print prev. next

nemcek

Meaning:"certainly, surely"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb
Language:TB
Equivalent in other languages:Skt. niyatam
Derived from:nemce, k
Related lexemes:cek, centsak, ceyak, nänok, nauṣäk, ñkek, ompek, omtek, ślek, ṣpak, taiknesāk, tāk, te-yäknesāk, tek, tonak, tsak, tuk, tukne, tunak, tunek, tusāk, ykāk, ynauṣkak
Derived lexemes:nemcekaññe, nemñceksa

Occurrence (36)

 1. IOL Toch 144 a1: ... pärmaṅsa ptāka nesañ-c krent(a) yāmornta : nemcek paskentär-c nrai lwas(a) ///
 2. IOL Toch 307 b4: ... : 16 śraddhavārgṣe naumyesa källoym oko nemcek ce po cmelane : perākäññe
 3. PK AS 5C a5: ... nirvāṇavārg śpālmeṃ ce paiykalñesa akālk se nemc(ek)
 4. PK AS 5C b5: ... 35 paiykalñesa yugavārg akālkäntse knelñe se nemcek
 5. PK AS 6K a2: ts·näś nemcek n(·) ///
 6. PK AS 6K a3: nemcek lnaṣṣäṃ : sä- ///
 7. PK AS 7B a5: ... makā-ykne : 1 nesäṃ sū yāmor nemcek cmetsiś sportoträ : kuce te ma|nt
 8. PK AS 7B b1: ... ra tsa tänma(ske)trä (: sporttotär) yāmor nemcek cmetsiś tmäsketrä 3 intsu no yāmor ...
 9. PK AS 7B b1: ... tmäsketrä 3 intsu no yāmor mā nemcek tänmaṣṣeñca : iñcew yāmo(r)s(a) mā ṣpä ...
 10. PK AS 7B b2: ... yāmornta : cew yāmorsa sū mā nemcek ṣpä tänmasträ 4 kuse no sū ...
 11. PK AS 7H a6: śaiṣṣeṃtse nemcek po karep mäsketrä : pärnāññana (wäntarwa)ṃ(ts) ...
 12. PK AS 7I a4: ... śamtsi bodhisātvempa : wrotsana ekñiññenta yänmāṣṣäṃ ne(mc)e(k iñakteṃ :) (cew yāmorsa)
 13. PK AS 7I b3: e(k)ñ(i)ññenta ṣpä 14 iñakteṃ sū tänmasträ nemce= ksa cew krent yāmorsa : ramer ...
 14. PK AS 7I b6: ... : amiśkäññe erṣeñcai reki sū mā nemce= klyauṣäṃ (: 17 ekñiññenta yänmā|ṣṣäṃ)
 15. PK AS 16.7 b7: ... keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri nta ci
 16. PK AS 17C a1: ... – sa mu – – – (ne)mcek yanmoy orocce 1 || tum(eṃ) y(o)ps(a) ...
 17. PK AS 17J b5: lakle onolmeṃts śarsäskau nem(c)ek (e)n(eṃ) cwi maiyyane se cwi ypoytse ...
 18. PK NS 25 and 26 b4: nirvāṇavārg paiykāmai cew yāmorsa akālk se ne(mc)ek (k)ñītär-ñ nervāṇäṣṣai rints(e) ñi(ś śtwer empreṃ ...
 19. PK NS 28 b3: naumyesa källoym oko ne(mcek ce po cmelane perākäññe eṃṣketstse ṣe)k ...
 20. THT 16 a3: ... ślokanma pudñäkt(entse) /// /// w(ai)ke empreṃ nemc(e)k ñe- ///
 21. THT 16 b7: ... wate ṣañ triśalñesa 27 śaumo tetemu) nemcek tänmasträ
 22. THT 25 a4: källoyeṃ : nemcek postäṃ /// /// yentär mätstsors= o(mpostäṃ ...
 23. THT 28 a1: /// n(e)mc(e)k ś(au)l āstreṃ : spelke mai tarkacer ...
 24. THT 33 a7: ... lamalyi : ṣñār ṣñār mañyeṃ mañyanameṃ nemcek yarke källālyi
 25. THT 67 b7: /// treṅkäl nemcek (spärk)āl(l)e : yainmwa kre|(ntaunasa)
 26. THT 81 a6: ... walo pañäktäṃñe (perne)ṣṣe akālksa po (aiṣṣeñca nemce)k cau uttareṃ mñ(cu)ṣkeṃ yesäṃññ aiṣṣäṃ cwī ...
 27. THT 93 a1: lke pilko śeśśamormeṃ weṣṣann(e)śca nemcek twe kuṣattarye nest taisa ksa ṣotruna ...
 28. THT 206 a1: /// koi oko nemcek wakītse akalkätse ///
 29. THT 284 a3: krui nemcek postäṃ sruketrä : teki ktsaitsäññe cmeltse ...
 30. THT 284 a5: lle postän nai : yainmwa wäntarwāntsä nemcek postäṃ nkelle ste : toṃ läklenta ...
 31. THT 295 b2: (kuse) ksa eṣe śmälñe nta nemcek postäṃ tsrelle ake te mäṃ weñña ...
 32. THT 295 b7: ... maimtsā ñi po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ñi śle-oko pika mentsi a|(ñmameṃ)
 33. THT 330 b3: ... yamaṣle ste prekṣalle • karmavācaṃkentse nano nemcek prekṣalle ste • kos pikwalas solme ...
 34. THT 353 a3: /// : nemcek rinastär ///
 35. THT 365 b7: ... śäktāllye kw(r)i – ·ṣ· ṣene • nemcek tumeṃ wrotse oko pä ///
 36. THT 588 a6: ... rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai

http://www.univie.ac.at/tocharian/?nemcek
Output automatically generated on Wed, 2016-08-31, 16:20:04 (CEST).
Page last edited on Thu, 2012-03-29, 21:25:43 (CEST), by Melanie Malzahn. Version 3.
Page created on Thu, 2012-03-29, 21:17:46 (CEST), by Melanie Malzahn.