 13. PK AS 6C | b3 | 8: ... mā päst arseṃ ; maim palsko cmelane eṃṣke 86 mäkte wassi swarenäṃ ; ...
 14. PK AS 6C | b5 | 8: ... ce (c)melne : #87c ceu āklyisa cmelane ; ompostäṃ yneṃ-ne m= ārsen-ne 87 ...
 15. PK AS 7E | b4 | 9: ... : #9a ṣemi ksa wnolmi ; cmelane nauṣä ; māk= āyornta āyoṣ tākaṃ ...
 16. PK AS 7F | a3 | 12: ... āyorṣṣe kreṃt wāṣmoṃmpa ; āklyi yāmu cmelane 11 sū cpī yāmorntse ; okosa ...
 17. PK AS 7I | a2 | 8: ... ; poyśints(e) pat wināṣlñemeṃ : #9b cmelane kärtse-ere ; mäsketrä kärtse-weśeññai : #9c ...
 18. PK AS 7I | a5 | 19: ... ; ailñesa yänmāṣṣäṃ wnolme : #12a cmela(n)e (su mäsketrä ; śaiṣṣentse kṣā)|ttre
 19. PK AS 7I | b6 | 6: ... katkauñai māka (ertsi) ; mäsketär su cmelane w(n)olme : #17b katkauñaṣṣana plātäṃ ; ...
 20. PK AS 7J | a2 | 19: ... takälñene ṣpä wlaiśke ; yetse (mäsketrä cmelane : #19c ṣmare)
 21. PK AS 7J | a5 | 15: ... #21c kuse alyekepi wassi ; aiṣṣeñca cmelane tākaṃ 21 || || niṣkramā(ntne ||) ...
 22. PK AS 7J | b1 | 8: ... #1d lwāke tatākau ; mä(sketär s)u cm(e)lane ; kreṃt pelaiknentse : #2a ṣmare ...
 23. PK AS 7J | b1 | 20: ... wlaiśke pautarṣke : #2b (mā ṣpä cmelane ; māka-yäkne ce)|w
 24. PK AS 7J | b3 | 2: tūsa cmelane : #3b (spa)ktanīkentsa ; snai meṅkī ...
 25. PK AS 7M | a6 | 21: ... (e)mpele #24a patka(ṣ)ṣäṃ (en)eṃ ; nuskaṣṣäṃ cmela|(ne)
 26. PK AS 7N | a1 | 7: ... tuñ a(yormeṃ) tu(ñe) – ta(tākau) – (cmela)n(e) : mele(ṃ)ṣṣe indri cpi mā kauṣträ ...
 27. PK AS 7N | b1 | 11: ... (cai) ; (ette tänmas)kenträ ; tärya cmel(a)n(e) #2c c(e) rano wäntres(a ; lare ...
 28. PK AS 13C | b3 | 4: /// (wṣe)ññai manta ; piś cmelane kälpāmo : kl(·) ///
 29. PK AS 13C | b5 | 7: ... – –) (p)r(a)krauñe ; maṃt yaknesa (c)melane 18 tumeṃ ///
 30. PK NS 25 and 26 | a3 | 7: ... ; ṣañ-añm cämpim yātässi ; po cmelane : #30a kreṃt welñeś ṣe(k ñyatsasu ...
 31. PK NS 25 and 26 | b2 | 4: mitravā(r)gä paiykāmai ; po cmelane källoymä ; wāṣmoṃ krentäṃ #32a kuśal ...
 32. PK NS 27 | b6 | 7: ... keke(nu) ñiś ṣek tākoym ; po cmelane : #26b aiś(a)mñ(e)ṣṣe sārathiṃ ; kä(lloym ...
 33. PK NS 28 | b2 | 5: ... te ṣek karsoym : #16b po cmelane (po preśyaṃ ; yāmorntameṃ yolaina ; ...
 34. PK NS 28 | b3 | 7: ... källoym oko ne(mcek ce ; po cmelane #17a perākäññe eṃṣketstse ; ṣe)k ñi ...
 35. THT 11 | a2 | 2: ś cmelane : wāli ramt tatākausa s· /// ...
 36. THT 16 | a7 | 1: /// (cme)lane : totkā yärm (s)e (tn)e karep ...
 37. THT 17 | a5 | 16: ... yamantar mäkcik tuntse okw empelye wärpānantär cmelane
 38. THT 18 | b3 | 1: /// cmelane lkāskeṃ läklenta /// /// yolai pällātär ...
 39. THT 21 | a2 | 11: ... krent yo /// /// ailñe śūwaṃ cmelane
 40. THT 24 | a2 | 6: trä tusa kāccän sū skwassu cmela(n)e 26 ṣemi trikoṣ ṣeṃ wai ///
 41. THT 24 | b8 | 4: po proskainne po cmelane śraddhauñe(eṣṣe) waipecce tne sa ·e ///
 42. THT 42 | a3 | 14: ... 19 srukās entwe āṃtpi piś känte cmelane kauṣträ ālyauce : ñake ///
 43. THT 42 | b3 | 5: /// ·k· rraṃ tarsäṣṣäṃ : maka cmelane su trä·ārñe pätkārñeśca yāmor yamasträ : ...
 44. THT 42 | b3 | 19: ... snai keś wärpanaträ tne piś toṃ cmelane 25 mäkt= āllok pre ///
 45. THT 119 | a5 | 3: t no cmelane yāmwā yāmornta • yolaina krenta wat ...
 46. THT 123 | b7 | 2: ko cmelane 2 alyāk no plāce /// /// ...
 47. THT 220 | a3 | 8: ... keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane pātärñ takāreñ sasuwa tkātärñ ślek ṣañ ...
 48. THT 229 | a3 | 4: caṃ ṣäñ yāmorsa cmelane : säku lakles= āwaskācce wärsā i
 49. THT 240 | b4 | 2: /// n(au)ṣ cmel(a)ne mäkte ṣait cauk yäknene spārtoyñäś • ...
 50. THT 260 | a5 | 3: /// 36 kuse (cm)ela(n)e ///
 51. THT 295 | a7 | 11: ... ceu postäṃ mäkoyträ 4 ponta tärya cmelane mänta ike nesä〈ṃ〉 su : ente ...
 52. THT 313 | a5 | 1: /// (cme)lane : #26b aiśamñeṣṣe sārathiṃ ; källoym ...
 53. THT 358 | a1 | 5: /// tāsu tāsūpapattiṣu • to to cmelane • duṣprasaheṃ tat· – ·s· ///
 54. THT 369 | b5 | 6: ... kwrāṣ mā – – – – (cme)l(a)ne kraupāte : sāle ///
 55. THT 400 | a2 | 8: ... ṣotri ne(ksa)teñ ṣe tattari piś känte cmelane klyiye ta
 56. THT 521 | a2 | 6: ... (tumeṃ cwi lakle ; ompos)tä(ṃ) yaṃ cmelane : #24a yāmorṣe cākär ; kärsnāmane ...
 57. THT 523 | b7 | 4: /// rwāre yänmāṣṣäm sū cmelane : yaitkor yā ///
 58. THT 575 | a5 | 8: ... – palskosa – tstso (ta) ne cm(e)lane : kete ā
 59. THT 588 | a5 | 9: ... ente twe yanäṣatai kreṃt yāmor orocce cmelane näkcpi yā
 60. THT 600 | a2 | 13: ... yātalñenta śraddhauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts
 61. THT 600 | a3 | 11: ... 1 tsirauññeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane krentaṃts yärkkessu mäsketär papāṣṣo
 62. THT 600 | a4 | 7: ... sketärne tsirauñeṣṣe yātalñe kuce tu po cmelane ketara kartseś alālätte mäsketär 3 rilñeṣṣe ...
 63. THT 600 | a5 | 1: /// cmelane nervāṃ lāre mäsketärne 5 || ṣkas ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?cmelane
Output automatically generated on Sat, 2014-04-19, 16:39:03.
Page created on Tue, 2012-02-14, 20:54:05, by Melanie Malzahn.