print

ksa

Derived lexemes:
Language:TB
Meaning:"some, any"
Equivalent in TA:
Word class:Pronoun
Word subclass:Indefinite pronoun

Pronoun

Case:Nominative
Number:Singular, Plural
Gender:Masculine, Feminine

Inflectional paradigm

  Masculine Feminine Neuter

Singular

Nom. ksa ksa
Obl. kca kca
Voc.
Gen. ketara ketara
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Plural

Nom. ksa ksa
Obl. kca kca
Voc.
Gen. ketara ketara
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Dual

Nom.
Obl.
Voc.
Gen.
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Occurrence (128)

 1. PK AS 2C | b1 | 9: ... po tekanmats rano ṣe-ñemmats : su ksa mäsketär wāki cainats ñemne alyekne ṣp ...
 2. PK AS 4B | b3 | 16: ... palsko tākoy ñi ; wāki nta ksa mā (klautkoy) ;
 3. PK AS 5B | a3 | 11: ... ce yāmorsa : #25c sapulempa menāk ksa ; karsoym kektseñ kautātstsai ; mā ...
 4. PK AS 6B | a2 | 12: ... toṃ skwanma aitsi 76 p(a)pāṣṣorñe pāṣtär ksa ; indri(nta)
 5. PK AS 6C | b4 | 2: tattaṃ ksa walke #87a waipte ka(rts)e werenmeṃ ; ...
 6. PK AS 6D | a5 | 6: ... ñem ; śrāvastine brāhmaṇe ; ṣeyä ksa (c)e(u) preke : #104b ///
 7. PK AS 6E | b6 | 9: ... istak campeṃ putkatsi päst ; kuse ksa tsäṅkā-ñ vitark ñke 1(4) ///
 8. PK AS 6E | b7 | 9: ... ṣp kärsnanträ kleśämpa ṣe ; kuse ksa tsäṅ(k)ā-ñ pals(k)aly(ñ)e (:) #15a ///
 9. PK AS 7B | b5 | 13: ... epiṅkte ; srū(kallä)ññ(e) nesan-me 7 tane ksa ṣemi ; onolmi nraiyne cmetsiśc : ...
 10. PK AS 7C | a2 | 8: ... läkle ; klinaṣṣän-me warpatsi 10 ṣemi ksa wnolmi ; yolain yāmor yamanträ : ...
 11. PK AS 7C | a4 | 20: ... entwe laitonträ : #13b tane ṣemi ksa ; onolmi yāmor yāmoṣ : #13c
 12. PK AS 7C | b4 | 17: ... ; ṣeme-pälsko päklyauṣso : #19b tane ksa wnolme ; kektsentsa yolo yāmäṃ : ...
 13. PK AS 7E | a2 | 8: ... skwasso(ñc p)ostäṃ mäskentra : #5a ṣemi ksa wnolmi ; aiskeman= āyor ; katkemane ...
 14. PK AS 7E | b4 | 7: ... aiṣṣeñca no mäsketrä : #9a ṣemi ksa wnolmi ; cmelane nauṣä ; māk= ...
 15. PK AS 7F | a1 | 19: ... 10 kāttsi no nesäṃ ; ṣemi ksa (wnolmi ;) /// (8 syl.) (ekaññiññenta)|ts
 16. PK AS 7G | a3 | 3: (1)7 ṣemi ksa wnolmi ; skwassoñc pärweṣṣe ; (ta)tākarmeṃ ...
 17. PK AS 7G | a3 | 21: ... pärweṣṣe ; tumeṃ postäṃ ṣemi no ksa ; skwantse pāke mäskent(rä :) #18c ...
 18. PK AS 7G | b5 | 3: #22b tane ṣemi ksa ; wnolmi mäskenträ ; śconai-yparwe duśśīlñesa ...
 19. PK AS 7G | b6 | 24: ... lkātsine (c)ai (mäskenträ) #23b (tane ṣemi ksa ; wnolmi mä-)
 20. PK AS 7I | a6 | 16: ... mäsketrä ; mā cewsa mäsketr auṣäp ksa 12 orotse mäsketär-ne ; (cämpamñe) /// ...
 21. PK AS 7I | b3 | 8: ... 14 iñakteṃ sū tänmasträ ; nemce= ksa cew krent yāmorsa : #15a ramer ...
 22. PK AS 7M | a5 | 7: ... yarttäṃ kektseñ läk(l)essu • #21c ktsaitsäṃñesa ksa ; läkle olypo mā nesäṃ 21 ...
 23. PK AS 7M | a6 | 8: ... #22c nittaṃ ke(k)ts(e)ñe ; ktsaic(e)ṃt(s) mā ksa (śā)r (tsa)ṅka(ṃ) (22) #22d – nneś ...
 24. PK AS 8C | b5 | 13: ... ate ra tsa yaṃ mā lkā〈ṃ〉-ne ksa 10 || kwri āñme tākaṃ-ne śāmña ...
 25. PK AS 13A | a8 | 4: /// – par(··) (–) (·)e nai ksa ṅke taṅkä kälpoṣ ///
 26. PK AS 13E | a7 | 2: ; (– –)sa ksa mā t(a)ppaṃ-ne ; mā sāu tsāk(n)aṃ ...
 27. PK AS 16.2 | a3 | 1: ksa al(y)ai(k a)la(nm)e(ṃ) śāmna eṅkalñene nāki kärsormeṃ ...
 28. PK AS 16.3 | a3 | 16: ... (: 1) || tumeṃ mant cai ksa
 29. PK AS 16.3 | a5 | 3: mant cai ksa vedanma śānmyare or(ot)sts(e) cämpamñecci ñakti anumod(i)t ...
 30. PK AS 16.5 | b4 | 7: ... täṅwaṃ sū : mā cwī nta ksa kurpelle memī(yoṣ)
 31. PK AS 17A | a2 | 17: ... wat kektseñe ; po tu nta ksa (m)ā nesäṃ ; lkā|lñe
 32. PK NS 35 | b1 | 2: /// (mä)kt(e) ksa lkā(tär) ; tañ maim klyomo l(a)l(a)ṃṣke ...
 33. PK NS 36 and 20 | a5 | 7: ... ; ṣarm cw)ī wä(ntrentse) ; k(us)e k(s)a al(l)ek tañ ; eṅsate yapoy : ...
 34. PK NS 36 and 20 | b3 | 4: śconiye mā sū ksa nesäṃ kuse ñi(ś) maiyyasa cämpalle ṣai ...
 35. PK NS 39 | a2 | 6: ... • #42a pkelle ka(r)ts(e) ; weñew ksa reki yes • #42b krent palsko(sa; ...
 36. PK NS 39 | b8 | 3: /// ne • #56c ku(s)e ksa ñakti ; (– – bodhip)ākṣikn(t)a 56 ...
 37. THT 2 | a4 | 3: /// tsoṅkaik lyelyku ksa : tsoṅkaik ra(no)
 38. THT 3 | b5 | 19: ... mant śāmnaṃts śaul tne kos śaiṃ ksa kaunaṃts meñaṃts kätkorne kärsnātr attsaik postäṃ ...
 39. THT 3 | b7 | 15: ... śāmnaṃts śaul nakṣtär : (mā) stemye ksa nesäṃ śaulantse (la)kl(e) snaitse tetkāk ṣp ...
 40. THT 4 | a7 | 5: ... ·s· te : #29b allek no ksa arhānte ; ṣāll= āntseṣṣe (perpette) #29c ...
 41. THT 7 | a5 | 5: (je)tavanne nauṣ mäske – – p ksa ṣamā ///
 42. THT 7 | b4 | 2: ksaiṃn· ksa tu su ñä – – ne ...
 43. THT 8 | a1 | 10: ... – – – – – saṃ ksa āke ra ///
 44. THT 15 | b4 | 6: (rntatsä : o)l(yp)o ṣañ ṣarsa kautoy ksa (pat) ceu mā-(tākacce) nāki weñi /// ...
 45. THT 17 | b6 | 5: /// (o)lypo ṣañ ṣarsa kautoy ksa pat ceu mā= tākacce nāki weñi ...
 46. THT 19 | a3 | 5: /// mäskīträ • śakkets soy ṣai ksa hastake ñem ostmeṃ ltu sū pudñäkteśca ...
 47. THT 24 | a5 | 15: ... kuce ñäś /// /// mar te ks= āl(y)ek po mā ///
 48. THT 27 | a2 | 14: ... ra klaiksotar 61 po ñäktets śāmnats ksa yāmi spaktāṃ
 49. THT 27 | b6 | 1: /// (k)s(a) pälskonts= astarñeś • kakārpaṣ wīkäskeṃ pälskaucañ ...
 50. THT 28 | a3 | 11: ... mā= lyāk tesa parna ytārye nesäṃ ksa tñe saṃṣārmeṃ laṃtsiś • ñi pelai
 51. THT 28 | b3 | 9: ... ṣp • aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpi ksa ṣp mā= läṃ mäskentär 5
 52. THT 28 | b4 | 4: ... ·sk· – ( : k)use) parśine ksa tuk sū weṣy entwe mäkte ramt ...
 53. THT 30 | a2 | 5: sāu tne nesäṃ ytārye ksa lakle nautṣṣeñca : 22 cets ceu ...
 54. THT 31 | b1 | 21: ... traividye ñem arhānte msketär • ceṃ ksa yāmtär appamāt wrocce lupṣtär nraisa
 55. THT 31 | b2 | 24: ... yamastär eṃṣk= ārhānteṃ wrocceṃ : kattākeṃ ksa yaṃ lkātsi ṣek
 56. THT 32 | a5 | 3: /// wrocceṃ : kattākeṃ ksa yaṃ lkātsi ṣek ṣek tārkaṃ spelke ...
 57. THT 33 | a5 | 2: makte ksa rintär waipecc= ekñenta : takarṣkñesa mrauskalñesa ...
 58. THT 33 | b3 | 18: ... nauntai nauntai ostä ostä se sampä ksa pautoy ñäś 6 ñi kka ka ...
 59. THT 45 | a5 | 12: ... onuwaññe śāya nauṣ mā ra śaiṃ ksa t= ompostäṃ kuce – – yneśaññe ...
 60. THT 46 | b3 | 10: ... yke postäṃ pwārs= ānityātṣe mā lipeträ ksa (:) /// /// āgatänta mā śantinma ...
 61. THT 46 | b3 | 17: ... mā śantinma balanma : ma nta ksa campya srūkalñe taṅt(s)i (:) ///
 62. THT 46 | b5 | 13: ... lñents= āś papyākoṣ 38 mā su ksa l·pa raṅkas ·āṃ ///
 63. THT 57 | b2 | 4: /// lyye mā campäṃ ksa ///
 64. THT 64 | b3 | 3: /// (:) ·aupāntsa tu ksa krui nesalle ṣai tne : tot ...
 65. THT 78 | b5 | 12: ... ||) śānaśräṅkārne || waike lāre yāmtär ksa ; ṣek somo|(tkñe)
 66. THT 81 | a1 | 10: ... makā-yäkne (pa)pautarme(ṃ) • weṣäṃnmeśc säsūśkaṃ nesäṃ ksa ñī yesäśc añmaṣṣe reki (||) k(a)pilava(r)ṇ(e)
 67. THT 81 | b3 | 9: ... weskeṃ bho bho • kuse (pi) ksa wesäñ kekamor orocce lant śarsäṣṣi || ...
 68. THT 82 | a3 | 3: /// (||) karuṇapralāpne || mäkte ksa lkātär ; tañ maim klyomo la|laṃṣke
 69. THT 82 | b5 | 9: ... toṃ wi wäntarwa ; tne kalma ksa kalloy #1c
 70. THT 88 | a6 | 18: ... pātär ramt : #1c mā wa ksa ṣ cwimp
 71. THT 89 | b6 | 7: ... onolme || maṇiśvare käryaurtto weṣṣäṃ lalaṃṣke ksā samp wek klyauṣträ mā tāmp nta ...
 72. THT 93 | a1 | 10: ... weṣṣann(e)śca nemcek twe kuṣattarye nest taisa ksa ṣotruna lkā(ntär-c) /// (ścmo)|ñña
 73. THT 93 | b2 | 8: ... ; ṣarm cwi wäntrentse ; kuse ksa allek tañ ; eṅsate yapoy #2a ...
 74. THT 93 | b6 | 4: śconiye mā su ksa nesäṃ ce śaiṣṣene kuse ñiś maiyyasa ...
 75. THT 99 | a4 | 9: ... vibhuṣaṇaprabhe weṣṣäṃ ñakteṃts saswa kuse pi ksa ayine pelaikne klyauṣtsi || ylai
 76. THT 99 | b3 | 17: ... yākṣe weṣṣäṃ kuse tuṃtse pito krui ksa
 77. THT 99 | b5 | 7: ... || paṇḍurāṅkaññene || mā su nta ksa kälpāsträ wäntre : e(ṃ)ṣke ṣañ śaul ...
 78. THT 119 | b6 | 9: ... tänmäst(rä) parna • mäkte ra= ścemne ksa ///
 79. THT 121 | b4 | 5: rwa kuse ra tsa ksa po antapi ///
 80. THT 123 | a3 | 10: ... snai wäste po mā pärna släṅträr ksa : mäntrākka ñä ///
 81. THT 136 | a1 | 3: /// wätkaltsa ma ks(a)
 82. THT 142 | b4 | 4: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 83. THT 143 | a4 | 1: /// ksa nrai cpī mäṃt kuse ma mi ...
 84. THT 144 | a4 | 3: /// ni cmitär ksa snai ers(n)ace ///
 85. THT 178 | a1 | 4: a(kā)śäntse maṃnt su ksa /// /// alyek (pelai)kne tsäṅkau t(āko)y ...
 86. THT 179 | a1 | 1: ksa śawon ate ///
 87. THT 200 | b4 | 8: ... cetaṃ avyākṛtne treṅkasträ kāttsi ce tuntse ksa oko mā
 88. THT 203 | b2 | 13: ... alalcu tañ pernerñe (winā)skau 25 ku(s)e ksa
 89. THT 204 | a1 | 11: ... tañ pernerñe wināskau : 25 se ksa pe
 90. THT 235 | b1 | 8: ... – (o) ktm(a)n(e) : l(a)kl(e)s(a) n(e) ks(a) ///
 91. THT 235 | b3 | 5: ... 9 oṅkolma – – eṅsatene walo ksa : eś ///
 92. THT 244 | a4 | 5: ññeṣṣai kaumaine 48 kuse ksa llaikān(t)e yāmorṣṣana krakenta cīmeṃ plä – ...
 93. THT 247 | a1 | 5: /// 33 śatkast· mpr· ś· ksa śak
 94. THT 255 | b1 | 20: ... yäkne orttoträ : klyomñe ṣärpseṃ ṣemi ksa aiśämñenta (alyai)
 95. THT 260 | a2 | 5: /// nene mā su nta ksa ///
 96. THT 274 | a3 | 8: ... toṃn yāmäṃ wäntärwa ; eynāke rā ksa śamnā #36a ñäktents ñäkteṃ maitreyeṃ ; ...
 97. THT 274 | a5 | 8: ... papāṣṣorñe tākaṃn kā ; ṣeme ra ksa cok täṅksā #37a twāṣṣäṃ ñi śari(putra ...
 98. THT 284 | a1 | 14: ... – – wnolmets kuse ra tsa ksa śaiṣṣene :
 99. THT 284 | a2 | 17: ... yokaiṣṣe läkle ste : cmetär ka ksa
 100. THT 284 | b4 | 4: kuse ra tsa ksa śaiṣṣene : kätkauu ekmätte yneśäññi kuse ...
 101. THT 291.b | a3 | 2: /// tumeṃ ksa mātri katsāmeṃ sū lnaṣṣä(ṃ) ///
 102. THT 295 | b2 | 2: (kuse) ksa eṣe śmälñe nta nemcek postäṃ tsrelle ...
 103. THT 295 | b4 | 12: ... empele mā su nesä〈ṃ〉 śaiṣṣene kuse ksa cenme〈ṃ〉 tsälpauyträ 2 saṃsārä|ntse
 104. THT 304 | a2 | 6: ... – – (–) nesäṃn kā te ksa aknātsa ///
 105. THT 317 | a7 | 4: /// ·ä ·ā ·i ksa pkante mäsket(rä) s· – – –
 106. THT 347 | a3 | 3: /// n(i)ṣkramāntne || allekä ksa ///
 107. THT 350 | a3 | 8: ... śak wi pikul= eṃṣke : mantanta ksa ṣp nāge campi pältak swese swāsästsi ...
 108. THT 350 | a5 | 12: ... meṃ apākärttse lantsi • ma rano ksa ṣpä ///
 109. THT 350 | b2 | 2: /// kä ksa indravyākaranäṣṣe aiśamñesa ke(kenu) some ñemtsa brāhmaṇe ...
 110. THT 358 | b4 | 10: ... śpālmeṃ yarke tākaṃ • nano allekä ksa ///
 111. THT 364 | a6 | 1: /// ksa : ātmadṛṣṭisa kuse cai ///
 112. THT 374.e | b2 | 4: /// – pi yāmorntse okonta ksa – ///
 113. THT 376 | b1 | 2: /// llekä ksa ś(au) mm(o) ///
 114. THT 383 | a1 | 4: /// ploryai ṣärn(e) ṣemi ksa
 115. THT 521 | a5 | 4: ... (2)6 || || bahudantākne || ṣemi ksa wnolmi ; skwaso(ñc tne nauṣäk ; ...
 116. THT 521 | a6 | 6: ... ; ṣeme-pälsko päklyauṣso : #1b tane ksa ṣe(mi ; – – – – ...
 117. THT 521 | b6 | 8: ... skwasoñc postä〈ṃ〉 mäskenträ : #5a ṣemi ksa wno(lmi ; aiskeman= āyor ; katkemane ...
 118. THT 526 | a3 | 3: /// mā cena ksa • śak karma ///
 119. THT 555 | 1 | 5: /// säṃ pelaiyknetse ṣarmtsa kwri ksa ma
 120. THT 564 | b1 | 4: ·w· m· su ks(a) p· ///
 121. THT 576 | b4 | 8: ... • se soṃśke kwoyentär se no ksa larona ś(n) o ///
 122. THT 585 | b8 | 2: /// cewä ksa pernerñe
 123. THT 587 | b2 | 1: /// ksa cpi nervvanne ṣäñ o ///
 124. THT 593 | a4 | 3: /// ṣṣe käryorttau ksa lyakāne ///
 125. THT 594 | b3 | 5: /// m· nts· 35 (k)use ksa yśāmna –
 126. THT 597 | a5 | 14: ... – ·i : akāśne maś mantä ksa wīpä – mā ceṃś na kram··
 127. THT 611 | b4 | 1: /// – ksa tiri totka triśanm· ///
 128. THT 629 | a4 | 3: /// nta ceu ksa – – ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?ksa
Output automatically generated on Wed, 2014-04-23, 19:27:19.
Page created on Fri, 2012-02-10, 19:27:58, by Melanie Malzahn.