print prev. next

tākoy

Lemma:nes- (Gv.) ("to be"), tākā- (Gv.) ("to be")
Word class:Finite verb form
Language:TB

Finite verb form

Person:3
Number:Singular
Tense/Mood:Optative
Pronoun suffix:None
Stem:Subjunctive
Stem class:V
Voice:Active

Occurrence (41)

 1. IOL Toch 5 a2 7: lyutaskau po yolainäts smāntsa ñiś kwīpe tākoy 10 saswa poyśi =ñmālaṣka po träṅkonta ...
 2. IOL Toch 5 a6 7: mai no pals(k)o soyi pästä sañāt tākoy 12 karuṇīka =ñmālaṣ(k)a (t)auko-(c) kwāmar-(c) akālksa ...
 3. IOL Toch 281 b4 4: /// (pai)kāmai āksau t(ākoy) ///
 4. IOL Toch 307 b5 4: (mai)yyātstse ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : papālaṣ ...
 5. IOL Toch 307 b6 6: (e)ṃ(ṣk)e(ts)e (p)elaikne ykū-ime ṣek ñī tākoy 17 śramaṇavārgä śpāl(m)eṃ ce (p)ai(ka)lyñesa kars(t)oym ...
 6. PK AS 3B b6 12: ... wāltsoy se curṇ kuse salturna yāmu tākoy tesa nāṣṣi istak ast(are)
 7. PK AS 4A a1 5: tse ; ṣek ñi tākoy (yā)morne ; kreṃnt yolai(ṃ) (wat : ...
 8. PK AS 4A a2 3: ṣek ñī tākoy 23 #23d śramaṇavārg śpālmeṃ ce ; ...
 9. PK AS 4A b2 26: ... mamāntaṣ ra yolainne ; mā ñi t(ā)koy māntalyñe ; kuse ṣ
 10. PK AS 4A b3 24: ... aknātsaimpa ṣe śmalyñe ; mā ñī tākoī śänmīmar ; krentäṃmp= eṣe
 11. PK AS 4B b3 17: ... piś cmelaṣṣeṃ : #5a ṣlyaṣṣe palsko tākoy ñi ; wāki nta ksa mā ...
 12. PK AS 5C a4 6: kuśal wäntre wätkālyceṃ ; aiśaumyeṃpa tākoy ñi ; eṣe śmalyñe : #32b ...
 13. PK AS 7H a4 17: ... po āñmtsa ; āñme ket tsälpātsi tākoy : #1b śale ce cmelne ślek ...
 14. PK AS 16.3 a3 10: ... (po klyomña)na w(ä)ntarwaś : #1c kutameṃ tākoy emparkre ; yṣūwa(r)kañe po wnolmeṃts (: ...
 15. PK AS 17A a5 15: ... #1b kre(ṃ)t yāmorne aiśaumye ; manta tākoy enerke : #1c alāläcc(e pa)lskos(a ; ...
 16. PK AS 17I b1 13: ... yukoṣ(o) : #2c kus(e) no su tākoy ; ce lkālñesa soyi nta : ...
 17. PK NS 19 b5 17: ... #1c mäkte keṃn= ekätkaccai ; tsrerme tākoy aṅgartse (: 1) #1d ///
 18. PK NS 25 and 26 a4 9: ... #30b putkalñene cäñcarñe ; ṣek ñi tākoy yolaimpa ; mā (t)riwoymar : #30c ...
 19. PK NS 28 b3 16: ... #17a perākäññe eṃṣketstse ; ṣe)k ñi (tā)koy yāmorne ; (k)r(ent yolaiṃ wat) #17b ...
 20. PK NS 28 b4 18: ... ; pelaiknene) ykū-īme ; ṣek ñī tākoy 17 #17d (śra)m(a)ṇa(vārg) /// (ka)(r)st(oym)
 21. THT 2 a2 9: ... (mā) sū nesäṃ ; kuse onwaññe tākoy 80 #80d mä(kte)
 22. THT 17 b5 22: ... pilko mäskentär • #17b mäkte pat tākoy ; ṣukt naumye
 23. THT 23 a4 10: ... śaiṣṣene ket cmetsi : #17a āñme tākoy tne ; pelaiknentane śtwāra toṃ : ...
 24. THT 23 a4 22: ... : #17b ākli yamītär ; śrāddhe tākoy ślekwipassu : #17c āyor aiṣṣeñca ; ...
 25. THT 31 a6 5: : #39a täryā aiśamñe tākoy kwri ; ṣamāne tne putkowä ; ...
 26. THT 178 a1 10: ... ksa /// /// alyek (pelai)kne tsäṅkau t(āko)y o – – ak· – – ...
 27. THT 178 b3 21: ... mäsketär ce akāśe ṣpä omt(e) mā tākoy taka rano akāśadhātu alyeke
 28. THT 183 b1 7: /// m(e) ṃ allek ñem mā tākoy nāmalaṃba
 29. THT 248 a3 9: ... #2d päls(k)osa erwts= etreṅkätte cimpā= neśle takoy 〈n〉ta #3a tot yokäntañ po tako(yeṃ)
 30. THT 249.b a1 2: /// (tā)koy ñi • tsatku(ṃ) ākṣoṣ pelaikne ///
 31. THT 278 b1 3: kuse su tākoy śle palsko kuse mā kalloy ce ...
 32. THT 282 a3 15: ... ṣpä ket no tesā añmālaṣle mā tākoy 19 saṃ
 33. THT 289 b4 4: /// ts po tākoy yarpo epyacñe tsälpoyntar mam· ///
 34. THT 295 a6 1: takoī śle-pälsko pälycä-pälyc ra weru ramt te ...
 35. THT 295 a8 1: takoy nta sportomāne saṃsārne tsäkṣträ śaiṣṣe empele ...
 36. THT 295 b8 4: mentsisā krui wikalle takoī läkle yesäñ seṃ wes rano ṅe ...
 37. THT 364 a5 4: /// ññaisa pānto tākoy tne nervā ///
 38. THT 407 a6 5: wars= ite eśnesa meṅkitse tākoy kacāp ompä pärkre śāyeñca
 39. THT 407 a7 3: pyorye ṣäp tākoy cew warne somo lyautai läṅktsa mā ...
 40. THT 508 a2 5: /// – tākänt· weña tā(k)oy mäkte te • ca/ā ///
 41. THT 576 b1 3: /// sa tākoy tumpa (tasema)n(e) su acakarm ṣe ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?tākoy
Output automatically generated on Sun, 2015-05-24, 23:22:23 (GMT+2).
Page last edited on Sat, 2012-09-01, 15:19:55 (GMT+2), by Melanie Malzahn. Version 2.
Page created on Sun, 2012-07-08, 12:39:30 (GMT+2), by Melanie Malzahn.