print prev. next

tot

Meaning:"so, so much, so many, so far"
Phraseology:Often coordinated with kos "as ..., so ..."
Word class:Indeclinable
Word subclass:Adverb
Language:TB
Derived lexemes:totka

Occurrence (55)

 1. IOL Toch 4 b2 15: ... läktsauña kos ālpaṃ warne entwe eṅtsi tot
 2. PK AS 6A b2 6: nervānne 12 #12d wate weña tot pärkre ; prekentsa mā ñäś tallālle ...
 3. PK AS 7N b3 2: ; tot ma mrauskate #3b teksa-ne ka no ...
 4. PK AS 15A b7 4: • tane eṃṣ(k)e tot läkle(ṣṣ)e – – – sa trikauwaṃts ...
 5. PK AS 16.2 b6 11: ... yäknesa aurtsana aiśamñenta pärkān-me (• eṃṣ)ke tot nai(va)saṃjñānāsaṃjñāyataṃ täṅt(s)i
 6. PK AS 16.3 b5 31: ... srūkalñe : 1 || #1d eṃṣke tot ṣe ylaiñäkt(e)
 7. PK AS 16.7 b4 10: ... toṃ mant lkātsi läklenta : te tot aittaṅka wesäṃñ pernesa krasā-c
 8. PK AS 19.3 b2 8: ... – – – – – e(ṃṣ)ke t(ot) – – – – ṅk· pälkausai ...
 9. PK NS 32 a5 17: ... ālyaucempa plāc akṣ(ā)re • mā te tot amāskai ste kuse pärnāññana wäntarwa āyor ...
 10. THT 3 b6 11: ... kos saikaṃ ṣikont= e(r)k(e)nmaś : #96c tot srūkalñe – ·k· trä ; mant ...
 11. THT 7 b3 4: (ka)rtse(ś) : ··e tot yke po(stäṃ) – – lṣana toṃ ...
 12. THT 12 b5 6: 28 #28d mā tne sāṃksa tot nesäṃ ; ṣamā(neṃts) /// %4 #29a ...
 13. THT 14 b7 16: ... kärkatsi a(māskai) #Xx /// /// r·e tot kartse : #Xx
 14. THT 15 a5 24: ... krentäṃtsa) #14a (mā niśä kc= ālye)k (t)ot ; nrai lkā(sk)au wrocce ; kos ...
 15. THT 17 a6 24: ... : #14a mā ñiś kc= ālyek {t}ot ; nrai lkāsko wrocce ; kos ...
 16. THT 18 a7 4: /// %40 (cam)päṃ to(t) mīyässi ///
 17. THT 18 b5 11: ... ; skente okt /// %11 /// (to)t māka mskentär ; (ku)ñci(t) kuñcit mīsa ...
 18. THT 23 a2 12: ... palkas oko oktacepi ; saṃvarntse cwi tot orotse ; tusa paṣṣalle 15 #15e ...
 19. THT 25 a7 10: ... ñi ce preke : #Xx tam tot śwātsi starñ ; kauṃ ś· /// ...
 20. THT 30 a1 23: ... tsälpālñe po-yknes= eṃṣketse : #22b cai tot wrocci rṣāki mā ; lklenta nautṣar= ...
 21. THT 35 b4 2: ysomo tot śāsantse ··eträ ṣe ///
 22. THT 40 a2 3: /// ; tot no sw eru wrotsana 12 #12d ...
 23. THT 41 b5 16: ... cwi maiyy= aiśamñeṣṣä ; kos īndrinta tot lkāṣṣäṃ : #20a tumeṃ no stamäṣṣälñe ...
 24. THT 64 a8 13: ... palskone ; tsmāntär krentauna : #Xx tot ṣpä po
 25. THT 64 b3 13: ... krui nesalle ṣai tne : #Xx tot ñiś tetemu
 26. THT 81 b2 11: ... (lateṃ) brāhmaṇi : tume(ṃ) c(ai) brāhmaṇi tot ike-postäṃ ynemane araṇemiñ lānte yapoyne kameṃ ...
 27. THT 85 b6 20: ... pāträ (lkā)lle nest || tumeṃ brāhmaṇi tott i(ke-postäṃ)
 28. THT 88 b5 17: ... ltais ñaktene || om no ñake tott īke-postaṃ ynemane brāhmaṇi uttareṃ
 29. THT 89 b2 11: ... : #2b yāmor ñakta ; kā tot ñiśne ; maiyya (–)st(a)r (: #2c ...
 30. THT 99 a1 13: ... päst sparkāne || tumeṃ walo eṃṣke tot śokagārne yopsa krakecce wassi au
 31. THT 101 5 6: /// ·e pañäktaññe pelaikne ate tot empreṃtse swāre nekarṣke pällarṣke ste ñiś ...
 32. THT 107 b10 15: ... präthagjaññene pin{t}wāt warpalñe tākaṃ • mā tot ñiś pintwāt warpalle nesau kossa wāsaṃ ...
 33. THT 108 a10 16: ... mo ṣamāñi pāṣṣat papāṣṣorñe • te tot we /// /// neksateme • kaṣār ...
 34. THT 192 b2 10: ... śak āyatanta avijñaptirūpä ṣ po te tot rūp westrä • ru
 35. THT 226 b1 7: /// karuṃ ceu orocce täñ kucesa tot wälke s· –
 36. THT 231 b2 3: wäntre • tot laklesa kakraupaṣ pontaṃts pāke yāmṣasta • ...
 37. THT 241 b2 6: – t yāmoṣ karuntsa : tot yamc ñakta śaranne astan= eṣke mrestiweśc ...
 38. THT 248 a1 12: ... ceumeṃ svalwainsa ko= s{n}ai ; meyyā tot pälkṣäṃ #2b mänt ra kuse wña(re)
 39. THT 248 a2 12: ... täñ krentewna #2c kos ñi cämpämñe tot weñeu ; ñeñmu tärne
 40. THT 248 a3 12: ... etreṅkätte cimpā= neśle takoy 〈n〉ta #3a tot yokäntañ po tako(yeṃ)
 41. THT 270 b2 2: /// tot ñi tākoṃ arañci ṣeme ṣeme
 42. THT 334 a2 7: koss tu māka ette keuwcä maścäś tot stulāṃñcana träṅkänta kätta
 43. THT 334 a6 9: ... krāke läṃnne koss tu māka nuskaṣṣäṃ tot stulāṃñcana
 44. THT 334 b1 10: ... läṃnne koss ttu māka prāroṃntsa ceśaṃ tot stulāṃ träṅko(nta kä)
 45. THT 334 b5 8: ... läṃnne koss tu māka kretswesa ceśaṃ tot sttul(ā)ṃ (trä)ṅko
 46. THT 350 a6 5: /// tāka • eṃṣke tot (au)ntsante käṃntenma yältsenma – – – ...
 47. THT 359 a3 6: rne mā bodhisatveṃs śaul rilñene tot ā ///
 48. THT 368 b7 6: /// lkosa : 1 (t)e tot ke ·e ///
 49. THT 372 a5 7: kos po kleśanma yaiku mā tākaṃ tot cwi yaka saṃsārsa prosko er·· ///
 50. THT 374.a a2 8: ... – ñī ceṃ lkātsi : prentse tot ///
 51. THT 408 b6 7: /// l·eṣṣe kuse cai tallāñc tinānträ tot laukaññe : pelaikneṣṣe wars= āstreṃ kleśanmaṣṣe ...
 52. THT 575 b4 10: ... puttaṅkeṃ /// /// lykaśke aknātsaññe tsaṅkanme tot lykaśkana lwāsa
 53. THT 588 a6 13: ... täñ mā rano snai ṣärm seṃ tot oko nemcek ·ai
 54. THT 624 b5 3: /// tkānträ tot ceṃts śaul ///
 55. THT 3597 b5 14: ... palsko te-yknesā lwāññe rupne tukau ṣai-c tot lalaṃ(ṣka) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?tot
Output automatically generated on Fri, 2015-05-22, 21:09:09 (GMT+2).
Page created on Thu, 2012-02-09, 16:48:32 (GMT+1), by Melanie Malzahn.