print

māka

Derived lexemes:makā-yäkne
Language:TB
Meaning:"much, many, very"
Equivalent in TA:
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb

Occurrence (97)

 1. A 60 | a6 | 9: ... ṣokyo retwe kus nu säm wrasom māka ñātse kārāś kä
 2. A 320 | a6 | 4: /// (ni)ṣkramāntaṃ || wkäṃ pe māka nākm·· – saṃsār säs ṣokyo nu ...
 3. A 329 | b1 | 3: /// t nu māka ñā ·ṣ· – mä – • ...
 4. IOL Toch 2 | a3 | 7: ... star-ca ñyās ṣpä kartseśco : tuk māka mā nai ttauwak te-yä(knesa) ///
 5. PK AS 6A | b1 | 9: ... (eṃ)twecc(ek : #12c kär)ts(au)ñ(e)nta kraupamar ; mā(ka späntaitse) ///
 6. PK AS 6A | b6 | 5: ... matāräṃne : #14c saṃwartwiwart kalpanma ; māk(a) cwi ṣeyeṃ kätkauwa 14 tūsa poyśi ...
 7. PK AS 6D | b4 | 5: ... ; palskosa wat airṣaitsäññecce : #106c māka yknesa wat ce (krent ; reki ...
 8. PK AS 6J | a1 | 3: /// sa ṣ māka am(ā)sk(ai) naumyen(ta) ///
 9. PK AS 7C | b5 | 6: 19 sū cew yāmorsa ; prāskaṃ māka kwipenträ : #20a onmiṃ yamasträ ; ...
 10. PK AS 7E | b6 | 12: ... āyor ; nano-nano āklyi yāmu ; māka cmela-cmelane : #10b cey na – ...
 11. PK AS 7F | a3 | 1: mā(ka) lykwarwa ; mā rano ṣek-ṣ(e)k ; ...
 12. PK AS 7H | a6 | 16: ... westrä 2 kauṣentañ krui onolmi ; māka tne aunanträ ·e – #3a /// ...
 13. PK AS 7H | b1 | 6: ... ṣpä wnolmi : #3b lyśī no māka krui tākaṃ ; tu – – ...
 14. PK AS 7H | b2 | 21: ... onolmeṃts ; preke /// #4d (waikecci mā)|ka
 15. PK AS 7H | b4 | 9: ... mäskenträ 5 ścire reki onolmi ; māka krui aunanträ nessi : #6a kärweñi ...
 16. PK AS 7H | b5 | 16: ... ketara ṣäññe wnolmi ; entseṣṣi krui māka tākaṃ : #7a tusa stāna śle ...
 17. PK AS 7H | b6 | 4: (māntalñecci) no w(n)o(lm)i ; māka krui aunanträ ne(ss)i : #7c räskarona ...
 18. PK AS 7H | b6 | 21: ... pilko no onolmi ; t(ākaṃ krui māka tusa) #8a (snai okonta mä-)
 19. PK AS 7I | b6 | 2: #17a katkauñai māka (ertsi) ; mäsketär su cmelane w(n)olme ...
 20. PK AS 7J | b5 | 9: ... wertsyanne 4 lā(r)e mäsketär ṣpä ; māka onolmeṃts ṣek ; wrotse ekñiññe : ...
 21. PK AS 7L | a5 | 3: ; rākṣatseṃ ceṃ māka ; mesā – – – #7a ...
 22. PK AS 16.2 | b2 | 16: ... śaiṣṣene mā tsämoṣ tākaṃ • twak māka krätayuk (pre)ścīyaṃne kuse cai o|rotsts(e)
 23. PK AS 17B | a4 | 12: ... weṣṣäṃ || meñameṃne || mā no mā(ka) ārttau sū ;
 24. PK AS 17D | b3 | 2: ṅke ; māka śanmeṃ ñiś lkāt(si : #4a kus)e ...
 25. PK AS 18A | b4 | 6: aurts(e)sa weña kampāl sampāṃte-ñ upanandeṃ māka nāksante • pañäkte klyauṣa nāksate sāṅk ...
 26. PK NS 32 | b1 | 6: ... tumeṃ ṣañ-añmämpa weṣṣäṃ || bahu)dantākne || māk(a) on(o)lme(ṃ)ts ; (p)l(ā)c(i) klyaus(e)nträ ; t(e) ...
 27. PK NS 32 | b5 | 21: ... ; aiṣṣäṃ āyor #2a mā tu māka ; ākteke ste ; te-maṃt pkārsa ...
 28. THT 3 | a1 | 4: (ret)k(e) iyaṃ ypaunane māka wnolmeṃ kauseṃ : mā (t)n(e) śak ...
 29. THT 3 | a1 | 17: ... yā)mo(r)nt(a) yākṣi maiyya kälpāskeṃ kauseṃ wnolmeṃ māka : nāgi lakaṃ tsatkuṃ eṅkalwa ypauna ...
 30. THT 3 | a5 | 17: ... mṛgārañ stāṅkne kreṃnt : ṣam yeṃ māka ṣamāni aplāc ākteke te to|tka
 31. THT 11 | b1 | 6: kanma yokai kleśmeṃ tseṅkenträ wnolmets māka : nenkorsa ka käṣṣinta karāre toṃ ...
 32. THT 14 | b4 | 14: ... kekarṣṣu : nraine tänmasträ lkāṣṣäṃ lkle(nta māka tne 15)
 33. THT 15 | a7 | 4: (mor) 14 /// /// lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ /// /// rpsentärne ...
 34. THT 15 | a7 | 6: ... 14 /// /// lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ /// /// rpsentärne āly(au)c(e ka) ...
 35. THT 17 | a8 | 13: ... 14 sū temeñ sraukaṃ nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta ...
 36. THT 17 | a8 | 15: ... temeñ sraukaṃ nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka ...
 37. THT 17 | a8 | 17: ... nraine tänmastär māka lykwarwa māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka pudñäkti tsaṅkaṃ ...
 38. THT 17 | a8 | 20: ... māka cmela māka lkāṣṣäṃ läklenta : māka pudñäkti tsaṅkaṃ śaiṣṣene
 39. THT 18 | b5 | 8: ... nrainta skente okt /// /// t māka mskentär – ñci – kuñcit mīsa
 40. THT 23 | b7 | 3: rekaunasa tsoksañ māka : tu pälkormeṃ pudñäkte ce weña ...
 41. THT 26 | a3 | 1: /// (mā)ka ṣamāni kraupe ///
 42. THT 27 | a6 | 7: ... rse(rsa) träṅkonta ṅke nakanm= ālyaucesa tättāntär māka : nketär-m(e) ṅk= ālyauce ynāñmñe
 43. THT 33 | a5 | 16: ... sū wteṃtse kraupalle 2 ostä ṣmemanentse māka kurpelle māñye mañyanats śno|y
 44. THT 33 | b5 | 14: ... ce compämpa käccītär 7 weña pudñäkte māka sutarma yarke petintse snai keś naka
 45. THT 42 | a8 | 3: /// rwe ṣamāni māka mraus(k)ān(t)e om(p) pal(sk)o kānare : – ...
 46. THT 44 | a6 | 9: ... śāsanne : ṣa /// /// : māka omp snūnma ent= ākn· ///
 47. THT 44 | a8 | 5: /// mpa : lakle ṣ tu māka kakraupau watesa ///
 48. THT 45 | a3 | 9: ... pokseñ saim wasta 30 tu yparwe māka plyawāre ñakti śāmna läklessoñc lkāṣyeṃ poyśiṃ ...
 49. THT 74 | a3 | 9: ... ltū wlaṃśke yok tañ kektsentsa : māka täṅwañe lkātsi celenträ kaunaṃtse ramt swa ...
 50. THT 74 | a6 | 3: /// ts· praroñ māka lalaṃṣkane lyelyūkwa ṣañ mekwasa wawākausai ram(t) ...
 51. THT 101 | 1 | 2: /// ts(e) māka täṅkwaṃññe lalaṃṣkeṃ akālkäcce pilkosa snai ptsak ...
 52. THT 118 | a6 | 8: ... t= oṅkor mälko tākaṃ (k)rui kakāccu māka ///
 53. THT 123 | a1 | 3: yase kwīpe māka melyeṃ o /// /// meltsa • ...
 54. THT 123 | b5 | 10: ... tu päklyauṣ twe po täṅsa 1 māka läklenta o ///
 55. THT 126 | a2 | 2: – – – lkātsi māka we ///
 56. THT 130 | a4 | 3: /// tumeṃ weṣṣäṃ māka ///
 57. THT 133 | b8 | 5: ·eñcä ; ket śil su māka prākre : #33a yewe ñäkteṃ śamnāntsä ...
 58. THT 135 | b4 | 2: lmeṃ māka palante pelaikn· /// /// tne yärm ...
 59. THT 142 | b3 | 3: /// täṃmäṣle srukallesa māka kekkärkū ///
 60. THT 181 | a3 | 3: ātmapāvabhetsa tsetstsarormeṃ māka klautkentsa (ts)retär aultsorsa no wästo yä(kn)e ...
 61. THT 208 | b3 | 1: m(ā)ka räskre mantsate ///
 62. THT 235 | b2 | 3: /// ainake ska – (–) māka keltsa erkatñe : kaccā ///
 63. THT 251 | a3 | 5: ... : śail – – (–) ñyātse māka (•) tat sa(ṃ)smṛtya virūpe pi • ...
 64. THT 255 | a1 | 3: skwänmaṣca śaiṣṣe māka yuwästrä märsauu śaiṣṣe alyekä ma ṣä ...
 65. THT 256 | b4 | 2: – lyaik māka läkle wärpnānträ – nt· n ālye ...
 66. THT 273 | a3 | 12: ... padum ; wärmeṃ pwār rā #27a māka yolon ; preke(ne twe ; tne)
 67. THT 273 | b5 | 3: ; pyāppyaisa ṣäp #30c māka sneukī ; māpi rä〈me〉r ; kselle ...
 68. THT 275 | b3 | 7: (pe)ñyacy ersnāssoñc pe(ñyaisa tä)ṅkäññi snaiy keś māka kod(y)ä(nma) ///
 69. THT 276.a | b3 | 2: stauki māka : śpal·· ///
 70. THT 281 | b3 | 4: āyorṣṣe ṣāle yāmtsi māka p(r)eke : pā /// /// ṣa ...
 71. THT 305 | b4 | 6: ... yāvatā bahu bhāṣate • kossa wärñai māka weṣṣäṃ • yas tv ihā ///
 72. THT 308 | a1 | 2: ṣäṃmpa māka keklyauṣoṣäṃmpa • (sa)khy(aṃ) ku(r)v(ī)t(a) s(a)pr(a)jñ(a) • ...
 73. THT 321 | a2 | 4: /// 1 mā kauc māka lkāskemane ///
 74. THT 321 | a3 | 5: /// ṣälle 2 mā kauc māka lkāske ///
 75. THT 334 | a2 | 3: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana träṅkänta ...
 76. THT 334 | a6 | 7: ṅkäṃ mā krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 77. THT 334 | b1 | 7: krui mā krāke läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ceśaṃ tot stulāṃ träṅko(nta kä)
 78. THT 334 | b5 | 5: ke läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 79. THT 334 | b9 | 7: kätäṅkäṃ krui mā kkrāke läṃnne kos māka pälyuwiṃñco epiṅkte kluṣnāträ
 80. THT 337 | b2 | 15: ... tāu plāc poś weña • upanandeṃ māka nāksante • pañäkte klyauṣa nāksate •
 81. THT 337 | b4 | 4: mäskīträ • ṣaḍvarginta patraiṃ māka kraupiyenträ • päst taṣīyeṃträ mā paribhog ...
 82. THT 338 | a3 | 2: /// sā māka wi säsuwiśkaṃ talantäṃ mewya sāu • ...
 83. THT 341 | a5 | 2: /// trä māka ṣcīre papāṣṣorñe cau ///
 84. THT 358 | b6 | 3: /// palauna akṣāne • māka klautkentsa triwālñentse nakanma a(kṣ) ā(n)e ///
 85. THT 359 | b1 | 4: mnasa • tāw no māka täṅwaṃññai bārāṇasi rīne brahma ///
 86. THT 372 | b3 | 2: nma māka wärpāmai lantuṃñeṣṣe yātalñe • tsaipeṃ śa ...
 87. THT 374.g | b2 | 2: /// – ntenesa māka onol(mi) ///
 88. THT 388 | a8 | 2: – – pälyapo māka pkāte saṃ(sā)rmeṃ tsälpastsi 70 ///
 89. THT 417 | a4 | 3: ptama ṣpä māka waipe ///
 90. THT 516 | b4 | 5: tstsa weṣṣäṃ aukatsāmat ra māka no kawātse ///
 91. THT 571 | b4 | 7: ... /// /// mñ· 38 krokśäṃts weśeñña māka ///
 92. THT 574 | a6 | 3: /// päst ykuwermeṃ māka kursarwa keṃ
 93. THT 577 | a2 | 1: – – – māka lykwarwa tuyknesa ikrai ///
 94. THT 577 | b5 | 1: – – – (m)āka lyakursa retke kautāte ///
 95. THT 587 | b7 | 2: /// ṣṣīn māka wrotse tänmästrä yärpo= ntwe mä ///
 96. THT 592 | a3 | 2: /// w·· māka onolmi plakṣiyeṃ • sāw no te ...
 97. THT 3597 | a1 | 10: ... tsāṅkau eṅkälpatte pūdñäktäññe nuwalñe täñ prakreṃ māka win(āskau) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?māka
Output automatically generated on Sat, 2014-04-19, 04:06:48.
Page created on Thu, 2012-02-09, 16:28:27, by Melanie Malzahn.