print

ka

Derived lexemes:ykāka
Language:TB
Meaning:"indeed, just" [emphasizing particle]
Equivalent in TA:
Equivalent in other languages:Skt. eva
Word class:Indeclinable
Word subclass:Particle

Occurrence (220)

 1. A 30 | b5 | 3: sāṅkik ṣṭāmaṣinās ka ///
 2. A 70 | a2 | 11: ... • tämyo äntāṃ kälymeyaṃ ne tu ka
 3. A 91 | a6 | 11: ... : mäṃtne cut ṣtām ñy anapär ka
 4. A 100 | b6 | 6: /// täpreṃ prākär ñuk kāwältenäṃ pikāryo ka
 5. A 104 | b5 | 6: ... preṃ pättāñäkte märkampal wākmats pu – ka
 6. A 144 | a2 | 14: ... yatsyāmpi lānt sew(ā)ññ āmpi : kaṣ ka
 7. A 145 | b4 | 10: ... keneñc täm mäṃtne – – t· ka • antule lantu • pāk· – ...
 8. A 171 | b3 | 4: ṣyak jetavaṃ saṃkrāmaṃ ka ///
 9. A 203 | b4 | 3: /// cami ācoyis ka ///
 10. A 213 | a5 | 13: ... 19 kāsu woru esnum 20 śtwarāk ka ///
 11. A 219 | a2 | 4: pokeyā : lkäs mā ka ///
 12. A 229 | a7 | 2: /// l ka – – l nu pratāpanaṃ – ...
 13. A 233 | b4 | 1: /// ka māk āläsmāṃ pe mā cam sāṃ ...
 14. A 245 | a2 | 2: /// erkāt ka – salu l· – – –
 15. A 267 | a6 | 6: /// lymeyā ime kälymeyā ·ly·sk·ṣinäs tlentunāsyo ka ///
 16. A 332 | b8 | 9: ... wrasañ kātäṅkeñc umpar-ñāsatsumäṣ omäskeṃ-yāmluney(umäṣ) o‹mä›skeṃnās märkampalntuyo ka ///
 17. A 341 | a2 | 12: ... lapäṣṣ āsānac yalakäsyo sas : pret ka
 18. A 343 | b1 | 8: ... ākāliss mosaṃ ypeyes tālorñe mā śke ka ///
 19. A 359 | 41 | 8: ... āyāta | kuc ṣurmaṣne tu ṣu ka ///
 20. A 380 | a3 | 9: ... puraṇem tsarā neṣ pko || täm ka ///
 21. A 389 | b1 | 5: ... rth· • upādāṃṣi arth nāṃtsu • ka
 22. A 405 | b5 | 13: ... sne ets risāt wasäṃ mosaṃ śol ka ///
 23. A 408.b | a2 | 3: /// ·n· mā ka – ///
 24. A 445.d | a3 | 3: /// tāpärk nāñi ka ///
 25. A 446 | a4 | 8: ... saṅkäṣ mā nasäl • kuprene nu ka ///
 26. A 457 | b1 | 5: ... • catasra kalpikā vasā • śtwar ka ///
 27. A 463 | b1 | 2: /// nu || ka – – – – • riti ...
 28. A 465 | b5 | 2: /// rmāṃ – – ka – – – /// – || ...
 29. IOL Toch 2 | b2 | 8: ... yolo yamaṣän no añmatse śle =lyeṅkäts ka ts(a) p(ä)st ///
 30. IOL Toch 5 | a3 | 17: ... mant po cmelane : awiśäṣṣai kentsa ka
 31. IOL Toch 5 | a5 | 7: ... nuskaskemar marmanma iṅkauṃ kästwer : tā ka ṣpä śāmñai kektseñtsa nraiṣṣi sl(e)mi pannoṃ ...
 32. IOL Toch 16 | b3 | 2: ne ka ke • khādyotīm api • ///
 33. M 500.1 | b3 | 12: ... ; śaul kektseñmeṃ : #43c ce ka ṣp akālk (klā)wäskau ; poyśi tākoym ...
 34. PK AS 4B | b2 | 9: ... #4b (piś cmela)ṣṣ(eṃ)ts pakāna ; apiśne ka kwri cmīmar ; kalpanmasa : #4c ...
 35. PK AS 6A | b5 | 7: ... bodhis(ātw)ñ(e)ne : #14b ñ(a)ke ṣp wce ka camelne ; tetemu
 36. PK AS 6C | a3 | 6: tek aścameṃ pontantsä ; ākene te ka ṣpä wāki : #83c ścono mā ...
 37. PK AS 6H | b3 | 5: /// – śaiṣṣe ket ṣpä saswe ka k(l)ai(na) w·e ke – ///
 38. PK AS 7C | a3 | 5: yamaskentr onmiṃ ; kw(i)peññenträ āñmne ka 11 mā no deśit pest ; ...
 39. PK AS 7E | a4 | 11: ... orocci ; ktsaitsäññe śman-me ; tsmeṃtär-ne ka waipeccenta ; /// #6b (sū se ...
 40. PK AS 7I | a4 | 2: cäm(pamñ)e(cc)e(ṃ) ko= ; nolmempa känmasträ ṣesa 10 pūdñäktempa ...
 41. PK AS 7J | a5 | 2: ; rämer kk(a) nervāṃ yänmāṣṣäṃ : #21b toṃ te-yknesa ...
 42. PK AS 7K | a5 | 18: ... ktsaiceṃts 35 palskosa läkleñ ; traṅkäṃ ka ṣpä ñe(w)e(ntär) #36a /// 12 syl.)
 43. PK AS 7K | b1 | 7: ... c(e)ṃts alyek rūpämpa • #37c om k(a) tseṅketrä ; k· – – – ...
 44. PK AS 7N | b3 | 5: ; tot ma mrauskate #3b teksa-ne ka no ; mrauskāte olyposte sū ; ...
 45. PK AS 8C | b1 | 23: ... ṣarne s(o)nopäll(e) • nassait yāmoṣ san(āpo)rsa ka tweri rusenträ 6 || ket(e) (āñ)m(e) ...
 46. PK AS 9A | b9 | 2: /// ketära ka wi trauñc(ä) (– – ṣukt) (k)aunakä ...
 47. PK AS 10 | a2 | 4: /// -(t)s(·) ekalymi mäsketär-ne ot ka te ///
 48. PK AS 16.1 | b2 | 4: /// se ; wäntre ykāka ka pakträ : yāmeṃ ramer pärkwartänta ; ...
 49. PK AS 17A | a3 | 2: yärm ka : # yāmorṣṣepi s·ltre(ṃ)tse ; memiskusa ...
 50. PK AS 17A | a6 | 6: || tumeṃ supriye cakravārt(t)i (wa)lo te ka ārs(k)ormeṃ weṃ(ts)i – – reye wekārsa ...
 51. PK AS 17B | a3 | 2: ceu ka kulātsi mā ta(rka)m stināskemtär arañc ṣañ ...
 52. PK AS 17B | b3 | 11: ... preke wesäṃ ṣañ wṣeñaiś yatsi te ka ārskormeṃ wentsi ṣe prentse – – ...
 53. PK AS 17D | b6 | 9: ... tane ñake suppriye cakravārtti walo (t)e ka ārs(k)ormeṃ went(s)i bahudan(t)eṃ lāntäś tumeṃ bahudante ...
 54. PK AS 17H | a6 | 4: laryaiśco 3 || te ka wentsi sunetre mc(u)ṣke (ārskor)m(e)ṃ etsuwai kusumaghaṃ ...
 55. PK AS 17H | b2 | 13: ... se ste snai klene ; maimaṃcets ka ayātoś : #1a śarwarñemeṃ päña|rkas ;
 56. PK NS 39 | a8 | 10: ... tässānte stemi cai • #48b rmer ka walo ; (– – – – ...
 57. PK NS 39 | b8 | 8: ... ; (– – bodhip)ākṣikn(t)a 56 ālyauce ka ; ///
 58. THT 1 | a6 | 2: /// tetemwa ka kloyonträ ///
 59. THT 5 | b3 | 16: ... pūdñäkte lac lenameṃ (tso)ṅkaiko : kauc ka kaum (ṣai)
 60. THT 7 | a6 | 3: (pelai)kne : aultsorsa ka cämpim eṅtsi alokälymi ///
 61. THT 11 | b1 | 8: ... kleśmeṃ tseṅkenträ wnolmets māka : nenkorsa ka käṣṣinta karāre toṃ ślokanma – – ...
 62. THT 15 | a3 | 14: ... /// /// (pärsnoṃ po) keno pudñ(äkte ka ṣp) lkāṣyeṃ (rupne ślek waiptāyar ṣamā)
 63. THT 15 | a7 | 10: ... māka lkāṣṣäṃ /// /// rpsentärne āly(au)c(e ka) nraiṣṣe wnolme tall(āntä) : spelke so
 64. THT 17 | a4 | 5: /// pärsnoṃ po keno pudñäkte ka ṣp lkāṣyeṃ rupne ślek waiptāyar ṣamāneṃ ...
 65. THT 17 | b1 | 3: ṣärpsentärne ālyauce ka nraiṣṣe wnolme tallānta : spelke sompastär ...
 66. THT 20 | b6 | 9: ... /// āṃtpiś kartse ṣañ śl= ālyeṅkäts ka mā weścer krent
 67. THT 21 | b6 | 4: /// (la)lāloṣ • yäkte skeyeṃ ka ṣp sañi klāyaṃ /// /// tru ...
 68. THT 23 | a1 | 26: ... akṣāwame po aurtsesa : ṣesa wertsiyaimpa ka
 69. THT 25 | b6 | 5: /// (osta)-ṣmeñcantse śana ṣai tswaiññe ka sruk(au)sa : sū ly· /// /// ...
 70. THT 27 | b3 | 9: ... kärstauca sāu yessāk yāmṣälle (:) klāwäṣṣeñcañ ka cai
 71. THT 28 | b3 | 3: /// āst= arkwina ka ṣp • aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpi ...
 72. THT 31 | a2 | 22: ... apāṣṣätte kälpauca śwātsi yoktsi alanmeṃ ṣañ ka kātsa lkāntär • kuse yikne
 73. THT 31 | b1 | 12: ... tsnamñenta toṃ tary= aiśamñenta : eru ka tākaṃ poyśints= ākalṣle traividye ñem arhānte ...
 74. THT 33 | b3 | 24: ... ksa pautoy ñäś 6 ñi kka ka tākoṃ lañc ṣe
 75. THT 33 | b4 | 6: meskepi ñi k= amācinta ñi ka po ypoyi : ostä ṣmeñcaṃ ostmeṃ ...
 76. THT 33 | b4 | 14: ... : ostä ṣmeñcaṃ ostmeṃ ltuweṣ ñi ka yarke yāmyeṃ ṣek mā= lyekepi keṃ ...
 77. THT 33 | b6 | 9: ... ñiś tane cek wärñai kca aultsorsa ka ṣärpaume śkamaiyyantse weweñor • ket yarke ...
 78. THT 36 | b3 | 5: yaukkanträ cai śalna yāmtsi ka ///
 79. THT 42 | b5 | 3: /// (2)6 laute ka kalloy sāw weṣyetsai kotaiśc om katoytr ...
 80. THT 44 | b6 | 2: /// : tswaiñ(e) ka yku past kreṃnt ṣamāññemeṃ ṣañ oskai ...
 81. THT 46 | a8 | 2: – – (:) śaul ka oräñc tā kektseño pw alecci cai ...
 82. THT 46 | b1 | 20: ... yalyi – s·· – s nauṣ ka su ///
 83. THT 69 | a3 | 5: rna ñū (·)ñ(·) r ka päst ceṃ tri ○ ///
 84. THT 70.b | b4 | 1: /// – ka ///
 85. THT 77 | a6 | 16: ... no ñake se araṇe(mi wa)lo (–)n(·)aṃ ka pañäktäṃñe perneścä (tsä)ṅkau – – – ...
 86. THT 78 | a2 | 10: ... lāntsa) weṣṣäṃ saswa srukalyñemeṃ taisa ci kka kälpāmm mā ṣ nai ñake āyorsa ...
 87. THT 78 | a5 | 9: ... eṅkäly ñī ; ci yukṣī-ñ päst #1d (– – – –)ṣṣim ; ...
 88. THT 78 | b1 | 4: /// w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike ...
 89. THT 78 | b1 | 5: /// w(e)ṣṣäṃ arai : tu kka ka ñi śaul pern(e) st(e) waike w(e)|(ntsi)
 90. THT 81 | b5 | 17: ... kerciyeṃne yaipormeṃ poñc ṣar koś ceccalorsa ka lānte
 91. THT 92 | a5 | 6: /// (ne)st kā wat no ci kka cärkenta (kalatsi yātka ||) añcalī ṣarne ...
 92. THT 93 | a4 | 2: añmämpa ka weṣṣäṃ mäkte ñake tākaṃ mā ñi ...
 93. THT 100 | a4 | 11: ... tākat tañiś tañä pañaktäññe ślauk aksau ka
 94. THT 107 | a5 | 16: ... ltu nesau wärpauca dakṣiṇāke • ñi ka ṣ tāṃ oṅkorñai pintwāt petes • ...
 95. THT 107 | b3 | 26: ... posa śpālmeṃ rṣāke intsu ste cwi ka ṣ mant
 96. THT 107 | b9 | 10: ... : oṅkorño eṣe nomyeṣṣe bhājaṃmpa tañ ka ṣ ekalymi tākaṃ • tumeṃ aṣañike ...
 97. THT 108 | a10 | 2: ññaisa ka – – – – – – ...
 98. THT 108 | a10 | 14: ... /// /// neksateme • kaṣār wässanma ka ṣ kektseñtsa lyakānteme • kreṃ(ta)
 99. THT 108 | b5 | 8: ... kälymiṃ läkāṣyeṃ cey kom pirkomeṃ ipprerne ka ṣ lyakārne • iryāpathänta śwāra yāmṣate ...
 100. THT 108 | b6 | 16: ... prautkar nermi(t)eṃ (p)oyśintasa carka prayok asāṃne ka ṣ lyakārne • 1 || tumeṃ ...
 101. THT 109 | a10 | 3: /// weña ṣe ka yatāte ñiś yāṅkässi • śukentasa swaro
 102. THT 113 | a4 | 7: ... • keṃ miwäṃ räskre inte wat ka ///
 103. THT 119 | a4 | 6: po päst srukenträ • aräñci särpar ka śāmāne ///
 104. THT 123 | b3 | 2: täñ ka weskeṃ palau /// /// ntse ykuwerne ...
 105. THT 127 | a4 | 5: /// ṣṣäṃ • epe weṣṣäṃ postäṅ ka teṃ yātalle yāmtsi ste • yneś ...
 106. THT 127 | a7 | 10: ... cpi mällasträ waipeccesa mā kāccaṃ snaitsäñ(ñ)esa ka – – –
 107. THT 133 | a3 | 3: – sā mäkte ka 12 ākseu toṃ ṣärmnā yessäṃ ; ...
 108. THT 134 | a2 | 3: sūtärnmāṣṣe wrocce ka ñ· ·ū ///
 109. THT 146 | a3 | 5: ntsä : śīl(·)e – stre tune ka pä ///
 110. THT 149 | b2 | 7: ... ko – – (–) kca palsko ka nä /// /// k no pratītyasamutpāt ...
 111. THT 151 | a6 | 1: ka mät tona piś mäskenträ ///
 112. THT 162 | a2 | 3: /// khyainta kante ka ///
 113. THT 168.a | a6 | 2: /// m·nt ka ///
 114. THT 169 | b5 | 3: /// kwaṃñe : se ka ṣ plewe ṣarm tākoñ
 115. THT 173 | a5 | 1: ka skente mā alloṃṅk tu ṣ no ...
 116. THT 173 | a6 | 4: laṃmbaṃ ste • dharmopavicāräntse ka arāre rupadhātuṣṣ· ///
 117. THT 173 | b6 | 11: ... ṅke postäṃ weṃ • se ṣpä ka ///
 118. THT 178 | a3 | 16: ... ṣṣe te nauṣ pākri tāka ompostäṃ ka akāśe wä – – – ni ...
 119. THT 179 | a3 | 3: arañc isapar ka ṣ po para ///
 120. THT 183 | b5 | 5: /// rth plätku lkātär meñentse ka ·e – itauñe mä
 121. THT 189 | a5 | 4: /// t· saṃkhyānirodha kka ka kälpāstar • anāgatebhyo nāsravebhyo nutpattidha ·e ...
 122. THT 195 | a3 | 1: /// ka weñem || m upetya ṣkas indrintas ...
 123. THT 196 | b6 | 4: /// nanu dṛṣṭaṃ m(a)pi ka lelyako
 124. THT 198 | b1 | 7: ... ato sya grahaṇaṃ • tusa camel ka ṣ ślokne eṅksate • codake weṣṣäṃ ...
 125. THT 203 | b4 | 11: ... kraupatai tañ pernerñe saim yamoṣ pe(rneñc ka po klautkār)e 2(6) pe(rn) e
 126. THT 204 | a4 | 2: perneñc ka po klautkāre : 26 pernerñenta aiṣṣeñcai ...
 127. THT 214 | a4 | 13: ... /// rttātai : aiyttaṅka po karuṇntsa ka wesäñ
 128. THT 225 | a3 | 7: ... noṣ krent krui twe ñäkta tetemu ka ·ai ///
 129. THT 240 | b2 | 7: ... tus= aiśaumye riñiträ po larenäṃ cī ka mā 23 ñi no ñäkt(a) ///
 130. THT 244 | a1 | 2: tai 46 ka – – – lyok weś· – ...
 131. THT 245 | a4 | 2: r k(a) : ṣäle ramtwe kwäntsa pälsko prākre ...
 132. THT 257 | a3 | 5: /// tonne cmeträ kauc kauc ka ost yaṃ su säswāts säs(·)ā ///
 133. THT 266 | b2 | 2: lyeṃ ka arañcim ceṃts ñiś śauwwa 7 lakl= ...
 134. THT 266 | b2 | 10: ... ceṃts ñiś śauwwa 7 lakl= ālyeṅkäṃts ka
 135. THT 271 | b3 | 6: laikalñe po sa(ṃ)sārṣṣeṃ wnolmeṃmpa se ka ṣp tākoñ : arañcä
 136. THT 272 | a1 | 4: /// l· ṣka tña ka ṣpä ṣa
 137. THT 282 | b7 | 6: /// cpi mameñat parṣki lkāskeṃ pärnāmeṃ ka 6 te ṣarmtsa lita su hetubālike ...
 138. THT 283.a | a7 | 3: läṃtsi rmer ka ///
 139. THT 284 | a2 | 16: ... kest yokaiṣṣe läkle ste : cmetär ka ksa
 140. THT 292 | a5 | 4: /// yaṃ ṅkelñene attsaik ka ṣp 11 nketrä ///
 141. THT 292 | b2 | 2: /// (tsā)rwo ka ṣp mäskelle ste c(au) preke : ...
 142. THT 293 | a2 | 11: ... nta cwi santāne yolaiñe plāskaṃ palsko ka
 143. THT 294 | 7 | 9: ... rai miyaśke warpatai • co tañ ka ///
 144. THT 295 | b4 | 2: (we)säñ ka se mäṃnt ñyatse empele mā su ...
 145. THT 315 | b4 | 5: ... ·e – – ne mā nauṣ ka ///
 146. THT 325 | b5 | 4: weṃ sthulāñca || taiseṃ ka ṣ añiyaisa pättāsat abhiprāyś milkaucce weṣṣäṃ ...
 147. THT 326 | a2 | 6: ... ste • aitär naissargi mäsketär • ka ///
 148. THT 331 | a2 | 12: ... āra 3 || || śwer meñtsa ka ṣamānentse kāko wärpanalle ste • tusa ...
 149. THT 331 | a5 | 1: ka pu(r)warñ : toṃ teṃ yiknesa ṣärmana ...
 150. THT 331 | b3 | 1: ka ṣ preke karsar śka kamp • ...
 151. THT 331 | b3 | 11: ... kamp • taiseṃ weweñu tākaṃ ot ka ṣamānentse mant yatsi rittetär • teṃ ...
 152. THT 332.a | a2 | 2: /// wassiś ka eṅkalñe 7 allets(ts)ai ///
 153. THT 338 | b4 | 7: ... wän san ken ṣkäs yäkne 61 ka nai wesäñ toṃ ni ///
 154. THT 349 | a3 | 1: /// ka arhanteṣṣe kraupemba ṣesa nigrorām saṅkrā(m·) ///
 155. THT 361 | b3 | 7: ... teri mā nesäṃ • bodhisatve makte ka ///
 156. THT 363 | a4 | 4: ṣākeṃ lyāka ṣemeske ka ///
 157. THT 363 | b5 | 4: ni śakkeññi skwaśaṃ ka ///
 158. THT 373 | a3 | 2: /// no ka ṣ tāwak ///
 159. THT 374.a | b2 | 3: /// l· – ṣ·e ka mai – ·s· t·· ///
 160. THT 374.a | b4 | 6: ... tr· w· ñäkcyeṃ tuñaṣṣeṃ – m ka no t(s)a et(te) kauc po – ...
 161. THT 380 | b2 | 5: ṣṣeṃ sanaṃts kolokmane rmer ka mite ///
 162. THT 380 | b6 | 5: ne pepyutko lyelyak(o) rmeṃ ka ///
 163. THT 384 | a4 | 5: /// ñke tnek yarpo yāmmar ka ṣp 18 lat twe ostameṃ mā ...
 164. THT 384 | b5 | 3: /// ñäś ompostäṃ ka snai epiṅkte tākat twe • śākyamuni ...
 165. THT 386 | a4 | 4: /// täṣṣe iprerne rmer ka plyewsa 68 kuntsaññe mā ṣ campy ...
 166. THT 388 | a2 | 9: ... poyśintse asāṃ spe kenne witskaṃ mäkci ka yopä ///
 167. THT 389 | a6 | 5: /// meñäṣṣa 31 akṣa rmer ka yäst wälo pā ///
 168. THT 389 | b7 | 2: /// mäkci ka pyappyaiṃ śār cärkārene ///
 169. THT 390 | b8 | 1: /// ka cämelne ñyāt(s)e ///
 170. THT 403 | 2 | 4: /// k malyake nesmane ka ///
 171. THT 403 | 3 | 5: /// täräṃ m· täräṃ śātkatai ka ///
 172. THT 404 | a4 | 4: rmeIr kka : katkauñaisa ka kektseñi po rośyeṃ ceṃts mā ///
 173. THT 404 | b2 | 5: ... : 3 karts· – – tāka ka ma wes ra – lypiyem wesäñ ...
 174. THT 404 | b3 | 1: ka śaiṣ(ṣ)ene 4 pīś wänt(a)r(wa)sa – – ...
 175. THT 406 | a1 | 3: /// ·m· klāya ka – ·ts· – – – – ...
 176. THT 407 | b2 | 2: r ka cpi aśce lyautaiyne tāu sälkoytär kewcä ...
 177. THT 415 | b3 | 5: /// ṅkolmaisa lmau iyoy ṣesa ka
 178. THT 416 | b4 | 9: ... mant śpālmeṃ ypaunane • yāmṣa (mā) k(a) saṅkr(āmn)t(a) ///
 179. THT 427 | a4 | 3: /// kanteṃñe perne ka ///
 180. THT 427 | b2 | 2: /// meṃ ka ṣ ipreräṣṣai ytāri ///
 181. THT 441 | a1 | 4: /// trokol wi tom ka – ·iketse yikṣye
 182. THT 460 | 5 | 3: /// yirmakkai wilāsiñintse ka ///
 183. THT 462 | 3 | 4: eṣe waltsāre mi ka priśkantse ka(p)c(i)
 184. THT 473 | 1 | 3: /// (yir)pṣuki vinaiśentse ka ///
 185. THT 497 | a8 | 1: – – • ka – n· – – – • ...
 186. THT 497 | a9 | 6: ... ṣṣe – ṣalype kewi(ye miś)o (täryā) ka wī traunta • k(l)eṅkarya • (sa)ccaṣṣa ...
 187. THT 497 | b2 | 3: ... – – – – – – k(a) sk(a)ṣṣäll(e • ) se ṣalype (au)wśiye ...
 188. THT 497 | b10 | 4: ... – – (–) täryāka wī traunta ka ///
 189. THT 510 | b1 | 3: trīwäṣäṃle auṣameṃṅ ka ektsa lupṣalle ysārtsanane ṣpakīye warsa (yamaṣä)
 190. THT 514 | b6 | 3: /// ccäntse twerene ka • siṃhāsantsa wälo ///
 191. THT 522 | a1 | 4: – ·n· ṣ· – l k(a) ll· – – ce taiknesa naumiyenta ...
 192. THT 526 | 2. | 8: ... āñm tu /// /// tumeṃ tsa ka su /// śäktālye
 193. THT 528 | a3 | 2: /// mā ka onolme ṣṣe • pṛthubhūtaṃ • pakartse ...
 194. THT 545 | b5 | 9: ... mäktu • ikṣate • lkaṣṣäṃ • ka
 195. THT 557 | b5 | 3: st· ñiṃś ka ṣp läkle ce lkoymä ñiñ= āk ...
 196. THT 558 | b4 | 9: ... alyeṅkäṃ sīnäṣṣäṃ ṣamāṃñana krentaunaṃts yetwe yāmtsiś ka ekā
 197. THT 564 | a7 | 2: tänmaskemane ka ///
 198. THT 565 | a1 | 5: tsa śak toy nano ka ///
 199. THT 574 | b2 | 3: /// tanantse ṣarmtsa ka su lwasāṣṣe
 200. THT 574 | b5 | 2: /// y(ä)rmne ka pakträ cwī ṣecakentse krentaunaṃ
 201. THT 575 | b3 | 9: ... w· lwāsane tänmaskentär : se no ka
 202. THT 577 | b2 | 5: – ne ṣameṃ tu postäṃ ka koraiṃ ///
 203. THT 581 | b4 | 3: /// śunyāṃ aikareṃ ka ṣ –
 204. THT 581 | b5 | 4: /// tärne po saṃṣk(ṛ)t ka
 205. THT 588 | a1 | 9: ... wawakāṣ po kompaino ayato eśnaisäñ mruntsañ ka
 206. THT 588 | a4 | 1: /// ka ṣäp wärñi lwasā= neṅkā cäñcre yanäskeṃ ...
 207. THT 589 | a3 | 9: ... ṅke laitkeṃ kautaṃ pyapyaiṃ taṃtsäskeṃ sū ka ṣpä traṅko tākan-me ypoymeṃ
 208. THT 589 | b8 | 8: ... k(·)a (– ; –) – nrai ka (–) lyai – #1c (·)e ·e ...
 209. THT 590 | b2 | 5: lmaṃts 76 mäkte lkāntär k(a) ālyaucesa wnolmi cai : empele palsko ...
 210. THT 590 | b3 | 4: – – l(a) riyai : kāwälñeṣṣe ka ṣp ñyās tseṅketärālyauce 7(7) ///
 211. THT 591 | a2 | 3: – – – tune om ka ṣ ymiye mäsketärne snai miyaṣñe astarya ...
 212. THT 591 | b5 | 1: ka ṣuk pelaiknenta re – mastär kälpṣṣäṃ ...
 213. THT 591 | b5 | 12: ... : perne pratyaika pañiktiññe cau wate ka ṣ su dakṣiṇāk(e) mäsk· tä ///
 214. THT 598 | b3 | 4: /// pkaññe nanātär ot ka pu ///
 215. THT 613 | b2 | 3: /// – ·k· mā ka kañmäṃ cau pr(e)kṣäṃ ///
 216. THT 623 | a4 | 2: /// – tñiye ka eṃṣke ma – ///
 217. THT 628 | a4 | 1: /// ka täṅwaññe – ///
 218. THT 1128 | a1 | 10: ... piktsi • || ta || siddham̐ ka kya kra kla kva kma kta ...
 219. THT 1128 | a1 | 25: ... kca kña rka kṛ kṝ kam k(a)
 220. THT 1544.b | a2 | 2: /// wassiś ka eṅkalñe 7 alletst·ai ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ka
Output automatically generated on Wed, 2014-04-23, 16:28:47.
Page created on Thu, 2012-02-09, 19:31:52, by Melanie Malzahn.