print prev. next

ket

Lemma:kuse ("who, which")
Word class:Adjective
Language:TB
Equivalent in TA:ke

Adjective

Case:Genitive
Number:Singular, Plural
Gender:Masculine, Feminine

Occurrence (66)

 1. PK AS 3B b1 1: ke= tsākaṃ sāṃtke weñau || śatapuṣp (o)karo ...
 2. PK AS 3B b2 8: ... po eṣe päkṣalle lope • terwe ke= tsākaṃ-ne sātke • || kewiye melteṣṣe ...
 3. PK AS 6C b6 1: ket palsko ; mā tākaṃ yairu te-yknesa ...
 4. PK AS 6H b3 4: /// – śaiṣṣe ket ṣpä saswe ka k(l)ai(na) w·e ke ...
 5. PK AS 7A b1 5: /// (śī)l pāssi ; ket śīl klyomo kurp(e)lle ; śtwāra wīśi ...
 6. PK AS 7B a2 16: ... (nesäṃ) ṣarm tūne 75 #75d yāmwa ket tākaṃ ; kakraupauwwa ṣäp yāmornta : ...
 7. PK AS 7C b3 11: ... #17d se(ṃ) t(e)-yäknesa ; yāmor yāmu ket tākaṃ : #18a cmetär ra nraiyne ...
 8. PK AS 7E a5 12: ... skwassoñc postäṃ mäskenträ : #6c tūsa ket āñme ; skwassu ṣek nessi ; ...
 9. PK AS 7E a6 28: ... ṣe(k läklessoñc mäskentär :) #7b /// (ket krent wāṣmontse ;)
 10. PK AS 7F b2 9: ... ; (ri)ttäṣṣeñca tākan-ne : #14bket ra nta kca ; aiṣṣäṃ kuse ...
 11. PK AS 7G a1 15: ... #16d kuse no su wnolme ; ket śaul nanautau ; yāmornta no ykāk ...
 12. PK AS 7G a4 20: ... #18d kuse no cey wnolmi ; ket śaul nanautau ; yāmor rano pest ...
 13. PK AS 7H a4 15: ... yāmi speltke po āñmtsa ; āñme ket tsälpātsi tākoy : #1b śale ce ...
 14. PK AS 7H b1 30: ... ; śaiṣṣene mäskenträ pākri 3 #3d ket ra yśe(lme) – – – ; ...
 15. PK AS 7J a6 10: ... anaiśai : #1a yarpo kwälypelle ; ke(t tākaṃ ṣe)me-pälsko ; klyauṣtsi cpy aikne ...
 16. PK AS 7J b6 20: ... nervāṃṣe ṣpä ; sak warpatsy āñme ket ; sū św(ā)tsi āyi 5 #5d ...
 17. PK NS 18 a3 7: /// te aiśalle : cī lyelyakormeṃ ket nai kca wawāskau ste arañce yainmu ...
 18. PK NS 55 b3 2: #x ket tsmemane krentauna ; muskemane yolaiṃñe ; ...
 19. THT 8 a4 14: ... tsälpoṣo ; kärkkāllemeṃ yśelmeṣṣe : #38b ket mā /// %23 #38c %3
 20. THT 8 a6 15: ... ; po treṅkalwa wīkäṣṣäṃ : #40b ket no /// %23 #40c %7
 21. THT 11 b4 21: ... ; lakṣäṃ warñai : #93b mant ket tākaṃ yokaiṣṣe ; war p(a)l(skone) %7 ...
 22. THT 14 a3 19: ... /// %5 #6d /// kte weña ket (t)n(e)
 23. THT 19 a1 15: ... ; lkāṣṣäṃ nrainne läklenta : #Xx ket toym läklenta ; lkātsi mā ///
 24. THT 23 a4 5: ceṃ ; ñäkcye śaiṣṣene ket cmetsi : #17a āñme tākoy tne ...
 25. THT 30 b2 30: ... wnolmi keklyauṣoṣ ṣeyeṃ : #29b kuceknesa ket ra
 26. THT 30 b4 7: – – – – ññ· ñca ket ra santāṃne : #30b ceu tu ...
 27. THT 30 b8 22: ... piś toṃ cmelameṃ : #33c taiknesa ket ra kartseś ; paspārtau poyśi 〈wi〉nāṣle ...
 28. THT 33 b6 18: ... ṣärpaume ; śkamaiyyantse weweñor • #8b ket yarke petiś ; rmamñe tsäṅkau tne ...
 29. THT 37 a2 5: – – – mā ket ra tne käṣṣi lkāṣle ///
 30. THT 46 b1 12: ... #35b mentsisa klautkoy ; śaul wtentse ket ra : #35c /// /// yke ...
 31. THT 46 b2 25: ... ··e wat klyauṣāso : #36c sklok ket ra nai mā tsäṅkau ste ; ...
 32. THT 51 b2 3: /// āstre ket tākaṃ
 33. THT 65 b3 3: (ā)rwer ptākas ket ṣañ a ///
 34. THT 89 a1 5: perne , poyśiññe ; ket pernesa , snai-träṅko ; ñiś rinsatai ...
 35. THT 93 a6 11: ... tumeṃ weṣṣäṃ || devadattenne || # ket śāmñe śaiṣṣe ; aiwau po-ykne(sa ;) ...
 36. THT 117 b3 2: ket ra cäñcaṃ toṃ ///
 37. THT 127 b1 26: ... • (28) #28d t(oṃ) ṣotruna , ket tāka(ṃ) ; cai cai – – ...
 38. THT 133 b8 3: ·eñcä ; ket śil su māka prākre : #33a ...
 39. THT 134 a4 5: klu kuse śasträ kärsālle ket mā ārth ś· ///
 40. THT 135 4 9: ... kärkauu tontsā m· /// /// pelaikne ket sū ///
 41. THT 137 a4 1: ket rā yolo rītatsī ///
 42. THT 138 b6 7: /// krent pelaiykne ce mäñceu 27 ket cpī yā – ///
 43. THT 139 a2 5: /// ll· mā s(o)y ket rā mā pācer 32 śaumo snai ...
 44. THT 140 a5 10: ... : snai āñm /// /// ṅk( k(e)t nautaṃ cvi ///
 45. THT 144 b4 2: /// ket śīlsa amāṃ aṣca ///
 46. THT 178 a1 22: ... – – – – m(ā) rano ket ra akāśe alye(kepi) pelai
 47. THT 212 b3 11: ... sāṃtk= onwaññe swāreṃ krent pelaiykneṣṣe 81 ket ai
 48. THT 224 a1 8: ... śaiṣsentse kärtseṣc mā pälsko nta sīntsatec ket no cämpämñe seṃ takoy alyeke
 49. THT 240 a1 8: ... paṣṣälle • ci larenmeṃ rilñaṣṣā prosko ket ra mā nesäṃ • ///
 50. THT 254 b2 8: ... kly· – m· kly· – (–) k(e)t ṣek pälsko tekiññe ket ra ///
 51. THT 254 b2 12: ... – (–) k(e)t ṣek pälsko tekiññe ket ra ///
 52. THT 254 b3 11: ... – onolme 11 /// /// ruṣa ke(t pä)lsko snai säkw yaitu ke(kts)e(ñä) noṅk ...
 53. THT 255 a3 19: ... rā mā su lkāträ ñyatsene 7 ket ṣäñ skwänma ma takaṃ sū
 54. THT 255 a4 5: alyekmeṃ yaskästrä yaṣu skwänma ket rälsko kärwaskwänmā ma skwänma : koṣko ...
 55. THT 255 a5 7: klyeñkträ skwätse laute mā nesäṃ 8 ket eṅkätkre sanuññe ṣärṣpäṃ pärnaśc waṣämñe pile ...
 56. THT 255 b1 13: ... ṣärpseṃ śaumotse mā po mīsa perakä ket mā yäkne orttoträ : klyomñe ṣärpseṃ ...
 57. THT 255 b2 12: ... su su orṣṣe eñcuwo 11 aikäruṣa ket pälsko snai säk yaitu kektseñä noṅk ...
 58. THT 255 b3 3: ne : ket no pälsko kakacu amāllatte yollaintsā yamor ...
 59. THT 277 b2 11: ... /// kre : ṣaṃñä pälskauntse tserekwa ke(t) e ///
 60. THT 282 a3 10: ... se aṅkain pilkoṣṣe kaun pälkṣänme ṣpä ket no tesā añmālaṣle mā tākoy 19 ...
 61. THT 283.a b6 9: ... cpi pelaikne aunt(sa) /// /// pälyśalyñene ket krāso yäktañmentsi ///
 62. THT 295 a4 7: 2 sportomāne sāṃsarne ṣäññe śomo kuse k〈e〉t ra : ṣärmänmasā śeśśänmoṣ alyaucempa yäneṃ ...
 63. THT 338 b5 5: /// tākoī käṣṣi orottse ket ṣärmtsa miwän keṃ ñke sklo ///
 64. THT 401 b4 4: poyśñe akālk kyānamar ket ra kartstse yamalñeṣṣe po ///
 65. THT 511 a2 9: ... || • gaje mārjārempa ketara klaiñ k(e)t rā ṣañ waipecce ṣärmasont palskalñe ṣa(rpi)
 66. THT 522 b6 21: ... – – – pūdñäktentse mäkcepi • ket kwä ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ket
Output automatically generated on Fri, 2015-05-22, 12:02:03.
Page created on Thu, 2012-02-16, 18:55:40, by Melanie Malzahn.