print prev. next

ksa

Meaning:"some, any"
Word class:Pronoun
Word subclass:Indefinite pronoun
Language:TB

Pronoun

Case:Nominative
Number:Singular, Plural
Gender:Masculine, Feminine

Inflectional paradigm

  Masculine Feminine Neuter

Singular

Nom. ksa ksa
Obl. kca kca
Voc.
Gen. ketara ketara
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Plural

Nom. ksa ksa
Obl. kca kca
Voc.
Gen. ketara ketara
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Dual

Nom.
Obl.
Voc.
Gen.
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Occurrence (133)

 1. IOL Toch 109 a5: /// – śaumontse ksa tremeṃ ///
 2. IOL Toch 155 a3: /// -ña poyśi mā tanneṃ allekä ksa yāmor cwi ///
 3. PK AS 2C b1: ... po tekanmats rano ṣe-ñemmats : su ksa mäsketär wāki cainats ñemne alyekne ṣp ...
 4. PK AS 4B b3: ... ṣlyaṣṣe palsko tākoy ñi wāki nta ksa mā (klautkoy)
 5. PK AS 5B a3: ... wnolmi ce yāmorsa : sapulempa menāk ksa karsoym kektseñ kautātstsai mā ṣ treñcī(mar ...
 6. PK AS 6B a2: ... toṃ skwanma aitsi 76 p(a)pāṣṣorñe pāṣtär ksa indri(nta)
 7. PK AS 6C b4: tattaṃ ksa walke waipte ka(rts)e werenmeṃ sū wassi ...
 8. PK AS 6D a5: (– pipralīkasā)re ñem śrāvastine brāhmaṇe ṣeyä ksa (c)e(u) preke : ///
 9. PK AS 6E b6: ... mäskeṃträ istak campeṃ putkatsi päst kuse ksa tsäṅkā-ñ vitark ñke 1(4) ///
 10. PK AS 6E b7: ... mā ṣp kärsnanträ kleśämpa ṣe kuse ksa tsäṅ(k)ā-ñ pals(k)aly(ñ)e (:) ///
 11. PK AS 7B b5: ... ra epiṅkte srū(kallä)ññ(e) nesan-me 7 tane ksa ṣemi onolmi nraiyne cmetsiśc : yamanträ ...
 12. PK AS 7C a2: ... solme läkle klinaṣṣän-me warpatsi 10 ṣemi ksa wnolmi yolain yāmor yamanträ : kraupentär-ne ...
 13. PK AS 7C a4: ... istak entwe laitonträ : tane ṣemi ksa onolmi yāmor yāmoṣ :
 14. PK AS 7C b4: ... rano weñau ṣeme-pälsko päklyauṣso : tane ksa wnolme kektsentsa yolo yāmäṃ : reki ...
 15. PK AS 7E a2: ... tākaṃ skwasso(ñc p)ostäṃ mäskentra : ṣemi ksa wnolmi aiskeman= āyor katkemane eṅkaskenträ āyor ...
 16. PK AS 7E b4: ... nesamane aiṣṣeñca no mäsketrä : ṣemi ksa wnolmi cmelane nauṣä māk= āyornta āyoṣ ...
 17. PK AS 7F a1: ... mäskenträ 10 kāttsi no nesäṃ ṣemi ksa (wnolmi) /// (ekaññiññenta)|ts
 18. PK AS 7G a3: (1)7 ṣemi ksa wnolmi skwassoñc pärweṣṣe (ta)tākarmeṃ tū ompostäṃ ...
 19. PK AS 7G a3: ... tākaṃ pärweṣṣe tumeṃ postäṃ ṣemi no ksa skwantse pāke mäskent(rä :) (ceṃts no ...
 20. PK AS 7G b5: tane ṣemi ksa wnolmi mäskenträ śconai-yparwe duśśīlñesa yolain yāmor ...
 21. PK AS 7I a6: ... su mäsketrä mā cewsa mäsketr auṣäp ksa 12 orotse mäsketär-ne (cämpamñe) ///
 22. PK AS 7I b3: ... ṣpä 14 iñakteṃ sū tänmasträ nemce= ksa cew krent yāmorsa : ramer no ...
 23. PK AS 7M a5: ... ṣpikain(e)sa yarttäṃ kektseñ läk(l)essu • ktsaitsäṃñesa ksa läkle olypo mā nesäṃ 21 kaklāyaṣ ...
 24. PK AS 7M a6: ... pruknaṃ • nittaṃ ke(k)ts(e)ñe ktsaic(e)ṃt(s) mā ksa (śā)r (tsa)ṅka(ṃ) (22) – nneś teki ...
 25. PK AS 8C b5: ... ate ra tsa yaṃ mā lkā«ṃ»-ne ksa 10 || kwri āñme tākaṃ-ne śāmña ...
 26. PK AS 13A a8: /// – par(··) (–) (·)e nai ksa ṅke taṅkä kälpoṣ ///
 27. PK AS 13E a7: (– –)sa ksa mā t(a)ppaṃ-ne mā sāu tsāk(n)aṃ snai ...
 28. PK AS 16.2 a3: ksa al(y)ai(k a)la(nm)e(ṃ) śāmna eṅkalñene nāki kärsormeṃ ...
 29. PK AS 16.3 a3: ... (: 1) || tumeṃ mant cai ksa
 30. PK AS 16.3 a5: mant cai ksa vedanma śānmyare or(ot)sts(e) cämpamñecci ñakti anumod(i)t ...
 31. PK AS 16.5 b4: ... täṅwaṃ sū : mā cwī nta ksa kurpelle memī(yoṣ)
 32. PK AS 17A a2: ... kuse wat kektseñe po tu nta ksa (m)ā nesäṃ lkā|lñe
 33. PK AS 17E a3: kuse amokäcci kuse no ksa tikṣne(ñ skente ś)āmna po (cai) /// ...
 34. PK AS 17J a2: ... twe klyomai allek-pälsko taisa mäsketar mai ksa tane pälskontse mā ayāto tāka-c
 35. PK NS 35 b1: /// (mä)kt(e) ksa lkā(tär) tañ maim klyomo l(a)l(a)ṃṣke ///
 36. PK NS 36 and 20 a5: ... (n)ai (saswa ṣarm cw)ī wä(ntrentse) k(us)e k(s)a al(l)ek tañ eṅsate yapoy : śak ...
 37. PK NS 36 and 20 b3: śconiye mā sū ksa nesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa cämpalle ṣai ...
 38. PK NS 39 a2: ... täṅwsā =ntwe • pkelle ka(r)ts(e) weñew ksa reki yes • krent palsko(sa – ...
 39. PK NS 39 b8: /// ne • ku(s)e ksa ñakti (– – bodhip)ākṣikn(t)a 56 ālyauce ...
 40. THT 2 a4: /// tsoṅkaik lyelyku ksa : tsoṅkaik ra|(no)
 41. THT 3 b5: ... (ma)nt śāmn(aṃ)ts śaul tne kos śaiṃ ksa kaunaṃts meña(ṃ)ts kätkorne kärsnātr attsaik postäṃ ...
 42. THT 3 b7: ... śāmnaṃts śaul nakṣtär (: mā) stemye ksa (ne)säṃ śaulantse (la)kl(e) snaitse tetkāk ṣp ...
 43. THT 4 a7: /// ·s· te : allek no ksa arhānte ṣāll= āntseṣṣe (perpette) ///
 44. THT 7 a5: nauṣ mäske – – p ksa ṣamā /// (pelai)|kne
 45. THT 7 b4: ksaiṃn· ksa tu su ñä – – ne ...
 46. THT 8 a1: ... – – – – – saṃ ksa āke ra ///
 47. THT 15 b4: (: o)l(yp)o ṣañ ṣarsa kautoy ksa (pat) ceu mā (tākacce) nāki weñi ...
 48. THT 17 b6: ... śarīrntatsä) : (o)lypo ṣañ ṣarsa kautoy ksa pat ceu mā= tākacce nāki weñi ...
 49. THT 19 a3: /// (mä)skīträ • śakkets soy ṣai ksa hastake ñem ostmeṃ ltu sū pudñäkteśca ...
 50. THT 24 a5: ... kuce ñäś /// /// mar te ks= āl(y)ek po mā /// (a)|lyaik
 51. THT 27 a2: ... ra klaiksotar 61 po ñäktets śāmnats ksa yāmi spaktāṃ
 52. THT 27 b6: (68) /// (k)s(a) pälskonts= astarñeś • kakārpaṣ wīkäskeṃ pälskaucañ ...
 53. THT 28 a3: ... mā= lyāk tesa parna ytārye nesäṃ ksa tñe saṃṣārmeṃ laṃtsiś • ñi pelai
 54. THT 28 b3: ... ṣp • aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpi ksa ṣp mā= läṃ mäskentär 5
 55. THT 28 b4: /// ·sk· – (: k)u(se) parśine ksa tuk sū weṣy entwe mäkte ramt ...
 56. THT 30 a2: u tne nesäṃ ytārye ksa lakle nautṣṣeñca : 22 cets ceu ...
 57. THT 31 b1: ... traividye ñem arhānte msketär • ceṃ ksa yāmtär appamāt wrocce lupṣtär nraisa
 58. THT 31 b2: ... yamastär eṃṣk= ārhānteṃ wrocceṃ : kattākeṃ ksa yaṃ lkātsi ṣek
 59. THT 32 a5: /// wrocceṃ : kattākeṃ ksa yaṃ lkātsi ṣek-ṣek tārkaṃ spelke ṣamā
 60. THT 33 a5: makte ksa rintär waipecc= ekñenta : takarṣkñesa mrauskalñesa ...
 61. THT 33 b3: ... nauntai nauntai ostä ostä se sampä ksa pautoy ñäś 6 ñi kka ka ...
 62. THT 45 a5: ... onuwaññe śāya nauṣ mā ra śaiṃ ksa t= ompostäṃ kuce – – yneśaññe ...
 63. THT 46 b3: ... yke postäṃ pwārs= ānityātṣe mā lipeträ ksa (:) /// /// āgatänta mā śantinma ...
 64. THT 46 b3: ... mā śantinma balanma : ma nta ksa campya srūkalñe taṅt(s)i (:) ///
 65. THT 46 b5: ... lñents= āś papyākoṣ 38 mā su ksa l·pa raṅkas ·āṃ ///
 66. THT 57 b2: /// lyye mā campäṃ ksa ///
 67. THT 64 b3: /// (:) ·aupāntsa tu ksa krui nesalle ṣai tne : tot ...
 68. THT 78 b5: ... ||) śānaśräṅkārne || waike lāre yāmtär ksa ṣek somo|(tkñe)
 69. THT 81 a1: ... makā-yäkne (pa)pautarme(ṃ) • weṣäṃnmeśc säsūśkaṃ nesäṃ ksa ñī yesäśc añmaṣṣe reki (||) k(a)pilava(r)ṇ(e)
 70. THT 81 b3: ... weskeṃ bho bho • kuse (pi) ksa wesäñ kekamor orocce lant śarsäṣṣi || ...
 71. THT 82 a3: /// (||) karuṇapralāpne || mäkte ksa lkātär tañ maim klyomo la|(laṃṣke)
 72. THT 82 b5: ... : toṃ wi wäntarwa tne kalma ksa kalloy
 73. THT 88 a6: ... lareṃ pātär ramt : mā wa ksa ṣ cwimp
 74. THT 89 b6: ... onolme || maṇiśvare käryaurtto weṣṣäṃ lalaṃṣke ksā samp wek klyauṣträ mā tāmp nta ...
 75. THT 93 a1: ... weṣṣann(e)śca nemcek twe kuṣattarye nest taisa ksa ṣotruna lkā(ntär-c) /// (ścmo)|ñña
 76. THT 93 b2: ... nai saswa ṣarm cwi wäntrentse kuse ksa allek tañ eṅsate yapoy śak ko(ṭanma ...
 77. THT 93 b6: śconiye mā su ksa nesäṃ ce śaiṣṣene kuse ñiś maiyyasa ...
 78. THT 99 a4: ... vibhuṣaṇaprabhe weṣṣäṃ ñakteṃts saswa kuse pi ksa ayi-ne pelaikne klyauṣtsi || ylai|(ñakte)
 79. THT 99 b3: ... yākṣe weṣṣäṃ kuse tuṃtse pito krui ksa
 80. THT 99 b5: ... || paṇḍurāṅkäññene || mā su nta ksa kälpāsträ wäntre : e«ṃ»ṣke ṣañ śaul ...
 81. THT 119 b6: ... tänmäst(rä) parna • mäkte ra= ścemne ksa ///
 82. THT 121 b4: rwa kuse ra tsa ksa po antapi ///
 83. THT 123 a3: ... snai wäste po mā pärna släṅträr ksa : mäntrākka ñä ///
 84. THT 136 a1: /// wätkaltsa ma ks(a)
 85. THT 142 b4: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 86. THT 143 a4: /// ksa nrai cpī mäṃt kuse ma mi ...
 87. THT 144 a4: /// ni cmitär ksa snai ers(n)ace ///
 88. THT 178 a1: a(kā)śäntse maṃnt su ksa /// /// alyek (pelai)kne tsäṅkau t(āko)y ...
 89. THT 179 a1: ksa śawon ate ///
 90. THT 200 b4: ... cetaṃ avyākṛtne treṅkasträ kāttsi ce tuntse ksa oko mā
 91. THT 203 b2: ... alalcu tañ pernerñe (winā)skau 25 ku(s)e ksa
 92. THT 204 a1: ... tañ pernerñe wināskau : 25 se ksa pe|rneñc
 93. THT 235 b1: ... – (o) ktm(a)n(e) : l(a)kl(e)s(a) n(e) ks(a) ///
 94. THT 235 b3: ... 9 oṅkolma – – eṅsatene walo ksa : eś ///
 95. THT 244 a4: ññeṣṣai kaumaine 48 kuse ksa llaikān(t)e yāmorṣṣana krakenta cīmeṃ plä – ...
 96. THT 247 a1: /// 33 śatkast· mpr· ś· ksa śak
 97. THT 255 b1: ... yäkne orttoträ : klyomñe ṣärpseṃ ṣemi ksa aiśämñenta (alyai)
 98. THT 260 a2: /// nene mā su nta ksa ///
 99. THT 274 a3: ... kuse toṃn yāmäṃ wäntärwa eynāke rā ksa śamnā ñäktents ñäkteṃ maitreyeṃ lkā(ṃ su ...
 100. THT 274 a5: ... 36 papāṣṣorñe tākaṃn kā ṣeme ra ksa cok täṅksā twāṣṣäṃ ñi śari(putra – ...
 101. THT 284 a1: ... – – wnolmets kuse ra tsa ksa śaiṣṣene :
 102. THT 284 a2: ... yokaiṣṣe läkle ste : cmetär ka ksa
 103. THT 284 b4: kuse ra tsa ksa śaiṣṣene : kätkauu ekmätte yneśäññi kuse ...
 104. THT 291.b a3: /// tumeṃ ksa mātri katsāmeṃ sū lnaṣṣä(ṃ) ///
 105. THT 295 b2: (kuse) ksa eṣe śmälñe nta nemcek postäṃ tsrelle ...
 106. THT 295 b4: ... empele mā su nesä«ṃ» śaiṣṣene kuse ksa cenme«ṃ» tsälpauyträ 2 saṃsārä|ntse
 107. THT 304 a2: ... – – (–) nesäṃn kā te ksa aknātsa ///
 108. THT 317 a7: /// ·ä ·ā ·i ksa pkante mäsket(rä) s· – – –
 109. THT 347 a3: /// n(i)ṣkramāntne || allekä ksa ///
 110. THT 350 a3: ... śak wi pikul= eṃṣke : mantanta ksa ṣp nāge campi pältak swese swāsästsi ...
 111. THT 350 a5: ... meṃ apākärttse lantsi • ma rano ksa ṣpä ///
 112. THT 350 b2: /// kä ksa indravyākaranäṣṣe aiśamñesa ke(kenu) some ñemtsa brāhmaṇe ...
 113. THT 358.a b4: ... śpālmeṃ yarke tākaṃ • nano allekä ksa ///
 114. THT 358.b-f b2: /// – ksa ce ///
 115. THT 364 a6: /// ksa : ātmadṛṣṭisa kuse cai ///
 116. THT 374.e b2: /// – pi yāmorntse okonta ksa – ///
 117. THT 376 b1: /// llekä ksa ś(au) mm(o) ///
 118. THT 383 a1: /// ploryai ṣärn(e) ṣemi ksa
 119. THT 383 b5: /// – ksa – (–) ·p· ///
 120. THT 521 a5: ... (2)6 || || bahudantākne || ṣemi ksa wnolmi skwaso(ñc tne nauṣäk tatākarmeṃ) ///
 121. THT 521 a6: ... yakne weñau ṣeme-pälsko päklyauṣso : tane ksa ṣe(mi – – – – ekñiññe ...
 122. THT 521 b6: ... tākaṃ skwasoñc postä«ṃ» mäskenträ : ṣemi ksa wno(lmi aiskeman= āyor katkemane eṅkaskentär āyor ...
 123. THT 526 a3: /// mā cena ksa • śak karma ///
 124. THT 555 b1: /// säṃ pelaiyknetse ṣarmtsa kwri ksa ma
 125. THT 564 b1: ·w· m· su ks(a) p· ///
 126. THT 576 b4: ... • se soṃśke kwoyentär se no ksa larona ś(n) o ///
 127. THT 585 b8: /// cewä ksa pernerñe
 128. THT 587.b-d b2: /// ksa cpi nervvanne ṣäñ o ///
 129. THT 593 a4: /// ṣṣe käryorttau ksa lyakāne ///
 130. THT 594 b3: /// m· nts· 35 (k)use ksa yśāmna –
 131. THT 597 a5: ... – ·i : akāśne maś mantä ksa wīpä(ṣṣäṃ) mā ceṃś na kram··
 132. THT 611 b4: /// – ksa tiri totka triśanm· ///
 133. THT 629 a4: /// nta ceu ksa – – ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ksa
Output automatically generated on Fri, 2016-08-26, 05:14:31 (CEST).
Page created on Fri, 2012-02-10, 19:27:58 (CET), by Melanie Malzahn.