print prev. next

wat

Meaning:"or"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Conjunction
Language:TB

Occurrence (164)

 1. IOL Toch 307 b1: (:) kucesa ṣañ-añmä karstoymar alyekepi kaloym wat mīyäṣṣälyñe : mamāntaṣ 〈ṣ〉pä palskosa mā ...
 2. IOL Toch 307 b5: ... ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : papālaṣ cau aiśaumyeṃts krentaṃts lareṃ ...
 3. PK AS 2B b5: ... • kāñci • kewiye miśosa malkwersa wat nastukārm
 4. PK AS 3A a2: ... ampoññaṃtse sāṃtke || kaṃnte kältsau ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār ...
 5. PK AS 3A a2: ... || kaṃnte kältsau ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār kuṣalle • ...
 6. PK AS 3A a2: ... ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār kuṣalle • pitta yasar
 7. PK AS 3A a5: ... punarṇap • irāṇḍ kaṣāy päkṣalle warsa wat malkwersa wat te śār kuṣalle • ...
 8. PK AS 3A a5: ... irāṇḍ kaṣāy päkṣalle warsa wat malkwersa wat te śār kuṣalle • ṣalype
 9. PK AS 3A a6: wat kuñcitäṣṣe ṣalype wat śār kuṣalle • ...
 10. PK AS 3A a6: wat kuñcitäṣṣe ṣalype wat śār kuṣalle • ampoñaṃtse sātke || ...
 11. PK AS 4A a1: ... ṣek ñi tākoy (yā)morne kreṃnt yolai(ṃ) (wat : pa)pālaṣ 〈cau〉 aiśaumyeṃts krentaṃts lareṃ ...
 12. PK AS 5A a6: ārtar wat no : ṣe keklyauṣor eñ(c)imar ārth ...
 13. PK AS 6B b1: ... ṣ(amā)neṃ mäntrākk= ālyeṅkä(ṃ) : wertsiyaine orotsai wat
 14. PK AS 6C b7: mā yām(w) os= tärkau wat ānts= ompal(sk)oṣṣe : wiṣaintaṣ(ṣ)ai yokaisa (wa)wārpau ...
 15. PK AS 6D b4: ceu palskosa wat airṣaitsäññecce : māka yknesa wat ce ...
 16. PK AS 6D b4: ... palskosa wat airṣaitsäññecce : māka yknesa wat ce (krent reki keklyauṣormeṃ 106 palska ...
 17. PK AS 6K b2: yamalyñe wat kektse(ñäṣṣe) ///
 18. PK AS 7B b3: ... alyek īkene ykuweṣepi pakṣtär-ne 5 kreñcepi wat no yolopi wat yāmorntse : taiknesa ...
 19. PK AS 7B b3: ... pakṣtär-ne 5 kreñcepi wat no yolopi wat yāmorntse : taiknesa nesäṃ yakne oko ...
 20. PK AS 7E b1: ... – spe)lk(e) yamaskeṃ āyor aitsi alloṅkna wat yāmtsi krenta yā(mornta 7) ///
 21. PK AS 7G a2: ... mand ra lwāsameṃ pretenmeṃ laitaṃ śāmnāmeṃ wat laitaṃ wtentse tänmaskenträ nänok yśāmna : ...
 22. PK AS 7G a2: ... wtentse tänmaskenträ nänok yśāmna : ñäkte〈ṃ〉meṃ wat no laitaṃ näno(k) yñ(a)kteṃ tänmaskentra cents ...
 23. PK AS 7G a5: ... ṣpä aran-me : nraimeṃ laitonträ lwāsane wat no pret(e)nne wat tänmaskenträ epe yñakteṃ ...
 24. PK AS 7G a5: ... nraimeṃ laitonträ lwāsane wat no pret(e)nne wat tänmaskenträ epe yñakteṃ yśāmna wat cey ...
 25. PK AS 7G a5: ... pret(e)nne wat tänmaskenträ epe yñakteṃ yśāmna wat cey te-yäkne(sa) – – – – ...
 26. PK AS 7G b1: ... : srotāpann= epe sakṛdāg(āmi anāgāmi) arhante wat nanautauwwa ṣ kleśanma : cents onolmeṃts ...
 27. PK AS 7J a3: ... cpī taurä mā tweye kektseñäśc ma wa= tswetär nta : wässanma ṣpä artkye ...
 28. PK AS 7J b1: wat dakṣ(i)ṇākeṃts wat : lwāke tatākau mä(sketär ...
 29. PK AS 7J b1: wat dakṣ(i)ṇākeṃts wat : lwāke tatākau mä(sketär s)u cm(e)lane ...
 30. PK AS 8A b5: ... näkṣātärne 〈pä〉knāträ • lāṃnt • amācänta wat ekalmī yāmttsi : kaun yaṣi anahār ...
 31. PK AS 8A b7: punarwasune päknāträ e〈ṅ〉kweṃ klai wat no ekalmī yāmtsi morośkaṣṣa pyāpyo pwarne ...
 32. PK AS 8C a8: ... yamaṣle ṣkas praroṃ • okt praroṃ wat sanätse ñemtsa nässait yamaṣle 7 sanatse ...
 33. PK AS 8C a8: ... sanaṃ päknāträ ostameṃ lyutsi • kuṣaimeṃ wat no • yartaṣe śer(k śa)nmaṣle • ...
 34. PK AS 8C b4: nässait yamaṣle 21 khadirṣṣe śāmñe =yāṣṣe wat ṣat soyetse pratsākaine tsopalle • sāṃ ...
 35. PK AS 8C b5: • eśane epiṅkte pärwāne wat no lu{}p{ṣ}ale ate ra tsa yaṃ ...
 36. PK AS 17A a2: ... yke-postäṃ tsatsaikausa : kuse śaul kuse wat kektseñe po tu nta ksa (m)ā ...
 37. PK AS 17C a5: ... arañce po ṅke plyewä-ñ • sak wa(t) tu ste wakitse lareṃ lakaṃ ka(kā)c(c)oṣ ...
 38. PK AS 18B b5: ... (o)lyine ṣamäṃ kaucū-wär olyi āśäṃ ñoru-wär wat parna totte katkalñesa pāyti 25 || ...
 39. PK NS 13 and 516 a3: /// witsakai wat • śu – ///
 40. PK NS 29 a2: wat no wäntre kalar-(ñ) : (e)ñ(c)ītär yes ...
 41. PK NS 36 and 20 a4: ci naktsy āñme : kete wat no lkātsi āñme nraiṣṣana toṃ läklenta ...
 42. THT 5 a4: ... laitalñe wrocc= asānmeṃ laṃntuññe : epe wat no śaulantse ñyātse ñi ste nesalle ...
 43. THT 7 a7: kuse sw aśāw= omte yare krāke wat kärweñi : ///
 44. THT 13 b4: /// – tsa sā kuse wat ā ///
 45. THT 14 b7: /// (nau)miye : mäksu wat wäntre lykaṃts kärkatsi a(māskai) /// /// ...
 46. THT 24 b5: kuse wat śaulo posa olypo tūn= akalṣlyeṃ r(i)ttästsi ...
 47. THT 27 b7: ... 69 kuse ñi yesñ= āksaṣle kuse wat no enäṣlyi tu pw ākṣā(wa-me :)
 48. THT 28 b3: ... arkwina ka ṣp • aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpi ksa ṣp mā= läṃ mäskentär ...
 49. THT 30 a1: ... mā lklenta nautṣar= eṃṣketse : mā wat nai
 50. THT 31 b4: waike waṣe ṣpä käskor wat wentsi klyinne po weṣṣäṃ śwātsintse pernesa ...
 51. THT 32 a6: ... (pa)kträ : waike waṣe ṣpä käskor wat wentsi klinne po we(ṣṣä)ṃ –
 52. THT 33 b4: ... lyekepi keṃ ramoṃ : lakaṃ klyauṣäṃ wa|t
 53. THT 34 a4: lmau wat no mäkte tākaṃ mañ· ///
 54. THT 41 b1: okt śak wat satāṣṣä〈ṃ〉: ṣkas piś ñu wat no ...
 55. THT 41 b1: ... śak wat satāṣṣä〈ṃ〉: ṣkas piś ñu wat no ṣaṃṣtär mā po solme : ...
 56. THT 41 b2: ... satāṣṣäṃ tu anāṣlñe eṅkastär • anāṣṣäṃ wat satāṣlñe keś yamastär • astarñe piś ...
 57. THT 41 b2: ... anāṣṣäṃ piś tu ṣaṃṣträ (:) satāṣṣäṃ wat piś lykwarwa tuk {p}iś ṣaṃṣtär
 58. THT 41 b4: ... : ywārtsa tāna kwäñcītṣai kwäñcit yarm wat : prāri
 59. THT 41 b5: raso pokai wat lauke ykuwa 19 kos cwi maiyy= ...
 60. THT 41 b6: ... stamṣäṃ : arañcne keleś paiñe mokocne wat 20 kauc ykuwa yenten stamṣäṃ tarnen-eṃṣke ...
 61. THT 42 b2: ... läklenta 24 kuse cwi papāṣṣorñe kuse wat ompalskoññe spelke aiśamñe : po cwi ...
 62. THT 46 b2: ... wes pälwāmo a /// /// ··e wat klyauṣāso : sklok ket ra nai ...
 63. THT 46 b7: 39 kuse wat śāwṣante säswerṣṣ= ākālksa ceu k· /// ...
 64. THT 53 b2: /// · tekiññai wat po tremeṃts ṣarmtsa : kuse tne ...
 65. THT 64 a7: /// (:) kuse cwi ompalśkoññe kuse wat aiśamñe : kleśanma na
 66. THT 65 a5: (a)llek mā wat kuse cwi ///
 67. THT 69 a4: (ep)e wat no āsta l· ///
 68. THT 73 a6: ... – – /// /// – ntse wat maṃt kektseñe kauc pāke
 69. THT 92 a5: /// (ne)st kā wat no ci kka cärkenta (kalatsi yātka ...
 70. THT 93 a6: ... – – –) naktsy āñme kete wat no (lkā)tsi
 71. THT 100 b3: ... – – – – – taisa wat no riññi onolmi lāntne eṅkältsa kälymiṃ ...
 72. THT 101 6: ... pañaktäññe pelaikne klyauṣtsi kälpāwa : epe wat no kā pelaikne yamaṣṣeñca s· ///
 73. THT 102 4: /// rtse yāmu westrä epe wat no kuce yäknesa krent pelaikne yā ...
 74. THT 108 a5: ... poñes empreṃ ostmeṃ lantsi camñcer mā wat – – mpa : 1 || ...
 75. THT 112 a4: /// mārñiktesa wat bramñiktesa wa ///
 76. THT 113 a4: ... -rna • keṃ miwäṃ räskre inte wat ka- ///
 77. THT 118 a2: ttāw pältsi taurne wat lykemāne • srukoṣämp= eṣe caṇḍā ///
 78. THT 118 b7: ... satāṣṣäṃ • ārkwi mäsketärne käṃtwo epe wat no ///
 79. THT 119 a5: ... cmelane yāmwā yāmornta • yolaina krenta wat p· ///
 80. THT 121 a5: rweṃñtsa wat lkāsträ ṣäñ āñmä • ///
 81. THT 126 b6: – (kä)rtse epe wat no yo ///
 82. THT 134 a1: w(a)t kuce sū weñī tu ///
 83. THT 136 b4: /// yśāmna wat lwāsā
 84. THT 142 b4: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 85. THT 142 b4: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 86. THT 176 a6: jaṃne kekamu wat śwatsiṣṣe wäntare yamaṣṣäṃ mäktā(w n) o ...
 87. THT 178 a4: ... ākāśam iti vā epe /// /// wat no eś(a)t(k)ai akāśne eneṅka wäntarwa pälkamñana ...
 88. THT 195 a4: ... avanau gatane vā • keṃtsa eprerne wat ///
 89. THT 198 b6: /// vā devanikāye • cauwak alyek wat ñäkcye śaiṣṣene cmela ///
 90. THT 217 b4: t no : ślek no tumeṃ wat ·ā – wrocce läkle tanmäskeṃ ///
 91. THT 220 b4: ... lykaśke po wnolmi • kärśyeñ kektseñ wat kwä –
 92. THT 220 b5: /// ṣṣ(a)na wat kliñeṃ lkātsi krui läklenta • pitsantse ...
 93. THT 220 b5: ... läklenta • pitsantse ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ñi kuloy(·) ·
 94. THT 223.b b2: /// ·m·r wat lykaśke ā(sta) ///
 95. THT 238 b1: /// onuwaṃñe sāṃtke ramt : ñem wat kälp(ā)wac klyauṣtsi
 96. THT 246 a2: ṣṣiñ saksa palsko ārañce yapit wat no wertsyaine ñakty= āñcāl
 97. THT 268 a1: /// kätkare epe wat no sumersa tapre tākoyñ :
 98. THT 269 a3: wat pśī ///
 99. THT 269 b1: epe wat no ///
 100. THT 273 b5: ... māpi rä〈me〉r kselle ṣaitä 30 epe wat no te mä ///
 101. THT 288 b1: /// pilko meṅk= indrinta talāw wat no snai waste c· ///
 102. THT 290 4: śikṣapāt akessont āstre kätkoṣ wat yāmtär deśito • su yarpo po ...
 103. THT 290 5: ... yarposa su paṣṣītär papāṣṣorñe • kätkoṣ wat traṅko tarkoy mant= ārtte prentse ra ...
 104. THT 296 a5: se wat welñe klyauṣalñe posa ś(p)ālmeṃ pelaikne :
 105. THT 296 a6: se wat no – – rtsiy· sāṅktsa – ...
 106. THT 301 b2: /// (aśiyants)e wat upāsakentse wa(t) ///
 107. THT 301 b2: /// (aśiyants)e wat upāsakentse wa(t) ///
 108. THT 301 b3: /// yakṣañña wat ///
 109. THT 301 b4: /// koyle wa(t) ///
 110. THT 315 b3: /// wastsitse pito wat : wai ///
 111. THT 315 b5: /// ·ts· wat ///
 112. THT 316 a2: to wat lāwä su pī ///
 113. THT 325 a1: ... klyiye ṣamānentse asāṃ nātkaṃ āmapi kontsaisa wat mant tsā ///
 114. THT 325 b1: mäsketär || klyiye wat ceyna ok klautkentsa duṣṭhul weṣṣäṃ • ...
 115. THT 329 a3: /// – nantse peṣṭintse wat twerene aipu ·ā
 116. THT 329 b2: /// k tāṃ svārästar • caumpa wat
 117. THT 330 a5: ... • waṣik kälpaṣṣukiṃ yoñiyai ṣparkäṣṣukiṃ käryorccempa wat • yaṃ pāyti kättaṅkäṃ • enestaine ...
 118. THT 330 b4: ... ñiś ikäṃ pikwalaññe māuk nesau slaukatstse wat tākaṃ (a)kartte ikäṃ pi ///
 119. THT 331 a1: wāskäṣṣäṃ • naitwe kärkāllene släppoṣ kuttipaśaṃ wat parra pānnaṃ • ṣaiweññai ta(ṃ)tsäṣṣäm • ...
 120. THT 331 a4: ... tāka ṣ mā prukṣtär : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ kwri mā cimpem viciprawāt ...
 121. THT 331 a4: ... viciprawāt śaukemar • añmameṃ po palskosa (wa)t weṣṣäṃne aśari kartstse weskauś ya
 122. THT 331 b4: maṣṣamtte mā wat mā yalle ste • yaṃ träṅkossu ...
 123. THT 333 a1: oroce – – wat natäṅkaṃnne oroce maswkameṃ wat natä – ...
 124. THT 333 a1: ... – – wat natäṅkaṃnne oroce maswkameṃ wat natä – – – –
 125. THT 333 a2: ne wat ṣpītai wrantsai lyewetarrne postäñe tuk pärweṣṣe ...
 126. THT 333 b2: tär aiykemar wat te maṃnt lkāskewat te • maṃnt ...
 127. THT 333 b3: haṃnteñe perneś wat speltkessu anāgāme ñiś neseu a(nāgāmäṃ) ñ(e) ...
 128. THT 333 b3: ... anāgāme ñiś neseu a(nāgāmäṃ) ñ(e) perneś wat
 129. THT 333 b4: speltkessu sakṛtākāme ñiś neseu sakṛtākāmäṃñe (perneś wa)t speltke
 130. THT 333 b5: ssu srotāpaṃnne ñiś neseu srotāpatäñe pe(r)neś wat speltkessu
 131. THT 336 b6: cimpa wat yämä 60 ce wantäre ñä ///
 132. THT 340 a1: /// tekā kaun wat takoī o ///
 133. THT 340 a2: /// ṣṣi śaiṣṣe wat keṃ klu ///
 134. THT 351 a5: meṅkīttse /// /// ṣṣe yäktāñ wat – – ce ai ///
 135. THT 386 b5: ... kos mā wko • ce comp wat kuśalapākṣo ā ///
 136. THT 397 b3: ... – – – – mā – wat u(rbi) lv(a) ///
 137. THT 405 b2: t tāka ñake • asūri wat yuk· ///
 138. THT 511 a4: ... wäntare śala ywarwecce palskalñe tetekor ywarwece wat ṣarpi || niśā
 139. THT 511 b1: /// ṣṣ(e) wat palskalñe ṣarpi || niśācare ulukempa – ...
 140. THT 511 b3: tse wat wäntare ṣarpi || niśācare sarpempa ytariṣṣe ...
 141. THT 512 b2: /// (śwerpe)wä wat waipecce kwri tañ ///
 142. THT 513 a3: /// ñ· kwri tākaṃ śwerṣṣewä wat ///
 143. THT 515 b3: ... – nts· – (·)ts· kau se wat täl··e ///
 144. THT 516 b1: ... – – – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat mā tu s·· kn· eṅkaṣle : ...
 145. THT 522 a2: kuse ṣIeme ṣamānenne wat aśiyaine wat postaññe apāṣäccene mä – ...
 146. THT 522 a2: kuse ṣIeme ṣamānenne wat aśiyaine wat postaññe apāṣäccene mä – tt· perne ...
 147. THT 522 a3: ceśäṃ entwe wat no śūwaṃ • weṃts weṣṣiye aṅkaiṃ ...
 148. THT 522 b8: ... – – – ṣe(k) 2 ke wat śrānta pännauwwa ptanma w(t)entse eränträ • ...
 149. THT 523 a1: ... bram ya – sn· – – wat krentauna : yśe ///
 150. THT 529 b2: /// räṅkoṣ kakālakaṣ wat ///
 151. THT 529 b3: /// rpalñe wat pyāmtsat • bhaktaccheda • ///
 152. THT 530 a4: /// ne • cut stamaṣṣaine wat vṛttān vā ///
 153. THT 530 b4: /// d vā • tekīta taśi wat ya ///
 154. THT 542 a3: ... • mā putkoṣepi • pāke yāmoṣepi wat ///
 155. THT 550.b b1: /// • yailor wat • a ///
 156. THT 576 b7: ... akālksa kete pācer lare tākaṃ mācer wat no s·ä ///
 157. THT 579 a2: /// se śka klāte se wat pañä ///
 158. THT 579 a3: /// se śka k(l)āte se wat tesa ///
 159. THT 587 a7: /// u· tumeṃ tu klyewṣare wat pratiñ cai prakre e ///
 160. THT 594 b5: /// ·s· wat no ñem klyauṣtsi n· – mai ...
 161. THT 597 b1: ... – – – – w(e)ñāre weskeṃ wat te postä(ṃ) w(e)ñeṃ : śak kälymi
 162. THT 629 b5: /// kw· lypalya mā wat ///
 163. THT 1587 a2: /// – wat yākṣe wat r(ākṣatse) ///
 164. THT 1587 a2: /// – wat yākṣe wat r(ākṣatse) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?wat
Output automatically generated on Sun, 2015-10-04, 13:10:34 (CEST).
Page cached on Sat, 2015-10-03, 02:38:15 (CEST).
Page created on Sun, 2012-02-12, 16:29:39 (CET), by Melanie Malzahn.