print

snai

Derived lexemes:snai-kärstau, snai-mäktauñe, snai-pele, snai-träṅko, snaitstse
Language:TB
Meaning:"without"
Equivalent in TA:
Word class:Indeclinable
Word subclass:Preposition

Occurrence (268)

 1. IOL Toch 5 | b6 | 7: -ntse ñiś weskau deśit tākoy-ñä 15 snai yparwecce saṃsārne täryā-yäkne kärtseṣṣe yāmor tākoy-ñä ...
 2. IOL Toch 233 | b4 | 1: /// sn(ai) sklokä • maraṇāṃtaṃ hi j(īvita)m sruk(alñe) ...
 3. IOL Toch 307 | a5 | 11: ... palskosa ṣek wlāwoymar anaiśai duścaritmeṃ : snai mīyäṣlñe ṣek tākoym kektseñ reki palskosa ...
 4. IOL Toch 371 | a2 | 3: /// – te ratā • s(n)ai
 5. IOL Toch 579 | b4 | 4: (a)s(t)are śaul ś(a)ye(ñc)ai snai ///
 6. IOL Toch 988 | a4 | 3: /// (ni)raupadhiḥ kärsau s(n)ai ///
 7. M 500.1 | a2 | 4: ... –) #39c (wiśim kleśanma) ñātse ; snai māntalñe ṣek tākoym ; ce yāmorsa ...
 8. M 500.1 | b3 | 1: ( 11 syl. missing) #43b (snai cä)mpamñe nesau ñäś ; ce no ...
 9. M 500.1 | b5 | 11: ... poyśiññeṣṣe akālksa ; yam ñiś ytāri snai mauki ; (pelaikn)eṣṣai (44 ṣañ lä)klenta ...
 10. PK AS 4A | b5 | 14: ... aiśam(ñ)e ; ompalskoñe mā marsoym ; s(n)ai mīyaṣlyñe : 28 (pra)kīrṇ(a)-
 11. PK AS 4B | b1 | 4: yeymä ñiś ytāri sn(ai mauki ; pelaikne)ṣṣ(ai) 3 ṣañ läklenta ...
 12. PK AS 5A | b4 | 2: (·)e; (s)n(ai)y āñm karsoym pīś āntseṃ ; mā-ṣe(kaññeṃ) ...
 13. PK AS 5C | b1 | 3: ra sannaṃnne ; snai mīyäṣlñe ṣek tākoym ; po cmelane ...
 14. PK AS 5D | b1 | 2: ñ(ā)ts(e) ; snai māntalyñe {ṣ}ek tākoy{m} ; ce yāmorsa ...
 15. PK AS 6A | a1 | 1: #9a (snai) keś cmel(a)ṣṣe serke ; mäkorm(eṃ) näno-nän= ...
 16. PK AS 6D | b6 | 9: ... ṣp pelaikne : #107b masa ṣeske s(nai airṣaitsäññe) ; ///
 17. PK AS 6E | a7 | 4: ; (ai)śam(ñ)ene tsämṣeñca : #13a mant snai māntalyñe ; snai (m)iyäṣṣäl(yñe) ; ///
 18. PK AS 6E | a7 | 6: ... : #13a mant snai māntalyñe ; snai (m)iyäṣṣäl(yñe) ; ///
 19. PK AS 7A | a3 | 8: ... : yolaiṃ (wā)ṣmoṃts ṣarmtsa cai ; snai keś ///
 20. PK AS 7B | a3 | 15: ... tumeṃ oṃṣäp no ; ñakti klyowonträ snai ersna : #77a ṣuk pel(ai)knenta ; ...
 21. PK AS 7E | a3 | 7: ... ; (m)ā onmissoñc mäskenträ : #5c snai ruwe āstre ; āyor se taisa ...
 22. PK AS 7G | b6 | 16: ... wätkāltsana ; yuṣona yndrinta ; mäskentär-me snai täṅwa(ñ) ṣpä ; lkātsine (c)ai (mäskenträ) ...
 23. PK AS 7H | a6 | 20: ... tne aunanträ ·e – #3a /// (snai pe)|ñyai
 24. PK AS 7H | b2 | 8: ... ; tweye mäsketrä pākri : #4b snai preke yenti tseṅkenträ ; snai preke ...
 25. PK AS 7H | b2 | 12: ... #4b snai preke yenti tseṅkenträ ; snai preke suwaṃ ṣpä swese : #4c ...
 26. PK AS 7H | b6 | 23: ... ; t(ākaṃ krui māka tusa) #8a (snai okonta mä-)
 27. PK AS 7I | a6 | 2: tatākau : #12b snai pälśalñe mäsketrä ; kektseñt(s)a (t)ai(sa pa)l(sk)osa ...
 28. PK AS 7J | b2 | 22: ... krentä : #3a lwāksa bhā(janta ; snai meṅkī mäskentär cpī ;)
 29. PK AS 7J | b3 | 4: tūsa cmelane : #3b (spa)ktanīkentsa ; snai meṅkī mäskentär ṣpä ; wrotse ekñiññe ...
 30. PK AS 7K | a3 | 14: ... #33b kroścaṃ tatāk(aṣ) ; (··)rsäṃ tallāñcä snai peñyai • #33c srukalläññentse ; räs(k)r(e ...
 31. PK AS 7K | a5 | 10: ... indrintane mant-yäkne • #35c lä(klenta no) sn(ai) ; keś srukemane ktsaiceṃts 35 palskosa ...
 32. PK AS 7K | b5 | 11: ... srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatwentse ; ka(k)raupauwa s(n)ai keśä ; yāmornta k(r)enta • #3a ...
 33. PK AS 7L | b2 | 3: ... āntausai ṣä – – – ; snai mentsi pakuträ #9c kutampemeṃ wāki ; ...
 34. PK AS 7M | a3 | 8: ... • #19b ṣañ kektseñ reme ; snai keś lkāṣṣäṃ kektseñän • #19c yāmorntaṃts ...
 35. PK AS 7M | b1 | 8: ... #24c klutkästrä eśne ; taṅki pilko snai ptsak 2(4) sn(ai) peñyai (l)k(ā)ṣṣäṃ ; ...
 36. PK AS 7M | b1 | 11: ... ; taṅki pilko snai ptsak 2(4) sn(ai) peñyai (l)k(ā)ṣṣäṃ ; krākṣträ ersna wämpasträ ...
 37. PK AS 7N | b2 | 7: ... srukalyñeṣṣ= īme 2 bodhisatventse ; kakrau(pau)wa snai keśä ; yāmornta krenta #3a kosauk ...
 38. PK AS 13A | a3 | 1: (s)n(ai) yarm kuśalamūl c(·)(·)y(·) ///
 39. PK AS 13A | a6 | 2: /// n(a)kṣäṃ snai lyīpär caune yku ñi larauñe wi- ...
 40. PK AS 13C | a3 | 2: /// -r : snai ke(ś – – – –) (sn)ai ...
 41. PK AS 13C | a3 | 4: ... snai ke(ś – – – –) (sn)ai keś ; yaknentsa śle ṣarpälñe ; ...
 42. PK AS 13E | b7 | 5: ... rmeṃ ; riṃne ytāte : cäñcarñesa snai menāk ; sudarśaṃmpa eneśle ; maiyy= ...
 43. PK AS 16.1 | a1 | 4: ... : – – – – na (snai) l(y)ipär
 44. PK AS 16.3 | b3 | 13: ... no kuce yknesa || yal-ylaṃśkene || snai keś e|mparkre
 45. PK AS 16.4.1 | a4 | 2: /// lye snai yärm aiśamñe ///
 46. PK AS 16.7 | b7 | 9: ... pālkau-c kuce ñi keśne ṣamāññe : snai keś nrai(nta)ne nemcek tseksamai kwri nta ...
 47. PK AS 16.8 | b6 | 3: ... – p/ṣ(·)e (– – – ca)melñeṣṣe snai nerke spel(k)e(ssu) ///
 48. PK AS 17A | a5 | 4: ārwer ptākas yes ; snai enerke palskosa : #1b kre(ṃ)t yāmorne ...
 49. PK AS 17D | a5 | 18: ... #1c traike wrotstse amarṣe ; wikātär-m(e) snai lyīpär 1 yästār
 50. PK AS 17D | a6 | 1: – – snai wace ; ñäkcye e(kñi tākaṃ-me :) ...
 51. PK AS 17D | b5 | 4: ś(ai)ṣṣempa ; yäknes(su) ṣpä snai wace : #5b aṣanīkeṃś ne(mce)ks(a) ; ...
 52. PK AS 17H | a2 | 13: ... #1b wartto lkātär täṅwaṃñe ; cäñcarñesa snai wace : #1c ami pātri säsweṃtse ...
 53. PK AS 17H | b1 | 3: pl(o)r(i)y(aṃ) āl(p)o(rmeṃ) (s)n(ai) l(u)w(a) w(ar)tt(o)n(e) – n· – – ...
 54. PK AS 17H | b2 | 10: ... || vanaprav(e)śn(e) || wartto se ste snai klene ; maimaṃcets ka ayātoś : ...
 55. PK NS 25 and 26 | b5 | 11: ... saṃsā(rṣ)ṣi #33c kauṣentai ra sanaṃnne ; snai mī(yäṣlñe ṣek tākoym ; po cmelane ...
 56. PK NS 27 | a6 | 13: ... #22c papāṣṣorñe aiśam(ñ)e (ompalskoñe mā marsoym snai mīyä)ṣ(lyñ)e : 22 pra(kīrṇakavārg) ///
 57. PK NS 32 | a2 | 18: ... ñäkcye ṣpä ; mār lānt yūkoym snai lyīpär #3c pelaikneṣṣe laukaññe ; =ṣpirttacce ...
 58. PK NS 32 | a6 | 2: (pakenta snai treṅkalñe āyor aille) cwī lānte po ...
 59. PK NS 36 and 20 | b1 | 7: ... (tä)(r)k(au eṅkäl – –) k(·)t ; sn(ai) ok(o) lkāstär ā – – 2 ...
 60. PK NS 49B | b6 | 3: /// (wär)pnāntra skwanma snai keś mak(ā)-y(kne) mäntrākka ///
 61. PK NS 263 | a3 | 4: /// (śaul) pärkre śāyeṃ snai lakle ṣek ///
 62. SHT 2219.a | a3 | 3: /// – lo kuse s(n)ai – ///
 63. THT 3 | a6 | 5: śaul śāmnaṃts : wnolmi – ·e snai spelke mā mrauskalñ= ersenträ 90 klyauṣa ...
 64. THT 3 | b2 | 20: ... – – – (mamrau)skaṣ palskosa : snai ke(ś) y(ä)ltsenma tmanenma aranemiṃmpa la
 65. THT 4 | b2 | 1: /// (snai) tsnamñe : #31b yāmornts= oko mā ...
 66. THT 7 | b1 | 7: n· yasa ram no palsko tākañc snai ///
 67. THT 12 | a1 | 6: ... : waräṣṣalñe /// /// – – snai ykorñe p(e)lai(k)ne(n)t(a) – – ///
 68. THT 12 | a2 | 1: (snai yko)rñ= ompalskoññe krent spelkkemeṃ : snai ...
 69. THT 12 | a2 | 6: (snai yko)rñ= ompalskoññe krent spelkkemeṃ : snai yko(rñesa) /// /// ·t·t ṣañ-añmo śaultsa ...
 70. THT 12 | a6 | 1: (snai) yk(o)rñesa mäkceu preke : krui kauṣäṃ ...
 71. THT 12 | a7 | 14: ... po su lkāṣṣäṃ 22 mahākāśyape kowsa snai ykorñesa ykorñenta : ///
 72. THT 12 | b7 | 1: snai ykorñesa wlāwalñesa maimaṃtse (:) /// /// ...
 73. THT 12 | b8 | 9: ... tä(ttārmeṃ) /// /// (pe)l(ai)k(n)esa śayeñcantse (:) (sn)ai (yk)or(ñ)e(ccepi) ///
 74. THT 15 | a6 | 18: ... (k)aun yaṣi ceu(sa tattaṃ) nāki neṣmye snai ya
 75. THT 15 | b5 | 14: ... laṃṣūna lāṃṣtsi (pelaikneṣṣana : pudñäktentse) toṃ snai yarm wrotsana – – – – ...
 76. THT 17 | a8 | 5: cewsa tattaṃ nāki neṣmye snai yamor 14 sū temeñ sraukaṃ nraine ...
 77. THT 17 | b7 | 14: ... laṃṣūna lāṃṣtsi) pelaikneṣṣana : pudñäktentse toṃ snai – –
 78. THT 19 | b2 | 11: ... ṣamāne waike reki lāre (yāmträ o)lyapots(e) snai ///
 79. THT 20 | a3 | 1: /// snai śarwarne pärkāu pelai /// /// (c)w(i) ...
 80. THT 20 | a7 | 5: ... (we)rtsyantse tāy mahā /// /// k· snai träṅko sū ṣek papāl(au) anākätte
 81. THT 21 | b1 | 1: /// (snai) k(e)ś yasa wa(sa ekñi)nta : orocce ...
 82. THT 21 | b1 | 9: ... : orocce ti {to?} /// /// snai keś
 83. THT 23 | b4 | 24: ... mā nesteṃ 22 yes no śakkeññi snai keś onolmeṃ tserenträ : āyorsa śāte
 84. THT 23 | b5 | 5: yñakteṃ yśāmna su tänmasträ : snai keś aksaścer wnolments āyorntse palauna : ...
 85. THT 24 | b7 | 5: mp= eṣe waipeccenta śaiṣṣeṣṣana : s(n)ai k(e)ś sanuññe ṣañ ·ai ///
 86. THT 27 | a5 | 8: ... : nakäṃ ṣamāññeṣṣe maim pälskw ālyaucempa snai ynāñmñe tākaṃ (63)
 87. THT 28 | b7 | 4: /// : mant alyaik kässinta snai keś ṣeṃ waiptar ypaunane : akalṣlyets ...
 88. THT 30 | a3 | 13: ... cmelñe srukalñents= eṃṣketse nautalñe yāmtsi 23 snai keś cmela karsatsiśco ṣpä tne ytārye ...
 89. THT 31 | a5 | 7: ... krento āstreṃ śaul śayeñcai wnolme : snai laiwo ṣpane ce tne ṣeme ślok ...
 90. THT 31 | a6 | 13: ... putkowä wikṣeñca yarkesa : srukalñe kauṣeñca snai tsnamñe totkānts aiku te mant kärsaurmeṃ ...
 91. THT 32 | b3 | 7: ... kälpāṣṣäṃ ekñinta : ce cmelne sanaṃ snai keś – – – –
 92. THT 33 | b5 | 18: ... weña pudñäkte māka sutarma yarke petintse snai keś naka
 93. THT 36 | b4 | 3: tknaṃ träṅkonta snai yarm (c)au preke ///
 94. THT 42 | b2 | 8: ... cmelan= alloṅna : nrai lwāsa pretenne snai keś empelona lkāṣṣäṃ läklenta 24 kuse ...
 95. THT 42 | b3 | 13: ... pätkārñeśca yāmor yamasträ : erkatñe tallārñe snai keś wärpanaträ tne piś toṃ cmelane ...
 96. THT 44 | a3 | 7: ... te tkāträ wasa śatrośco kāḍiki : snai ṣaṃṣl auntsate lwāsa kautsi su artsa ...
 97. THT 44 | b6 | 14: ... oskai 60 rerīnu saṃvar tärkau ṣamāññe snai līpä(r : ) ///
 98. THT 45 | a3 | 16: ... plyawāre ñakti śāmna läklessoñc lkāṣyeṃ poyśiṃ snai pts· /// /// krūnaṣṣe pirsāre keṃ ...
 99. THT 45 | a7 | 12: ... ñi – – – ttak patälwa snai ṣaṃṣäl snai yarmo (:)
 100. THT 45 | a7 | 14: ... – – ttak patälwa snai ṣaṃṣäl snai yarmo (:)
 101. THT 45 | b6 | 18: ... /// /// lmeṃ srūkalñe kauṣanme 38 snai w·· – – no ///
 102. THT 46 | a1 | 7: skre yāmu erkatte r·w= attsaik päst snai maiyya : śem /// /// wasa ...
 103. THT 46 | a2 | 4: wa swese tsainwaṣṣeṃ snai yarm : pelykwa r· /// /// ...
 104. THT 47 | a3 | 1: /// snai lyīpär • ponta śau ///
 105. THT 47 | b4 | 5: /// na säsūwa lantso nayä snai ·e ///
 106. THT 48 | a6 | 5: /// yayātaṣ (yś)elmi piś yäkne : snai spärkālñe ///
 107. THT 55 | a7 | 1: /// snai kä – –
 108. THT 73 | a2 | 8: ... : eṃṣke /// /// ly(e)lykormeṃ kantwa snai sklok mäskeṃträ ai
 109. THT 73 | b5 | 3: gandhārvi : ompalskoñeṣṣi (snai keś) wärttonta pelaikneṣṣi preṅki aurcci krentaunaṣṣi ...
 110. THT 74 | a5 | 6: /// ktentse tskertkanempa tasaitär 17 ṣlyaṣṣi snai rūki sprāne sesīnauṣ lalaṃṣkene aurtsi pauke ...
 111. THT 76 | a6 | 3: /// ṇinta naumyenta s(n)ai ·e ///
 112. THT 77 | a3 | 14: ... yamaṣa : || guṇasaṃpade weṣṣäṃ cämpamñeccu sn(ai) (– –)
 113. THT 77 | a4 | 16: ... • || jñānasthite weṣṣäṃ sasāllaṣ palsko(sa snai)
 114. THT 81 | a5 | 18: ... uttare ñemtsa soṃśke ste ṣañ śaulameṃ snai wāki (la)|rauñesa
 115. THT 89 | b2 | 1: ; snai saim waste : #2b yāmor ñakta ...
 116. THT 99 | b2 | 3: /// ṣṣ-orkamñe wīkäṣṣeñca snai lyīpär : po krentaunats yke postäṃ ...
 117. THT 99 | b4 | 12: ... wawākaṣ eresa yakṣaṃ lkāskemane weṣṣäṃ päklyauṣ snai mi
 118. THT 99 | b6 | 14: ... pelaikne klyauṣtsi āñmantar || walo weṣṣäṃ snaiy olyapo pa
 119. THT 100 | a5 | 3: /// weṣṣäṃ käṣṣi snai nerke yänmaskau pwārṣai koṣkaine – – ...
 120. THT 100 | b4 | 13: ... – – taisa iknekne läkleṣṣana rekaunasa snai keś a
 121. THT 101 | 1 | 7: ... ts(e) māka täṅkwaṃññe lalaṃṣkeṃ akālkäcce pilkosa snai ptsak yakṣaṃ lk(ā)skema(ne) ///
 122. THT 107 | a2 | 32: ... śarsa : se tā śuwaṃ oṅkorñai snai o
 123. THT 107 | a8 | 9: ... wesanmeṃ pinwāt rṣāka : 1 || snai epiṅkte bramnikte kārpa totka maṃtstsaś aśrāmne ...
 124. THT 107 | b2 | 9: ... cwi aiskem ci eṃṣke tärkanam • snai epiṅkte śuddhawāsäṣṣi ñakti rṣākäññe weṣ yāmoṣ ...
 125. THT 122 | a3 | 2: /// kseṃ snai lyiprä ///
 126. THT 123 | a3 | 4: knātsaṃts • 35 kere /// /// snai wäste po mā pärna släṅträr ksa ...
 127. THT 123 | a6 | 5: no yäpoy nketär sū snai wäste 37 /// /// ·eñ srukorne ...
 128. THT 124 | b6 | 2: /// ṣṣäṃ • snai pälkālñe ///
 129. THT 126 | b2 | 5: w(e)ñāne bodhe wäntärwa po snai ṣärm • pā ///
 130. THT 127 | b5 | 11: ... waimen= āñu källātsi • wetane yaṃ snai yepe
 131. THT 127 | b6 | 11: ... sklok wikātsi 31 ostmeṃ ltu kuse snai wīna ṣamāññe cpi waimene
 132. THT 127 | b7 | 8: ... (–) snaicepi waimenetse śaul śaitsi • snai mäktauññe entsesse waime
 133. THT 132 | a3 | 2: lo • snai träṅko krentäṃ su ///
 134. THT 138 | a3 | 3: /// śämñesa kekenoṣ snai śampā : tan· ///
 135. THT 139 | a2 | 10: ... ket rā mā pācer 32 śaumo snai ///
 136. THT 140 | a5 | 3: /// le lkāskeṃ : snai āñm /// /// ṅk( k(e)t nautaṃ ...
 137. THT 144 | a4 | 4: /// ni cmitär ksa snai ers(n)ace ///
 138. THT 149 | a2 | 4: ñäññe mā kärsoṣ snai yparwäññe /// /// snai ṣärm śaiṣṣentse ...
 139. THT 149 | a2 | 6: ... mā kärsoṣ snai yparwäññe /// /// snai ṣärm śaiṣṣentse spārttalñe we ///
 140. THT 169 | a4 | 2: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • ...
 141. THT 169 | a4 | 4: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • kuse spelke
 142. THT 169 | a4 | 6: /// lmi snai yräm snai keś snai ṣa(ṃ)ṣäl • kuse spelke
 143. THT 181 | a1 | 5: maṃñe welñe weña mā snai onolmeṃtsna wäntarwats taka rano tat(ākau)wa (tsa)tsaikau(wa) ...
 144. THT 184 | 3 | 10: ... klautkoyem – – trīce asaṃkhyaiṣṣe bodhisatve snai alle
 145. THT 184 | 4 | 7: ... kalpanma tarya asaṃkhyaintaṣṣai lālyi īt(e) yamīyemtär snai – – – s· – jā ...
 146. THT 188 | b2 | 3: /// mṣuwa ṣpä • snai cmelñetsana pat • tatr(a) ///
 147. THT 193 | a7 | 3: /// wäntarwatse • aśabda • snai weśeññai •
 148. THT 197 | a3 | 8: ... yukti āgamtsa • yukti taiseṃ starne snai warpalñe pälskontse tsaṅkalñe pomeṃ po mā ...
 149. THT 197 | a3 | 16: ... tsaṅkalñe pomeṃ po mā nesäṃ • s(n)ai sa (k snai la)kle palsko tseṅkenträ ...
 150. THT 197 | a3 | 19: ... mā nesäṃ • s(n)ai sa (k snai la)kle palsko tseṅkenträ inte toyne warpalñenta ...
 151. THT 203 | a5 | 7: ... sumersa täprauñentats (tä)rne(ne) śmāsta – ṣmeṃ snai wace (p)o – – – – ...
 152. THT 205 | a4 | 1: /// snai ypärwe kälpāu taka käṃntwo ñī pernerñempa ...
 153. THT 214 | b1 | 3: cäṅke nauttse • snai ykorñeṣṣe ·au /// /// ñ āśce ...
 154. THT 219 | a4 | 2: /// rmeṃ snai pkänte ak··ā ··ik ñī – : ...
 155. THT 220 | a4 | 1: /// snai yärm keś • ñäś ra ceṃts ...
 156. THT 221 | b3 | 6: yenta karāntec śtwāra wertsyaṃ 14 snai yparwece saṃsā ///
 157. THT 225 | b3 | 2: ṣä snai saim neseu te träṅmane ·e ///
 158. THT 226 | b2 | 2: /// no snai keś läklentā lyakastā twe mapi śaiṣṣe ...
 159. THT 228 | a5 | 4: ñäkta yāmäskauc : 11 snai ypärwe nauṣ saṃsārne käṃnte oktä
 160. THT 229 | b1 | 3: rṣṣana tserekwa snai lyiprä – – – mar : ...
 161. THT 230 | a5 | 2: tpästrä : snai skeye tä ///
 162. THT 231 | a3 | 9: ... ṣpä ramer arṣit twe • 2 snai kkarūṃ cai onolmi amaukacci yolosa • ...
 163. THT 234 | a1 | 4: ñäś wāṣmone : tūsa snai proskai ///
 164. THT 237 | a2 | 3: /// re yok snai keś klomo yok olyapotstse śpālmeṃ yä
 165. THT 241 | a5 | 9: ... mästa nervānne : späntai wilyuśc akalkä snai aṅkānmi ṣäñ śaumo : späntaitsñentäts aṣāṃ ...
 166. THT 241 | b1 | 19: ... 22 kos kos plaskau aräñc täñ snai
 167. THT 241 | b2 | 15: ... mrestiweśc : indrintaṣṣeṃ semensa yokuc ersna snai
 168. THT 241 | b3 | 7: ... : po cmelṣana astäṃtsa winaskauc ṣpä snai yarm keś 23 aräñcäṣṣe reki kuse ...
 169. THT 244 | b1 | 5: wlo : newe nūwäṣṣi ṣecakäṃñe snai proskai : sa – ne kaun ...
 170. THT 245 | a1 | 2: – tn· sn(ai) mäkt(e)wñ(e) śāmñe śaiṣṣe (sä)k śl(e) läkl(e) ...
 171. THT 245 | b4 | 1: snai wäntre täñ pontäṃṣc täṅwä enṣketse ste ...
 172. THT 248 | a1 | 7: ... tsärkälyñesa #2a krui ceumeṃ svalwainsa ko= s{n}ai ; meyyā tot pälkṣäṃ #2a mänt ...
 173. THT 248 | b3 | 9: ... wñasta tsälypelyents pelkiñä ; ṣäñ krentauna snai netk〈e〉 #4b
 174. THT 250 | a3 | 7: ... : ceu kritāntsa ñake ṣṣe kärstā s(n)ai ///
 175. THT 251 | b2 | 6: ... orotse k(e)nättse • asaṅgam anapagraham • snai treṅkäl snai krämpālyñetse • śāsanena tava ...
 176. THT 251 | b2 | 8: ... • asaṅgam anapagraham • snai treṅkäl snai krämpālyñetse • śāsanena tava krāntaṃ • ...
 177. THT 254 | b3 | 6: ... 11 /// /// ruṣa ke(t pä)lsko snai säkw yaitu ke(kts)e(ñä) noṅk (au)su ///
 178. THT 255 | b2 | 14: ... orṣṣe eñcuwo 11 aikäruṣa ket pälsko snai säk yaitu kektseñä noṅk ausu ramt ...
 179. THT 256 | b2 | 2: – stänmāne snai n· k· e ///
 180. THT 259 | b4 | 4: /// āstri indrintāsa 24 snai räser snai (śc)o(n)ai ///
 181. THT 259 | b4 | 6: /// āstri indrintāsa 24 snai räser snai (śc)o(n)ai ///
 182. THT 273 | a5 | 1: snai keś wā wes ; cī saim ...
 183. THT 275 | a1 | 3: (3) m(ā) snai keumeṃ ñyäkcyāna ramt ; stāna nandaṃ ...
 184. THT 282 | a5 | 6: /// (20) krent wāṣmoṣṣe wassisā meṅkīce snai yase kwīpets parwāne auloṣsā : päpä ...
 185. THT 282 | b1 | 1: /// sn(ai) parwā lestaimeṃ tsāṅkaṃ su kl· y· ...
 186. THT 282 | b5 | 5: /// eränträ alyekepi kartse yāmtsi snai aiśamñe • takarṣkeṃ palskosa krent spantai ...
 187. THT 283.b | a1 | 2: /// t· snai k· ///
 188. THT 284 | a2 | 6: cmelāts ṣärmtsa po mäsketär tne snai sklokä 2 tetemoṣäts po kest yokaiṣṣe ...
 189. THT 286 | a4 | 14: ... ārth trīce patākne tne kärsanalle 20 snai ///
 190. THT 286 | b1 | 2: /// w(e)stär snai wpelm· – – – – wn(o)lme(ṃ)ts ...
 191. THT 288 | b1 | 7: ... pilko meṅk= indrinta talāw wat no snai waste c· ///
 192. THT 289 | b1 | 9: ... – ṇāmorkäntse preke preśyo walke stamoy snai ñātse ///
 193. THT 289 | b3 | 2: /// y snai ñatse • śaiṣṣeny= alek yku āwi ...
 194. THT 290 | 7 | 12: ... yäkne yäkne āñm myāskate wesäñ kartseś snai keś ///
 195. THT 291.a | a5 | 6: kāṃts kärtseśco • tusa pkänte yāmormeṃ snai āke nrai cwi mä(ske)trä 32 śilaṣṣeṃ ...
 196. THT 295 | a8 | 11: ... tsäkṣträ śaiṣṣe empele ñyatseṣṣe ceu puwa〈r〉ne snai saim-wäste tallaw se te(meṃ)
 197. THT 311 | a3 | 4: ... yā • läktsauña (•) niṣprabhīkṛta • snai pe ///
 198. THT 314 | b2 | 2: lpormeṃ snai ·i ///
 199. THT 316 | a1 | 1: snai preke pitaitse ///
 200. THT 331 | a1 | 16: ... po duṣkär • inte no ynemane snai prayok kenantse āre māntatärne • or ...
 201. THT 333 | a8 | 9: ... mā katkat peparku poñ : 3 snai keś – – sa ñaktai
 202. THT 348 | a1 | 2: /// noy • snai ///
 203. THT 350 | a4 | 12: ... yopar sū rano ṣäp ipreräntse ānte snai tärkarwa astare klautka • ///
 204. THT 352 | a4 | 4: /// tme nai brāhmaṇe snai ka-
 205. THT 362 | b4 | 2: cämpamñecceṃ snai saimaceṃnne snai karuṃ ///
 206. THT 362 | b4 | 4: cämpamñecceṃ snai saimaceṃnne snai karuṃ ///
 207. THT 363 | b6 | 5: nträ (c) ey no snai kleśanma āñm ///
 208. THT 368 | b2 | 2: /// tasemane snai proskai ceu (p)ūwarne yo ///
 209. THT 369 | b4 | 2: /// ll(e) snai skey· – – – – n· ...
 210. THT 372 | b1 | 9: ... ṣey tane jaṃbudvipne nauṣ preke • snai keś ·ä ///
 211. THT 375 | b2 | 14: ... sāndhine päs kekamu starne • tompok snai yarpo srau
 212. THT 384 | b5 | 4: /// ñäś ompostäṃ ka snai epiṅkte tākat twe • śākyamuni ///
 213. THT 386 | b2 | 4: /// trä • śaul kektsenne snai – (–) l – – – ...
 214. THT 388 | a3 | 5: stām 71 entwe läcä snai keśä läkutsetse tärkär se ///
 215. THT 388 | b7 | 9: ... preke takoy käntsa kalpänma känte= kṣṇai snai ///
 216. THT 389 | a1 | 1: /// snai klena gaṅgä ramt – – – ...
 217. THT 390 | b6 | 3: /// lpelleṣṣe pelaikne snai ///
 218. THT 392 | a4 | 3: /// || tumeṃ walo snai yärm snai ///
 219. THT 392 | a4 | 5: /// || tumeṃ walo snai yärm snai ///
 220. THT 394 | a2 | 2: /// wärñai snai keśä e /// /// c särwānā ...
 221. THT 394 | a5 | 2: /// kuse snai śaum(·)e /// /// ñcepi : maim ...
 222. THT 404 | a6 | 7: ... ṣpä cämpyāre : 2 || tumeṃ snai keś pikwala kätkorme(ṃ) ///
 223. THT 407 | a5 | 5: śärsa su käṣṣi pudñäkte snai preṅke takoy sa kenä yke postäṃ ...
 224. THT 410 | a2 | 2: /// lyakormeṃ snai – pte ·te ///
 225. THT 426 | b1 | 1: /// snai pärmaṅk mā ·l· ·k· ///
 226. THT 496 | 4 | 4: ; śāyau karttse(ś) śaulu-wärñai ; snai tserekwa snai tā(r)śai : #3a
 227. THT 496 | 4 | 6: ... śāyau karttse(ś) śaulu-wärñai ; snai tserekwa snai tā(r)śai : #3a
 228. THT 515 | b9 | 4: /// vidūṣake weṣṣäṃ • ñi snai ·e ///
 229. THT 521 | b7 | 8: ... ; mā onmisoñc mäskenträ : #5c (sn)ai (ruwe āstre ; āyor se taisa ...
 230. THT 522 | a4 | 8: ... – – – – – ñ snai śwātsi yoktsi preti mä ///
 231. THT 522 | b3 | 3: yaṣṣeñca tākaṃ snai miyäṣälñe ikene – – – – ...
 232. THT 529 | a4 | 2: /// tena • snai raitwe teri ///
 233. THT 534 | a1 | 2: /// aśaraṇaṃ • snai saim • aparāyaṇaṃ • snai mä ...
 234. THT 534 | a1 | 5: ... • snai saim • aparāyaṇaṃ • snai mä ///
 235. THT 535 | a5 | 3: /// pratiṣṭhaṃ • iprer snai ·m· ///
 236. THT 541 | a8 | 4: /// ··ṃ anavadyatāṃ ca • snai miyäṣl(ñ)etsai ///
 237. THT 541 | b7 | 14: ... anupadrūtaṃ • se tañ m(ā) m(i)y(ä)ṣṣälñe snai proskaitsñe • karaṇīyā • ///
 238. THT 542 | b1 | 2: /// y· • snai muskālñ(e)ts(ts)a – – – mā aima ...
 239. THT 543 | a5 | 4: ... iti • ñātse • anīti • snai ñātse • iti ///
 240. THT 544 | b3 | 3: /// māṇam eke • snai yä ///
 241. THT 553 | b2 | 3: /// r nai snai lyipaṃr 9 śtwe ///
 242. THT 556 | a3 | 2: ṣṣe snai menaṃk : ṣlyaṣa ya·e ///
 243. THT 558 | b1 | 9: ... kariśkenta wärpanamane tākaṃ sū no mäsketrä snai kuhā
 244. THT 558 | b2 | 2: käṃñe snai tarśauna pelaiknene ṣemaikne ompostäṃ sparttāṃtsa sū ...
 245. THT 564 | a4 | 2: nano snai miyäṣälñ(e) ///
 246. THT 567 | a4 | 4: /// nän koṭiśvareṃ ramt snai läkle lkāst prayok ye ///
 247. THT 575 | a6 | 7: ... (tsä) lpātsi lwāññe cmeṃlmeṃ ainakeṃ : snai mānt· /// /// ·e – täryā ...
 248. THT 576 | b6 | 1: /// snai akālk srukalñentse koyne ynem || akalṣälle ...
 249. THT 587 | a1 | 3: /// ntsa snai-kärstau snai ṣo ///
 250. THT 588 | a6 | 9: ... teṃ yekte ṣärmo täñ mā rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai
 251. THT 588 | b8 | 6: /// ś cwi twe tumeṃ tsetar snai ṣmäre ramt (nä) kte cok kekesorne ...
 252. THT 590 | a3 | 2: – – – kalpānmasa snai – – – – rttam ///
 253. THT 591 | a2 | 7: ... tune om ka ṣ ymiye mäsketärne snai miyaṣñe astarya : śuddhavāsnttäne kosä kca ...
 254. THT 591 | b4 | 8: ... wai ruṣ mā gat yaik(u) tākaṃne snai käṣṣiṃ cwi snai akṣalñe āryamārg ṣe ...
 255. THT 591 | b4 | 11: ... gat yaik(u) tākaṃne snai käṣṣiṃ cwi snai akṣalñe āryamārg ṣe twasastär : sū ...
 256. THT 594 | b2 | 2: /// (3)4 snai yparwece ///
 257. THT 597 | a4 | 1: /// snai tsäṅkau mā ynamoṃ – ke snai ...
 258. THT 597 | a4 | 6: ... snai tsäṅkau mā ynamoṃ – ke snai ṣotri : ṣaṃñäññesa snai akālk·· – ...
 259. THT 597 | a4 | 9: ... – ke snai ṣotri : ṣaṃñäññesa snai akālk·· – lyñe pelaikne kätkre : ...
 260. THT 597 | a4 | 14: ... akālk·· – lyñe pelaikne kätkre : snai weśeññai se gotträ klyomoṃ
 261. THT 597 | b3 | 6: ... ñaimpa sāmo : pelaikn(i) po aikari snai sattä akāśämpa sā – – te(s= ...
 262. THT 597 | b4 | 7: ... ttä kāwo 70 kamartīke mā nesäṃ snai sattä pelaikni poñc cai : aiśaumyi ...
 263. THT 619 | b1 | 1: /// snai ///
 264. THT 619 | b6 | 2: /// – tats snai ///
 265. THT 626 | b5 | 1: /// – snai olyapo – ///
 266. THT 630 | a2 | 3: /// – ·yapim kenne snai – ///
 267. THT 3597 | a5 | 5: /// mñe tai wāṣmone eṅsā(t)ai (snai k)eś cmela : prakkreṃ ṣäñ-āñm klyautkatai ...
 268. THT 3597 | b8 | 4: /// – wsāsta mīsa latkatsi snai keś cmela : stiyais= oktne karuntsa ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?snai
Output automatically generated on Thu, 2014-04-24, 02:45:22.
Page created on Tue, 2012-02-07, 18:25:52, by Melanie Malzahn.