print prev. next

tot

Meaning:"so, so much, so many, so far"
Phraseology:Often coordinated with kos "as ..., so ..."
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb
Language:TB
Derived lexemes:totka

Occurrence (56)

 1. IOL Toch 4 b2: ... läktsauña kos ālpaṃ warne entwe eṅtsi tot
 2. PK AS 6A b2: nervānne 12 wate weña tot pärkre prekentsa mā ñäś tallālle : ...
 3. PK AS 7N b3: tot ma mrauskate teksa-ne ka no mrauskāte ...
 4. PK AS 15A b7: • tane eṃṣ(k)e tot läkle(ṣṣ)e – – – sa trikauwaṃts ...
 5. PK AS 16.2 b6: ... yäknesa aurtsana aiśamñenta pärkān-me (• eṃṣ)ke tot nai(va)saṃjñānāsaṃjñāyataṃ täṅt(s)i
 6. PK AS 16.3 b5: ... mäkte srūkalñe : 1 || eṃṣke tot ṣe ylaiñäkt(e)
 7. PK AS 16.7 b4: ... toṃ mant lkātsi läklenta : te tot aittaṅka wesäṃñ pernesa krasā-c
 8. PK AS 19.3 b2: ... – – – – – e(ṃṣ)ke t(ot) – – – – ṅk· pälkausai ...
 9. PK NS 32 a5: ... ālyaucempa plāc akṣ(ā)re • mā te tot amāskai ste kuse pärnāññana wäntarwa āyor ...
 10. PK NS 78.1 a1: ... (– – –) ram no śāmna to(t) ///
 11. THT 3 b6: ... – kos saikaṃ ṣikont= e(r)k(e)nmaś : tot srūkalñe – ·k· trä mant śāmnaṃts ...
 12. THT 7 b3: (ka)rtse(ś) : ··e tot yke po(stäṃ) – – lṣana toṃ ...
 13. THT 12 b5: 28 mā tne sāṃksa tot nesäṃ ṣamā(neṃts) /// /// alāsñe swārästrä ...
 14. THT 14 b7: ... lykaṃts kärkatsi a(māskai) /// /// r·e tot kartse :
 15. THT 15 a5: ... nāki krentäṃtsa) (mā niśä kc= ālye)k (t)ot nrai lkā(sk)au wrocce kos krentäntsa tattaṃ ...
 16. THT 17 a6: ... krentäṃtsa : mā ñiś kc= ālyek {t}ot nrai lkāsko wrocce kos krentäṃntsa tattaṃ ...
 17. THT 18 a7: /// (cam)päṃ to(t) mīyässi ///
 18. THT 18 b5: ... toṃ nrainta skente okt /// /// (to)t māka mskentär (ku)ñci(t) kuñcit mīsa
 19. THT 23 a2: ... : palkas oko oktacepi saṃvarntse cwi tot orotse tusa paṣṣalle 15 tu pälkormeṃ ...
 20. THT 25 a7: ... yamaṣle ñi ce preke : tam tot śwātsi starñ kauṃ ś· /// /// ...
 21. THT 30 a1: ... läklentameṃ tsälpālñe po-yknes= eṃṣketse : cai tot wrocci rṣāki mā lklenta nautṣar= eṃṣketse ...
 22. THT 35 b4: ysomo tot śāsantse ··eträ ṣe ///
 23. THT 40 a2: /// tot no sw eru wrotsana 12 we ...
 24. THT 41 b5: ... kos cwi maiyy= aiśamñeṣṣä kos īndrinta tot lkāṣṣäṃ : tumeṃ no stamäṣṣälñe mäkte ...
 25. THT 64 a8: ... no cwi palskone tsmāntär krentauna : tot ṣpä po
 26. THT 64 b3: ... ksa krui nesalle ṣai tne : tot ñiś tetemu
 27. THT 81 b2: ... (lateṃ) brāhmaṇi : tume(ṃ) c(ai) brāhmaṇi tot ike-postäṃ ynemane araṇemiñ lānte yapoyne kameṃ ...
 28. THT 85 b6: ... pāträ (lkā)lle nest || tumeṃ brāhmaṇi tott i(ke-postäṃ)
 29. THT 88 b5: ... ltais ñaktene || om no ñake tott īke-postaṃ ynemane brāhmaṇi uttareṃ
 30. THT 89 b2: ... saim waste : yāmor ñakta kā tot ñiśne maiyya (–)st(a)r (: – – ...
 31. THT 99 a1: ... päst sparkāne || tumeṃ walo eṃṣke tot śokagārne yopsa krakecce wassi au
 32. THT 101 5: /// ·e pañäktaññe pelaikne ate tot empreṃtse swāre nekarṣke pällarṣke ste ñiś ...
 33. THT 107 b10: ... präthagjaññene pin{t}wāt warpalñe tākaṃ • mā tot ñiś pintwāt warpalle nesau kossa wāsaṃ ...
 34. THT 108 a10: ... mo ṣamāñi pāṣṣat papāṣṣorñe • te tot we /// /// neksateme • kaṣār ...
 35. THT 192 b2: ... śak āyatanta avijñaptirūpä ṣ po te tot rūp westrä • ru
 36. THT 226 b1: /// karuṃ ceu orocce täñ kucesa tot wälke s· –
 37. THT 231 b2: wäntre • tot laklesa kakraupaṣ pontaṃts pāke yāmṣasta • ...
 38. THT 241 b2: – t yāmoṣ karuntsa : tot yamc ñakta śaranne astan= eṣke mrestiweśc ...
 39. THT 248 a1: ... krui ceumeṃ svalwainsa ko= s{n}ai meyyā tot pälkṣäṃ mänt ra kuse wña(re)
 40. THT 248 a2: ... eurtsñesa täñ krentewna kos ñi cämpämñe tot weñeu ñeñmu tärne
 41. THT 248 a3: ... erwts= etreṅkätte cimpā= neśle takoy 〈n〉ta tot yokäntañ po tako(yeṃ)
 42. THT 270 b2: /// tot ñi tākoṃ arañci ṣeme ṣeme
 43. THT 334 a2: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana träṅkänta kätta
 44. THT 334 a6: ... krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 45. THT 334 b1: ... läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ceśaṃ tot stulāṃ träṅko(nta kä)
 46. THT 334 b5: ... läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 47. THT 350 a6: /// tāka • eṃṣke tot (au)ntsante käṃntenma yältsenma – – – ...
 48. THT 359 a3: rne mā bodhisatveṃs śaul rilñene tot ā ///
 49. THT 368 b7: /// lkosa : 1 (t)e tot ke ·e ///
 50. THT 372 a5: kos po kleśanma yaiku mā tākaṃ tot cwi yaka saṃsārsa prosko er·· ///
 51. THT 374.a a2: ... – ñī ceṃ lkātsi : prentse tot ///
 52. THT 408 b6: /// l·eṣṣe kuse cai tallāñc tinānträ tot laukaññe : pelaikneṣṣe wars= āstreṃ kleśanmaṣṣe ...
 53. THT 575 b4: ... puttaṅkeṃ /// /// lykaśke aknātsaññe tsaṅkanme tot lykaśkana lwāsa
 54. THT 588 a6: ... täñ mā rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai
 55. THT 624 b5: /// tkānträ tot ceṃts śaul ///
 56. THT 3597 b5: ... palsko te-yknesā lwāññe rupne tukau ṣai-c tot lalaṃ(ṣka) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?tot
Output automatically generated on Fri, 2015-10-09, 19:45:38 (CEST).
Page created on Thu, 2012-02-09, 16:48:32 (CET), by Melanie Malzahn.