print

nemcek

Derived from:nemce, k
Related lexemes:cek, centsak, nänok, nauṣäk, ñkek, ompek, omtek, ślek, ṣpak, taiknesāk, tek, te-yäknesāk, tsak, tuk, tukne, tunak, tunek, ykāk, ynauṣak
Derived lexemes:nemñceksa, nemcekaññe
Language:TB
Meaning:"certainly, surely"
Equivalent in TA:
Equivalent in other languages:Skt. niyatam
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb

Occurrence (34)

 1. IOL Toch 307 | b4 | 12: ... : 16 śraddhavārgṣe naumyesa källoym oko nemcek ce po cmelane : perākäññe
 2. PK AS 5C | a5 | 15: ... ce ; paiykalñesa akālk se ; nemc(ek)
 3. PK AS 5C | b5 | 14: ... yugavārg ; akālkäntse knelñe se ; nemcek
 4. PK AS 6K | a2 | 2: ts·näś nemcek n(·) ///
 5. PK AS 6K | a3 | 1: nemcek lnaṣṣäṃ : sä- ///
 6. PK AS 7B | a5 | 19: ... : 1 nesäṃ sū yāmor ; nemcek cmetsiś sportoträ : #2a kuce te ...
 7. PK AS 7B | b1 | 12: ... tänma(ske)trä (: #3c sporttotär) yāmor ; nemcek cmetsiś tmäsketrä 3 intsu no yāmor ...
 8. PK AS 7B | b1 | 20: ... 3 intsu no yāmor ; mā nemcek tänmaṣṣeñca : #4a iñcew yāmo(r)s(a) ; ...
 9. PK AS 7B | b2 | 10: ... #4c cew yāmorsa sū ; mā nemcek ṣpä tänmasträ 4 kuse no sū ...
 10. PK AS 7H | a6 | 2: śaiṣṣeṃtse ; nemcek po karep mäsketrä : #2c pärnāññana ...
 11. PK AS 7I | a4 | 15: ... : #11a wrotsana ekñiññenta ; yänmāṣṣäṃ ne(mc)e(k iñakteṃ :) #11b cew yāmorsa)
 12. PK AS 7I | b3 | 7: ... ṣpä 14 iñakteṃ sū tänmasträ ; nemce= ksa cew krent yāmorsa : #15a ...
 13. PK AS 7I | b6 | 19: ... amiśkäññe erṣeñcai ; reki sū mā nemce= klyauṣäṃ (: 17 ekñiññenta yänmā-)
 14. PK AS 16.7 | b7 | 12: ... keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri nta ci
 15. PK AS 17C | a1 | 7: ... sa mu – – – ; (ne)mcek yanmoy orocce 1 || tum(eṃ) y(o)ps(a) ...
 16. PK NS 25 and 26 | b4 | 7: ... ; cew yāmorsa akālk se ; ne(mc)ek (k)ñītär-ñ #33a nervāṇäṣṣai rints(e) ñi(ś ; ...
 17. PK NS 28 | b3 | 4: naumyesa ; källoym oko ne(mcek ce ; po cmelane #17a perākäññe ...
 18. THT 16 | a3 | 10: ... ślokanma pudñäkt(e) /// /// w(ai)ke empreṃ nemcek ñe
 19. THT 16 | b7 | 21: ... tänmastär wate ṣañ triśalñesa 27) /// nemcek tänmasträ
 20. THT 25 | a4 | 2: källoyeṃ : nemcek postäṃ /// /// yentär mätstsors= o(mpostäṃ ...
 21. THT 28 | a1 | 1: /// n(e)mc(e)k ś(au)l āstreṃ : spelke mai tarkacer ...
 22. THT 33 | a7 | 19: ... lamalyi : ṣñār ṣñār mañyeṃ mañyanameṃ nemcek yarke källālyi
 23. THT 67 | b7 | 2: /// treṅkäl ; nemcek (spärk)āl(l)e : yainmwa kre|(ntaunasa)
 24. THT 81 | a6 | 9: ... walo pañäktäṃñe (perne)ṣṣe akālksa po (aiṣṣeñca nemce)k cau uttareṃ mñ(cu)ṣkeṃ yesäṃññ aiṣṣäṃ cwī ...
 25. THT 93 | a1 | 5: lke pilko śeśśamormeṃ weṣṣann(e)śca nemcek twe kuṣattarye nest taisa ksa ṣotruna ...
 26. THT 206 | a1 | 3: /// koi oko nemcek wakītse akalkätse ///
 27. THT 284 | a3 | 2: krui nemcek postäṃ sruketrä : teki ktsaitsäññe cmeltse ...
 28. THT 284 | a5 | 6: lle postän nai : yainmwa wäntarwāntsä nemcek postäṃ nkelle ste : toṃ läklenta ...
 29. THT 295 | b2 | 6: (kuse) ksa eṣe śmälñe nta nemcek postäṃ tsrelle ake te mäṃ weñña ...
 30. THT 295 | b7 | 9: ... maimtsā ñi po añmsa ṣäp weweñor nemcek pyam ñi śle-oko pika mentsi a|(ñmameṃ)
 31. THT 330 | b3 | 8: ... yamaṣle ste prekṣalle • karmavācaṃkentse nano nemcek prekṣalle ste • kos pikwalas solme ...
 32. THT 353 | a3 | 1: /// : nemcek rinastär ///
 33. THT 365 | b7 | 15: ... śäktāllye kw(r)i – ·ṣ· ṣene • nemcek tumeṃ wrotse oko pä ///
 34. THT 588 | a6 | 14: ... rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai

http://www.univie.ac.at/tocharian/?nemcek
Output automatically generated on Fri, 2014-04-18, 02:28:19.
Page last edited on Thu, 2012-03-29, 21:25:43, by Melanie Malzahn. Version 3.
Page created on Thu, 2012-03-29, 21:17:46, by Melanie Malzahn.