print prev. next

wat

Meaning:"or"
Word class:Indeclinable
Word subclass:Conjunction
Language:TB
Derived lexemes:

Occurrence (162)

 1. IOL Toch 307 b1 7: (:) kucesa ṣañ-añmä karstoymar alyekepi kaloym wat mīyäṣṣälyñe : mamāntaṣ 〈ṣ〉pä palskosa mā ...
 2. IOL Toch 307 b5 8: ... ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : papālaṣ cau aiśaumyeṃts krentaṃts lareṃ ...
 3. PK AS 2B b5 21: ... • kāñci • kewiye miśosa malkwersa wat nastukārm
 4. PK AS 3A a2 9: ... ampoññaṃtse sāṃtke || kaṃnte kältsau ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār ...
 5. PK AS 3A a2 11: ... || kaṃnte kältsau ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār kuṣalle • ...
 6. PK AS 3A a2 14: ... ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār kuṣalle • pitta yasar
 7. PK AS 3A a5 11: ... punarṇap • irāṇḍ kaṣāy päkṣalle warsa wat malkwersa wat te śār kuṣalle • ...
 8. PK AS 3A a5 13: ... irāṇḍ kaṣāy päkṣalle warsa wat malkwersa wat te śār kuṣalle • ṣalype
 9. PK AS 3A a6 1: wat kuñcitäṣṣe ṣalype wat śār kuṣalle • ...
 10. PK AS 3A a6 4: wat kuñcitäṣṣe ṣalype wat śār kuṣalle • ampoñaṃtse sātke || ...
 11. PK AS 4A a1 10: ... ñi tākoy (yā)morne ; kreṃnt yolai(ṃ) (wat : #23b pa)pālaṣ 〈cau〉 aiśaumyeṃts ; ...
 12. PK AS 5A a6 2: ārtar wat no : #8b ṣe keklyauṣor eñ(c)imar ...
 13. PK AS 6B b1 17: ... ālyeṅkä(ṃ) : #79c wertsiyaine orotsai ; wat
 14. PK AS 6C b7 6: mā yām(w) os= ; tärkau wat ānts= ompal(sk)oṣṣe : #88c wiṣaintaṣ(ṣ)ai yokaisa ...
 15. PK AS 6D b4 4: ceu ; palskosa wat airṣaitsäññecce : #106c māka yknesa wat ...
 16. PK AS 6D b4 10: ... wat airṣaitsäññecce : #106c māka yknesa wat ce (krent ; reki keklyauṣormeṃ 106 ...
 17. PK AS 6K b2 2: yamalyñe wat kektse(ñäṣṣe) ///
 18. PK AS 7B b3 16: ... ; ykuweṣepi pakṣtär-ne 5 #5d kreñcepi wat no ; yolopi wat yāmorntse : ...
 19. PK AS 7B b3 20: ... #5d kreñcepi wat no ; yolopi wat yāmorntse : #6a taiknesa nesäṃ ; ...
 20. PK AS 7E b1 22: ... spe)lk(e) yamaskeṃ ; āyor aitsi alloṅkna wat ; yāmtsi krenta yā(mornta 7) #7d ...
 21. PK AS 7G a2 12: ... lwāsameṃ ; pretenmeṃ laitaṃ ; śāmnāmeṃ wat laitaṃ wtentse ; tänmaskenträ nänok yśāmna ...
 22. PK AS 7G a2 22: ... tänmaskenträ nänok yśāmna : #17c ñäkte〈ṃ〉meṃ wat no ; laitaṃ näno(k) yñ(a)kteṃ ; ...
 23. PK AS 7G a5 18: ... : #19b nraimeṃ laitonträ ; lwāsane wat no ; pret(e)nne wat tänmaskenträ ; ...
 24. PK AS 7G a5 22: ... ; lwāsane wat no ; pret(e)nne wat tänmaskenträ ; epe yñakteṃ yśāmna wat ...
 25. PK AS 7G a5 28: ... wat tänmaskenträ ; epe yñakteṃ yśāmna wat #19c cey te-yäkne(sa) ; – – ...
 26. PK AS 7G b1 14: ... epe ; sakṛdāg(āmi ; anāgāmi) arhante wat ; nanautauwwa ṣ kleśanma : #20c ...
 27. PK AS 7J a3 18: ... taurä mā tweye ; kektseñäśc ma wa= tswetär nta : #20a wässanma ṣpä ...
 28. PK AS 7J b1 1: wat ; dakṣ(i)ṇākeṃts wat : #1d lwāke ...
 29. PK AS 7J b1 4: wat ; dakṣ(i)ṇākeṃts wat : #1d lwāke tatākau ; mä(sketär ...
 30. PK AS 8A b5 19: ... näkṣātärne 〈pä〉knāträ • lāṃnt • amācänta wat ekalmī yāmttsi : kaun yaṣi anahār ...
 31. PK AS 8A b7 5: punarwasune päknāträ e〈ṅ〉kweṃ klai wat no ekalmī yāmtsi morośkaṣṣa pyāpyo pwarne ...
 32. PK AS 8C a8 13: ... yamaṣle ṣkas praroṃ • okt praroṃ wat sanätse ñemtsa nässait yamaṣle 7 sanatse ...
 33. PK AS 8C a8 34: ... sanaṃ päknāträ ostameṃ lyutsi • kuṣaimeṃ wat no • yartaṣe śer(k śa)nmaṣle • ...
 34. PK AS 8C b4 7: nässait yamaṣle 21 khadirṣṣe śāmñe =yāṣṣe wat ṣat soyetse pratsākaine tsopalle • sāṃ ...
 35. PK AS 8C b5 5: • eśane epiṅkte pärwāne wat no lu{}p{ṣ}ale ate ra tsa yaṃ ...
 36. PK AS 17A a2 19: ... tsatsaikausa : #4x kuse śaul kuse wat kektseñe ; po tu nta ksa ...
 37. PK AS 17C a5 20: ... po ṅke plyewä-ñ • #2b sak wa(t) tu ste wakitse ; lareṃ lakaṃ ...
 38. PK AS 18B b5 9: ... (o)lyine ṣamäṃ kaucū-wär olyi āśäṃ ñoru-wär wat parna totte katkalñesa pāyti 25 || ...
 39. PK NS 13 and 516 a3 3: /// witsakai wat • śu – ///
 40. PK NS 36 and 20 a4 7: ci naktsy āñme : #1a kete wat no lkātsi āñme ; nraiṣṣana toṃ ...
 41. THT 5 a4 15: ... wrocc= asānmeṃ laṃntuññe : #67c epe wat no śaulantse ; ñyātse ñi ste ...
 42. THT 7 a7 7: kuse sw aśāw= omte yare krāke wat kärweñi : ///
 43. THT 13 b4 6: /// – tsa sā kuse wat ā ///
 44. THT 14 b7 6: /// (nau)miye : #Xx mäksu wat wäntre ; lykaṃts kärkatsi a(māskai) #Xx ...
 45. THT 24 b5 2: kuse wat śaulo posa olypo tūn= akalṣlyeṃ r(i)ttästsi ...
 46. THT 27 b7 18: ... kuse ñi yesñ= āksaṣle ; kuse wat no enäṣlyi ; tu pw ākṣā(wa-me ...
 47. THT 28 b3 9: ... arkwina ka ṣp • aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpi ksa ṣp mā= läṃ mäskentär ...
 48. THT 30 a1 34: ... lklenta nautṣar= eṃṣketse : #22cwat nai
 49. THT 31 b4 5: waike waṣe ṣpä käskor wat ; wentsi klyinne po weṣṣäṃ ; ...
 50. THT 32 a6 9: ... : #Xx waike waṣe ṣpä käskor wat wentsi klinne po we(ṣṣä)ṃ –
 51. THT 33 b4 32: ... keṃ ramoṃ : #7b lakaṃ klyauṣäṃ t
 52. THT 34 a4 2: lmau wat no mäkte tākaṃ mañ· ///
 53. THT 41 b1 3: okt śak wat satāṣṣä〈ṃ〉: #16a ṣkas piś ñu wat ...
 54. THT 41 b1 9: ... wat satāṣṣä〈ṃ〉: #16a ṣkas piś ñu wat no ṣaṃṣtär ; mā po solme ...
 55. THT 41 b2 10: ... tu anāṣlñe eṅkastär • #17a anāṣṣäṃ wat satāṣlñe ; keś yamastär • #17b ...
 56. THT 41 b2 27: ... piś tu ṣaṃṣträ (:) #17c satāṣṣäṃ wat piś lykwarwa ; tuk {p}iś ṣaṃṣtär
 57. THT 41 b4 27: ... ywārtsa tāna kwäñcītṣai ; kwäñcit yarm wat : #19c prāri
 58. THT 41 b5 3: raso pokai wat ; lauke ykuwa 19 #19d kos ...
 59. THT 41 b6 11: ... #20c arañcne keleś paiñe ; mokocne wat 20 #20d kauc ykuwa yenten stamṣäṃ ...
 60. THT 42 b2 26: ... #24d kuse cwi papāṣṣorñe ; kuse wat ompalskoññe ; spelke aiśamñe : #25a ...
 61. THT 46 b2 20: ... pälwāmo ; a /// /// ··e wat klyauṣāso : #36c sklok ket ra ...
 62. THT 46 b7 4: 39 #39d kuse wat śāwṣante ; säswerṣṣ= ākālksa ; ceu ...
 63. THT 53 b2 4: /// · tekiññai wat ; po tremeṃts ṣarmtsa : #XX ...
 64. THT 64 a7 9: ... #Xx kuse cwi ompalśkoññe ; kuse wat aiśamñe : #Xx kleśanma na
 65. THT 65 a5 3: (a)llek mā wat kuse cwi ///
 66. THT 69 a4 2: (ep)e wat no āsta l· ///
 67. THT 73 a6 18: ... %7 #13a %16 /// – ntse wat ; maṃt kektseñe , kauc pāke ...
 68. THT 92 a5 4: /// (ne)st kā wat no ci kka cärkenta (kalatsi yātka ...
 69. THT 93 a6 30: ... –) %7 naktsy āñme #1a kete wat no , (lkā)tsi
 70. THT 100 b3 18: ... – – – – – taisa wat no riññi onolmi lāntne eṅkältsa kälymiṃ ...
 71. THT 101 6 8: ... pañaktäññe pelaikne klyauṣtsi kälpāwa : epe wat no kā pelaikne yamaṣṣeñca s· ///
 72. THT 102 4 6: /// rtse yāmu westrä epe wat no kuce yäknesa krent pelaikne yā ...
 73. THT 108 a5 25: ... , ostmeṃ lantsi ; camñcer mā wat , – – mpa : 1 ...
 74. THT 112 a4 3: /// mārñiktesa wat bramñiktesa wa ///
 75. THT 113 a4 8: ... -rna • keṃ miwäṃ räskre inte wat ka- ///
 76. THT 118 a2 4: ttāw pältsi taurne wat lykemāne • srukoṣämp= eṣe caṇḍā ///
 77. THT 118 b7 8: ... satāṣṣäṃ • ārkwi mäsketärne käṃtwo epe wat no ///
 78. THT 119 a5 9: ... cmelane yāmwā yāmornta • yolaina krenta wat p· ///
 79. THT 121 a5 2: rweṃñtsa wat lkāsträ ṣäñ āñmä • ///
 80. THT 126 b6 4: – (kä)rtse epe wat no yo ///
 81. THT 134 a1 1: w(a)t kuce sū weñī tu ///
 82. THT 136 b4 3: /// yśāmna wat lwāsā
 83. THT 142 b4 2: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 84. THT 142 b4 6: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 85. THT 176 a6 3: jaṃne kekamu wat śwatsiṣṣe wäntare yamaṣṣäṃ mäktā(w n) o ...
 86. THT 178 a4 10: ... ākāśam iti vā epe /// /// wat no eś(a)t(k)ai akāśne eneṅka wäntarwa pälkamñana ...
 87. THT 195 a4 10: ... avanau gatane vā • keṃtsa eprerne wat ///
 88. THT 198 b6 7: /// vā devanikāye • cauwak alyek wat ñäkcye śaiṣṣene cmela ///
 89. THT 217 b4 7: t no : ślek no tumeṃ wat ·ā – wrocce läkle tanmäskeṃ ///
 90. THT 220 b4 15: ... lykaśke po wnolmi • kärśyeñ kektseñ wat kwä –
 91. THT 220 b5 3: /// ṣṣ(a)na wat kliñeṃ lkātsi krui läklenta • pitsantse ...
 92. THT 220 b5 13: ... läklenta • pitsantse ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ñi kuloy(·) ·
 93. THT 223.b b2 3: /// ·m·r wat lykaśke ā(sta) ///
 94. THT 238 b1 7: /// onuwaṃñe sāṃtke ramt : ñem wat kälp(ā)wac klyauṣtsi
 95. THT 246 a2 6: ṣṣiñ saksa palsko ārañce yapit wat no wertsyaine ñakty= āñcāl
 96. THT 268 a1 4: /// kätkare epe wat no sumersa tapre tākoyñ :
 97. THT 269 a3 1: wat pśī ///
 98. THT 269 b1 2: epe wat no ///
 99. THT 273 b5 16: ... ; kselle ṣaitä 30 #30d epe wat no ; te mä /// #31a
 100. THT 288 b1 6: /// pilko meṅk= indrinta talāw wat no snai waste c· ///
 101. THT 290 4 5: śikṣapāt akessont āstre kätkoṣ wat yāmtär deśito • su yarpo po ...
 102. THT 290 5 8: ... yarposa su paṣṣītär papāṣṣorñe • kätkoṣ wat traṅko tarkoy mant= ārtte prentse ra ...
 103. THT 296 a5 2: se wat welñe klyauṣalñe posa ś(p)ālmeṃ pelaikne :
 104. THT 296 a6 2: se wat no – – rtsiy· sāṅktsa – ...
 105. THT 301 b2 3: /// ·e wat upāsakentse wa ///
 106. THT 301 b3 3: /// yakṣañña wat ///
 107. THT 315 b3 4: /// wastsitse pito wat : wai ///
 108. THT 315 b5 3: /// ·ts· wat ///
 109. THT 316 a2 2: to wat lāwä su pī ///
 110. THT 325 a1 10: ... klyiye ṣamānentse asāṃ nātkaṃ āmapi kontsaisa wat mant tsā ///
 111. THT 325 b1 4: mäsketär || klyiye wat ceyna ok klautkentsa duṣṭhul weṣṣäṃ • ...
 112. THT 329 a3 5: /// – nantse peṣṭintse wat twerene aipu ·ā
 113. THT 329 b2 7: /// k tāṃ svārästar • caumpa wat
 114. THT 330 a5 9: ... • waṣik kälpaṣṣukiṃ yoñiyai ṣparkäṣṣukiṃ käryorccempa wat • yaṃ pāyti kättaṅkäṃ • enestaine ...
 115. THT 330 b4 10: ... ñiś ikäṃ pikwalaññe māuk nesau slaukatstse wat tākaṃ (a)kartte ikäṃ pi ///
 116. THT 331 a1 7: wāskäṣṣäṃ • naitwe kärkāllene släppoṣ kuttipaśaṃ wat parra pānnaṃ • ṣaiweññai ta(ṃ)tsäṣṣäm • ...
 117. THT 331 a4 8: ... tāka ṣ mā prukṣtär : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ kwri mā cimpem viciprawāt ...
 118. THT 331 a4 20: ... viciprawāt śaukemar • añmameṃ po palskosa (wa)t weṣṣäṃne aśari kartstse weskauś ya
 119. THT 331 b4 3: maṣṣamtte mā wat mā yalle ste • yaṃ träṅkossu ...
 120. THT 333 a1 4: oroce – – wat natäṅkaṃnne oroce maswkameṃ wat natä – ...
 121. THT 333 a1 8: ... – – wat natäṅkaṃnne oroce maswkameṃ wat natä – – – –
 122. THT 333 a2 2: ne wat ṣpītai wrattsai lyewetarrne postäñe tuk pärweṣṣe ...
 123. THT 333 b2 3: tär aiykemar wat te maṃnt lkāskewat te • maṃnt ...
 124. THT 333 b3 3: haṃnteñe perneś wat speltkessu anāgāme ñiś neseu a(nāgāmäṃ) ñ(e) ...
 125. THT 333 b3 11: ... anāgāme ñiś neseu a(nāgāmäṃ) ñ(e) perneś wat
 126. THT 333 b4 7: speltkessu sakṛtākāme ñiś neseu sakṛtākāmäṃñe (perneś wa)t speltke
 127. THT 333 b5 7: ssu srotāpaṃnne ñiś neseu srotāpatäñe pe(r)neś wat speltkessu
 128. THT 336 b6 2: cimpa wat yämä 60 ce wantäre ñä ///
 129. THT 340 a1 4: /// tekā kaun wat takoī o ///
 130. THT 340 a2 4: /// ṣṣi śaiṣṣe wat keṃ klu ///
 131. THT 351 a5 6: meṅkīttse /// /// ṣṣe yäktāñ wat – – ce ai ///
 132. THT 386 b5 12: ... kos mā wko • ce comp wat kuśalapākṣo ā ///
 133. THT 397 b3 10: ... – – – – mā – wat u(rbi) lv(a) ///
 134. THT 405 b2 6: t tāka ñake • asūri wat yuk· ///
 135. THT 496 a1 3: -ltse pikala wat (·)e (–) cai (··)e /// /// ...
 136. THT 511 a4 8: ... wäntare śala ywarwecce palskalñe tetekor ywarwece wat ṣarpi || niśā
 137. THT 511 b1 3: /// ṣṣ(e) wat palskalñe ṣarpi || niśācare ulukempa – ...
 138. THT 511 b3 2: tse wat wäntare ṣarpi || niśācare sarpempa ytariṣṣe ...
 139. THT 512 b2 3: /// (śwerpe)wä wat waipecce kwri tañ ///
 140. THT 513 a3 6: /// ñ· kwri tākaṃ śwerṣṣewä wat ///
 141. THT 515 b3 10: ... – nts· – (·)ts· kau se wat täl··e ///
 142. THT 516 b1 8: ... – – – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat mā tu s·· kn· eṅkaṣle : ...
 143. THT 522 a2 4: kuse ṣIeme ṣamānenne wat aśiyaine wat postaññe apāṣäccene mä – ...
 144. THT 522 a2 6: kuse ṣIeme ṣamānenne wat aśiyaine wat postaññe apāṣäccene mä – tt· perne ...
 145. THT 522 a3 3: ceśäṃ entwe wat no śūwaṃ • weṃts weṣṣiye aṅkaiṃ ...
 146. THT 522 b8 12: ... – – – ṣe(k) 2 ke wat śrānta pännauwwa ptanma w(t)entse eränträ • ...
 147. THT 523 a1 9: ... bram ya – sn· – – wat krentauna : yśe ///
 148. THT 529 b2 4: /// räṅkoṣ kakālakaṣ wat ///
 149. THT 529 b3 3: /// rpalñe wat pyāmtsat • bhaktaccheda • ///
 150. THT 530 a4 6: /// ne • cut stamaṣṣaine wat vṛttān vā ///
 151. THT 530 b4 7: /// d vā • tekīta taśi wat ya ///
 152. THT 542 a3 11: ... • mā putkoṣepi • pāke yāmoṣepi wat ///
 153. THT 550.b b1 4: /// • yailor wat • a ///
 154. THT 576 b7 9: ... akālksa kete pācer lare tākaṃ mācer wat no s·ä ///
 155. THT 579 a2 6: /// se śka klāte se wat pañä ///
 156. THT 579 a3 6: /// se śka k(l)āte se wat tesa ///
 157. THT 587 a7 6: /// u· tumeṃ tu klyewṣare wat pratiñ cai prakre e ///
 158. THT 594 b5 3: /// ·s· wat no ñem klyauṣtsi n· – mai ...
 159. THT 597 b1 26: ... – – , w(e)ñāre ; weskeṃ wat , te postä(ṃ) w(e)ñeṃ : #69a ...
 160. THT 629 b5 5: /// kw· lypalya mā wat ///
 161. THT 1587 a2 3: /// – wat yākṣe wat r(ākṣatse) ///
 162. THT 1587 a2 5: /// – wat yākṣe wat r(ākṣatse) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?wat
Output automatically generated on Mon, 2015-05-25, 19:37:16 (CEST).
Page created on Sun, 2012-02-12, 16:29:39 (CET), by Melanie Malzahn.