print prev. next

ka

Meaning:"indeed, just" [emphasizing particle]
Word class:Indeclinable
Word subclass:Particle
Language:TB
Equivalent in other languages:Skt. eva
Derived lexemes:ykāka

Occurrence (226)

 1. A 30 b5 3: sāṅkik ṣṭāmaṣinās ka ///
 2. A 70 a2 13: ... • tämyo äntāṃ kälymeyaṃ ne tu ka
 3. A 91 a6 20: ... cut ṣtām , ñy anapär ; ka
 4. A 100 b6 7: /// täpreṃ prākär ñuk kāwältenäṃ pikāryo ka
 5. A 104 b5 8: ... preṃ pättāñäkte märkampal wākmats pu – ka
 6. A 144 a2 25: ... lānt sew(ā)ññ āmpi : #1c kaṣ ka
 7. A 145 b4 13: ... keneñc täm mäṃtne – – t· ka • antule lantu • pāk· – ...
 8. A 171 b3 4: ṣyak jetavaṃ saṃkrāmaṃ ka ///
 9. A 203 b4 5: /// ·n· cami ācoyis ka – ///
 10. A 213 a5 15: ... 19 kāsu woru esnum 20 śtwarāk ka ///
 11. A 219 a2 5: pokeyā : lkäs mā ka ///
 12. A 229 a7 8: ... #45b %12 #45c %1 /// l ka – – %2 l nu ; ...
 13. A 233 b4 2: /// ka māk āläsmāṃ pe mā cam sāṃ ...
 14. A 245 a2 3: /// erkāt ka – salu l· – – –
 15. A 267 a6 7: /// lymeyā ime kälymeyā ·ly·sk·ṣinäs tlentunāsyo ka ///
 16. A 332 b8 9: ... wrasañ kātäṅkeñc umpar-ñāsatsumäṣ omäskeṃ-yāmluney(umäṣ) o〈mä〉skeṃnās märkampalntuyo ka ///
 17. A 359 41 11: ... āyāta | kuc ṣurmaṣne tu ṣu ka ///
 18. A 380 a3 11: ... puraṇem tsarā neṣ pko || täm ka ///
 19. A 389 b1 8: ... rth· • upādāṃṣi arth nāṃtsu • ka
 20. A 405 b5 21: ... risāt , wasäṃ mosaṃ ; śol ka /// %5 #Xx
 21. A 408.b a2 4: /// ·n· mā ka – ///
 22. A 445.d a3 4: /// tāpärk nāñi ka ///
 23. A 446 a4 10: ... saṅkäṣ mā nasäl • kuprene nu ka ///
 24. A 457 b1 8: ... • catasra kalpikā vasā • śtwar ka ///
 25. A 463 b1 4: /// nu || ka – – – – • riti ...
 26. A 465 b5 5: /// rmāṃ – – ka – – – /// – || ...
 27. IOL Toch 2 b2 10: ... yolo yamaṣän no añmatse śle =lyeṅkäts ka ts(a) p(ä)st ///
 28. IOL Toch 5 a3 18: ... mant po cmelane : awiśäṣṣai kentsa ka
 29. IOL Toch 5 a5 7: nuskaskemar marmanma iṅkauṃ kästwer : tā ka ṣpä śāmñai kektseñtsa nraiṣṣi sl(e)mi pannoṃ ...
 30. IOL Toch 16 b3 2: ne ka ke • khādyotīm api • ///
 31. M 500.1 b3 19: ... ; śaul kektseñmeṃ : #43c ce ka ṣp akālk (klā)wäskau ; poyśi tākoym ...
 32. PK AS 4B b2 13: ... #4b (piś cmela)ṣṣ(eṃ)ts pakāna ; apiśne ka kwri cmīmar ; kalpanmasa : #4c ...
 33. PK AS 6A b5 10: ... bodhis(ātw)ñ(e)ne : #14b ñ(a)ke ṣp wce ka camelne ; tetemu
 34. PK AS 6C a3 7: tek aścameṃ pontantsä ; ākene te ka ṣpä wāki : #83c ścono mā ...
 35. PK AS 6H b3 7: /// – śaiṣṣe ket ṣpä saswe ka k(l)ai(na) w·e ke – ///
 36. PK AS 7C a3 6: yamaskentr onmiṃ ; kw(i)peññenträ āñmne ka 11 #11d mā no deśit pest ...
 37. PK AS 7E a4 17: ... orocci ; ktsaitsäññe śman-me ; tsmeṃtär-ne ka waipeccenta ; /// #6b (sū se ...
 38. PK AS 7I a4 2: cäm(pamñ)e(cc)e(ṃ) ko= ; nolmempa känmasträ ṣesa 10 #10d ...
 39. PK AS 7J a5 3: ; rämer kk(a) nervāṃ yänmāṣṣäṃ : #21b toṃ te-yknesa ...
 40. PK AS 7K a5 32: ... 35 #35d palskosa läkleñ ; traṅkäṃ ka ṣpä ñe(w)e(ntär) #36a /// %12
 41. PK AS 7K b1 14: ... c(e)ṃts alyek rūpämpa • #37c om k(a) tseṅketrä ; k· – – – ...
 42. PK AS 7N b3 7: ; tot ma mrauskate #3b teksa-ne ka no ; mrauskāte olyposte sū ; ...
 43. PK AS 8C b1 25: ... ṣarne s(o)nopäll(e) • nassait yāmoṣ san(āpo)rsa ka tweri rusenträ 6 || ket(e) (āñ)m(e) ...
 44. PK AS 9A b9 3: /// ketära ka wi trauñc(ä) (– – ṣukt) (k)aunakä ...
 45. PK AS 10 a2 6: /// -(t)s(·) ekalymi mäsketär-ne ot ka te ///
 46. PK AS 16.1 b2 6: /// se ; wäntre ykāka ka pakträ : yāmeṃ ramer pärkwartänta ; ...
 47. PK AS 17A a3 2: yärm ka : #4x yāmorṣṣepi s·ltre(ṃ)tse ; memiskusa ...
 48. PK AS 17A a6 8: ... #1d tumeṃ supriye cakravārt(t)i (wa)lo te ka ārs(k)ormeṃ weṃ(ts)i – – reye wekārsa ...
 49. PK AS 17B a3 2: ceu ka kulātsi mā ta(rka)m stināskemtär arañc ṣañ ...
 50. PK AS 17B b3 11: ... preke wesäṃ ṣañ wṣeñaiś yatsi te ka ārskormeṃ wentsi ṣe prentse – – ...
 51. PK AS 17D b6 11: ... tane ñake suppriye cakravārtti walo (t)e ka ārs(k)ormeṃ went(s)i bahudan(t)eṃ lāntäś tumeṃ bahudante ...
 52. PK AS 17H a6 6: laryaiśco 3 || #3d te ka wentsi sunetre mc(u)ṣke (ārskor)m(e)ṃ etsuwai kusumaghaṃ ...
 53. PK AS 17H b2 17: ... se ste snai klene ; maimaṃcets ka ayātoś : #1a śarwarñemeṃ päñarkas ;
 54. PK AS 17I b3 18: ... arṣṣītär-ñ pälskormeṃ : #1d klyentär-ñ yneś ka ṣekaññe ; po) ñī yakni
 55. PK AS 17I b4 10: ... śaul aiwītär-ñ ceu preke ; srukalñeś ka ṣ ñyās rmamñe : #1f ce ...
 56. PK AS 17I b5 23: ... supriye palskalñene maiyyācce yaipu (ṣa)ñ añmämpa ka
 57. PK AS 17I b6 15: ... mā lnaskeṃ säsweṃtsa watkai pr(u)kseṃtär ts(r)oriṃtsa ka perkentär-me (mā) t(n)e ñās(s)oñc ñīśam(p)a (ṣe)
 58. PK AS 17J a5 10: ... tumeṃ tāu rīṣṣi śāmna ṣemi tsrorīntsa ka perśīye〈ṃ〉trä mā parna lännaṣyeṃ • tumeṃ ...
 59. PK AS 17J b1 26: ... #1c yenm(eṃ) pr(ā)kr(e) mutkuweṣ ; tsror(ī)nts(a) ka p(er)k(e)nträ ; m(ā parna) lnask(eṃ) 1 ...
 60. PK AS 17K a2 13: ... #1d (tu)meṃ poñc kleṅkenmeṃ korponträ painesa ka sārriś yatsi auntsante (• ta)n(e) klyauṣā(te ...
 61. PK AS 17K b3 5: kañcanaprabhai (mñ)cuṣkaisa ś(e)śśam(u) ṣañ-añmämpa ka weṣṣäṃ || sumāline || # palskw ...
 62. PK AS 19.15 a4 6: /// ost lamästsi tu ṣarm ka mänt ya(k)ne m· – tā – ...
 63. PK AS 19.21 a3 18: ... – – la(ṃ) • tumeṃ lkāṣṣäṃ ka skw(a)sso(ntäṃ) ///
 64. PK NS 39 a8 20: ... tässānte stemi cai • #48b rmer ka walo ; (– – – – ...
 65. PK NS 39 b8 15: ... (– – bodhip)ākṣikn(t)a 56 #56d ālyauce ka ; /// #57a
 66. THT 1 a6 3: /// tetemwa ka kloyonträ /// #79c
 67. THT 5 b3 22: ... lac lename(ṃ) (tso)ṅkaiko : #72b kauc ka kaum (ṣai)
 68. THT 7 a6 4: (pelai)kne : aultsorsa ka cämpim eṅtsi alokä(lymi) ///
 69. THT 11 b1 12: ... ; wnolmets māka : #91a nenkorsa ka käṣṣinta ; karāre toṃ ślokanma ; ...
 70. THT 15 a3 28: ... ; (pärsnoṃ po) keno ; pudñ(äkte ka ṣp) lkāṣyeṃ (rupne ; ślek waiptāyar ...
 71. THT 17 a4 9: ... ; pärsnoṃ po keno ; pudñäkte ka ṣp lkāṣyeṃ rupne ; ślek waiptāyar ...
 72. THT 17 b1 3: ṣärpsentär-ne ālyauce ka ; nraiṣṣe wnolme tallānta : #15b ...
 73. THT 19 b6 12: ... śaumo ks= allekomt ; tsoṅkaik tsaṅkoy ka ; taursa kektseñ kāntoytär su ; ...
 74. THT 20 b6 14: ... /// āṃtpiś kartse ṣañ śl= ālyeṅkäts ka mā weścer krent
 75. THT 21 b6 7: /// (la)lāloṣ • #Xx yäkte skeyeṃ ka ṣp ; sañi klāyaṃ /// /// ...
 76. THT 25 b6 6: /// (osta)-ṣmeñcantse śana ṣai tswaiññe ka sruk(au)sa : #Xx sū ly· /// ...
 77. THT 27 b3 14: ... ; yessāk yāmṣälle (:) #Xx klāwäṣṣeñcañ ka cai ;
 78. THT 28 b3 4: /// āst= arkwina ka ṣp • aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpi ...
 79. THT 31 a2 28: ... ; śwātsi yoktsi alanmeṃ ; ṣañ ka kātsa lkāntär • #37a kuse yikneritañ
 80. THT 31 b1 16: ... toṃ tary= aiśamñenta : #41b eru ka tākaṃ poyśints= ākalṣle ; traividye ñem ...
 81. THT 33 b3 32: ... pautoy ñäś 6 #6d ñi kka ka tākoṃ ; lañc ṣe
 82. THT 33 b4 8: ... ; ñi k= amācinta ; ñi ka po ypoyi : #7a ostä ṣmeñcaṃ ...
 83. THT 33 b4 19: ... ostä ṣmeñcaṃ ostmeṃ ltuweṣ ; ñi ka yarke yāmyeṃ ṣek ; mā= lyekepi ...
 84. THT 33 b6 11: ... tane cek wärñai kca ; aultsorsa ka ṣärpaume ; śkamaiyyantse weweñor • #8b ...
 85. THT 36 b3 5: yaukkanträ cai śalna yāmtsi ka /// (kä)tknaṃ
 86. THT 42 b5 5: /// (2)6 #26d laute ka kalloy sāw ; weṣyetsai kotaiśc om ...
 87. THT 44 b6 5: /// : #60c tswaiñ(e) ka yku past ; kreṃnt ṣamāññemeṃ ; ...
 88. THT 46 a8 6: – – (:) #34c śaul ka oräñc tā kektseño ; pw alecci ...
 89. THT 46 b1 32: ... yalyi – s·· – s nauṣ ka su ///
 90. THT 69 a3 5: rna ñū ·ñ· r ka päst ceṃ tri ///
 91. THT 70.b b4 3: /// – ka ///
 92. THT 77 a6 22: ... no ñake se araṇe(mi wa)lo (–)n(·)aṃ ka pañäktäṃñe perneścä (tsä)ṅkau – – – ...
 93. THT 78 a2 13: ... lāntsa) weṣṣäṃ saswa srukalyñemeṃ taisa ci kka kälpāmm mā ṣ nai ñake āyorsa ...
 94. THT 78 a5 23: ... eṅkäly ñī ci ; yukṣī-ñ päst #1d (– – – –)ṣṣim ; ...
 95. THT 78 b1 6: /// w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike ...
 96. THT 78 b1 7: /// w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike w(e)(ntsi)
 97. THT 81 b5 20: ... kerciyeṃne yaipormeṃ poñc ṣar koś ceccalorsa ka lānte
 98. THT 92 a5 7: /// (ne)st kā wat no ci kka cärkenta (kalatsi yātka ||) añcalī ṣarne ...
 99. THT 93 a4 2: añmämpa ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ mā ñi ...
 100. THT 100 a4 17: ... tākat tañiś tañä pañaktäññe ślauk aksau ka
 101. THT 107 a5 16: ... ltu nesau wärpauca dakṣiṇāke • ñi ka ṣ tāṃ oṅkorñai pintwāt petes • ...
 102. THT 107 b3 27: ... posa śpālmeṃ rṣāke intsu ste cwi ka ṣ mant
 103. THT 107 b9 11: ... : oṅkorño eṣe nomyeṣṣe bhājaṃmpa tañ ka ṣ ekalymi tākaṃ • tumeṃ aṣañike ...
 104. THT 108 a10 2: ññaisa ka – – – – – – ...
 105. THT 108 a10 24: ... /// /// neksateme • kaṣār wässanma ka ṣ kektseñtsa lyakānteme • kreṃ(ta)
 106. THT 108 b5 11: ... cey , kom pirkomeṃ ; ipprerne ka ṣ , lyakārne • #1a iryāpathänta ...
 107. THT 108 b6 31: ... (p)oyśintasa , carka prayok ; asāṃne ka ṣ , lyakārne • 1 || ...
 108. THT 109 a10 4: /// weña ṣe ka yatāte ñiś yāṅkässi • śukentasa swaro
 109. THT 119 a4 7: po päst srukenträ • aräñci särpar ka śāmāne ///
 110. THT 123 b3 2: täñ ka weskeṃ palau /// /// ntse ykuwerne ...
 111. THT 127 a4 10: ... • #26a epe weṣṣäṃ , postäṅ ka ; teṃ yātalle , yāmtsi ste ...
 112. THT 127 a7 20: ... , mā kāccaṃ #28b snaitsäñ(ñ)esa , ka – – ; –
 113. THT 133 a3 4: – sā mäkte ka 12 #12b ākseu toṃ ṣärmnā yessäṃ ...
 114. THT 134 a2 3: sūtärnmāṣṣe wrocce ka ñ· ·ū ///
 115. THT 146 a3 7: ntsä : śīl(·)e – stre tune ka pä ///
 116. THT 149 b2 10: ... ko – – (–) kca palsko ka nä /// /// k no pratītyasamutpāt ...
 117. THT 151 a6 1: ka mät tona piś mäskenträ ///
 118. THT 162 a2 4: /// khyainta kante ka ///
 119. THT 168.a a6 3: /// m·nt ka ///
 120. THT 169 b5 5: /// kwaṃñe : se ka ṣ plewe ṣarm tākoñ
 121. THT 173 a5 1: ka skente mā alloṃṅk tu ṣ no ...
 122. THT 173 a6 5: laṃmbaṃ ste • dharmopavicāräntse ka arāre rupadhātuṣṣ· ///
 123. THT 173 b6 13: ... ṅke postäṃ weṃ • se ṣpä ka ///
 124. THT 178 a3 18: ... ṣṣe te nauṣ pākri tāka ompostäṃ ka akāśe wä – – – ni ...
 125. THT 179 a3 3: arañc isapar ka ṣ po para ///
 126. THT 183 b5 6: /// rth plätku lkātär meñentse ka ·e – itauñe mä
 127. THT 189 a5 5: /// t· saṃkhyānirodha kka ka kälpāstar • anāgatebhyo nāsravebhyo nutpattidha ·e ...
 128. THT 195 a3 2: /// ka weñem || m upetya ṣkas indrintas ...
 129. THT 196 b6 5: /// nanu dṛṣṭaṃ m(a)pi ka lelyako
 130. THT 198 b1 10: ... ato sya grahaṇaṃ • tusa camel ka ṣ ślokne eṅksate • codake weṣṣäṃ ...
 131. THT 203 b4 11: ... kraupatai tañ pernerñe saim yamoṣ pe(rneñc ka po klautkār)e 2(6) pe(rn) e
 132. THT 204 a4 2: perneñc ka po klautkāre : 26 pernerñenta aiṣṣeñcai ...
 133. THT 214 a4 17: ... /// rttātai : aiyttaṅka po karuṇntsa ka wesäñ
 134. THT 225 a3 8: ... noṣ krent krui twe ñäkta tetemu ka ·ai ///
 135. THT 240 b2 9: ... tus= aiśaumye riñiträ po larenäṃ cī ka mā 23 ñi no ñäkt(a) ///
 136. THT 244 a1 3: tai 46 ka – – – lyok weś· – ...
 137. THT 245 a4 2: r k(a) : ṣäle ramtwe kwäntsa pälsko prākre ...
 138. THT 257 a3 6: /// tonne cmeträ kauc kauc ka ost yaṃ su säswāts säs(·)ā ///
 139. THT 266 b2 2: lyeṃ ka arañcim ceṃts ñiś śauwwa 7 lakl= ...
 140. THT 266 b2 10: ... ceṃts ñiś śauwwa 7 lakl= ālyeṅkäṃts ka
 141. THT 271 b3 6: laikalñe po sa(ṃ)sārṣṣeṃ wnolmeṃmpa se ka ṣp tākoñ : arañcä
 142. THT 272 a1 5: /// l· ṣka tña ka ṣpä ṣa
 143. THT 282 b7 7: /// cpi mameñat parṣki lkāskeṃ pärnāmeṃ ka 6 te ṣarmtsa lita su hetubālike ...
 144. THT 283.a a7 3: läṃtsi rmer ka ///
 145. THT 284 a2 17: ... kest yokaiṣṣe läkle ste : cmetär ka ksa
 146. THT 292 a5 5: /// yaṃ ṅkelñene attsaik ka ṣp 11 nketrä ///
 147. THT 292 b2 3: /// (tsā)rwo ka ṣp mäskelle ste c(au) preke : ...
 148. THT 293 a2 12: ... nta cwi santāne yolaiñe plāskaṃ palsko ka
 149. THT 294 7 11: ... rai miyaśke warpatai • co tañ ka ///
 150. THT 295 b4 2: (we)säñ ka se mäṃnt ñyatse empele mā su ...
 151. THT 315 b4 8: ... ·e – – ne mā nauṣ ka ///
 152. THT 325 b5 5: weṃ sthulāñca || taiseṃ ka ṣ añiyaisa pättāsat abhiprāyś milkaucce weṣṣäṃ ...
 153. THT 326 a2 9: ... ste • aitär naissargi mäsketär • ka ///
 154. THT 331 a2 15: ... āra 3 || || śwer meñtsa ka ṣamānentse kāko wärpanalle ste • tusa ...
 155. THT 331 a5 1: ka pu(r)warñ : toṃ teṃ yiknesa ṣärmana ...
 156. THT 331 b3 1: ka ṣ preke karsar śka kamp • ...
 157. THT 331 b3 12: ... kamp • taiseṃ weweñu tākaṃ ot ka ṣamānentse mant yatsi rittetär • teṃ ...
 158. THT 332.a a2 3: /// wassiś ka eṅkalñe 7 allets(ts)ai ///
 159. THT 338 b4 8: ... wän san ken ṣkäs yäkne 61 ka nai wesäñ toṃ ni ///
 160. THT 349 a3 2: /// ka arhanteṣṣe kraupemba ṣesa nigrorām saṅkrā(m·) ///
 161. THT 361 b3 9: ... teri mā nesäṃ • bodhisatve makte ka ///
 162. THT 363 a4 4: ṣākeṃ lyāka ṣemeske ka ///
 163. THT 363 b5 4: ni śakkeññi skwaśaṃ ka ///
 164. THT 373 a3 3: /// no ka ṣ tāwak ///
 165. THT 374.a b2 5: /// l· – ṣ·e ka mai – ·s· t·· ///
 166. THT 374.a b4 9: ... tr· w· ñäkcyeṃ tuñaṣṣeṃ – m ka no t(s)a et(te) kauc po – ...
 167. THT 380 b2 5: ṣṣeṃ sanaṃts kolokmane rmer ka mite ///
 168. THT 380 b6 5: ne pepyutko lyelyak(o) rmeṃ ka ///
 169. THT 384 a4 6: /// ñke tnek yarpo yāmmar ka ṣp 18 lat twe ostameṃ mā ...
 170. THT 384 b5 4: /// ñäś ompostäṃ ka snai epiṅkte tākat twe • śākyamuni ...
 171. THT 386 a4 5: /// täṣṣe iprerne rmer ka plyewsa 68 kuntsaññe mā ṣ campy ...
 172. THT 388 a2 9: ... poyśintse asāṃ spe kenne witskaṃ mäkci ka yopä ///
 173. THT 389 a6 6: /// meñäṣṣa 31 akṣa rmer ka yäst wälo pā ///
 174. THT 389 b7 3: /// mäkci ka pyappyaiṃ śār cärkārene ///
 175. THT 390 b8 2: /// ka cämelne ñyāt(s)e ///
 176. THT 403 a2 5: /// k malyake nesmane ka ///
 177. THT 403 a3 6: /// täräṃ m· täräṃ śātkatai ka ///
 178. THT 404 a4 5: rmeIr kka : katkauñaisa ka kektseñi po rośyeṃ ceṃts mā ///
 179. THT 404 b2 8: ... : 3 karts· – – tāka ka ma wes ra – lypiyem wesäñ ...
 180. THT 404 b3 1: ka śaiṣ(ṣ)ene 4 pīś wänt(a)r(wa)sa – – ...
 181. THT 406 a1 4: /// ·m· klāya ka – ·ts· – – – – ...
 182. THT 407 b2 2: r ka cpi aśce lyautaiyne tāu sälkoytär kewcä ...
 183. THT 415 b3 6: /// ṅkolmaisa lmau iyoy ṣesa ka
 184. THT 416 b4 11: ... mant śpālmeṃ ypaunane • yāmṣa (mā) k(a) saṅkr(āmn)t(a) ///
 185. THT 427 a4 4: /// kanteṃñe perne ka ///
 186. THT 427 b2 3: /// meṃ ka ṣ ipreräṣṣai ytāri ///
 187. THT 460 5 4: /// yirmakkai wilāsiñintse ka ///
 188. THT 473 1 4: /// (yir)pṣuki vinaiśentse ka ///
 189. THT 497 a8 4: – – • ka – n· – – – • ...
 190. THT 497 a9 8: ... ṣṣe – ṣalype kewi(ye miś)o (täryā) ka wī traunta • k(l)eṅkarya • (sa)ccaṣṣa ...
 191. THT 497 b2 10: ... – – – – – – k(a) sk(a)ṣṣäll(e • ) se ṣalype (au)wśiye ...
 192. THT 497 b10 15: ... – – (–) täryāka wī traunta ka ///
 193. THT 510 b1 3: trīwäṣäṃle auṣameṃṅ ka ektsa lupṣalle ysārtsanane ṣpakīye warsa (yamaṣä)
 194. THT 514 b6 4: /// ccäntse twerene ka • siṃhāsantsa wälo ///
 195. THT 522 a1 6: – ·n· ṣ· – l k(a) ll· – – ce taiknesa naumiyenta ...
 196. THT 526.b-d /// 3: tumeṃ tsa ka su ///
 197. THT 528 a3 3: /// mā ka onolme ṣṣe • pṛthubhūtaṃ • pakartse ...
 198. THT 545 b5 15: ... mäktu • ikṣate • lkaṣṣäṃ • ka
 199. THT 557 b5 3: st· ñiṃś ka ṣp läkle ce lkoymä ñiñ= āk ...
 200. THT 558 b4 9: ... alyeṅkäṃ sīnäṣṣäṃ ṣamāṃñana krentaunaṃts yetwe yāmtsiś ka ekā
 201. THT 564 a7 2: tänmaskemane ka ///
 202. THT 565 a1 5: tsa śak toy nano ka ///
 203. THT 574 b2 4: /// tanantse ṣarmtsa ka su lwasāṣṣe
 204. THT 574 b5 3: /// y(ä)rmne ka pakträ cwī ṣecakentse krentaunaṃ
 205. THT 575 b3 12: ... w· lwāsane tänmaskentär : se no ka
 206. THT 577 b2 6: – ne ṣameṃ tu postäṃ ka koraiṃ ///
 207. THT 581 b4 4: /// śunyāṃ aikareṃ ka ṣ –
 208. THT 581 b5 5: /// tärne po saṃṣk(ṛ)t ka
 209. THT 588 a1 10: ... wawakāṣ po kompaino ayato eśnaisäñ mruntsañ ka
 210. THT 588 a4 2: /// ka ṣäp wärñi lwasā= neṅkā cäñcre yanäskeṃ ...
 211. THT 589 a3 10: ... ṅke laitkeṃ kautaṃ pyapyaiṃ taṃtsäskeṃ sū ka ṣpä traṅko tākan-me ypoymeṃ
 212. THT 589 b8 18: ... k(·)a (– ; –) – nrai ka (–) lyai – #1c (·)e ·e ...
 213. THT 590 b2 5: lmaṃts 76 mäkte lkāntär k(a) ālyaucesa wnolmi cai : empele palsko ...
 214. THT 590 b3 7: – – l(a) riyai : kāwälñeṣṣe ka ṣp ñyās tseṅketärālyauce 7(7) ///
 215. THT 591 a2 6: – – – tune om ka ṣ ymiye mäsketärne snai miyaṣñe astarya ...
 216. THT 591 b5 1: ka ṣuk pelaiknenta re – mastär kälpṣṣäṃ ...
 217. THT 591 b5 14: ... : perne pratyaika pañiktiññe cau wate ka ṣ su dakṣiṇāk(e) mäsk· tä ///
 218. THT 598 b3 5: /// pkaññe nanātär ot ka pu ///
 219. THT 613 b2 5: /// – ·k· mā ka kañmäṃ cau pr(e)kṣäṃ ///
 220. THT 623 a4 4: /// – tñiye ka eṃṣke ma – ///
 221. THT 628 a4 2: /// ka täṅwaññe – ///
 222. THT 1128 a1 15: ... piktsi • || ta || siddham̐ ka kya kra kla kva kma kta ...
 223. THT 1128 a1 30: ... kca kña rka kṛ kṝ kam k(a)
 224. THT 1533.e a3 4: /// – kaṃ ka ///
 225. THT 1544.b a2 3: /// wassiś ka eṅkalñe 7 alletst·ai ///
 226. THT 1552.b-e b4 2: /// ka ra – ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ka
Output automatically generated on Mon, 2015-05-25, 11:38:07 (GMT+2).
Page cached on Mon, 2015-05-25, 11:28:16 (GMT+2).
Page created on Thu, 2012-02-09, 19:31:52 (GMT+1), by Melanie Malzahn.