print prev. next

nemcek

Meaning:"certainly, surely"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb
Language:TB
Equivalent in other languages:Skt. niyatam
Derived from:nemce, k
Related lexemes:cek, centsak, nänok, nauṣäk, ñkek, ompek, omtek, ślek, ṣpak, taiknesāk, tek, te-yäknesāk, tsak, tuk, tukne, tunak, tunek, tusāk, ykāk, ynauṣkak, ceyak, tāk, tonak
Derived lexemes:nemñceksa, nemcekaññe

Occurrence (35)

 1. IOL Toch 307 b4 13: ... : 16 śraddhavārgṣe naumyesa källoym oko nemcek ce po cmelane : perākäññe
 2. PK AS 5C a5 23: ... ce ; paiykalñesa akālk se ; nemc(ek)
 3. PK AS 5C b5 21: ... yugavārg ; akālkäntse knelñe se ; nemcek
 4. PK AS 6K a2 2: ts·näś nemcek n(·) ///
 5. PK AS 6K a3 1: nemcek lnaṣṣäṃ : sä- ///
 6. PK AS 7B a5 28: ... 1 #1d nesäṃ sū yāmor ; nemcek cmetsiś sportoträ : #2a kuce te ...
 7. PK AS 7B b1 18: ... tänma(ske)trä (: #3c sporttotär) yāmor ; nemcek cmetsiś tmäsketrä 3 #3d intsu no ...
 8. PK AS 7B b1 28: ... #3d intsu no yāmor ; mā nemcek tänmaṣṣeñca : #4a iñcew yāmo(r)s(a) ; ...
 9. PK AS 7B b2 16: ... #4c cew yāmorsa sū ; mā nemcek ṣpä tänmasträ 4 #4d kuse no ...
 10. PK AS 7H a6 3: śaiṣṣeṃtse ; nemcek po karep mäsketrä : #2c pärnāññana ...
 11. PK AS 7I a4 21: ... : #11a wrotsana ekñiññenta ; yänmāṣṣäṃ ne(mc)e(k iñakteṃ :) #11b cew yāmorsa)
 12. PK AS 7I b3 9: ... 14 #14d iñakteṃ sū tänmasträ ; nemce= ksa cew krent yāmorsa : #15a ...
 13. PK AS 7I b6 27: ... amiśkäññe erṣeñcai ; reki sū mā nemce= klyauṣäṃ (: 17 #17d ekñiññenta yänmā)-
 14. PK AS 16.7 b7 14: ... keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri nta ci
 15. PK AS 17C a1 22: ... sa mu – – – ; (ne)mcek yanmoy orocce 1 || #1d tum(eṃ) ...
 16. PK AS 17J b5 4: lakle onolmeṃts śarsäskau nem(c)ek (e)n(eṃ) cwi maiyyane se cwi ypoytse ...
 17. PK NS 25 and 26 b4 9: ... ; cew yāmorsa akālk se ; ne(mc)ek (k)ñītär-ñ #33a nervāṇäṣṣai rints(e) ñi(ś ; ...
 18. PK NS 28 b3 5: naumyesa ; källoym oko ne(mcek ce ; po cmelane #17a perākäññe ...
 19. THT 16 a3 18: ... pudñäkt(entse) /// %21 /// w(ai)ke empreṃ nemcek ñe /// %8
 20. THT 16 b7 31: ... triśalñesa 27 #27d śaumo tetemu) ; nemcek tänmasträ
 21. THT 25 a4 4: källoyeṃ : #Xx nemcek postäṃ /// /// yentär ; mätstsors= ...
 22. THT 28 a1 3: /// ; n(e)mc(e)k ś(au)l āstreṃ : #Xx spelke mai ...
 23. THT 33 a7 26: ... #4a ṣñār ṣñār mañyeṃ mañyanameṃ ; nemcek yarke källālyi ;
 24. THT 67 b7 4: /// treṅkäl ; nemcek (spärk)āl(l)e : #Xx yainmwa kre(ntaunasa) ;
 25. THT 81 a6 10: ... walo pañäktäṃñe (perne)ṣṣe akālksa po (aiṣṣeñca nemce)k cau uttareṃ mñ(cu)ṣkeṃ yesäṃññ aiṣṣäṃ cwī ...
 26. THT 93 a1 5: lke pilko śeśśamormeṃ weṣṣann(e)śca nemcek twe kuṣattarye nest taisa ksa ṣotruna ...
 27. THT 206 a1 4: /// koi oko nemcek wakītse akalkätse ///
 28. THT 284 a3 2: krui nemcek postäṃ sruketrä : teki ktsaitsäññe cmeltse ...
 29. THT 284 a5 7: lle postän nai : yainmwa wäntarwāntsä nemcek postäṃ nkelle ste : toṃ läklenta ...
 30. THT 295 b2 6: (kuse) ksa eṣe śmälñe nta nemcek postäṃ tsrelle ake te mäṃ weñña ...
 31. THT 295 b7 9: ... maimtsā ñi po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ñi śle-oko pika mentsi a(ñmameṃ)
 32. THT 330 b3 9: ... yamaṣle ste prekṣalle • karmavācaṃkentse nano nemcek prekṣalle ste • kos pikwalas solme ...
 33. THT 353 a3 3: /// : nemcek rinastär ///
 34. THT 365 b7 20: ... śäktāllye kw(r)i – ·ṣ· ṣene • nemcek tumeṃ wrotse oko pä ///
 35. THT 588 a6 15: ... rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai

http://www.univie.ac.at/tocharian/?nemcek
Output automatically generated on Sat, 2015-05-23, 18:27:57 (GMT+2).
Page last edited on Thu, 2012-03-29, 21:25:43 (GMT+2), by Melanie Malzahn. Version 3.
Page created on Thu, 2012-03-29, 21:17:46 (GMT+2), by Melanie Malzahn.