print

tot

Derived lexemes:
Language:TB
Meaning:"so, so much, so many, so far"
Phraseology:Often coordinated with kos "as ..., so ..."
Equivalent in TA:
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb

Occurrence (53)

 1. IOL Toch 4 | b2 | 14: ... läktsauña kos ālpaṃ warne entwe eṅtsi tot
 2. PK AS 6A | b2 | 5: nervānne 12 wate weña tot pärkre ; prekentsa mā ñäś tallālle ...
 3. PK AS 7N | b3 | 1: ; tot ma mrauskate #3b teksa-ne ka no ...
 4. PK AS 15A | b7 | 3: • tane eṃṣ(k)e tot läkle(ṣṣ)e – – – sa trikauwaṃts ...
 5. PK AS 16.2 | b6 | 10: ... yäknesa aurtsana aiśamñenta pärkān-me (• eṃṣ)ke tot nai(va)saṃjñānāsaṃjñāyataṃ täṅt(s)i
 6. PK AS 16.3 | b5 | 15: ... mäkte srūkalñe : 1 || eṃṣke tot ṣe ylai|ñäkt(e)
 7. PK AS 16.7 | b4 | 8: ... toṃ mant lkātsi läklenta : te tot aittaṅka wesäṃñ pernesa krasā-c
 8. PK NS 32 | a5 | 15: ... ālyaucempa plāc akṣ(ā)re • mā te tot amāskai ste kuse pärnāññana wäntarwa āyor ...
 9. THT 3 | b6 | 8: ... – kos saikaṃ ṣikont= e(r)k(e)nmaś : tot srūkalñe – ·k· trä mant śāmnaṃts ...
 10. THT 7 | b3 | 3: (ka)rtse(ś) : ··e tot yke po(stäṃ) – – lṣana toṃ ...
 11. THT 12 | b5 | 5: 28 mā tne sāṃksa tot nesäṃ ṣamā(neṃts) /// /// alāsñe swārästrä ...
 12. THT 14 | b7 | 9: ... lykaṃts kärkatsi a(māskai) /// /// r·e tot kartse :
 13. THT 15 | a5 | 14: ... /// /// (mā niśä kc= ālye)k (t)ot nrai lkāskau wrocce kos krentäntsa tattaṃ ...
 14. THT 17 | a6 | 18: ... krentäṃtsa : mā ñiś kc= ālyek cot nrai lkāsko wrocce kos krentäṃntsa tattaṃ ...
 15. THT 23 | a2 | 10: ... : palkas oko oktacepi saṃvarntse cwi tot orotse tusa paṣṣalle 15 tu pälkormeṃ ...
 16. THT 25 | a7 | 7: ... yamaṣle ñi ce preke : tam tot śwātsi starñ kauṃ ś· /// /// ...
 17. THT 30 | a1 | 17: ... läklentameṃ tsälpālñe po-yknes= eṃṣketse : cai tot wrocci rṣāki mā lklenta nautṣar= eṃṣketse ...
 18. THT 35 | b4 | 2: ysomo tot śāsantse ··eträ ṣe ///
 19. THT 40 | a2 | 1: /// tot no sw eru wrotsana 12 we ...
 20. THT 41 | b5 | 13: ... kos cwi maiyy= aiśamñeṣṣä kos īndrinta tot lkāṣṣäṃ : tumeṃ no stamäṣṣälñe mäkte ...
 21. THT 64 | a8 | 7: ... no cwi palskone tsmāntär krentauna : tot ṣpä po
 22. THT 64 | b3 | 8: ... ksa krui nesalle ṣai tne : tot ñiś tetemu
 23. THT 81 | b2 | 10: ... (lateṃ) brāhmaṇi : tume(ṃ) c(ai) brāhmaṇi tot ike-postäṃ ynemane araṇemiñ lānte yapoyne kameṃ ...
 24. THT 85 | b6 | 19: ... pāträ (lkā)lle nest || tumeṃ brāhmaṇi tott i|(ke-postäṃ)
 25. THT 88 | b5 | 15: ... ltais ñaktene || om no ñake tott īke-postaṃ ynemane brāhmaṇi uttareṃ
 26. THT 89 | b2 | 7: ... : #2b yāmor ñakta ; kā tot ñiśne ; maiyya (–)st(a)r (: #2c ...
 27. THT 99 | a1 | 11: ... päst sparkāne || tumeṃ walo eṃṣke tot śokagārne yopsa krakecce wassi au
 28. THT 101 | 5 | 5: /// ·e pañäktaññe pelaikne ate tot empreṃtse swāre nekarṣke pällarṣke ste ñiś ...
 29. THT 107 | b10 | 15: ... präthagjaññene pinwāt warpalñe tākaṃ • mā tot ñiś pintwāt warpalle nesau kossa wāsaṃ ...
 30. THT 108 | a10 | 9: ... mo ṣamāñi pāṣṣat papāṣṣorñe • te tot we /// /// neksateme • kaṣār ...
 31. THT 192 | b2 | 10: ... śak āyatanta avijñaptirūpä ṣ po te tot rūp westrä • ru
 32. THT 226 | b1 | 6: /// karuṃ ceu orocce täñ kucesa tot wälke s· –
 33. THT 231 | b2 | 2: wäntre • tot laklesa kakraupaṣ pontaṃts pāke yāmṣasta • ...
 34. THT 241 | b2 | 4: – t yāmoṣ karuntsa : tot yamc ñakta śaranne astan= eṣke mrestiweśc ...
 35. THT 248 | a1 | 9: ... ceumeṃ svalwainsa ko= s{n}ai ; meyyā tot pälkṣäṃ #2a mänt ra kuse wña|(re)
 36. THT 248 | a2 | 8: ... täñ krentewna #2c kos ñi cämpämñe tot weñeu ; ñeñmu tärne
 37. THT 248 | a3 | 9: ... etreṅkätte cimpā= neśle takoy 〈n〉ta #3a tot yokäntañ po tako|(yeṃ) ;
 38. THT 270 | b2 | 1: /// tot ñi tākoṃ arañci ṣeme ṣeme
 39. THT 334 | a2 | 7: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana träṅkänta kätta
 40. THT 334 | a6 | 9: ... krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 41. THT 334 | b1 | 10: ... läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ceśaṃ tot stulāṃ träṅko(nta kä)
 42. THT 334 | b5 | 8: ... läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 43. THT 350 | a6 | 3: /// tāka • eṃṣke tot (au)ntsante käṃntenma yältsenma – – – ...
 44. THT 359 | a3 | 6: rne mā bodhisatveṃs śaul rilñene tot ā ///
 45. THT 368 | b7 | 4: /// lkosa : 1 (t)e tot ke ·e ///
 46. THT 372 | a5 | 7: kos po kleśanma yaiku mā tākaṃ tot cwi yaka saṃsārsa prosko er·· ///
 47. THT 374.a | a2 | 5: ... – ñī ceṃ lkātsi : prentse tot ///
 48. THT 408 | b6 | 6: /// l·eṣṣe kuse cai tallāñc tinānträ tot laukaññe : pelaikneṣṣe wars= āstreṃ kleśanmaṣṣe ...
 49. THT 495 | a2 | 12: ... e(ñ)āsta kās tañ peri mā āyu tot ṣamāne mā ṣ(e)ske
 50. THT 575 | b4 | 8: ... puttaṅkeṃ /// /// lykaśke aknātsaññe tsaṅkanme tot lykaśkana lwāsa
 51. THT 588 | a6 | 12: ... täñ mā rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai
 52. THT 624 | b5 | 2: /// tkānträ tot ceṃts śaul ///
 53. THT 3597 | b5 | 12: ... palsko te-yknesā lwāññe rupne tukau ṣai-c tot lalaṃ(ṣka) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?tot
Output automatically generated on Wed, 2014-04-23, 14:01:07.
Page created on Thu, 2012-02-09, 16:48:32, by Melanie Malzahn.