print prev. next

snai

Meaning:"without"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Preposition
Language:TB
Equivalent in TA:sne
Derived lexemes:snai-kärstau, snai-mäktauñe, snai-pele, snai-träṅko, snaitstse

Occurrence (292)

 1. IOL Toch 5 b6 6: ñiś weskau deśit tākoy-ñä 15 snai yparwecce saṃsārne täryā-yäkne kärtseṣṣe yāmor tākoy-ñä ...
 2. IOL Toch 233 b4 2: /// sn(ai) sklokä • maraṇāṃtaṃ hi j(īvita)m sruk(alñe) ...
 3. IOL Toch 307 a5 13: ... palskosa ṣek wlāwoymar anaiśai duścaritmeṃ : snai mīyäṣlñe ṣek tākoym kektseñ reki palskosa ...
 4. IOL Toch 371 a2 6: /// – te ratā • s(n)ai
 5. IOL Toch 579 b4 4: (a)s(t)are śaul ś(a)ye(ñc)ai snai ///
 6. IOL Toch 824 a2 2: 9 snai yparwe – ///
 7. IOL Toch 988 a4 4: /// (ni)raupadhiḥ kärsau s(n)ai ///
 8. M 500.1 a2 14: ... –) #39c (wiśim kleśanma) ñātse ; snai māntalñe ṣek tākoym ; ce yāmorsa ...
 9. M 500.1 b3 4: %11 /// #43b (snai cä)mpamñe nesau ñäś ; ce no ...
 10. M 500.1 b5 15: ... poyśiññeṣṣe akālksa ; yam ñiś ytāri snai mauki ; (pelaikn)eṣṣai (44 #44d ṣañ ...
 11. PK AS 4A b5 20: ... aiśam(ñ)e ; ompalskoñe mā marsoym ; s(n)ai mīyaṣlyñe : 28 #28d (pra)kīrṇ(a)(kavārg)
 12. PK AS 4B b1 4: yeymä ñiś ytāri sn(ai mauki ; pelaikne)ṣṣ(ai) 3 #3d ṣañ ...
 13. PK AS 5A b4 3: (·)e ; (s)n(ai)y āñm karsoym pīś āntseṃ ; mā-ṣe(kaññeṃ) ...
 14. PK AS 5C b1 4: ra sannaṃnne ; snai mīyäṣlñe ṣek tākoym ; po cmelane ...
 15. PK AS 5D b1 3: ñ(ā)ts(e) ; snai māntalyñe {ṣ}ek tākoy{m} ; ce yāmorsa ...
 16. PK AS 6A a1 2: #9a (snai) keś cmel(a)ṣṣe serke ; mäkorm(eṃ) näno-nän= ...
 17. PK AS 6D b6 13: ... ṣp pelaikne : #107b masa ṣeske s(nai airṣaitsäññe) ; /// %9
 18. PK AS 6E a7 7: ; (ai)śam(ñ)ene tsämṣeñca : #13a mant snai māntalyñe ; snai (m)iyäṣṣäl(yñe) ; /// ...
 19. PK AS 6E a7 10: ... : #13a mant snai māntalyñe ; snai (m)iyäṣṣäl(yñe) ; /// %8 ; %4
 20. PK AS 7A a3 13: ... #x yolaiṃ (wā)ṣmoṃts ṣarmtsa cai ; snai keś ///
 21. PK AS 7B a3 20: ... tumeṃ oṃṣäp no ; ñakti klyowonträ snai ersna : #77a ṣuk pel(ai)knenta ; ...
 22. PK AS 7E a3 10: ... ; (m)ā onmissoñc mäskenträ : #5c snai ruwe āstre ; āyor se taisa ...
 23. PK AS 7G b6 23: ... wätkāltsana ; yuṣona yndrinta ; mäskentär-me snai täṅwa(ñ) ṣpä ; lkātsine (c)ai (mäskenträ) ...
 24. PK AS 7H a6 29: ... tne aunanträ ·e – #3a /// (snai pe)ñyai
 25. PK AS 7H b2 11: ... ; tweye mäsketrä pākri : #4b snai preke yenti tseṅkenträ ; snai preke ...
 26. PK AS 7H b2 16: ... #4b snai preke yenti tseṅkenträ ; snai preke suwaṃ ṣpä swese : #4c ...
 27. PK AS 7H b6 30: ... ; t(ākaṃ krui māka tusa) #8a (snai okonta mä)(nträ)
 28. PK AS 7I a6 4: tatākau : #12b snai pälśalñe mäsketrä ; kektseñt(s)a (t)ai(sa pa)l(sk)osa ...
 29. PK AS 7J b2 33: ... krentä : #3a lwāksa bhā(janta ; snai meṅkī mäskentär cpī ;)
 30. PK AS 7J b3 7: tūsa cmelane : #3b (spa)ktanīkentsa ; snai meṅkī mäskentär ṣpä ; wrotse ekñiññe ...
 31. PK AS 7K a3 24: ... #33b kroścaṃ tatāk(aṣ) ; (··)rsäṃ tallāñcä snai peñyai • #33c srukalläññentse ; räs(k)r(e ...
 32. PK AS 7K a5 21: ... indrintane mant-yäkne • #35c lä(klenta no) sn(ai) ; keś srukemane ktsaiceṃts 35 #35d ...
 33. PK AS 7K b5 17: ... īme 2 #2d bodhisatwentse ; ka(k)raupauwa s(n)ai keśä ; yāmornta k(r)enta • #3a ...
 34. PK AS 7L b2 8: ... āntausai ṣä – – – ; snai mentsi pakuträ #9c kutampemeṃ wāki ; ...
 35. PK AS 7M a3 16: ... • #19b ṣañ kektseñ reme ; snai keś lkāṣṣäṃ kektseñän • #19c yāmorntaṃts ...
 36. PK AS 7M b1 13: ... #24c klutkästrä eśne ; taṅki pilko snai ptsak 2(4) #24d sn(ai) peñyai (l)k(ā)ṣṣäṃ ...
 37. PK AS 7M b1 17: ... taṅki pilko snai ptsak 2(4) #24d sn(ai) peñyai (l)k(ā)ṣṣäṃ ; krākṣträ ersna wämpasträ ...
 38. PK AS 7N b2 10: ... īme 2 #2d bodhisatventse ; kakrau(pau)wa snai keśä ; yāmornta krenta #3a kosauk ...
 39. PK AS 13A a3 1: (s)n(ai) yarm kuśalamūl c(·)(·)y(·) ///
 40. PK AS 13A a6 3: /// n(a)kṣäṃ snai lyīpär caune yku ñi larauñe wi- ...
 41. PK AS 13B a2 4: /// (kli)ñ(i)-ñ ra snai keś emparkre : ka(rep) ///
 42. PK AS 13C a3 5: #x /// -r : snai ke(ś – – – –) (sn)ai ...
 43. PK AS 13C a3 11: ... snai ke(ś – – – –) (sn)ai keś ; yaknentsa śle ṣarpälñe ; ...
 44. PK AS 13E b7 9: ... ; riṃne ytāte : #1a cäñcarñesa snai menāk ; sudarśaṃmpa eneśle ; maiyy= ...
 45. PK AS 16.1 a1 12: ... : – – – – na (snai) l(y)ipär
 46. PK AS 16.3 b3 20: ... kuce yknesa || yal-ylaṃśkene || # snai keś emparkre
 47. PK AS 16.4.1 a4 3: /// lye snai yärm aiśamñe ///
 48. PK AS 16.7 b7 11: ... pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri nta ...
 49. PK AS 16.8 b6 9: ... – p/ṣ(·)e (– – – ca)melñeṣṣe snai nerke spel(k)e(ssu) ///
 50. PK AS 17A a5 5: ārwer ptākas yes ; snai enerke palskosa : #1b kre(ṃ)t yāmorne ...
 51. PK AS 17D a5 24: ... #1c traike wrotstse amarṣe ; wikātär-m(e) snai lyīpär 1 #1d yästār
 52. PK AS 17D a6 3: – – snai wace ; ñäkcye e(kñi tākaṃ-me :) ...
 53. PK AS 17D b5 5: ś(ai)ṣṣempa ; yäknes(su) ṣpä snai wace : #5b aṣanīkeṃś ne(mce)ks(a) ; ...
 54. PK AS 17F b4 5: , lalāloṣ ; tākoym s(n)ai ā(ñmci): 1 #1d || tumeṃ (–) ...
 55. PK AS 17F b5 1: snai nerke ; ṣecakecce , asān(ne : ...
 56. PK AS 17F b5 14: ... #1a) pūrpar śpālme(ṃ) , l(a)ntuññe ; snai sn(ū-ski)yai , snai sanaṃ : #1b ...
 57. PK AS 17F b5 17: ... , l(a)ntuññe ; snai sn(ū-ski)yai , snai sanaṃ : #1b dvipanmane , śtwāra ...
 58. PK AS 17H a2 17: ... #1b wartto lkātär täṅwaṃñe ; cäñcarñesa snai wace : #1c ami pātri säsweṃtse ...
 59. PK AS 17H b1 3: pl(o)r(i)y(aṃ) āl(p)o(rmeṃ) (s)n(ai) l(u)w(a) w(ar)tt(o)n(e) – n· – – ...
 60. PK AS 17H b2 13: ... vanaprav(e)śn(e) || # wartto se ste snai klene ; maimaṃcets ka ayātoś : ...
 61. PK AS 17J b1 15: ... c(ai ; ai)k(a)ri ra tatāk(a)ṣ ; sn(ai) śau(l we)ṣ ra : #1c yenm(eṃ) ...
 62. PK AS 17J b2 8: ... ; ce akālk ñiś säswenäś ; snay emprukṣai : #2a añmaññemar lkātsi ñīś ...
 63. PK AS 17J b6 11: ... # lyśī ku(s)e tällāṃñc (ono)lmi ; snai pel(e)śśañ kauṣentañ : #1a ypoytse pal(sk)o ...
 64. PK AS 17K b4 15: ... tättālñesa nesañ-c mā : #1b masta snai yparwe ; ceṃ twe traikeṃ ompostäṃ ...
 65. PK AS 19.15 b2 10: ... cai si – ·ä – l·e snai maiyy· ///
 66. PK AS 19.19.X a3 3: (mā)ntalñentse ṣarmtsa snai wäste snai (pä)rmaṅk ///
 67. PK AS 19.19.X a3 5: (mā)ntalñentse ṣarmtsa snai wäste snai (pä)rmaṅk ///
 68. PK NS 11 a2 1: (snai lyi)prä • gṛhagatam ahim iva • ...
 69. PK NS 13 and 516 b1 8: ... -n(t)se aṣāṃ • anicchantikām api • snai ///
 70. PK NS 25 and 26 b5 15: ... saṃsā(rṣ)ṣi #33c kauṣentai ra sanaṃnne ; snai mī(yäṣlñe ṣek tākoym ; po cmelane ...
 71. PK NS 29 a3 16: ... śayeñcañ wes , śaul warñai ; snai tar(ś)auna 2 || tane n(o) (a)ly(ai)k ...
 72. PK NS 29 b6 5: (||) # (kāttsi pi) snai täṅ(k) , ( twe w)āṣmai nerke ...
 73. PK NS 32 a2 23: ... ñäkcye ṣpä ; mār lānt yūkoym snai lyīpär #3c pelaikneṣṣe laukaññe ; =ṣpirttacce ...
 74. PK NS 32 a6 2: (pakenta snai treṅkalñe āyor aille) cwī lānte po ...
 75. PK NS 36 and 20 b1 12: ... (tä)(r)k(au eṅkäl – –) k(·)t ; sn(ai) ok(o) lkāstär ā – – 2 ...
 76. PK NS 49B b6 4: /// (wär)pnāntra skwanma snai keś mak(ā)-y(kne) mäntrākka ///
 77. PK NS 54 b5 7: #16b /// mā-ṣekaṃñe aikare ; po snay āñmo : #16c läklentaṣṣeṃ klautkeṃtsa ; ...
 78. PK NS 83 b3 8: ... /// (la)läṃṣki ; saiwiśkane rintsātai ; snai eṅkäl ñäktā : #1b kyānat(ai) s(o)lm(e) ...
 79. PK NS 83 b4 20: ... lyuśitär śaiṣṣe (:) #2a pelaikneṣṣe yok snai artt= empre(nmaṣṣe) ///
 80. PK NS 112 a4 6: /// darinne || # paṣ snai nerke saṃsārne ; po
 81. PK NS 263 a3 5: /// (śaul) pärkre śāyeṃ snai lakle ṣek ///
 82. SHT 2219.a a3 5: /// – lo kuse s(n)ai – ///
 83. THT 3 a6 8: ... śāmnaṃts : #90c wnolmi – ·e snai spelke ; mā mrauskalñ= ersenträ 90 ...
 84. THT 3 b2 35: ... %7 ; (mamrau)skaṣ palskosa : #94a snai ke(ś) y(ä)ltsenma tmanenma ; aranemiṃmpa la
 85. THT 4 b2 3: /// %11 (snai) tsn(a)mñe : #31b yāmornts= oko mā ...
 86. THT 7 b1 7: n· yasa ram no palsko tākañc snai ///
 87. THT 12 a1 14: ... waräṣṣalñe /// %11 /// – – snai ykorñe p(e)lai(k)ne(n)t(a) – – #17a /// ...
 88. THT 12 a2 7: ompalskoññe ; krent spelkkemeṃ : #17b snai yko(rñesa) /// %7 #17c %4 /// ...
 89. THT 12 a6 1: (snai) yk(o)rñesa ; mäkceu preke : #21b ...
 90. THT 12 a7 27: ... lkāṣṣäṃ 22 #22d mahākāśyape kowsa ; snai ykorñesa ykorñenta : #23a /// %11 ...
 91. THT 12 b7 1: snai ykorñesa ; wlāwalñesa maimaṃtse (:) #31a ...
 92. THT 12 b8 20: ... /// (pe)l(ai)k(n)esa ; śayeñcantse (:) #32c (sn)ai (yk)or(ñ)e(ccepi) ///
 93. THT 15 a6 28: ... k)aun yaṣi ceu(sa tattaṃ) nāki neṣmye snai ya(mor)
 94. THT 15 b5 23: ... (pelaikneṣṣana : #18b pudñäktentse) toṃ ; snai yarm wrotsana ; – – – ...
 95. THT 17 a8 6: cewsa tattaṃ ; nāki neṣmye snai yamor 14 #14d sū temeñ sraukaṃ ...
 96. THT 17 b7 24: ... pelaikneṣṣana : #18b pudñäktentse toṃ ; snai yarm)
 97. THT 19 b2 19: ... waike reki lāre (yāmträ ; o)lyapots(e) snai ///
 98. THT 20 a3 2: /// snai śarwarne pärkāu pelai /// /// (c)w(i) ...
 99. THT 20 a7 8: ... (we)rtsyantse tāy mahā /// /// k· snai träṅko sū ṣek papāl(au) anākätte
 100. THT 21 b1 2: /// (snai) k(e)ś ; yasa wa(sa ekñi)nta : ...
 101. THT 21 b1 15: ... #Xx orocce ti {to?} /// /// snai keś
 102. THT 22 b1 1: (s)n(ai) meṃtsñe : #70b kuce ṣp pudñäkte ...
 103. THT 23 b4 30: ... 22 #22e yes no śakkeññi ; snai keś onolmeṃ tserenträ : #23a āyorsa ...
 104. THT 23 b5 7: yñakteṃ yśāmna su tänmasträ : #23b snai keś aksaścer ; wnolments āyorntse palauna ...
 105. THT 24 b7 8: ... eṣe ; waipeccenta śaiṣṣeṣṣana : #Xx s(n)ai k(e)ś sanuññe ṣañ ·ai ///
 106. THT 27 a5 14: ... ṣamāññeṣṣe ; maim pälskw ālyaucempa ; snai ynāñmñe tākaṃ (63) #63d
 107. THT 28 b7 7: /// : #Xx mant alyaik kässinta snai keś ṣeṃ waiptar ypaunane : #Xx ...
 108. THT 30 a3 17: ... ; eṃṣketse nautalñe yāmtsi 23 #23d snai keś cmela karsatsiśco ; ṣpä tne ...
 109. THT 31 a5 9: ... āstreṃ śaul śayeñcai wnolme : #38c snai laiwo ṣpane ce tne ; ṣeme ...
 110. THT 31 a6 18: ... wikṣeñca yarkesa : #39b srukalñe kauṣeñca snai tsnamñe ; totkānts aiku te mant ...
 111. THT 32 b3 9: ... kälpāṣṣäṃ ekñinta : ce cmelne sanaṃ snai keś – – – –
 112. THT 33 b5 25: ... māka sutarma ; yarke petintse ; snai keś nakanma
 113. THT 36 b4 2: träṅkonta snai yarm (c)au preke ///
 114. THT 42 b2 13: ... : #24c nrai lwāsa pretenne ; snai keś empelona ; lkāṣṣäṃ läklenta 24 ...
 115. THT 42 b3 21: ... yamasträ : #Xx erkatñe tallārñe ; snai keś wärpanaträ ; tne piś toṃ ...
 116. THT 44 a3 15: ... wasa śatrośco ; kāḍiki : #Xx snai ṣaṃṣl auntsate ; lwāsa kautsi su ...
 117. THT 44 b6 22: ... rerīnu saṃvar ; tärkau ṣamāññe ; snai līpä(r :) #61a ///
 118. THT 45 a3 19: ... ñakti śāmna läklessoñc ; lkāṣyeṃ poyśiṃ snai pts· (:) /// /// krūnaṣṣe pirsāre ...
 119. THT 45 a7 32: ... – – – ttak patälwa ; snai ṣaṃṣäl snai yarmo (:) #Xx
 120. THT 45 a7 34: ... – ttak patälwa ; snai ṣaṃṣäl snai yarmo (:) #Xx
 121. THT 45 b6 26: ... /// lmeṃ srūkalñe kauṣanme 38 #38d snai w·· – – no ///
 122. THT 46 a1 7: skre yāmu erkatte r·w= attsaik päst snai maiyya : #Xx śem /// /// ...
 123. THT 46 a2 4: wa swese tsainwaṣṣeṃ snai yarm : #Xx pelykwa r· /// ...
 124. THT 47 a3 2: /// snai lyīpär • #Xx ponta śau(lanma) ///
 125. THT 47 b4 6: /// na säsūwa lantso nay〈†ä〉 snai ·e ///
 126. THT 48 a6 8: ... ; yayātaṣ (yś)elmi piś-yäkne : #Xx snai spärkālñe ///
 127. THT 55 a7 2: /// snai kä – –
 128. THT 73 a2 17: ... %23 #11c /// ly(e)lykormeṃ kantwa ; snai sklok mäskeṃträ ; ai
 129. THT 73 b5 6: gandhārvi : #15a ompalskoñeṣṣi ; (snai keś) wärttonta ; pelaikneṣṣi , preṅki ...
 130. THT 74 a5 11: ... tskertkanempa , tasaitär 17 #17d ṣlyaṣṣi snai rūki ; sprāne sesīnauṣ ; lalaṃṣkene ...
 131. THT 76 a6 4: /// ṇinta naumyenta s(n)ai ·e ///
 132. THT 77 a3 16: ... yamaṣa : || guṇasaṃpade weṣṣäṃ cämpamñeccu sn(ai) (– –)
 133. THT 77 a4 18: ... • || jñānasthite weṣṣäṃ sasāllaṣ palsko(sa snai)
 134. THT 81 a5 19: ... uttare ñemtsa soṃśke ste ṣañ śaulameṃ snai wāki (la)rauñesa
 135. THT 89 b2 2: ; snai saim waste : #2b yāmor ñakta ...
 136. THT 99 b2 8: ... %4 /// ṣṣ-,orkamñe ; wīkäṣṣeñca , snai lyīpär : #1a po krentaunats , ...
 137. THT 99 b4 14: ... wawākaṣ eresa yakṣaṃ lkāskemane weṣṣäṃ päklyauṣ snai mi
 138. THT 99 b6 19: ... pelaikne klyauṣtsi āñmantar || walo weṣṣäṃ snaiy olyapo pa
 139. THT 100 a5 4: /// weṣṣäṃ käṣṣi snai nerke yänmaskau pwārṣai koṣkaine – – ...
 140. THT 100 b4 19: ... – – taisa iknekne läkleṣṣana rekaunasa snai keś a
 141. THT 101 1 8: ... ts(e) māka täṅkwaṃññe lalaṃṣkeṃ akālkäcce pilkosa snai ptsak yakṣaṃ lk(ā)skema(ne) ///
 142. THT 107 a2 52: ... se tā śuwaṃ , oṅkorñai ; snai olyapo
 143. THT 107 a8 15: ... pin{t}wāt rṣāka : 1 || #1d snai epiṅkte bram-nikte kārpa totka maṃtstsaś aśrāmne ...
 144. THT 107 b2 10: ... cwi aiskem ci eṃṣke tärkanam • snai epiṅkte śuddhawāsäṣṣi ñakti rṣākäññe weṣ yāmoṣ ...
 145. THT 122 a3 3: /// kseṃ snai lyiprä ///
 146. THT 123 a3 7: knātsaṃts • 35 kere /// /// snai wäste po mā pärna släṅträr ksa ...
 147. THT 123 a6 5: no yäpoy nketär sū snai wäste 37 /// /// ·eñ srukorne ...
 148. THT 124 b6 4: /// ṣṣäṃ • snai pälkālñe ///
 149. THT 126 b2 5: w(e)ñāne bodhe wäntärwa po snai ṣärm • pā ///
 150. THT 127 b5 22: ... källātsi • #31b wetane yaṃ , snai yepe ;
 151. THT 127 b6 21: ... 31 #31d ostmeṃ ltu kuse , snai wīna ; ṣamāññe cpi , waimene ...
 152. THT 127 b7 24: ... waimenetse , śaul śaitsi • #32c snai mäktauññe , entsesse ; waime #32d
 153. THT 132 a3 3: lo • snai träṅko krentäṃ su ///
 154. THT 138 a3 4: /// śämñesa kekenoṣ snai śampā : tan· ///
 155. THT 139 a2 11: ... ket rā mā pācer 32 śaumo snai ///
 156. THT 140 a5 5: /// le lkāskeṃ : snai āñm /// /// ṅk( k(e)t nautaṃ ...
 157. THT 144 a4 5: /// ni cmitär ksa snai ers(n)ace ///
 158. THT 149 a2 4: ñäññe mā kärsoṣ snai yparwäññe /// /// snai ṣärm śaiṣṣentse ...
 159. THT 149 a2 8: ... mā kärsoṣ snai yparwäññe /// /// snai ṣärm śaiṣṣentse spārttalñe we ///
 160. THT 169 a4 3: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • ...
 161. THT 169 a4 5: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • kuse spelke
 162. THT 169 a4 7: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • kuse spelke
 163. THT 181 a1 5: maṃñe welñe weña mā snai onolmeṃtsna wäntarwats taka rano tat(ākau)wa (tsa)tsaikau(wa) ...
 164. THT 184 3 13: ... klautkoyem – – trīce asaṃkhyaiṣṣe bodhisatve snai alle
 165. THT 184 4 8: ... kalpanma tarya asaṃkhyaintaṣṣai lālyi īt(e) yamīyemtär snai – – – s· – jā ...
 166. THT 188 b2 5: /// (tetaṃ)mṣuwa ṣpä • snai cmelñetsana pat • tatr(a) ///
 167. THT 193 a7 6: /// wäntarwatse • aśabda • snai weśeññai •
 168. THT 197 a3 9: ... yukti āgamtsa • yukti taiseṃ starne snai warpalñe pälskontse tsaṅkalñe pomeṃ po mā ...
 169. THT 197 a3 18: ... tsaṅkalñe pomeṃ po mā nesäṃ • s(n)ai sa (k snai la)kle palsko tseṅkenträ ...
 170. THT 197 a3 21: ... mā nesäṃ • s(n)ai sa (k snai la)kle palsko tseṅkenträ inte toyne warpalñenta ...
 171. THT 203 a5 8: ... sumersa täprauñentats (tä)rne(ne) śmāsta – ṣmeṃ snai wace (p)o – – – – ...
 172. THT 205 a4 2: /// snai ypärwe kälpāu taka käṃntwo ñī pernerñempa ...
 173. THT 214 b1 4: cäṅke nauttse • snai ykorñeṣṣe ·au /// /// ñ āśce ...
 174. THT 219 a4 3: /// rmeṃ snai pkänte ak··ā ··ik ñī – : ...
 175. THT 220 a4 2: /// snai yärm keś • ñäś ra ceṃts ...
 176. THT 221 b3 6: yenta karāntec śtwāra wertsyaṃ 14 snai yparwece saṃsā ///
 177. THT 225 b3 2: ṣä snai saim neseu te träṅmane ·e ///
 178. THT 226 b2 3: /// no snai keś läklentā lyakastā twe mapi śaiṣṣe ...
 179. THT 228 a5 5: ñäkta yāmäskauc : 11 snai ypärwe nauṣ saṃsārne käṃnte oktä
 180. THT 229 b1 3: rṣṣana tserekwa snai lyiprä – – – mar : ...
 181. THT 230 a5 3: tpästrä : snai skeye tä ///
 182. THT 231 a3 10: ... ṣpä ramer arṣit twe • 2 snai kkarūṃ cai onolmi amaukacci yolosa • ...
 183. THT 234 a1 5: ñäś wāṣmone : tūsa snai proskai ///
 184. THT 237 a2 4: /// re yok snai keś klomo yok olyapotstse śpālmeṃ yä
 185. THT 241 a5 11: ... mästa nervānne : späntai wilyuśc akalkä snai aṅkānmi ṣäñ śaumo : späntaitsñentäts aṣāṃ ...
 186. THT 241 b1 21: ... 22 kos kos plaskau aräñc täñ snai
 187. THT 241 b2 18: ... mrestiweśc : indrintaṣṣeṃ semensa yokuc ersna snai
 188. THT 241 b3 9: ... : po cmelṣana astäṃtsa winaskauc ṣpä snai yarm keś 23 aräñcäṣṣe reki kuse ...
 189. THT 244 b1 6: wlo : newe nūwäṣṣi ṣecakäṃñe snai proskai : sa – ne kaun ...
 190. THT 245 a1 3: – tn· sn(ai) mäkt(e)wñ(e) śāmñe śaiṣṣe (sä)k śl(e) läkl(e) ...
 191. THT 245 b4 1: snai wäntre täñ pontäṃṣc täṅwä enṣketse ste ...
 192. THT 248 a1 9: ... tsärkälyñesa #2a krui ceumeṃ svalwainsa ko= s{n}ai ; meyyā tot pälkṣäṃ #2b mänt ...
 193. THT 248 b3 12: ... wñasta tsälypelyents pelkiñä ; ṣäñ krentauna snai netk〈e〉 #4b
 194. THT 250 a3 8: ... : ceu kritāntsa ñake ṣṣe kärstā s(n)ai ///
 195. THT 251 b2 9: ... orotse k(e)nättse • asaṅgam anapagraham • snai treṅkäl snai krämpālyñetse • śāsanena tava ...
 196. THT 251 b2 11: ... • asaṅgam anapagraham • snai treṅkäl snai krämpālyñetse • śāsanena tava krāntaṃ • ...
 197. THT 254 b3 13: ... 11 /// /// ruṣa ke(t pä)lsko snai säkw yaitu ke(kts)e(ñä) noṅk (au)su ///
 198. THT 255 b2 14: ... orṣṣe eñcuwo 11 aikäruṣa ket pälsko snai säk yaitu kektseñä noṅk ausu ramt ...
 199. THT 256 b2 3: – stänmāne snai n· k· e ///
 200. THT 259 b4 5: /// āstri indrintāsa 24 snai räser snai (śc)o(n)ai ///
 201. THT 259 b4 7: /// āstri indrintāsa 24 snai räser snai (śc)o(n)ai ///
 202. THT 273 a5 1: snai keś wā wes ; cī saim ...
 203. THT 275 a1 4: (3) #3d m(ā) snai keumeṃ ñyäkcyāna ramt ; stāna nandaṃ ...
 204. THT 282 a5 7: /// (20) krent wāṣmoṣṣe wassisā meṅkīce snai yase kwīpets parwāne auloṣsā : päpä ...
 205. THT 282 b1 2: /// sn(ai) parwā lestaimeṃ tsāṅkaṃ su kl· y· ...
 206. THT 282 b5 6: /// eränträ alyekepi kartse yāmtsi snai aiśamñe • takarṣkeṃ palskosa krent spantai ...
 207. THT 283.b a1 3: /// t· snai k· ///
 208. THT 284 a2 6: cmelāts ṣärmtsa po mäsketär tne snai sklokä 2 tetemoṣäts po kest yokaiṣṣe ...
 209. THT 286 a4 17: ... ārth trīce patākne tne kärsanalle 20 snai ///
 210. THT 286 b1 3: /// w(e)stär snai wpelm· – – – – wn(o)lme(ṃ)ts ...
 211. THT 288 b1 8: ... pilko meṅk= indrinta talāw wat no snai waste c· ///
 212. THT 289 b1 11: ... – ṇāmorkäntse preke preśyo walke stamoy snai ñātse ///
 213. THT 289 b3 3: /// y snai ñatse • śaiṣṣeny= alek yku āwi ...
 214. THT 290 7 13: ... yäkne yäkne āñm myāskate wesäñ kartseś snai keś ///
 215. THT 291.a a5 7: kāṃts kärtseśco • tusa pkänte yāmormeṃ snai āke nrai cwi mä(ske)trä 32 śilaṣṣeṃ ...
 216. THT 295 a8 11: ... tsäkṣträ śaiṣṣe empele ñyatseṣṣe ceu puwa〈r〉ne snai saim-wäste tallaw se te(meṃ)
 217. THT 311 a3 8: ... yā • läktsauña (•) niṣprabhīkṛta • snai pe ///
 218. THT 314 b2 2: lpormeṃ snai ·i ///
 219. THT 316 a1 1: snai preke pitaitse ///
 220. THT 331 a1 20: ... po duṣkär • inte no ynemane snai prayok kenantse āre māntatärne • or ...
 221. THT 333 a8 10: ... mā katkat peparku poñ : 3 snai keś – – sa ñaktai
 222. THT 348 a1 4: /// noy • snai ///
 223. THT 350 a4 13: ... yopar sū rano ṣäp ipreräntse ānte snai tärkarwa astare klautka • ///
 224. THT 352 a4 5: /// tme nai brāhmaṇe snai ka-
 225. THT 362 b4 2: cämpamñecceṃ snai saimaceṃnne snai karuṃ ///
 226. THT 362 b4 4: cämpamñecceṃ snai saimaceṃnne snai karuṃ ///
 227. THT 363 b6 5: nträ (c) ey no snai kleśanma āñm ///
 228. THT 368 b2 3: /// tasemane snai proskai ceu (p)ūwarne yo ///
 229. THT 369 b4 3: /// ll(e) snai skey· – – – – n· ...
 230. THT 372 b1 12: ... ṣey tane jaṃbudvipne nauṣ preke • snai keś ·ä ///
 231. THT 375 b2 17: ... sāndhine päs kekamu starne • tompok snai yarpo srau
 232. THT 384 b5 5: /// ñäś ompostäṃ ka snai epiṅkte tākat twe • śākyamuni ///
 233. THT 386 b2 6: /// trä • śaul kektsenne snai – (–) l – – – ...
 234. THT 388 a3 5: stām 71 entwe läcä snai keśä läkutsetse tärkär se ///
 235. THT 388 b7 9: ... preke takoy käntsa kalpänma känte= kṣṇai snai ///
 236. THT 389 a1 2: /// snai klena gaṅgä ramt – – – ...
 237. THT 390 b6 4: /// lpelleṣṣe pelaikne snai ///
 238. THT 392 a4 5: /// || tumeṃ walo snai yärm snai ///
 239. THT 392 a4 7: /// || tumeṃ walo snai yärm snai ///
 240. THT 394 a2 3: /// wärñai snai keśä e /// /// c särwānā ...
 241. THT 394 a5 3: /// kuse snai śaum(·)e /// /// ñcepi : maim ...
 242. THT 404 a6 10: ... ṣpä cämpyāre : 2 || tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ///
 243. THT 407 a5 5: śärsa su käṣṣi pudñäkte snai preṅke takoy sa kenä yke postäṃ ...
 244. THT 410 a2 3: /// lyakormeṃ snai – pte ·te ///
 245. THT 426 b1 2: /// snai pärmaṅk mā ·l· ·k· ///
 246. THT 496 a4 6: ; śāyau karttse(ś) śaulu-wärñai ; snai tserekwa snai tā(r)śai : #3a
 247. THT 496 a4 8: ... śāyau karttse(ś) śaulu-wärñai ; snai tserekwa snai tā(r)śai : #3a
 248. THT 515 b9 6: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ñi snai ·e ///
 249. THT 521 b7 12: ... ; mā onmisoñc mäskenträ : #5c (sn)ai (ruwe āstre ; āyor se taisa ...
 250. THT 522 a4 23: ... – – – – – ñ snai śwātsi yoktsi preti mä ///
 251. THT 522 b3 3: yaṣṣeñca tākaṃ snai miyäṣälñe ikene – – – – ...
 252. THT 529 a4 4: /// tena • snai raitwe teri ///
 253. THT 534 a1 4: /// aśaraṇaṃ • snai saim • aparāyaṇaṃ • snai mä ...
 254. THT 534 a1 9: ... • snai saim • aparāyaṇaṃ • snai mä ///
 255. THT 535 a5 5: /// pratiṣṭhaṃ • iprer snai ·m· ///
 256. THT 541 a8 6: /// ··ṃ anavadyatāṃ ca • snai miyäṣl(ñ)etsai ///
 257. THT 541 b7 18: ... anupadrūtaṃ • se tañ m(ā) m(i)y(ä)ṣṣälñe snai proskaitsñe • karaṇīyā • ///
 258. THT 542 b1 4: /// y· • snai muskālñ(e)ts(ts)a – – – mā aima ...
 259. THT 543 a5 8: ... iti • ñātse • anīti • snai ñātse • iti ///
 260. THT 544 b3 5: /// māṇam eke • snai yä ///
 261. THT 553 b2 4: /// r nai snai lyipaṃr 9 śtwe ///
 262. THT 556 a3 2: ṣṣe snai menaṃk : ṣlyaṣa ya·e ///
 263. THT 558 b1 9: ... kariśkenta wärpanamane tākaṃ sū no mäsketrä snai kuhā
 264. THT 558 b2 2: käṃñe snai tarśauna pelaiknene ṣemaikne ompostäṃ sparttāṃtsa sū ...
 265. THT 564 a4 2: nano snai miyäṣälñ(e) ///
 266. THT 567 a4 5: /// nän koṭiśvareṃ ramt snai läkle lkāst prayok ye ///
 267. THT 575 a6 8: ... (tsä) lpātsi lwāññe cmeṃlmeṃ ainakeṃ : snai mānt· /// /// ·e – täryā ...
 268. THT 576 b6 2: /// snai akālk srukalñentse koyne ynem || akalṣälle ...
 269. THT 587.b-d a1 4: /// ntsa snai-kärstau snai ṣo ///
 270. THT 588 a6 10: ... teṃ yekte ṣärmo täñ mā rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai
 271. THT 588 b8 7: /// ś cwi twe tumeṃ tsetar snai ṣmäre ramt (nä) kte cok kekesorne ...
 272. THT 590 a3 5: – – – kalpānmasa snai – – – – rttam ///
 273. THT 591 a2 10: ... tune om ka ṣ ymiye mäsketärne snai miyaṣñe astarya : śuddhavāsnttäne kosä kca ...
 274. THT 591 b4 8: ... wai ruṣ mā gat yaik(u) tākaṃne snai käṣṣiṃ cwi snai akṣalñe āryamārg ṣe ...
 275. THT 591 b4 11: ... gat yaik(u) tākaṃne snai käṣṣiṃ cwi snai akṣalñe āryamārg ṣe twasastär : sū ...
 276. THT 594 b2 3: /// (3)4 snai yparwece ///
 277. THT 597 a1 19: ... , kä – (k)us(e) %0 , (snai tsä)ṅkau , kwarsär (emprentsa :) #65a ...
 278. THT 597 a4 6: (ste) #66d /// %4 , snai tsäṅkau ; mā ynamo〈†ṃ〉 , (i)ke ...
 279. THT 597 a4 13: ... tsäṅkau ; mā ynamo〈†ṃ〉 , (i)ke snai ṣotri : #67a ṣaṃñäññesa , snai ...
 280. THT 597 a4 19: ... snai ṣotri : #67a ṣaṃñäññesa , snai akālk , (snai we)lyñe , pelaikne ...
 281. THT 597 a4 22: ... #67a ṣaṃñäññesa , snai akālk , (snai we)lyñe , pelaikne kätkre : #67b ...
 282. THT 597 a4 29: ... we)lyñe , pelaikne kätkre : #67b snai weśeññai , se gotträ ; klyomoṃ(ts)
 283. THT 597 b2 10: ... : #69b po sū kätkre , (snai) welyñe ; pelaikne , weñai päst ...
 284. THT 597 b3 12: ... #70a pelaikn(i) po , aikari ; snai sattä , akāśämpa sā(m :) #70b ...
 285. THT 597 b4 12: ... #70d kamartīke , mā nesäṃ ; snai sattä , pelaikni poñc cai : ...
 286. THT 599 b2 1: (snai pärma)ṅk rano onolmi tāu ///
 287. THT 619 b1 2: /// snai ///
 288. THT 619 b6 4: /// – tats snai ///
 289. THT 626 b5 3: /// – snai olyapo – ///
 290. THT 630 a2 5: /// – ·yapim kenne snai – ///
 291. THT 3597 a5 6: /// mñe tai wāṣmone eṅsā(t)ai (snai k)eś cmela : prakkreṃ ṣäñ-āñm klyautkatai ...
 292. THT 3597 b8 6: /// – wsāsta mīsa latkatsi snai keś cmela : stiyais= oktne karuntsa ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?snai
Output automatically generated on Thu, 2015-05-28, 14:13:21 (CEST).
Page created on Tue, 2012-02-07, 18:25:52 (CET), by Melanie Malzahn.