print prev. next

Lemma:se ("this" [proximal deixis])
Word class:Pronoun
Word subclass:Demonstrative pronoun
Language:TB

Pronoun

Case:Nominative
Number:Singular
Gender:Feminine

Occurrence (54)

 1. A 32 b5: ṣṣ oki : vaibhāṣi(–)n· ///
 2. A 80 b1: /// läṣ cmolac ymāṃ śkaṃ – – – – – – ...
 3. A 146 a6: ... · eṣ || apratitulynaṃ || kup(r)ene ///
 4. A 160 b5: /// klyoṣā nā – ///
 5. A 200 b5: – ·k·tsi kräts : kupre ///
 6. A 379 a4: ... tsaryo kakärnāṃ : we pättā(ñä)ktac (k)ene ///
 7. A 405 a4: /// – ntuyo – – – – ...
 8. PK AS 4A a4: ... : mārgavārgṣe kauṃ śpālmeṃ paiykalyñesa stamoy walke ytārye : tek yäknesa śpālmeṃ ...
 9. PK AS 8A b6: ... ysissi yoñyeṣṣe to pwarne hom yamaṣäle ekalmī mäsketrä || 4
 10. PK AS 13B b2: /// ṣīkaintso : tumeṃ keṃ-ñäkte nmeträ paine ys(ape) śle pä(lskotstsa ...
 11. PK AS 16.7 a2: ... eśanesa wmer sparttai lkāskemane weṣṣäṃ soṃśka ñi kektseññe ste tañ
 12. PK AS 17A a1: ... – – (:) – – – tseṅk(etär) kṣaṇ(a)nm(a) r(a) sruketär yaṃ nketsiś ...
 13. PK AS 17F a3: ... camel takā-me tā preśyaiyne 1 || (n)o ñake plāce tapatrīś (ñä)kcīye
 14. PK AS 17K b6: ... ñke ykāṃṣäṃl(ñ)e(ṣṣ)ai po śmoñai • 2 ste kektseñe läkleṣṣana pelaikneṃts • tsako= ...
 15. PK NS 3 b3: ... – – devadevasya imā(ṃ) catyāṃ prayojeṃi me vidyā samṛtya tulya
 16. PK NS 19 a6: ... ñä··eṃ – me(ñ-pä)rkorsa päst klyäntsāre || kauṇḍan(y)e ///
 17. PK NS 399 b2: (ā)ra paiykastsi solme || || no ñake plāce bhadraśīlä rīne la- ...
 18. THT 13 b4: /// – tsa kuse wat ā ///
 19. THT 29 a5: ... te ramt śārsa pudñäkte wnolmeṃ ceṃ ytā(ry)e ///
 20. THT 30 a3: ... keś cmela karsatsiśco ṣpä tne ytārye śpālmeṃ : śaiṣṣe
 21. THT 30 a4: ... reṣṣäṃ war • samudrämpa taiknesa ytārye oktats= ākṣusa 24
 22. THT 45 b7: rwa keṃ aurtsa saṃsārne smer-ṣle warñai ṣali : ...
 23. THT 95 a2: ñake yaśo(dhara ste) kuse no su ...
 24. THT 107 a6: oṅkorño tañ śwālya mā ste • ...
 25. THT 111 a4: /// (ya)ltse lāntäntsa u – yek· ///
 26. THT 133 a3: mäkte ka 12 ākseu toṃ ṣärmnā ...
 27. THT 139 b6: /// ṣpä 42 läkle weskeṃ piś antseṃ ...
 28. THT 155 a2: ... ññ(e) • empr(eṃ) pälskontse kraupalñe • westrä läklentse kselñe)ne ynūca ytā ///
 29. THT 182 b3: mäsketär anityāt westär toṃ śtwāra saṃskṛtalakṣanta saṃskṛt ...
 30. THT 219 a2: ... p· lk· ñ – – ññe
 31. THT 227.a a2: /// alyeṅkäṃ śaulmeṃ nray(ṣ)e
 32. THT 228 a1: ... yūkormeṃ : tsälpaṣṣimar śaiṣṣe ce kleśanmaṣṣeṃ
 33. THT 230 a4: ra alyeṅkäṃ täṅk ri ///
 34. THT 246 a4: ānteś pralya pernauntsa 79 ñake ñy= ...
 35. THT 274 b4: āyorṣse aiśämñeṣṣe pantaintsā śāmnā śänmeṃ maittreyeṃśc ...
 36. THT 281 a5: ... p·e ·e (:) – k(l)enta nautastsi ytarye ste teṅwi preke : maimatsäññe ...
 37. THT 296 a2: triśalñenta po wnolmets ārte tārka upekṣsa
 38. THT 338 a3: /// māka wi säsuwiśkaṃ talantäṃ mewya sāu ...
 39. THT 345 a3: ... naumyenta wināssisa ekñenta • tenmpa ṣe – ///
 40. THT 361 b7: ... kūma lāntsa ram no preśyai eṅkalñe ///
 41. THT 369 a2: ... – – – (–) pañäkte pelaikne ///
 42. THT 389 b3: /// ñmeṃ naṭāka kca pärso somp ślokä kca sa ...
 43. THT 405 a8: mā cittakāl·ät kontawä ///
 44. THT 422 a4: /// anaiśai t· ///
 45. THT 479 2: /// – ///
 46. THT 541 a2: ... abhikrānto haṃ • takarṣke ñiś • ///
 47. THT 572 b2: ... ṣṣai tau w· /// /// st· a ///
 48. THT 573 a5: /// nraine empe ///
 49. THT 592 a4: /// pte ente ompek ñiś || te yäkne
 50. THT 1532.a-h a3: /// yaitu sā ///
 51. THT 1532.a-h a3: /// sā yaitu ///
 52. THT 2399 a3: /// ·w· lyṣānt· ///
 53. THT 3597 a1: /// : mā ñäś tsāṅkau eṅkälpatte pūdñäktäññe ...
 54. THT 3597 b1: /// (ṣā)rtate-c tnek – – – – – – ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?sā
Output automatically generated on Sat, 2015-08-29, 00:20:11 (CEST).
Page created on Mon, 2012-02-06, 15:55:44 (CET), by Melanie Malzahn.