print prev. next

taṃ

Lemma:saṃ ("that" [distant deixis])
Word class:Pronoun
Word subclass:Demonstrative pronoun
Language:TA

Pronoun

Case:Nominative, Oblique
Number:Singular
Gender:Neuter

Occurrence (30)

 1. A 10 b4 12: ... träṅkäṣ parmā tu rāmes paṣ kene taṃ ñi (a)napär
 2. A 13 a6 4: (puṇya)vāṃ träṅkäṣ kucne taṃ yas letkār lkātsi kāwältuneyis tsraṣṣuneyis amokis ...
 3. A 66 a6 6: /// (tmä)ṣ lāntac träṅkäṣ nātäk taṃ ṣurmaṣ tu mar yutkatār kuyalte tiri ...
 4. A 86 b6 3: /// || taṃ ywārckaṃ cem ā ///
 5. A 103 b4 5: /// wāts mäskatär tämyo taṃ ywārckaṃ omälyāṃ tka
 6. A 106 a4 3: /// träṅkäṣ taṃ tāṣ kuprene säm ālyäkyāṃ kāpñe
 7. A 125 a6 8: ... – tsāṃ yme : 1 || taṃ (ne) wkänyo nan(d)e ///
 8. A 143 b2 4: /// āśträṃ || taṃ ywārckaṃ śodha ///
 9. A 148 a1 3: /// s·m ta(ṃ ne) wkänyo lyalypäntwäṣ ṣom caṃ lyalypu ...
 10. A 188 b2 7: ntaṃ napeṃ naṣt mänt pat nu taṃ ///
 11. A 218 b1 20: ... okāk ācośy okāk nervāṃ oko eṣ taṃ
 12. A 221 a2 9: ... kälpnāmār : 77 sne klop mā taṃ pkāte tu ārkiśoṣi lutkässi (:) – ...
 13. A 229 b7 4: /// : 51 taṃ yärmaṃ taṃ ñi caṃ kāvviṣi ret(w)e ...
 14. A 229 b7 6: /// : 51 taṃ yärmaṃ taṃ ñi caṃ kāvviṣi ret(w)e – – ...
 15. A 242 a1 5: /// mar yas ṣāmnāñ taṃ taṃ ///
 16. A 242 a1 6: /// mar yas ṣāmnāñ taṃ taṃ ///
 17. A 247 b2 2: /// taṃ skam tñi sam pältsäk wināsam ci ...
 18. A 353 a4 6: p sutraṃ kälko sutraṃ kākrärpu ta(ṃ) n(e) wkänyo kus· (– – – ...
 19. A 391 a3 4: /// tānukampī : taṃ tādṛśaṃ devanarāgrasatvaṃ nityaṃ namasyeta ///
 20. A 408.m a4 4: /// – – taṃ ///
 21. A 436 a2 13: ... ṣem tmäṣ kospreṃn aśśi kälpāl ṣem taṃ ///
 22. A 437 b4 4: /// lpā • taṃ (ne) wkäṃnyo kr· – – wr· ...
 23. A 445.g a1 3: /// ·yo taṃ – ///
 24. IOL Toch 988 b3 3: /// – taṃ nābhivarṣati mä(ntrākka) ///
 25. PK NS 1 b4 8: ... krāmärts wram : #2b lapaṣi ske taṃ ; ywārckaṃ mā ṣeś-śi : #2c ...
 26. THT 307 b4 7: /// ñca • s· – – taṃ na caturbhāga ///
 27. THT 312 b3 9: ... : 84 || brāhma /// /// taṃ cātma peyālaṃ mitrapaṃcamam
 28. YQ II.2 a1 11: ... klyosäṃṣā)wā täm nu mā kñasu kus taṃ buddhaṃ mäskaträ
 29. YQ III.4 a7 4: /// canäkk ats taṃ träṅkäm-ci || capiccenaṃ || # mā ...
 30. YQ N.5 b4 3: /// (ma)msuṣ taṃ : 1 || tämyo täm cesmi ...

http://www.univie.ac.at/tocharian/?taṃ
Output automatically generated on Mon, 2014-09-22, 02:11:08.
Page created on Mon, 2012-02-06, 19:05:47, by Melanie Malzahn.