print

keś

Derived lexemes:
Language:TB
Meaning:"sequence, series; account, process of counting, calculation; total sum; number"
Phraseology:snai keś "countless", keś tās- (Gv.) + obl. "to take something into account, judge, consider, estimate", keś āk- (Gv.) + obl. "to pay attention to", keś yām- (Gv.) + obl. "to make an account of, count"
Equivalent in TA:
Word class:Noun

Noun

Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Unknown

Commentary

For the basic meaning (not simply "number"), see Hilmarsson 1996: 137 with ref.

Inflectional paradigm

  Singular Dual Plural
Nom. keś
Obl. keś
Voc.
Gen.
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Occurrence (57)

 1. PK AS 5C | a5 | 2: : #32c kalymisa keś taṣeñcañ ; papāṣṣorñe mällarṣkaṃ ; wāṣmoñ ...
 2. PK AS 6A | a1 | 2: #9a (snai) keś cmel(a)ṣṣe serke ; mäkorm(eṃ) näno-nän= ost-yāmṣeñcai ...
 3. PK AS 7A | a3 | 9: ... yolaiṃ (wā)ṣmoṃts ṣarmtsa cai ; snai keś ///
 4. PK AS 7K | a5 | 11: ... • #35c lä(klenta no) sn(ai) ; keś srukemane ktsaiceṃts 35 palskosa läkleñ ; ...
 5. PK AS 7M | a3 | 9: ... #19b ṣañ kektseñ reme ; snai keś lkāṣṣäṃ kektseñän • #19c yāmorntaṃts oko ...
 6. PK AS 7N | a5 | 8: ... anaiwatse srukalñeṣṣe ; ime onolmens #1a keś no tätarmeṃ ; olypotse lare ñi ...
 7. PK AS 13C | a3 | 3: /// -r : snai ke(ś – – – –) (sn)ai keś ...
 8. PK AS 13C | a3 | 5: ... ke(ś – – – –) (sn)ai keś ; yaknentsa śle ṣarpälñe ; makā-yäkne ...
 9. PK AS 16.3 | b3 | 14: ... kuce yknesa || yal-ylaṃśkene || snai keś e|mparkre
 10. PK AS 16.7 | b7 | 10: ... kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri nta ci
 11. PK NS 25 and 26 | b3 | 8: ... ; po krentaunaṃts : #32c kalymisa keś taṣeñca ; papā(ṣṣorñe mällarṣke ; wāṣmo ...
 12. PK NS 49B | b6 | 4: /// (wär)pnāntra skwanma snai keś mak(ā)-y(kne) mäntrākka ///
 13. THT 3 | b2 | 3: nemiñ tākā keś tättālñe : mäntarṣkeṃ śaul śāmnats ñke ...
 14. THT 3 | b2 | 21: ... – – (mamrau)skaṣ palskosa : snai ke(ś) y(ä)ltsenma tmanenma aranemiṃmpa la
 15. THT 8 | b2 | 8: ... yaitkorne tne : po tu tsatkwaṃ keś tättālñe palskalñenta klutkäskeṃ wno ///
 16. THT 12 | b8 | 5: ymassonte astre pälsko wnolmentse : keś tä(ttārmeṃ) /// /// (pe)l(ai)k(n)esa śayeñcantse (:) ...
 17. THT 21 | b1 | 2: /// (snai) k(e)ś yasa wa(sa ekñi)nta : orocce ti ...
 18. THT 21 | b1 | 10: ... orocce ti {to?} /// /// snai keś
 19. THT 23 | b4 | 25: ... nesteṃ 22 yes no śakkeññi snai keś onolmeṃ tserenträ : āyorsa śāte
 20. THT 23 | b5 | 6: yñakteṃ yśāmna su tänmasträ : snai keś aksaścer wnolments āyorntse palauna : ñäś ...
 21. THT 24 | b7 | 6: mp= eṣe waipeccenta śaiṣṣeṣṣana : s(n)ai k(e)ś sanuññe ṣañ ·ai ///
 22. THT 28 | b7 | 5: /// : mant alyaik kässinta snai keś ṣeṃ waiptar ypaunane : akalṣlyets mā ...
 23. THT 30 | a3 | 14: ... srukalñents= eṃṣketse nautalñe yāmtsi 23 snai keś cmela karsatsiśco ṣpä tne ytārye sā ...
 24. THT 32 | b3 | 8: ... ekñinta : ce cmelne sanaṃ snai keś – – – –
 25. THT 33 | b5 | 19: ... pudñäkte māka sutarma yarke petintse snai keś naka
 26. THT 41 | b1 | 22: ... kos satāṣṣäṃ : meṅki tumeṃ satāṣlñe keś yāmastär 16 trī
 27. THT 41 | b2 | 10: ... anāṣlñe eṅkastär • anāṣṣäṃ wat satāṣlñe keś yamastär • astarñe piś anāṣṣäṃ piś ...
 28. THT 42 | b2 | 9: ... alloṅna : nrai lwāsa pretenne snai keś empelona lkāṣṣäṃ läklenta 24 kuse cwi ...
 29. THT 42 | b3 | 14: ... yāmor yamasträ : erkatñe tallārñe snai keś wärpanaträ tne piś toṃ cmelane 25 ...
 30. THT 44 | a7 | 5: ... /// /// ·e yolomeṃ /// /// k(e)ś tättālñentaṃts yku ekalymi ///
 31. THT 46 | a7 | 15: ... pr·ntse yente käskanme mant ṣañ śāmna keś ptes twe : kos twe yṣwar ...
 32. THT 73 | b5 | 4: gandhārvi : ompalskoñeṣṣi (snai keś) wärttonta pelaikneṣṣi preṅki aurcci krentaunaṣṣi naumyenta ...
 33. THT 85 | a6 | 10: ... amāskai rilye • #1a mā ṣ keś (t)āsau ṣañ la(kle) ; ///
 34. THT 100 | b4 | 14: ... – taisa iknekne läkleṣṣana rekaunasa snai keś a
 35. THT 102 | 5 | 6: /// ts santānne kārpassi skāyaṃ te keś tattaṃ ṣañ palskontse tri ///
 36. THT 125 | b7 | 2: lskosa • keś pte ///
 37. THT 155 | a1 | 6: ... tū pä(klyauṣ • e)mpr(eṃ) pilko empr(eṃ) k(e)ś tä(ttā)lyñe • empreṃ re ///
 38. THT 169 | a4 | 5: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • kuse spelke
 39. THT 169 | b3 | 5: /// mutpāt klyauṣṣäṃ takaṣkäṃñe tsāṅkane keś
 40. THT 220 | a3 | 2: /// t keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane ...
 41. THT 220 | a4 | 3: /// snai yärm keś • ñäś ra ceṃts wsāwa takärṣkñesa ...
 42. THT 226 | b2 | 3: /// no snai keś läklentā lyakastā twe mapi śaiṣṣe täñ ...
 43. THT 237 | a2 | 4: /// re yok snai keś klomo yok olyapotstse śpālmeṃ yä
 44. THT 241 | b3 | 9: ... cmelṣana astäṃtsa winaskauc ṣpä snai yarm keś 23 aräñcäṣṣe reki kuse larenäś tu ...
 45. THT 273 | a5 | 2: snai keś wā wes ; cī saim yāmoṣ ...
 46. THT 275 | b3 | 6: (pe)ñyacy ersnāssoñc pe(ñyaisa tä)ṅkäññi snaiy keś māka kod(y)ä(nma) ///
 47. THT 288 | b3 | 8: ... yenmi ṣ sāu klyomña taiseṃ empreṃ keś tä ///
 48. THT 290 | 6 | 7: ṅkolmo yai ṣek imassu 6 te keś tattārmeṃ onmiṃ maiyyātstse eritär epyac kaloytar ...
 49. THT 290 | 7 | 13: ... yäkne āñm myāskate wesäñ kartseś snai keś ///
 50. THT 295 | a6 | 8: ... śle-pälsko pälycä-pälyc ra weru ramt te keś empreṃ tättārmeṃ : tserekwacce läṅwcene ṣäññäññeṣṣe ...
 51. THT 295 | b5 | 4: ṣäññäññe ptes tve keśä anaiśai śamñe cmeltse yänmalyñe olypotse ṣpä ...
 52. THT 333 | a8 | 10: ... katkat peparku poñ : 3 snai keś – – sa ñaktai
 53. THT 372 | b1 | 10: ... tane jaṃbudvipne nauṣ preke • snai keś ·ä ///
 54. THT 404 | a6 | 8: ... cämpyāre : 2 || tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ///
 55. THT 416 | a1 | 7: ... poyśiṃne • pudñaktäṃñe akālksa (s) n(ai) keś was(·)i ///
 56. THT 3597 | a5 | 6: /// mñe tai wāṣmone eṅsā(t)ai (snai k)eś cmela : prakkreṃ ṣäñ-āñm klyautkatai saṃsār(ṣṣana ...
 57. THT 3597 | b8 | 5: /// – wsāsta mīsa latkatsi snai keś cmela : stiyais= oktne karuntsa mäkte ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?keś
Output automatically generated on Wed, 2014-04-23, 16:43:43.
Page last edited on Mon, 2012-07-30, 11:55:31, by Melanie Malzahn. Version 3.
Page created on Tue, 2012-02-07, 18:27:36, by Melanie Malzahn.