print prev. next

keś

Meaning:"sequence, series; account, process of counting, calculation; total sum; number"
Phraseology:snai keś "countless", keś tās- (Gv.) + obl. "to take something into account, judge, consider, estimate", keś āk- (Gv.) + obl. "to pay attention to", keś yām- (Gv.) + obl. "to make an account of, count"
Word class:Noun
Language:TB
Derived lexemes:

Noun

Inflection class:
Nom. sg. (masc.):
Obl. sg. (masc.):
Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Unknown

Commentary

For the basic meaning (not simply "number"), see Hilmarsson 1996: 137 with ref.

Inflectional paradigm

  Singular Dual Plural
Nom. keś
Obl. keś
Voc.
Gen.
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Occurrence (59)

 1. PK AS 5C a5 4: : #32c kalymisa keś taṣeñcañ ; papāṣṣorñe mällarṣkaṃ ; wāṣmoñ ...
 2. PK AS 6A a1 3: #9a (snai) keś cmel(a)ṣṣe serke ; mäkorm(eṃ) näno-nän= ost-yāmṣeñcai ...
 3. PK AS 7A a3 14: ... yolaiṃ (wā)ṣmoṃts ṣarmtsa cai ; snai keś ///
 4. PK AS 7K a5 23: ... • #35c lä(klenta no) sn(ai) ; keś srukemane ktsaiceṃts 35 #35d palskosa läkleñ ...
 5. PK AS 7M a3 17: ... #19b ṣañ kektseñ reme ; snai keś lkāṣṣäṃ kektseñän • #19c yāmorntaṃts oko ...
 6. PK AS 7N a5 14: ... anaiwatse srukalñeṣṣe ; ime onolmens #1a keś no tätarmeṃ ; olypotse lare ñi ...
 7. PK AS 13B a2 5: /// (kli)ñ(i)-ñ ra snai keś emparkre : ka(rep) ///
 8. PK AS 13C a3 6: #x /// -r : snai ke(ś – – – –) (sn)ai keś ...
 9. PK AS 13C a3 12: ... ke(ś – – – –) (sn)ai keś ; yaknentsa śle ṣarpälñe ; makā-yäkne ...
 10. PK AS 16.3 b3 21: ... yknesa || yal-ylaṃśkene || # snai keś emparkre
 11. PK AS 16.7 b7 12: ... kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri nta ci
 12. PK AS 17K b4 8: ... : #1a kā (tw)e trike(ta)r ; k(e)ś tättālñesa nesañ-c mā : #1b masta ...
 13. PK NS 25 and 26 b3 12: ... ; po krentaunaṃts : #32c kalymisa keś taṣeñca ; papā(ṣṣorñe mällarṣke ; wāṣmo ...
 14. PK NS 49B b6 5: /// (wär)pnāntra skwanma snai keś mak(ā)-y(kne) mäntrākka ///
 15. THT 3 b2 2: tākā keś tättālñe : #93c mäntarṣkeṃ śaul śāmnats ...
 16. THT 3 b2 36: ... ; (mamrau)skaṣ palskosa : #94a snai ke(ś) y(ä)ltsenma tmanenma ; aranemiṃmpa la
 17. THT 8 b2 11: ... tne : #2c po tu tsatkwaṃ keś tättālñe ; palskalñenta klutkäskeṃ ; wno ...
 18. THT 12 b8 8: ... ; astre pälsko wnolmentse : #32a keś tä(ttārmeṃ) /// %7 #32b %3 /// ...
 19. THT 21 b1 3: /// (snai) k(e)ś ; yasa wa(sa ekñi)nta : #Xx ...
 20. THT 21 b1 16: ... orocce ti {to?} /// /// snai keś
 21. THT 23 b4 31: ... #22e yes no śakkeññi ; snai keś onolmeṃ tserenträ : #23a āyorsa śāte ...
 22. THT 23 b5 8: ... yśāmna su tänmasträ : #23b snai keś aksaścer ; wnolments āyorntse palauna : ...
 23. THT 24 b7 9: ... ; waipeccenta śaiṣṣeṣṣana : #Xx s(n)ai k(e)ś sanuññe ṣañ ·ai ///
 24. THT 28 b7 8: ... : #Xx mant alyaik kässinta snai keś ṣeṃ waiptar ypaunane : #Xx akalṣlyets ...
 25. THT 30 a3 18: ... eṃṣketse nautalñe yāmtsi 23 #23d snai keś cmela karsatsiśco ; ṣpä tne ytārye ...
 26. THT 32 b3 10: ... ekñinta : ce cmelne sanaṃ snai keś – – – –
 27. THT 33 b5 26: ... sutarma ; yarke petintse ; snai keś nakanma
 28. THT 41 b1 31: ... : #16c meṅki tumeṃ satāṣlñe ; keś y{a}mastär 16 #16d trīwäṣlñe
 29. THT 41 b2 13: ... • #17a anāṣṣäṃ wat satāṣlñe ; keś yamastär • #17b astarñe piś anāṣṣäṃ ...
 30. THT 42 b2 14: ... #24c nrai lwāsa pretenne ; snai keś empelona ; lkāṣṣäṃ läklenta 24 #24d ...
 31. THT 42 b3 22: ... : #Xx erkatñe tallārñe ; snai keś wärpanaträ ; tne piś toṃ cmelane ...
 32. THT 44 a7 10: ... /// /// ·e yolomeṃ /// /// k(e)ś tättālñentaṃts yku ekalymi ///
 33. THT 46 a7 23: ... yente käskanme ; mant ṣañ śāmna keś ptes twe : #34b kos twe ...
 34. THT 73 b5 7: gandhārvi : #15a ompalskoñeṣṣi ; (snai keś) wärttonta ; pelaikneṣṣi , preṅki aurcci ...
 35. THT 85 a6 16: ... amāskai rilye • #1a mā ṣ keś (t)āsau , ṣañ la(kle) ; /// ...
 36. THT 100 b4 20: ... – taisa iknekne läkleṣṣana rekaunasa snai keś a
 37. THT 102 5 7: /// ts santānne kārpassi skāyaṃ te keś tattaṃ ṣañ palskontse tri ///
 38. THT 125 b7 3: lskosa • keś pte ///
 39. THT 155 a1 8: ... tū pä(klyauṣ • e)mpr(eṃ) pilko empr(eṃ) k(e)ś tä(ttā)lyñe • empreṃ re ///
 40. THT 169 a4 6: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • kuse spelke
 41. THT 169 b3 6: /// mutpāt klyauṣṣäṃ takaṣkäṃñe tsāṅkane keś
 42. THT 220 a3 3: /// t keś tessa po ñi wnolmi nauṣ cmelane ...
 43. THT 220 a4 4: /// snai yärm keś • ñäś ra ceṃts wsāwa takärṣkñesa ...
 44. THT 226 b2 4: /// no snai keś läklentā lyakastā twe mapi śaiṣṣe täñ ...
 45. THT 237 a2 5: /// re yok snai keś klomo yok olyapotstse śpālmeṃ yä
 46. THT 241 b3 11: ... cmelṣana astäṃtsa winaskauc ṣpä snai yarm keś 23 aräñcäṣṣe reki kuse larenäś tu ...
 47. THT 273 a5 2: snai keś wā wes ; cī saim yāmoṣ ...
 48. THT 275 b3 6: (pe)ñyacy ersnāssoñc pe(ñyaisa tä)ṅkäññi snaiy keś māka kod(y)ä(nma) ///
 49. THT 288 b3 9: ... yenmi ṣ sāu klyomña taiseṃ empreṃ keś tä ///
 50. THT 290 6 7: ṅkolmo yai ṣek imassu 6 te keś tattārmeṃ onmiṃ maiyyātstse eritär epyac kaloytar ...
 51. THT 290 7 14: ... yäkne āñm myāskate wesäñ kartseś snai keś ///
 52. THT 295 a6 8: ... śle-pälsko pälycä-pälyc ra weru ramt te keś empreṃ tättārmeṃ : tserekwacce läṅwcene ṣäññäññeṣṣe ...
 53. THT 295 b5 4: ṣäññäññe ptes tve keśä anaiśai śamñe cmeltse yänmalyñe olypotse ṣpä ...
 54. THT 333 a8 11: ... katkat peparku poñ : 3 snai keś – – sa ñaktai
 55. THT 372 b1 13: ... tane jaṃbudvipne nauṣ preke • snai keś ·ä ///
 56. THT 404 a6 11: ... cämpyāre : 2 || tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ///
 57. THT 416 a1 9: ... poyśiṃne • pudñaktäṃñe akālksa (s) n(ai) keś was(·)i ///
 58. THT 3597 a5 7: /// mñe tai wāṣmone eṅsā(t)ai (snai k)eś cmela : prakkreṃ ṣäñ-āñm klyautkatai saṃsār(ṣṣana ...
 59. THT 3597 b8 7: /// – wsāsta mīsa latkatsi snai keś cmela : stiyais= oktne karuntsa mäkte ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?keś
Output automatically generated on Thu, 2015-05-28, 16:08:14 (CEST).
Page last edited on Mon, 2012-07-30, 11:55:31 (CEST), by Melanie Malzahn. Version 3.
Page created on Tue, 2012-02-07, 18:27:36 (CET), by Melanie Malzahn.