print prev. next

ksa

Meaning:"some, any"
Word class:Pronoun
Word subclass:Indefinite pronoun
Language:TB
Derived lexemes:

Pronoun

Case:Nominative
Number:Singular, Plural
Gender:Masculine, Feminine

Inflectional paradigm

  Masculine Feminine Neuter

Singular

Nom. ksa ksa
Obl. kca kca
Voc.
Gen. ketara ketara
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Plural

Nom. ksa ksa
Obl. kca kca
Voc.
Gen. ketara ketara
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Dual

Nom.
Obl.
Voc.
Gen.
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Occurrence (130)

 1. PK AS 2C b1 10: ... po tekanmats rano ṣe-ñemmats : su ksa mäsketär wāki cainats ñemne alyekne ṣp ...
 2. PK AS 4B b3 22: ... palsko tākoy ñi ; wāki nta ksa mā (klautkoy) ;
 3. PK AS 5B a3 15: ... ce yāmorsa : #25c sapulempa menāk ksa ; karsoym kektseñ kautātstsai ; mā ...
 4. PK AS 6B a2 16: ... skwanma aitsi 76 #76d p(a)pāṣṣorñe pāṣtär ksa ; indri(nta)
 5. PK AS 6C b4 2: tattaṃ ksa walke #87a waipte ka(rts)e werenmeṃ ; ...
 6. PK AS 6D a5 9: ... ñem ; śrāvastine brāhmaṇe ; ṣeyä ksa (c)e(u) preke : #104b /// %13
 7. PK AS 6E b6 12: ... istak campeṃ putkatsi päst ; kuse ksa tsäṅkā-ñ vitark ñke 1(4) #14d /// ...
 8. PK AS 6E b7 12: ... ṣp kärsnanträ kleśämpa ṣe ; kuse ksa tsäṅ(k)ā-ñ pals(k)aly(ñ)e (:) #15a ///
 9. PK AS 7B b5 18: ... ; srū(kallä)ññ(e) nesan-me 7 #7d tane ksa ṣemi ; onolmi nraiyne cmetsiśc : ...
 10. PK AS 7C a2 12: ... ; klinaṣṣän-me warpatsi 10 #10d ṣemi ksa wnolmi ; yolain yāmor yamanträ : ...
 11. PK AS 7C a4 28: ... entwe laitonträ : #13b tane ṣemi ksa ; onolmi yāmor yāmoṣ : #13c
 12. PK AS 7C b4 24: ... ; ṣeme-pälsko päklyauṣso : #19b tane ksa wnolme ; kektsentsa yolo yāmäṃ : ...
 13. PK AS 7E a2 13: ... skwasso(ñc p)ostäṃ mäskentra : #5a ṣemi ksa wnolmi ; aiskeman= āyor ; katkemane ...
 14. PK AS 7E b4 10: ... aiṣṣeñca no mäsketrä : #9a ṣemi ksa wnolmi ; cmelane nauṣä ; māk= ...
 15. PK AS 7F a1 26: ... #10d kāttsi no nesäṃ ; ṣemi ksa (wnolmi) ; /// %8 ; (ekaññiññenta)ts
 16. PK AS 7G a3 4: (1)7 #17d ṣemi ksa wnolmi ; skwassoñc pärweṣṣe ; (ta)tākarmeṃ ...
 17. PK AS 7G a3 29: ... pärweṣṣe ; tumeṃ postäṃ ṣemi no ksa ; skwantse pāke mäskent(rä :) #18c ...
 18. PK AS 7G b5 4: #22b tane ṣemi ksa ; wnolmi mäskenträ ; śconai-yparwe duśśīlñesa ...
 19. PK AS 7G b6 33: ... lkātsine (c)ai (mäskenträ) #23b (tane ṣemi ksa ; wnolmi mä-)
 20. PK AS 7I a6 22: ... mäsketrä ; mā cewsa mäsketr auṣäp ksa 12 #12d orotse mäsketär-ne ; (cämpamñe) ...
 21. PK AS 7I b3 10: ... #14d iñakteṃ sū tänmasträ ; nemce= ksa cew krent yāmorsa : #15a ramer ...
 22. PK AS 7M a5 12: ... yarttäṃ kektseñ läk(l)essu • #21c ktsaitsäṃñesa ksa ; läkle olypo mā nesäṃ 21 ...
 23. PK AS 7M a6 13: ... #22c nittaṃ ke(k)ts(e)ñe ; ktsaic(e)ṃt(s) mā ksa (śā)r (tsa)ṅka(ṃ) (22) #22d – nneś ...
 24. PK AS 8C b5 14: ... ate ra tsa yaṃ mā lkā〈ṃ〉-ne ksa 10 || kwri āñme tākaṃ-ne śāmña ...
 25. PK AS 13A a8 7: /// – par(··) (–) (·)e nai ksa ṅke taṅkä kälpoṣ ///
 26. PK AS 13E a7 3: (– –)sa ksa mā t(a)ppaṃ-ne ; mā sāu tsāk(n)aṃ ...
 27. PK AS 16.2 a3 1: ksa al(y)ai(k a)la(nm)e(ṃ) śāmna eṅkalñene nāki kärsormeṃ ...
 28. PK AS 16.3 a3 23: ... 1) || #1d tumeṃ mant cai ksa
 29. PK AS 16.3 a5 3: mant cai ksa vedanma śānmyare or(ot)sts(e) cämpamñecci ñakti anumod(i)t ...
 30. PK AS 16.5 b4 9: ... täṅwaṃ sū : mā cwī nta ksa kurpelle memī(yoṣ)
 31. PK AS 17A a2 25: ... wat kektseñe ; po tu nta ksa (m)ā nesäṃ ; lkālñe
 32. PK AS 17J a2 15: ... twe klyomai allek-pälsko taisa mäsketar mai ksa tane pälskontse mā ayāto tāka-c
 33. PK NS 35 b1 3: /// (mä)kt(e) ksa lkā(tär) ; tañ maim klyomo l(a)l(a)ṃṣke ...
 34. PK NS 36 and 20 a5 10: ... ; ṣarm cw)ī wä(ntrentse) ; k(us)e k(s)a al(l)ek tañ ; eṅsate yapoy : ...
 35. PK NS 36 and 20 b3 4: śconiye mā sū ksa nesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa cämpalle ṣai ...
 36. PK NS 39 a2 19: ... • #42a pkelle ka(r)ts(e) ; weñew ksa reki yes • #42b krent palsko(sa; ...
 37. PK NS 39 b8 6: /// ne • #56c ku(s)e ksa ñakti ; (– – bodhip)ākṣikn(t)a 56 ...
 38. THT 2 a4 6: /// #81b %16 tsoṅkaik lyelyku ksa : #81a tsoṅkaik ra(no)
 39. THT 3 b5 29: ... (ma)nt śāmn(aṃ)ts śaul tne kos śaiṃ ksa ; kaunaṃts meña〈ṃ〉ts kätkorne ; kärsnātr ...
 40. THT 3 b7 18: ... śaul nakṣtär (: #97b mā) stemye ksa (ne)säṃ śaulantse ; (la)kl(e) snaitse tetkāk ...
 41. THT 4 a7 9: ... ·s· te : #29b allek no ksa arhānte ; ṣāll= āntseṣṣe (perpette) #29c ...
 42. THT 7 a5 7: (je)tavanne nauṣ mäske – – p ksa ṣamā ///
 43. THT 7 b4 2: ksaiṃn· ksa tu su ñä – – ne ...
 44. THT 8 a1 18: ... – – – – – saṃ ksa āke ra /// #37d
 45. THT 15 b4 8: ... #17c o)l(yp)o ṣañ ṣarsa ; kautoy ksa (pat) ceu ; (tākacce) nāki weñi ...
 46. THT 17 b6 15: ... #17c (o)lypo ṣañ ṣarsa ; kautoy ksa pat ceu ; mā= tākacce nāki ...
 47. THT 19 a3 8: ... (mä)skīträ • #52x śakkets soy ṣai ksa ; hastake ñem ; ostmeṃ ltu ...
 48. THT 24 a5 21: ... kuce ñäś /// /// mar te ks= āl(y)ek po mā ///
 49. THT 27 a2 20: ... klaiksotar 61 #61d po ñäktets śāmnats ksa ; yāmi spaktāṃ
 50. THT 27 b6 2: /// (k)s(a) ; pälskonts= astarñeś • #Xx kakārpaṣ ...
 51. THT 28 a3 16: ... lyāk tesa parna ; ytārye nesäṃ ksa tñe ; saṃṣārmeṃ laṃtsiś • #Xx ...
 52. THT 28 b3 11: ... ṣp • aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpi ksa ṣp mā= läṃ mäskentär 5 #5d
 53. THT 28 b4 8: ... ·sk· – (: #Xx k)u(se) parśine ksa tuk sū ; weṣy entwe mäkte ...
 54. THT 30 a2 6: u tne nesäṃ ; ytārye ksa lakle nautṣṣeñca : 22 #22d cets ...
 55. THT 31 b1 28: ... ñem arhānte msketär • #41c ceṃ ksa yāmtär appamāt ; wrocce lupṣtär nraisa
 56. THT 31 b2 33: ... eṃṣk= ārhānteṃ wrocceṃ : #42b kattākeṃ ksa yaṃ lkātsi ṣek
 57. THT 32 a5 6: /// wrocceṃ : #Xx kattākeṃ ksa yaṃ lkātsi ṣek ṣek tārkaṃ spelke ...
 58. THT 33 a5 2: makte ksa rintär ; waipecc= ekñenta : #2c ...
 59. THT 33 b3 25: ... nauntai ostä ostä ; se sampä ksa pautoy ñäś 6 #6d ñi kka ...
 60. THT 45 a5 16: ... śāya nauṣ ; mā ra śaiṃ ksa t= ompostäṃ ; kuce – – ...
 61. THT 46 b3 12: ... ; pwārs= ānityātṣe ; mā lipeträ ksa (:) #37a /// /// āgatänta ; ...
 62. THT 46 b3 26: ... śantinma balanma : #37b ma nta ksa campya ; srūkalñe taṅt(s)i (:) #37c ...
 63. THT 46 b5 19: ... āś papyākoṣ 38 #38d mā su ksa l·pa ; raṅkas ·āṃ ///
 64. THT 57 b2 5: /// lyye mā campäṃ ksa ///
 65. THT 64 b3 6: /// (:) #Xx ·aupāntsa tu ksa krui nesalle ṣai tne : #Xx ...
 66. THT 78 b5 27: ... || # waike lāre , yāmtär ksa ; ṣek somo(tkñe)
 67. THT 81 a1 12: ... makā-yäkne (pa)pautarme(ṃ) • weṣäṃnmeśc säsūśkaṃ nesäṃ ksa ñī yesäśc añmaṣṣe reki (||) k(a)pilava(r)ṇ(e)
 68. THT 81 b3 10: ... weskeṃ bho bho • kuse (pi) ksa wesäñ kekamor orocce lant śarsäṣṣi || ...
 69. THT 82 a3 7: /// (||) karuṇapralāpne || # mäkte ksa lkātär ; tañ maim klyomo , ...
 70. THT 82 b5 15: ... toṃ wi wäntarwa ; tne kalma ksa kalloy #1c
 71. THT 88 a6 26: ... pātär ramt : #1c mā wa ksa ṣ cwimp ,
 72. THT 89 b6 8: ... onolme || maṇiśvare käryaurtto weṣṣäṃ lalaṃṣke ksā samp wek klyauṣträ mā tāmp nta ...
 73. THT 93 a1 10: ... weṣṣann(e)śca nemcek twe kuṣattarye nest taisa ksa ṣotruna lkā(ntär-c) /// (ścmo)ñña
 74. THT 93 b2 10: ... ; ṣarm cwi wäntrentse ; kuse ksa allek tañ ; eṅsate yapoy #2a ...
 75. THT 93 b6 4: śconiye mā su ksa nesäṃ ce śaiṣṣene kuse ñiś maiyyasa ...
 76. THT 99 a4 11: ... vibhuṣaṇaprabhe weṣṣäṃ ñakteṃts saswa kuse pi ksa ayine pelaikne klyauṣtsi || ylai
 77. THT 99 b3 26: ... yākṣe weṣṣäṃ kuse tuṃtse pito krui ksa
 78. THT 99 b5 11: ... paṇḍurāṅkäññene || # mā su nta ksa ; kälpāsträ wäntre : #1a e(ṃ)ṣke ...
 79. THT 119 b6 10: ... tänmäst(rä) parna • mäkte ra= ścemne ksa ///
 80. THT 121 b4 5: rwa kuse ra tsa ksa po antapi ///
 81. THT 123 a3 13: ... snai wäste po mā pärna släṅträr ksa : mäntrākka ñä ///
 82. THT 136 a1 4: /// wätkaltsa ma ks(a)
 83. THT 142 b4 5: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 84. THT 143 a4 2: /// ksa nrai cpī mäṃt kuse ma mi ...
 85. THT 144 a4 4: /// ni cmitär ksa snai ers(n)ace ///
 86. THT 178 a1 4: a(kā)śäntse maṃnt su ksa /// /// alyek (pelai)kne tsäṅkau t(āko)y ...
 87. THT 179 a1 1: ksa śawon ate ///
 88. THT 200 b4 9: ... cetaṃ avyākṛtne treṅkasträ kāttsi ce tuntse ksa oko mā
 89. THT 203 b2 13: ... alalcu tañ pernerñe (winā)skau 25 ku(s)e ksa
 90. THT 204 a1 13: ... tañ pernerñe wināskau : 25 se ksa pe
 91. THT 235 b1 13: ... – (o) ktm(a)n(e) : l(a)kl(e)s(a) n(e) ks(a) ///
 92. THT 235 b3 8: ... 9 oṅkolma – – eṅsatene walo ksa : eś ///
 93. THT 244 a4 5: ññeṣṣai kaumaine 48 kuse ksa llaikān(t)e yāmorṣṣana krakenta cīmeṃ plä – ...
 94. THT 247 a1 6: /// 33 śatkast· mpr· ś· ksa śak
 95. THT 255 b1 21: ... yäkne orttoträ : klyomñe ṣärpseṃ ṣemi ksa aiśämñenta (alyai)
 96. THT 260 a2 6: /// nene mā su nta ksa ///
 97. THT 274 a3 10: ... toṃn yāmäṃ wäntärwa ; eynāke rā ksa śamnā #36a ñäktents ñäkteṃ maitreyeṃ ; ...
 98. THT 274 a5 10: ... papāṣṣorñe tākaṃn kā ; ṣeme ra ksa cok täṅksā #37a twāṣṣäṃ ñi śari(putra ...
 99. THT 284 a1 19: ... – – wnolmets kuse ra tsa ksa śaiṣṣene :
 100. THT 284 a2 18: ... yokaiṣṣe läkle ste : cmetär ka ksa
 101. THT 284 b4 4: kuse ra tsa ksa śaiṣṣene : kätkauu ekmätte yneśäññi kuse ...
 102. THT 291.b a3 3: /// tumeṃ ksa mātri katsāmeṃ sū lnaṣṣä(ṃ) ///
 103. THT 295 b2 2: (kuse) ksa eṣe śmälñe nta nemcek postäṃ tsrelle ...
 104. THT 295 b4 12: ... empele mā su nesä〈ṃ〉 śaiṣṣene kuse ksa cenme〈ṃ〉 tsälpauyträ 2 saṃsāräntse
 105. THT 304 a2 13: ... – – (–) nesäṃn kā te ksa aknātsa ///
 106. THT 317 a7 5: /// ·ä ·ā ·i ksa pkante mäsket(rä) s· – – –
 107. THT 347 a3 5: /// n(i)ṣkramāntne || allekä ksa ///
 108. THT 350 a3 10: ... śak wi pikul= eṃṣke : mantanta ksa ṣp nāge campi pältak swese swāsästsi ...
 109. THT 350 a5 17: ... meṃ apākärttse lantsi • ma rano ksa ṣpä ///
 110. THT 350 b2 3: /// kä ksa indravyākaranäṣṣe aiśamñesa ke(kenu) some ñemtsa brāhmaṇe ...
 111. THT 358 b4 12: ... śpālmeṃ yarke tākaṃ • nano allekä ksa ///
 112. THT 358.b-f b2 3: /// – ksa ce ///
 113. THT 364 a6 2: /// ksa : ātmadṛṣṭisa kuse cai ///
 114. THT 374.e b2 6: /// – pi yāmorntse okonta ksa – ///
 115. THT 376 b1 3: /// llekä ksa ś(au) mm(o) ///
 116. THT 383 a1 5: /// ploryai ṣärn(e) ṣemi ksa
 117. THT 521 a5 10: ... #26d || bahudantākne || # ṣemi ksa wnolmi ; skwaso(ñc tne nauṣäk ; ...
 118. THT 521 a6 10: ... ; ṣeme-pälsko päklyauṣso : #1b tane ksa ṣe(mi ; – – – – ...
 119. THT 521 b6 15: ... skwasoñc postä〈ṃ〉 mäskenträ : #5a ṣemi ksa wno(lmi ; aiskeman= āyor ; katkemane ...
 120. THT 526 a3 4: /// mā cena ksa • śak karma ///
 121. THT 555 1 6: /// säṃ pelaiyknetse ṣarmtsa kwri ksa ma
 122. THT 564 b1 4: ·w· m· su ks(a) p· ///
 123. THT 576 b4 10: ... • se soṃśke kwoyentär se no ksa larona ś(n) o ///
 124. THT 585 b8 3: /// cewä ksa pernerñe
 125. THT 587.b-d b2 2: /// ksa cpi nervvanne ṣäñ o ///
 126. THT 593 a4 4: /// ṣṣe käryorttau ksa lyakāne ///
 127. THT 594 b3 6: /// m· nts· 35 (k)use ksa yśāmna –
 128. THT 597 a5 32: ... : #68a akāśne maś , mantä ksa ; wīpä(ṣṣäṃ) , mā ceṃś na ...
 129. THT 611 b4 3: /// – ksa tiri totka triśanm· ///
 130. THT 629 a4 4: /// nta ceu ksa – – ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ksa
Output automatically generated on Fri, 2015-05-22, 10:31:20.
Page created on Fri, 2012-02-10, 19:27:58, by Melanie Malzahn.