print prev. next

kca

Lemma:ksa ("some, any")
Word class:Pronoun
Word subclass:Indefinite pronoun
Language:TB

Pronoun

Case:Oblique
Number:Singular, Plural
Gender:Masculine, Feminine

Occurrence (88)

 1. IOL Toch 5 a6 20: ... pk(w)alñemp= eṣe : cisa parna man(t)a k(c)a
 2. IOL Toch 5 b2 11: ... lāma-ñ prosko 13 mā ṣṣe nta kca cmelane ñem ra klyaussi kälpāwa twār ...
 3. PK AS 6D a6 6: weñentaṃts welyñe : #104c kuce kca klyauṣi tuk klyeñci ; tu(nts)e (nā)ki ...
 4. PK AS 7B a6 33: ... #2d ce ñäś yāmorsa ; cew-cewä kca īkene : #3a cmetsi källoymä ; ...
 5. PK AS 7C a1 11: ... solmeṃ śaul śāyeṃ ; taka ntä kca tsälpenträ 9 #9d mäksu no yāmor ...
 6. PK AS 7C b6 28: ... mamāntäṣ cew palskosa : #21c reki kca weṣṣäṃ ; yolo yāmtsi ñeweträ 21 ...
 7. PK AS 7E a6 18: ... rano ; ktsaitsñai preścyaine ; mantanta kca sak kälpāskeṃ ; ṣe(k läklessoñc mäskentär ...
 8. PK AS 7F b2 12: ... : #14b mā ket ra nta kca ; aiṣṣäṃ kuse āyor ; tūsa ...
 9. PK AS 7F b6 22: ... kektseñäṣṣe ; sakusa skwassu ma rano kca ; sak wärpnāträ pälskoṣṣe : #16c ...
 10. PK AS 7K a6 22: ... (cey am)iśkaṃ nyatsessoñcä 36 #36dkca yaikoṣä ; aknātsaṃñ(e t)e ṣarmtsa • ...
 11. PK AS 7K b4 2: kuce kca onolmi ; kektseñ reki palskosa ; ...
 12. PK AS 7K b6 22: ... ; sruka(ly)ñe(ṣ)ṣ= īme 3 #3d kuc(e) kca (saṃ)sārne ; onolmi wärpa(nanträ ; makā-ykne ...
 13. PK AS 7L a6 30: ... n ; muskālläññe kärsormeṃ ; mā kca mrausknātär • #8b kau ///
 14. PK AS 7L b5 21: ... trey epe wi kete ; no kca mäsk(e)tär ṣe ; lāre ś(aul) – ...
 15. PK AS 7N a7 10: ... ; (tu)sa lare sta(r-ñ) #1d kuce kca olmi ; (katkemane yo)losa ; yamaskeṃ ...
 16. PK AS 7N b4 8: ... ; srukalyñeṣṣ= īme 3 #3d (kuce kca) onolmi ; saṃsārne wärpananträ ; makā-ykne ...
 17. PK AS 8B a5 19: ... ñemtsa pwarne hom yāmäṃ su 〈n〉ta kca ketara yolo yāmtsi mā camp{ä}ṃ • ...
 18. PK AS 17H b3 8: ... indrinta pulāwat #1b mā toy nta kca ikenta ; krentäṃts aikri mäskeṃtär #1c ...
 19. PK AS 17J a3 20: ... onolmeṃ lkātsi añmasu ne(sau) mā te kca añmantse
 20. PK AS 17J b3 14: ... yänmoym plānto : #2c taka nta kca śle oko ; lakle lyelykor yk(aṃṣeṣ)ṣ(e) ...
 21. PK NS 18 a3 9: ... aiśalle : cī lyelyakormeṃ ket nai kca wawāskau ste arañce yainmu (tr)aike : ...
 22. THT 17 a6 22: ... nāki krentäṃtsa : #14a mā ñiś kc= ālyek {t}ot ; nrai lkāsko wrocce ...
 23. THT 24 a3 7: śateñ wnolmi ; cai mā śaiṣṣe kca ynāñm yā(m)oṣ : #27d kre(nt)aunacceṃ papāṣ(ṣ)o(ṣäṃ) ...
 24. THT 27 b8 4: /// ñiś caukamai kca ; mā ra walāmai kca ; ...
 25. THT 27 b8 9: ... caukamai kca ; mā ra walāmai kca ; mā ttsa yāmṣamai : #Xx ...
 26. THT 31 b2 15: ... kallaṃ śwātsi alanmeṃ ; ce compä kca ṣarmtsa : #42a tumeṃ putkoṣäṃ maimañceṃ ...
 27. THT 33 b6 8: ... #8a tu ñiś tane cek wärñai kca ; aultsorsa ka ṣärpaume ; śkamaiyyantse ...
 28. THT 35 a7 1: kca kälpāre cai śtarce pern= ārhant(eññe) ///
 29. THT 49 a6 3: /// (ca)r(i)tne kca 6 #6d masa ṣañ ceu ostä(ś)c(o) ...
 30. THT 50 a7 3: /// (a)lanmeṃ kca : #Xx olypo ost lamam ; ...
 31. THT 63 b7 6: /// lle : #Xx kuce (k)ca yāmäṃ tuk mällāsträ ; wasto ta(ne) ...
 32. THT 64 a1 9: ... (lkā)ṣṣim läklenta : #Xx mā ñi kca ṣañ śāmna ; waste
 33. THT 69 a2 5: – oṣle pākre klainämpa kca treṅsate : #Xx m· ///
 34. THT 71 2 4: /// ce(k) warñai kca klāwästsi pūdñäktäññeṣṣe aurce akāśne plyustsi we ...
 35. THT 77 a2 3: tākam mapi kca sū cämpan-m(e) laklene waste nestsi || ...
 36. THT 77 a5 13: ... || riññäktesa || # mā lauke kca ; kätkau sū preke ste • ...
 37. THT 82 b6 17: ... yaltse śaulanma ra ; mā ñi kca ynā(ñmä)
 38. THT 88 a2 15: ... śamaś(k)entse kālpsa painemeṃ ette kloyomane alyekä kca warttoṣṣe makūltsa tatrāpparmeṃ
 39. THT 90 a2 4: /// käry(ort)t(a)ñc allokä kca stānasa ā(rwa)
 40. THT 90 a5 5: /// (ñäkte)-yok ente nai kca nesta ñke ñissa
 41. THT 93 a3 3: mā weṣṣäṃ kca || nano candramukhe walo weṣṣäṃ auspa ...
 42. THT 107 a3 14: ... || #1a akālk tsäṅkā-ne mäkte pi kca tā oṅkorñai ñiś śwātsi källālle ṣeym ...
 43. THT 109 b8 6: /// otak ṣ pālkaune ce kca tu lekanma pikāränta ya – –
 44. THT 121 b1 3: rtse yāmorcce kca mā cämpeṃ yāmtsi 4(1) ///
 45. THT 124 a2 5: /// tse 22 ente kca tāko ///
 46. THT 126 b7 5: – – welñe mäkte kca täñ rai ///
 47. THT 141 b4 4: /// kārsan ra kca ///
 48. THT 149 b2 8: ... bhavāṅkänta pautkau ko – – (–) kca palsko ka nä /// /// k ...
 49. THT 172 a5 4: klāstär ente no kca amiśkäñne •
 50. THT 175 a2 10: ... kārikne vyākhyāṃ yāmu päst tāka totä kca || ñake ///
 51. THT 200 b1 9: ... ṣai mā cittābhisaṃskār katu vipāk ente kca spārttaṣṣäṃ • palsko po kṣa
 52. THT 223.a b2 2: /// kca säk lyakāsta eṃ ///
 53. THT 238 a3 4: /// w nai kca ṅke te skāya : nenkoṣ nai ...
 54. THT 239 a6 4: /// skwäntsi nta kca cärkāc mā karuṃ pal(sk)o ///
 55. THT 266 b1 10: ... śaul ram no : mā walke kca epiṅte tsä(r)k(a) –
 56. THT 273 a2 14: ... ; krent käṣṣīn no ; ma kca källaṃ #26c ot mā cämpeṃ ; ...
 57. THT 275 a4 11: ... wīnāmā(ññi #5b śrī)ññäktentse werpiśkesa ; ma kca (·)e /// #5c
 58. THT 291.a a1 1: kc(a) ton no tärya śaiṣṣenme(ṃ) tsä – ...
 59. THT 295 a1 20: ... ś(o)läṣṣe srukalyñentse yolopi : mā walke (kca wes rano ai)(y)m(o)
 60. THT 298 a1 8: ... kantsakarṣanne || arai srukalyñe cisa nta kca mā prāskau pontas srukelle kā ñiś ...
 61. THT 317 b7 3: /// ·emesa kca kappi ///
 62. THT 333 a7 6: sa warñai mā yaṣälle mäkte kca täne te yaknesa ike – – ...
 63. THT 333 b1 7: kuse no ṣamāne mā ce warñai kca klyomots wāki yainmu sakwä täkälyñe – ...
 64. THT 365 b6 15: ... ṅke krui mā skāyau ente nta kca ṣp ñäskemar tañ e(rsna) lkāts(i) ///
 65. THT 373 b2 3: /// ṣ(e)me kca preken(e) ///
 66. THT 389 b3 5: /// ñmeṃ naṭāka sā kca pärso somp ślokä kca sa ///
 67. THT 389 b3 9: ... naṭāka sā kca pärso somp ślokä kca sa ///
 68. THT 389 b4 2: /// kca sa kca tälle tällästrä som no ...
 69. THT 389 b4 4: /// kca sa kca tälle tällästrä som no ///
 70. THT 406 a4 9: ... tnmastärne : cesa kärsnāträ reki weṃ kca yolaiṃno • wentsi akn· ///
 71. THT 518 b4 3: /// ṣempäṃ kca : yaiku ṣpane ///
 72. THT 572 a1 3: /// k(e)te kca ṅke ayi ///
 73. THT 573 b6 7: /// ṣäp klinäṣṣäṃ kos rā tsa kca lä·l· ///
 74. THT 574 b3 6: /// ruṇīke añmālaṣke mā no kca
 75. THT 582 a4 7: /// lle nesau • ce com kca emprenn aiśau
 76. THT 591 a2 16: ... snai miyaṣñe astarya : śuddhavāsnttäne kosä kca sāṃkaṃ paramārth sak päs kälpāṣṣäṃ nervvāñä ...
 77. THT 592 b1 2: /// kc(a) riññe śaumoṃ prekṣäṃ ṣekaññe
 78. THT 602.a a1 3: /// mäktāw kca śamñā ///
 79. THT 602.b b2 4: /// tk· ntsa kca s(t)āma ///
 80. THT 1102 b2 5: /// /// (·)k(·)ṣ(·)ts mäkte kca twe ce te-yäknece īke mā k(āt)k(at) ...
 81. THT 1102 b4 19: ... (– –) rano ñreṣṣe peṅke (mä)kte kca
 82. THT 1103 a2 13: ... /// n· ykusaimpa ṣesa • mäkte kca tw(e) ce te-yäk(n)ece
 83. THT 1103 b2 13: ... (y)o(ka)le (p)o(staññ)e (ran)o as(kwacentse ākesa) mäkte kca twe ce te-yäknece īke mā kātkat ...
 84. THT 1104 a2 4: /// -ṣälle mäkte kca mäntrakā yäkn(e)ce ike mā kātkat krui ...
 85. THT 1104 a4 9: ... śarka ploriyaṃ yetweṃ lkātsi yale mäkte kca mäntrakā yäknece i(ke m)ā ///
 86. THT 1104 b1 4: /// (eṅkaṣä)lona mäkte kc(a mäntra)kā yäknece ike mā k(ātkat) ///
 87. THT 1128 a1 24: ... kla kva kma kta kna kṇa kca kña rka kṛ kṝ kam k(a)
 88. THT 3597 b2 10: ... 4 ñäkcya(na ramt skwänma)n(e) skwantsi nta kca carkā-c mā karuṃ pal(sko) – – ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?kca
Output automatically generated on Sun, 2015-05-24, 17:31:08 (GMT+2).
Page created on Fri, 2012-02-10, 19:28:52 (GMT+1), by Melanie Malzahn.