print prev. next

māka

Meaning:"much, many, very"
Word class:Adjective
Language:TB
Equivalent in TA:māk
Derived lexemes:makā-yäkne

Adjective

Case:Nominative, Oblique
Number:Singular, Plural
Gender:Masculine, Feminine

Inflectional paradigm

  Masculine Feminine

Singular

Nom. māka māka
Obl. māka māka
Voc.
Gen. makāṃts makāṃts
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Plural

Nom. māka māka
Obl. māka māka
Voc.
Gen.
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Dual

Nom.
Obl.
Voc.
Gen.
Loc.
Abl.
All.
Perl.
Instr.
Com.
Caus.

Occurrence (99)

 1. A 320 a6: /// (ni)ṣkramāntaṃ || wkäṃ pe māka nākm(ats) saṃsār säs ṣokyo nu parno ...
 2. IOL Toch 2 a3: ... star-ca ñyās ṣpä kartseśco : tuk māka mā nai ttauwak te-yä(knesa) ///
 3. IOL Toch 131 a1: /// ekaññiññenta māka yamaṣate • walo klyauṣa cew eṅweṃ ...
 4. IOL Toch 131 a1: ... klyauṣa cew eṅweṃ y(ā)tk(a) – ·ts(i) māka lakle yamaṣare
 5. IOL Toch 214 b1: /// l· s· : sn(ai) k(e)ś m(ā)k(a) • – nts ·ś· – – ...
 6. PK AS 6A b1: ... ñ(ä)ś rṣ(ā)käñ= (eṃ)twecc(ek : kär)ts(au)ñ(e)nta kraupamar mā(ka späntaitse) ///
 7. PK AS 6A b6: ṣai matāräṃne : saṃwartwiwart kalpanma māk(a) cwi ṣeyeṃ kätkauwa 14 tūsa poyśi ...
 8. PK AS 6D b4: ceu palskosa wat airṣaitsäññecce : māka yknesa wat ce (krent reki keklyauṣormeṃ ...
 9. PK AS 6J a1: /// sa ṣ māka am(ā)sk(ai) naumyen(ta) ///
 10. PK AS 7C b5: 19 sū cew yāmorsa prāskaṃ māka kwipenträ : onmiṃ yamasträ ykāṃṣanträ pest ...
 11. PK AS 7E b6: ... yairu ailñene āyor nano-nano āklyi yāmu māka cmela-cmelane : cey na – – ...
 12. PK AS 7F a3: mā(ka) lykwarwa mā rano ṣek-ṣ(e)k mā āyorṣṣe ...
 13. PK AS 7H a6: ... spärkālñe westrä 2 kauṣentañ krui onolmi māka tne aunanträ ·e – /// (snai ...
 14. PK AS 7H b1: alyaik ṣpä wnolmi : lyśī no māka krui tākaṃ tu – – – ...
 15. PK AS 7H b2: ... : śäktālyenta onolmeṃts preke /// (waikecci mā)|ka
 16. PK AS 7H b4: ... kotaiñ mäskenträ 5 ścire reki onolmi māka krui aunanträ nessi : kärweñi yare ...
 17. PK AS 7H b5: ... 6 ketara ṣäññe wnolmi entseṣṣi krui māka tākaṃ : tusa stāna śle (sā)rmna ...
 18. PK AS 7H b6: (māntalñecci) no w(n)o(lm)i māka krui aunanträ ne(ss)i : räskarona matrona ...
 19. PK AS 7I b6: katkauñai māka (ertsi) mäsketär su cmelane w(n)olme : ...
 20. PK AS 7J b5: ... ponta wertsyanne 4 lā(r)e mäsketär ṣpä māka onolmeṃts ṣek wrotse ekñiññe : yñakteṃ ...
 21. PK AS 7L a5: rākṣatseṃ ceṃ māka mesā – – – – – ...
 22. PK AS 13B b3: /// (se āktikäṃ)ñe : māka lalaṃṣkana tseñāna eśnesa erṣṣäṃ taka(rṣkñe :)
 23. PK AS 16.2 b2: ... śaiṣṣene mā tsämoṣ tākaṃ • twak māka krätayuk (pre)ścīyaṃne kuse cai o|rotsts(e)
 24. PK AS 17B a4: ... weṣṣäṃ || meñameṃne || mā no mā(ka) ārttau sū
 25. PK AS 17D b3: ṅke māka śanmeṃ ñiś lkāt(si : kus)e (k)au(c) ...
 26. PK AS 17K a3: ... meṃñäkte kerciyeṣṣe tärkameṃ laṃtsi päknāsträ • māka kerunta wrakaiṃ k(n)e|raṃts
 27. PK AS 18A b4: aurts(e)sa weña kampāl sampāṃte-ñ upanandeṃ māka nāksante • pañäkte klyauṣa nāksate sāṅk ...
 28. PK NS 32 b1: ... tumeṃ ṣañ-añmämpa weṣṣäṃ || bahu)dantākne || māk(a) on(o)lme(ṃ)ts (p)l(ā)c(i) klyaus(e)nträ t(e) ñ(i)ś y(ā)mu ...
 29. PK NS 32 b5: ... wäntarwa kuse aiṣṣäṃ āyor mā tu māka ākteke ste te-maṃt pkārsa : ke|ktseñṣana
 30. PK NS 112 a1: /// māka pñi nauṣ yāmuwa saṃsārne kleśanma
 31. THT 3 a1: (ret)k(e) iyaṃ ypaunane māka wnolme(ṃ) kauseṃ : mā (t)n(e) śak ...
 32. THT 3 a1: ... yā)mo(r)nt(a) yākṣi maiyya kälpāskeṃ kauseṃ wnolmeṃ māka : nāgi lakaṃ tsatkuṃ eṅkalwa ypauna ...
 33. THT 3 a5: ... (m)ṛgārañ stāṅkne kreṃnt : ṣam yeṃ māka ṣamāni aplāc ākteke te to|tka
 34. THT 11 b1: kanma yo(k)ai kleśmeṃ tseṅkenträ wnolmets māka : tetkorsa ka käṣṣinta karāre toṃ ...
 35. THT 15 a7: ... (sū temeñ sraukaṃ nraine māka) lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ (läklenta māka pudñäkti ...
 36. THT 15 a7: ... sraukaṃ nraine māka) lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ (läklenta māka pudñäkti tsaṅkaṃ śaiṣṣene ...
 37. THT 17 a8: ... 14 sū temeñ sraukaṃ nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta ...
 38. THT 17 a8: ... temeñ sraukaṃ nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka ...
 39. THT 17 a8: ... nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka pudñäkti tsaṅkaṃ ...
 40. THT 17 a8: ... māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka pudñäkti tsaṅkaṃ śaiṣṣene
 41. THT 18 b5: ... nrainta skente okt /// /// (to)t māka mskentär (ku)ñci(t) kuñcit mīsa
 42. THT 23 b7: rekaunasa tsoksañ māka : tu pälkormeṃ pudñäkte ce weña ...
 43. THT 26 a3: /// (mā)ka ṣamāni kraupe ///
 44. THT 27 a6: ... rse(rsa) träṅkonta ṅke nakanm= ālyaucesa tättāntär māka : nketär-m(e) ṅk= ālyauce ynāñmñe
 45. THT 33 a5: ... sū wteṃtse kraupalle 2 ost ṣmemanentse māka kurpelle māñye«ṃ» mañyanats śno|y
 46. THT 33 b5: ... ce compämpa käccītär 7 weña pudñäkte māka sutarma yarke petintse snai keś naka|nma
 47. THT 42 a8: /// rwe ṣamāni māka mraus(k)ān(t)e om(p) pal(sk)o kānare : – ...
 48. THT 44 a6: ... śāsanne : ṣa /// /// : māka omp snūnma ent= ākn· ///
 49. THT 44 a8: /// mpa : lakle ṣ tu māka kakraupau watesa ///
 50. THT 45 a3: ... pokseñ saim wasta 30 tu yparwe māka plyawāre ñakti śāmna läklessoñc lkāṣyeṃ poyśiṃ ...
 51. THT 74 a3: ... ltū wlaṃśke yok tañ kektsentsa : māka täṅwañe lkātsi celenträ kaunaṃtse ramt swa ...
 52. THT 74 a6: /// ts· praroñ māka lalaṃṣkane lyelyūkwa ṣañ mekwasa wawākausai ram(t) ...
 53. THT 101 1: /// ts(e) māka täṅkwaṃññe lalaṃṣkeṃ akālkäcce pilkosa snai ptsak ...
 54. THT 118 a6: ... t= oṅkor mälko tākaṃ (k)rui kakāccu māka ///
 55. THT 123 a1: yase kwīpe māka melyeṃ o /// /// meltsa • ...
 56. THT 123 b5: ... tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka läklenta o ///
 57. THT 126 a2: – – – lkātsi māka we ///
 58. THT 130 a4: /// tumeṃ weṣṣäṃ māka ///
 59. THT 133 b8: ·eñcä ket śil su māka prākre : yewe ñäkteṃ śamnāntsä po ...
 60. THT 135 b4: lmeṃ māka palante pelaikn· /// /// tne yärm ...
 61. THT 142 b3: /// täṃmäṣle srukallesa māka kekkärkū ///
 62. THT 181 a3: ātmapāvabhetsa tsetstsarormeṃ māka klautkentsa (ts)retär aultsorsa no wästo yä(kn)e ...
 63. THT 208 b3: m(ā)ka räskre mantsate ///
 64. THT 235 b2: /// ainake ska – (–) māka keltsa erkatñe : kaccā ///
 65. THT 251 a3: ... : śail – – (–) ñyātse māka (•) tat sa(ṃ)smṛtya virūpe pi • ...
 66. THT 255 a1: skwänmaṣca śaiṣṣe māka yuwästrä märsauu śaiṣṣe alyekä ma ṣä ...
 67. THT 256 b4: – lyaik māka läkle wärpnānträ – nt· n ālye ...
 68. THT 273 a3: ... twe pwārmeṃ padum wärmeṃ pwār rā māka yolon preke(ne twe tne)
 69. THT 273 b5: pyāppyaisa ṣäp māka sneukī māpi rä«me»r kselle ṣaitä 30 ...
 70. THT 275 b3: (pe)ñyacy ersnāssoñc pe(ñyaisa tä)ṅkäññi snaiy keś māka kod(y)ä(nma) ///
 71. THT 276.a b3: stauki māka : śpal·· ///
 72. THT 281 b3: āyorṣṣe ṣāle yāmtsi māka p(r)eke : pā /// /// ṣa ...
 73. THT 305 b4: ... yāvatā bahu bhāṣate • kossa wärñai māka weṣṣäṃ • yas tv ihā ///
 74. THT 308 a1: ṣäṃmpa māka keklyauṣoṣäṃmpa • (sa)khy(aṃ) ku(r)v(ī)t(a) s(a)pr(a)jñ(a) • ...
 75. THT 321 a2: /// 1 mā kauc māka lkāskemane ///
 76. THT 321 a3: /// ṣälle 2 mā kauc māka lkāske ///
 77. THT 334 a2: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana träṅkänta ...
 78. THT 334 a6: ṅkäṃ mā krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 79. THT 334 b1: krui mā krāke läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ceśaṃ tot stulāṃ träṅko(nta kä)
 80. THT 334 b5: ke läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 81. THT 334 b9: kätäṅkäṃ krui mā kkrāke läṃnne kos māka pälyuwiṃñco epiṅkte kluṣnāträ
 82. THT 337 b2: ... tāu plāc poś weña • upanandeṃ māka nāksante • pañäkte klyauṣa nāksate •
 83. THT 337 b4: mäskīträ • ṣaḍvarginta patraiṃ māka kraupiyenträ • päst taṣīyeṃträ mā paribhog ...
 84. THT 338 a3: /// sā māka wi säsuwiśkaṃ talantäṃ mewya sāu • ...
 85. THT 341 a5: /// trä māka ṣcīre papāṣṣorñe cau ///
 86. THT 358.a b6: /// palauna akṣāne • māka klautkentsa triwālñentse nakanma a(kṣ) ā(n)e ///
 87. THT 359 b1: mnasa • tāw no māka täṅwaṃññai bārāṇasi rīne brahma ///
 88. THT 372 b3: nma māka wärpāmai lantuṃñeṣṣe yātalñe • tsaipeṃ śa ...
 89. THT 374.g b2: /// – ntenesa māka onol(mi) ///
 90. THT 388 a8: – – pälyapo māka pkāte saṃ(sā)rmeṃ tsälpastsi 70 ///
 91. THT 417 a4: ptama ṣpä māka waipe ///
 92. THT 516 b4: tstsa weṣṣäṃ aukatsāmat ra māka no kawātse ///
 93. THT 571 b4: ... /// /// mñ· 38 krokśäṃts weśeñña māka ///
 94. THT 574 a6: /// päst ykuwermeṃ māka kursarwa keṃ
 95. THT 577 a2: – – – māka lykwarwa tuyknesa ikrai ///
 96. THT 577 b5: – – – (m)āka lyakursa retke kautāte ///
 97. THT 587 b7: /// ṣṣīn māka wrotse tänmästrä yärpo= ntwe mä ///
 98. THT 592 a3: /// w·· māka onolmi plakṣiyeṃ • sāw no te ...
 99. THT 3597 a1: ... tsāṅkau eṅkälpatte pūdñäktäññe nuwalñe täñ prakreṃ māka win(āskau) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?māka
Output automatically generated on Wed, 2016-08-24, 08:43:25 (CEST).
Page cached on Sun, 2016-08-21, 16:56:38 (CEST).
Page last edited on Fri, 2015-11-13, 14:03:45 (CET), by Hannes A. Fellner. Version 2.
Page created on Thu, 2012-02-09, 16:28:27 (CET), by Melanie Malzahn.