print

tākoy

Lemma:nes- (Gv.), tākā- (Gv.)
Language:TB
Equivalent in TA:
Word class:Finite verb form

Finite verb form

Person:3
Number:Singular
Tense/Mood:Optative
Pronoun suffix:None
Stem:Subjunctive
Stem class:V
Voice:Active

Occurrence (38)

 1. IOL Toch 5 | a2 | 7: lyutaskau po yolainäts smāntsa ñiś kwīpe tākoy 10 saswa poyśi =ñmālaṣka po träṅkonta ...
 2. IOL Toch 5 | a6 | 7: mai no pals(k)o soyi pästä sañāt tākoy 12 karuṇīka =ñmālaṣ(k)a (t)auko-(c) kwāmar-(c) akālksa ...
 3. IOL Toch 281 | b4 | 3: /// (pai)kāmai āksau t(ākoy) ///
 4. IOL Toch 307 | b5 | 4: (mai)yyātstse ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : papālaṣ ...
 5. IOL Toch 307 | b6 | 7: (e)ṃ(ṣk)e(ts)e (p)elaikne ykū ime ṣek ñī tākoy 17 śramaṇavārgä śpāl(m)eṃ ce (p)ai(ka)lyñesa kars(t)oym ...
 6. PK AS 3B | b6 | 12: ... wāltsoy se curṇ kuse salturna yāmu tākoy tesa nāṣṣi istak ast(are)
 7. PK AS 4A | a1 | 4: tse ; ṣek ñi tākoy (yā)morne ; kreṃnt yolai(ṃ) (wat : ...
 8. PK AS 4A | a2 | 3: ṣek ñī tākoy 23 śramaṇavārg śpālmeṃ ce ; paiykalñesa ...
 9. PK AS 4A | b2 | 18: ... mamāntaṣ ra yolainne ; mā ñi t(ā)koy māntalyñe ; kuse ṣ
 10. PK AS 4A | b3 | 17: ... aknātsaimpa ṣe śmalyñe ; mā ñī tākoī śänmīmar ; krentäṃmp= eṣe
 11. PK AS 4B | b3 | 12: ... piś cmelaṣṣeṃ : #5a ṣlyaṣṣe palsko tākoy ñi ; wāki nta ksa mā ...
 12. PK AS 5C | a4 | 5: kuśal wäntre wätkālyceṃ ; aiśaumyeṃpa tākoy ñi ; eṣe śmalyñe : #32b ...
 13. PK AS 7H | a4 | 13: ... po āñmtsa ; āñme ket tsälpātsi tākoy : #1b śale ce cmelne ślek ...
 14. PK AS 16.3 | a3 | 7: ... (po klyomña)na w(ä)ntarwaś : #1c kutameṃ tākoy emparkre ; yṣūwa(r)kañe po wnolmeṃts (: ...
 15. PK AS 17A | a5 | 11: ... #1b kre(ṃ)t yāmorne aiśaumye ; manta tākoy enerke : #1c alāläcc(e pa)lskos(a ; ...
 16. PK NS 25 and 26 | a4 | 6: ... #30b putkalñene cäñcarñe ; ṣek ñi tākoy yolaimpa ; mā (t)riwoymar : #30c ...
 17. PK NS 28 | b3 | 12: ... #17a perākäññe eṃṣketstse ; ṣe)k ñi (tā)koy yāmorne ; (k)r(ent yolaiṃ wat #17b) ...
 18. PK NS 28 | b4 | 14: ... pelaiknene) ykū īme ; ṣek ñī tākoy 17 (śra)m(a)ṇa(vārg) /// (ka)|(r)st(oym)
 19. THT 2 | a2 | 6: /// (mā) sū nesäṃ kuse onwaññe tākoy 80 mä-
 20. THT 17 | b5 | 15: ... pkante pilko mäskentär • mäkte pat tākoy ṣukt naumye
 21. THT 23 | a4 | 8: ... ñäkcye śaiṣṣene ket cmetsi : āñme tākoy tne pelaiknentane śtwāra toṃ : ākli ...
 22. THT 31 | a6 | 4: śco : täryā aiśamñe tākoy kwri ṣamāne tne putkowä wikṣeñca yarkesa ...
 23. THT 178 | a1 | 8: ... ksa /// /// alyek (pelai)kne tsäṅkau t(āko)y o – – ak· – – ...
 24. THT 178 | b3 | 18: ... mäsketär ce akāśe ṣpä omt(e) mā tākoy taka rano akāśadhātu alyeke
 25. THT 183 | b1 | 6: /// m(e) ṃ allek ñem mā tākoy nāmalaṃba
 26. THT 248 | a3 | 7: ... 2 päls(k)osa erwts= etreṅkätte cimpā= neśle takoy 〈n〉ta #3a tot yokäntañ po tako|(yeṃ) ...
 27. THT 249.b | a1 | 1: /// (tā)koy ñi • tsatku(ṃ) ākṣoṣ pelaikne ///
 28. THT 278 | b1 | 3: kuse su tākoy śle palsko kuse mā kalloy ce ...
 29. THT 282 | a3 | 14: ... ṣpä ket no tesā añmālaṣle mā tākoy 19 saṃ
 30. THT 289 | b4 | 3: /// ts po tākoy yarpo epyacñe tsälpoyntar mam· ///
 31. THT 295 | a6 | 1: takoī śle-pälsko pälycä-pälyc ra weru ramt te ...
 32. THT 295 | a8 | 1: takoy nta sportomāne saṃsārne tsäkṣträ śaiṣṣe empele ...
 33. THT 295 | b8 | 4: mentsisā krui wikalle takoī läkle yesäñ seṃ wes rano ṅe ...
 34. THT 364 | a5 | 3: /// ññaisa pānto tākoy tne nervā ///
 35. THT 407 | a6 | 5: wars= ite eśnesa meṅkitse tākoy kacāp ompä pärkre śāyeñca
 36. THT 407 | a7 | 3: pyorye ṣäp tākoy cew warne somo lyautai läṅktsa mā ...
 37. THT 508 | a2 | 3: /// – tākänt· weña tā(k)oy mäkte te • ca/ā ///
 38. THT 576 | b1 | 2: /// sa tākoy tumpa (tasema)n(e) su acakarm ṣe ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?tākoy
Output automatically generated on Wed, 2014-04-23, 22:58:11.
Page last edited on Sat, 2012-09-01, 15:19:55, by Melanie Malzahn. Version 2.
Page created on Sun, 2012-07-08, 12:39:30, by Melanie Malzahn.