print prev. next

lakle

Meaning:"suffering, pain"
Word class:Noun
Language:TB
Derived lexemes:läklessu

Noun

Inflection class:
Nom. sg. (masc.):-e
Obl. sg. (masc.):-e
Nom. pl. (masc.):-enta
Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Alternant

Inflectional paradigm

  Singular Dual Plural
Nom. lakle läklenta
Obl. lakle läklenta
Voc.
Gen. läklentaṃts
Loc. laklene
Abl. läklentameṃ
All.
Perl. laklesa
Instr.
Com.
Caus. läkleñ

Occurrence (61)

 1. IOL Toch 307 a2 8: ... ra cämpim muṣsi kuse cek warñai lakle ste tuntse ṣarm po eṅkalyñe te ...
 2. M 500.1 a1 20: ... (täryā-ykne ; ce yā)morsa : #39b (lakle) sakw(ä) wikṣeñca ; putkalyñe(ne)
 3. PK AS 2A a6 10: ... : indrine • araṃśne • piś-yikne lakle wikäṣṣäṃ | se curm tvāṅkaracce warsa ...
 4. PK AS 2B a3 7: sindhāp pañit pippālmpa : triwäṣle meleṃne lakle se muka paṅku • krāñi wicūkaine ...
 5. PK AS 3A a4 7: malkwersa tesa mā upadrap tsmetär śale lakle ṣamäṃ || sālavarṇi • präśnavarṇi • ...
 6. PK AS 5D a6 15: ... täryā-ykne ; ce yāmorsa : #39b la(kle sakwä wikṣeñca ; putkalñene) %7 #39c ...
 7. PK AS 6A a1 14: ... näno-nän= ost-yāmṣeñcai : #9b ñ(ä)sk(e)m(a)ne tw(e) l(a)kle ; c(ä)m(e)lyñe näno-näno śl(o)k yparwe : ...
 8. PK AS 6I a3 3: /// -ñc lakle sam ka- ///
 9. PK AS 6I a7 2: /// (la)kle wärpanatär ///
 10. PK AS 7C a2 5: : #10c mā solme läkle ; klinaṣṣän-me warpatsi 10 #10d ṣemi ...
 11. PK AS 17A b5 10: ... nrai lwāsa śle prete(nne ; nekä)t lakle eṃṣketstse : 2 || #2d tumeṃ ...
 12. PK AS 17J b3 18: ... taka nta kca śle oko ; lakle lyelykor yk(aṃṣeṣ)ṣ(e) ; se ñī tāka ...
 13. PK AS 17J b5 1: lakle onolmeṃts śarsäskau nem(c)ek (e)n(eṃ) cwi maiyyane ...
 14. PK AS 19.13.Y a3 3: /// -mna lakle – ///
 15. PK AS 19.17.X a3 3: /// -ntäṣṣe lakle wīkäskau-me ///
 16. PK NS 28 a2 1: lakle ste tuntse ṣarm po eṅkalñe ; ...
 17. PK NS 263 a3 6: /// (śaul) pärkre śāyeṃ snai lakle ṣek ///
 18. PK NS 399 b3 3: onolmeṃts snaitsäññeṣṣe lakle araṃśne premane plaktukäṃñai ///
 19. THT 3 b7 22: ... mā) stemye ksa (ne)säṃ śaulantse ; (la)kl(e) snaitse tetkāk ṣp känmaṣṣäṃ : #97c ...
 20. THT 11 a5 17: ... päst yaikormeṃ po-yknesa ; päst klautkoträ lakle se ; nano nano : #88c ...
 21. THT 14 b5 7: /// #Xx (ce) cmeln= ālyekne ; lakle śaiṃ su duśśīle : #Xx tusāk ...
 22. THT 28 b1 5: /// pälskonta s· – lakle wärpnantär – ·w· – lko ṣai ...
 23. THT 28 b2 6: /// 4 #4d – k lakle śaul ṣpä tem·· ; ṣuktante mā ...
 24. THT 30 a2 7: u the nesäṃ ; ytārye ksa lakle nautṣṣeñca : 22 #22d cets ceu ...
 25. THT 30 a2 17: ... #22d cets ceu silñe pälskontse ; lakle ṣpä wīkässi poyśi : #23a toṃ ...
 26. THT 44 a8 5: /// mpa : #Xx lakle ṣ tu māka ; kakraupau watesa ...
 27. THT 44 b4 13: ... k(le)śanma pkarsas känt= oktä : #Xx lakle su wsaṣṣäṃ ; kuse kl· /// ...
 28. THT 85 a6 20: ... mā ṣ keś (t)āsau , ṣañ la(kle) ; /// %12 #1b %11
 29. THT 88 b3 15: ... weṣṣäṃ makte pācer walo cwi comp lakle śala kā ṣpä ñ(ake lä)klesu ste ...
 30. THT 89 b3 6: lkātsi : #3a ñi sak lakle ; t(a)ñ w(i)ṣ(ai) tu ; pāke ...
 31. THT 93 b5 22: ... ; se ñkek lnaskau , śle (lakle) #3d /// (akañc)
 32. THT 150 a6 4: lle päkṣalleṣṣe nraiṣṣeṃts lakle : ///
 33. THT 150 b2 1: lakle 4 mäntrākka po se śaiṣ(ṣ)e ///
 34. THT 155 b1 4: /// śtwāra • lakle – – – – tsäññe • ...
 35. THT 155 b2 12: ... – – – – • ktsaitsäññe la(kle • teki lakle • sruka)lyñ(e) lakl(e) ...
 36. THT 155 b2 15: ... – • ktsaitsäññe la(kle • teki lakle • sruka)lyñ(e) lakl(e) • lar(e)nmeṃ tsrelle ...
 37. THT 155 b2 18: ... la(kle • teki lakle • sruka)lyñ(e) lakl(e) • lar(e)nmeṃ tsrelle wä – – ...
 38. THT 155 b3 10: ... – – – – (–) lñe lakle • aults· – – – – ...
 39. THT 155 b3 27: ... – – kle • se westrä lakle klyomoṃts empreṃtsäññe ///
 40. THT 160.b a3 3: /// – lakle • ·e ·i – ///
 41. THT 168.d b2 2: /// lakle : ñäkte ///
 42. THT 172 b1 8: ... – wä täryā yäkne mäsketär sak lakle ma sak ma ///
 43. THT 197 a1 13: ... w(ar)ñ(ai) c (ai) svabhāptsa m(ā) w(är)p(a)n(a)ntar l(a)kle k· ly· p tsentar caināts welñ(e) ...
 44. THT 197 a1 27: ... ṅkts(i) ṣ – akṣār tess(a) mä(kt)e lakle warpalñe svabh(ā)ptsa nesäṃ taisaktuka wi vedanta ...
 45. THT 197 a2 19: ... wesk(e)m codake weṣṣäṃ tākauy sak (w)ai lakle warpalñenta svabhāptsa upekṣ warpalñe mäkte aiśalle ...
 46. THT 197 a3 22: ... nesäṃ • s(n)ai sa (k snai la)kle palsko tseṅkenträ inte toyne warpalñenta mā ...
 47. THT 197 b2 21: ... ciñcareṃ sparśmeṃ sak warpalñe tänmastar (eñcarenmeṃ) lakle uyaviparitenmeṃ
 48. THT 197 b5 7: suwak käkse wreme krostañaṣṣe avasth yainmu lakle tanmaṣṣeñca mäsketrä te warñai makte po ...
 49. THT 197 b6 3: karnnäṣṣeñca • la(kl)e • (ubhayav)īpa(r)īta(m) • mā parākäṣṣeñca mā ...
 50. THT 220 b1 10: ... cmela • kest yoko preteṃts pwārṣṣeI lakle nraiyn= empely(e) • an· – ññ· ...
 51. THT 220 b5 12: ... krui läklenta • pitsantse ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ñi kuloy(·) ...
 52. THT 224 b2 9: ... askace mänt pälka kektseñe täñ kelästa läkle pra
 53. THT 231 a3 21: ... yolosa • saim pärmaṅk cī śaiṣṣentse lakle räskre
 54. THT 256 b4 4: – lyaik māka läkle wärpnānträ – nt· n ālye ///
 55. THT 291.b a4 2: /// (lä)kl= empelye sū wärpnāträ prā – ///
 56. THT 295 b8 5: mentsisā krui wikalle takoī läkle yesäñ seṃ wes rano ṅe mentsine ...
 57. THT 375 a3 18: ... • kraupalle ṣey su ra ṣeyne lakle maiyyāu pälsko(nts)e
 58. THT 518 a7 2: /// l(a)kle lkām || walo weṣṣäṃ || ///
 59. THT 521 a2 4: /// (tumeṃ cwi lakle ; ompos)tä(ṃ) yaṃ cmelane : #24a ...
 60. THT 521 b1 5: /// (s)kw(a)ssu ; postä〈ṃ〉 lakle wärpnāträ : #2d (mäk)sū (no yāmor ...
 61. THT 543 a2 6: /// malñene • duḥkhakaraṇe • lakle ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?lakle
Output automatically generated on Fri, 2015-03-06, 15:10:44.
Page created on Tue, 2012-02-07, 20:33:26, by Melanie Malzahn.