print

wat

Derived lexemes:
Language:TB
Meaning:"or"
Equivalent in TA:
Word class:Indeclinable
Word subclass:Conjunction

Occurrence (162)

 1. IOL Toch 307 | b1 | 6: (:) kucesa ṣañ-añmä karstoymar alyekepi kaloym wat mīyäṣṣälyñe : mamāntaṣ 〈ṣ〉pä palskosa mā ...
 2. IOL Toch 307 | b5 | 8: ... ṣek ñi tākoy yāmorne kreṃnt yolaiṃ wat : papālaṣ cau aiśaumyeṃts krentaṃts lareṃ ...
 3. PK AS 2B | b5 | 13: ... • kāñci • kewiye miśosa malkwersa wat nastukārm
 4. PK AS 3A | a2 | 8: ... ampoññaṃtse sāṃtke || kaṃnte kältsau ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār ...
 5. PK AS 3A | a2 | 10: ... || kaṃnte kältsau ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār kuṣalle • ...
 6. PK AS 3A | a2 | 13: ... ṣalype wat malkwersa wat pissauṣṣe war wat śār kuṣalle • pitta ya|sar
 7. PK AS 3A | a5 | 9: ... punarṇap • irāṇḍ kaṣāy päkṣalle warsa wat malkwersa wat te śār kuṣalle • ...
 8. PK AS 3A | a5 | 11: ... irāṇḍ kaṣāy päkṣalle warsa wat malkwersa wat te śār kuṣalle • ṣalype
 9. PK AS 3A | a6 | 1: wat kuñcitäṣṣe ṣalype wat śār kuṣalle • ...
 10. PK AS 3A | a6 | 4: wat kuñcitäṣṣe ṣalype wat śār kuṣalle • ampoñaṃtse sātke || ...
 11. PK AS 4A | a1 | 8: ... ñi tākoy (yā)morne ; kreṃnt yolai(ṃ) (wat : #23b pa)pālaṣ 〈cau〉 aiśaumyeṃts ; ...
 12. PK AS 5A | a6 | 2: ārtar wat no : #8b ṣe keklyauṣor eñ(c)imar ...
 13. PK AS 6B | b1 | 11: ... ālyeṅkä(ṃ) : #79c wertsiyaine orotsai ; wat
 14. PK AS 6C | b7 | 5: mā yām(w) os= ; tärkau wat ānts= ompal(sk)oṣṣe : #88c wiṣaintaṣ(ṣ)ai yokaisa ...
 15. PK AS 6D | b4 | 3: ceu ; palskosa wat airṣaitsäññecce : #106c māka yknesa wat ...
 16. PK AS 6D | b4 | 7: ... wat airṣaitsäññecce : #106c māka yknesa wat ce (krent ; reki keklyauṣormeṃ 106 ...
 17. PK AS 6K | b2 | 2: yamalyñe wat kektse(ñäṣṣe) ///
 18. PK AS 7B | b3 | 12: ... īkene ; ykuweṣepi pakṣtär-ne 5 kreñcepi wat no ; yolopi wat yāmorntse : ...
 19. PK AS 7B | b3 | 15: ... 5 kreñcepi wat no ; yolopi wat yāmorntse : #6a taiknesa nesäṃ ; ...
 20. PK AS 7E | b1 | 13: ... spe)lk(e) yamaskeṃ ; āyor aitsi alloṅkna wat ; yāmtsi krenta yā(mornta 7) #7d ...
 21. PK AS 7G | a2 | 8: ... lwāsameṃ ; pretenmeṃ laitaṃ ; śāmnāmeṃ wat laitaṃ wtentse ; tänmaskenträ nänok yśāmna ...
 22. PK AS 7G | a2 | 15: ... tänmaskenträ nänok yśāmna : #17c ñäkte〈ṃ〉meṃ wat no ; laitaṃ näno(k) yñ(a)kteṃ ; ...
 23. PK AS 7G | a5 | 12: ... : #19b nraimeṃ laitonträ ; lwāsane wat no ; pret(e)nne wat tänmaskenträ ; ...
 24. PK AS 7G | a5 | 15: ... ; lwāsane wat no ; pret(e)nne wat tänmaskenträ ; epe yñakteṃ yśāmna wat ...
 25. PK AS 7G | a5 | 20: ... wat tänmaskenträ ; epe yñakteṃ yśāmna wat #19c cey te-yäkne(sa) ; – – ...
 26. PK AS 7G | b1 | 9: ... epe ; sakṛdāg(āmi ; anāgāmi) arhante wat ; nanautauwwa ṣ kleśanma : #20c ...
 27. PK AS 7J | a3 | 15: ... taurä mā tweye ; kektseñäśc ma wa= tswetär nta : #20a wässanma ṣpä ...
 28. PK AS 7J | b1 | 1: wat ; dakṣ(i)ṇākeṃts wat : #1d lwāke ...
 29. PK AS 7J | b1 | 3: wat ; dakṣ(i)ṇākeṃts wat : #1d lwāke tatākau ; mä(sketär ...
 30. PK AS 8A | b5 | 15: ... näkṣātärne 〈pä〉knāträ • lāṃnt • amācänta wat ekalmī yāmttsi : kaun yaṣi anahār ...
 31. PK AS 8A | b7 | 5: punarwasune päknāträ e〈ṅ〉kweṃ klai wat no ekalmī yāmtsi morośkaṣṣa pyāpyo pwarne ...
 32. PK AS 8C | a8 | 11: ... yamaṣle ṣkas praroṃ • okt praroṃ wat sanätse ñemtsa nässait yamaṣle 7 sanatse ...
 33. PK AS 8C | a8 | 30: ... sanaṃ päknāträ ostameṃ lyutsi • kuṣaimeṃ wat no • yartaṣe śer(k śa)nmaṣle • ...
 34. PK AS 8C | b4 | 7: nässait yamaṣle 21 khadirṣṣe śāmñe =yāṣṣe wat ṣat soyetse pratsākaine tsopalle • sāṃ ...
 35. PK AS 8C | b5 | 4: • eśane epiṅkte pärwāne wat no lu{}p{ṣ}ale ate ra tsa yaṃ ...
 36. PK AS 17A | a2 | 12: ... # tsatsaikausa : kuse śaul kuse wat kektseñe ; po tu nta ksa ...
 37. PK AS 17C | a5 | 13: ... po ṅke plyewä-ñ • #2b sak wa(t) tu ste wakitse ; lareṃ lakaṃ ...
 38. PK AS 18B | b5 | 9: ... (o)lyine ṣamäṃ kaucū-wär olyi āśäṃ ñoru-wär wat parna totte katkalñesa pāyti 25 || ...
 39. PK NS 28 | a6 | 7: ... kucesa ṣañ-añm kars(t)o(ymar ; alyekepi kaloym wat ; mīyäṣṣälyñe : #15b mamā)ntau palskosa ...
 40. PK NS 28 | b3 | 16: ... ñi (tā)koy yāmorne ; (k)r(ent yolaiṃ wat #17b) /// (aiśaumyeṃ)|(ts)
 41. PK NS 36 and 20 | a4 | 5: ci naktsy āñme : #1a kete wat no lkātsi āñme ; nraiṣṣana toṃ ...
 42. THT 5 | a4 | 10: ... laitalñe wrocc= asānmeṃ laṃntuññe : epe wat no śaulantse ñyātse ñi ste nesalle ...
 43. THT 7 | a7 | 7: kuse sw aśāw= omte yare krāke wat kärweñi : ///
 44. THT 13 | b4 | 4: /// – tsa sā kuse wat ā ///
 45. THT 14 | b7 | 3: /// (nau)miye : mäksu wat wäntre lykaṃts kärkatsi a(māskai) /// /// ...
 46. THT 24 | b5 | 2: kuse wat śaulo posa olypo tūn= akalṣlyeṃ r(i)ttästsi ...
 47. THT 27 | b7 | 13: ... 69 kuse ñi yesñ= āksaṣle kuse wat no enäṣlyi tu pw= ākṣā(wa-me : ...
 48. THT 28 | b3 | 7: ... arkwina ka ṣp • aiśmw akn(ā)tsa wat āṃtpi ksa ṣp mā= läṃ mäskentär ...
 49. THT 30 | a1 | 25: ... mā lklenta nautṣar= eṃṣketse : mā wat nai
 50. THT 31 | b4 | 5: waike waṣe ṣpä käskor wat wentsi klyinne po weṣṣäṃ śwātsintse pernesa ...
 51. THT 32 | a6 | 6: ... (pa)kträ : waike waṣe ṣpä käskor wat wentsi klinne po we(ṣṣä)ṃ –
 52. THT 34 | a4 | 2: lmau wat no mäkte tākaṃ mañ· ///
 53. THT 41 | b1 | 3: okt śak wat satāṣṣä : ṣkas piś no wat ...
 54. THT 41 | b1 | 8: ... wat satāṣṣä : ṣkas piś no wat ṣaṃṣtär mā po solme : olypo ...
 55. THT 41 | b2 | 8: ... satāṣṣäṃ tu anāṣlñe eṅkastär • anāṣṣäṃ wat satāṣlñe keś yamastär • astarñe piś ...
 56. THT 41 | b2 | 19: ... piś anāṣṣäṃ piś tu ṣaṃṣträ satāṣṣäṃ wat piś lykwarwa tuk ṣiś ṣaṃ
 57. THT 41 | b4 | 19: ... : ywārtsa tāna kwäñcītṣai kwäñcit yarm wat : prāri
 58. THT 41 | b5 | 3: raso pokai wat lauke ykuwa 19 kos cwi maiyy= ...
 59. THT 41 | b6 | 8: ... stamṣäṃ : arañcne keleś paiñe mokocne wat 20 kauc ykuwa yenten stamṣäṃ tarnen-eṃṣke ...
 60. THT 42 | b2 | 18: ... läklenta 24 kuse cwi papāṣṣorñe kuse wat ompalskoññe spelke aiśamñe : po cwi ...
 61. THT 46 | b2 | 14: ... wes pälwāmo a /// /// ··e wat klyauṣāso : sklok ket ra nai ...
 62. THT 46 | b7 | 3: 39 kuse wat śāwṣante säswerṣṣ= ākālksa ceu k· /// ...
 63. THT 53 | b2 | 3: /// · tekiññai wat po tremeṃts ṣarmtsa : kuse tne ...
 64. THT 64 | a7 | 5: /// (:) kuse cwi ompalśkoññe kuse wat aiśamñe : kleśanma na
 65. THT 65 | a5 | 3: (a)llek mā wat kuse cwi ///
 66. THT 69 | a4 | 2: (ep)e wat no āsta l· ///
 67. THT 73 | a6 | 7: ... – – /// /// – ntse wat maṃt kektseñe kauc pāke
 68. THT 92 | a5 | 3: /// (ne)st kā wat no ci kka cärkenta (kalatsi yātka ...
 69. THT 93 | a6 | 15: ... – – naktsy āñme #1a kete wat no (lkā)|tsi
 70. THT 100 | b3 | 7: ... – – – – – taisa wat no riññi onolmi lāntne eṅkältsa kälymiṃ ...
 71. THT 101 | 6 | 6: ... pañaktäññe pelaikne klyauṣtsi kälpāwa : epe wat no kā pelaikne yamaṣṣeñca s· ///
 72. THT 102 | 4 | 5: /// rtse yāmu westrä epe wat no kuce yäknesa krent pelaikne yā ...
 73. THT 108 | a5 | 12: ... poñes empreṃ ostmeṃ lantsi camñcer mā wat – – mpa : 1 || ...
 74. THT 112 | a4 | 2: /// mārñiktesa wat bramñiktesa wa ///
 75. THT 113 | a4 | 6: rna • keṃ miwäṃ räskre inte wat ka ///
 76. THT 118 | a2 | 4: ttāw pältsi taurne wat lykemāne • srukoṣämp= eṣe caṇḍā ///
 77. THT 118 | b7 | 7: ... satāṣṣäṃ • ārkwi mäsketärne käṃtwo epe wat no ///
 78. THT 119 | a5 | 8: ... cmelane yāmwā yāmornta • yolaina krenta wat p· ///
 79. THT 121 | a5 | 2: rweṃñtsa wat lkāsträ ṣäñ āñmä • ///
 80. THT 126 | b6 | 3: – (kä)rtse epe wat no yo ///
 81. THT 134 | a1 | 1: w(a)t kuce sū weñī tu ///
 82. THT 136 | b4 | 2: /// yśāmna wat lwāsā
 83. THT 142 | b4 | 1: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 84. THT 142 | b4 | 5: /// wat tetemoṣäṃt(s) kuse ksa wat kal·a ///
 85. THT 176 | a6 | 3: jaṃne kekamu wat śwatsiṣṣe wäntare yamaṣṣäṃ mäktā(w n) o ...
 86. THT 178 | a4 | 8: ... ākāśam iti vā epe /// /// wat no eś(a)t(k)ai akāśne eneṅka wäntarwa pälkamñana ...
 87. THT 195 | a4 | 7: ... avanau gatane vā • keṃtsa eprerne wat ///
 88. THT 198 | b6 | 5: /// vā devanikāye • cauwak alyek wat ñäkcye śaiṣṣene cmela ///
 89. THT 217 | b4 | 6: t no : ślek no tumeṃ wat ·ā – wrocce läkle tanmäskeṃ ///
 90. THT 220 | b4 | 13: ... lykaśke po wnolmi • kärśyeñ kektseñ wat kwä –
 91. THT 220 | b5 | 2: /// ṣṣ(a)na wat kliñeṃ lkātsi krui läklenta • pitsantse ...
 92. THT 220 | b5 | 11: ... läklenta • pitsantse ṣarmtsa nraiṣṣe lakle wat warpoymar • mā ñi kuloy(·) ·
 93. THT 223.b | b2 | 2: /// ·m·r wat lykaśke ā(sta) ///
 94. THT 238 | b1 | 5: /// onuwaṃñe sāṃtke ramt : ñem wat kälp(ā)wac klyauṣtsi
 95. THT 246 | a2 | 6: ṣṣiñ saksa palsko ārañce yapit wat no wertsyaine ñakty= āñcāl
 96. THT 268 | a1 | 3: /// kätkare epe wat no sumersa tapre tākoyñ :
 97. THT 269 | a3 | 1: wat pśī ///
 98. THT 269 | b1 | 2: epe wat no ///
 99. THT 273 | b5 | 11: ... rä〈me〉r ; kselle ṣaitä 30 epe wat no ; te mä ///
 100. THT 288 | b1 | 5: /// pilko meṅk= indrinta talāw wat no snai waste c· ///
 101. THT 290 | 4 | 5: śikṣapāt akessont āstre kätkoṣ wat yāmtär deśito • su yarpo po ...
 102. THT 290 | 5 | 7: ... yarposa su paṣṣītär papāṣṣorñe • kätkoṣ wat traṅko tarkoy mant= ārtte prentse ra ...
 103. THT 296 | a5 | 2: se wat welñe klyauṣalñe posa ś(p)ālmeṃ pelaikne :
 104. THT 296 | a6 | 2: se wat no – – rtsiy· sāṅktsa – ...
 105. THT 301 | b2 | 2: /// ·e wat upāsakentse wa ///
 106. THT 301 | b3 | 2: /// yakṣañña wat ///
 107. THT 315 | b3 | 3: /// wastsitse pito wat : wai ///
 108. THT 315 | b5 | 2: /// ·ts· wat ///
 109. THT 316 | a2 | 2: to wat lāwä su pī ///
 110. THT 325 | a1 | 9: ... klyiye ṣamānentse asāṃ nātkaṃ āmapi kontsaisa wat mant tsā ///
 111. THT 325 | b1 | 3: mäsketär || klyiye wat ceyna ok klautkentsa duṣṭhul weṣṣäṃ • ...
 112. THT 329 | a3 | 3: /// – nantse peṣṭintse wat twerene aipu ·ā
 113. THT 329 | b2 | 5: /// k tāṃ svārästar • caumpa wat
 114. THT 330 | a5 | 8: ... • waṣik kälpaṣṣukiṃ yoñiyai ṣparkäṣṣukiṃ käryorccempa wat • yaṃ pāyti kättaṅkäṃ • enestaine ...
 115. THT 330 | b4 | 10: ... ñiś ikäṃ pikwalaññe māuk nesau slaukatstse wat tākaṃ (a)kartte ikäṃ pi ///
 116. THT 331 | a1 | 6: wāskäṣṣäṃ • naitwe kärkāllene släppoṣ kuttipaśaṃ wat parra pānnaṃ • ṣaiweññai ta(ṃ)tsäṣṣäm • ...
 117. THT 331 | a4 | 7: ... tāka ṣ mā prukṣtär : waiptesa wat śauśtärne alyeṅkäṃ kwri mā cimpem viciprawāt ...
 118. THT 331 | a4 | 18: ... viciprawāt śaukemar • añmameṃ po palskosa (wa)t weṣṣäṃne aśari kartstse weskauś ya
 119. THT 331 | b4 | 3: maṣṣamtte mā wat mā yalle ste • yaṃ träṅkossu ...
 120. THT 333 | a1 | 2: oroce – – wat natäṅkaṃnne oroce maswkameṃ wat natä – ...
 121. THT 333 | a1 | 6: ... – – wat natäṅkaṃnne oroce maswkameṃ wat natä – – – –
 122. THT 333 | a2 | 2: ne wat ṣpītai wrattsai lyewetarrne postäñe tuk pärweṣṣe ...
 123. THT 333 | b2 | 3: tär aiykemar wat te maṃnt lkāskewat te • maṃnt ...
 124. THT 333 | b3 | 3: haṃnteñe perneś wat speltkessu anāgāme ñiś neseu a(nāgāmäṃ) ñ(e) ...
 125. THT 333 | b3 | 11: ... anāgāme ñiś neseu a(nāgāmäṃ) ñ(e) perneś wat
 126. THT 333 | b4 | 7: speltkessu sakṛtākāme ñiś neseu sakṛtākāmäṃñe (perneś wa)t speltke
 127. THT 333 | b5 | 7: ssu srotāpaṃnne ñiś neseu srotāpatäñe pe(r)neś wat speltkessu
 128. THT 336 | b6 | 2: cimpa wat yämä 60 ce wantäre ñä ///
 129. THT 340 | a1 | 3: /// tekā kaun wat takoī o ///
 130. THT 340 | a2 | 3: /// ṣṣi śaiṣṣe wat keṃ klu ///
 131. THT 351 | a5 | 4: meṅkīttse /// /// ṣṣe yäktāñ wat – – ce ai ///
 132. THT 386 | b5 | 10: ... kos mā wko • ce comp wat kuśalapākṣo ā ///
 133. THT 397 | b3 | 4: ... – – – – mā – wat u(rbi) lv(a) ///
 134. THT 405 | b2 | 5: t tāka ñake • asūri wat yuk· ///
 135. THT 496 | 1 | 3: (ya)ltse pikala wat (·)e (–) cai (··)e /// /// ...
 136. THT 511 | a4 | 7: ... wäntare śala ywarwecce palskalñe tetekor ywarwece wat ṣarpi || niśā
 137. THT 511 | b1 | 2: /// ṣṣ(e) wat palskalñe ṣarpi || niśācare ulukempa – ...
 138. THT 511 | b3 | 2: tse wat wäntare ṣarpi || niśācare sarpempa ytariṣṣe ...
 139. THT 512 | b2 | 2: /// (śwerpe)wä wat waipecce kwri tañ ///
 140. THT 513 | a3 | 5: /// ñ· kwri tākaṃ śwerṣṣewä wat ///
 141. THT 515 | b3 | 7: ... – nts· – (·)ts· kau se wat täl··e ///
 142. THT 516 | b1 | 5: ... – – – w·r pālkaṃ yāṅkaṃ wat mā tu s·· kn· eṅkaṣle : ...
 143. THT 522 | a2 | 4: kuse ṣIeme ṣamānenne wat aśiyaine wat postaññe apāṣäccene mä – ...
 144. THT 522 | a2 | 6: kuse ṣIeme ṣamānenne wat aśiyaine wat postaññe apāṣäccene mä – tt· perne ...
 145. THT 522 | a3 | 3: ceśäṃ entwe wat no śūwaṃ • weṃts weṣṣiye aṅkaiṃ ...
 146. THT 522 | b8 | 4: ... – – – ṣe(k) 2 ke wat śrānta pännauwwa ptanma w(t)entse eränträ • ...
 147. THT 523 | a1 | 5: ... bram ya – sn· – – wat krentauna : yśe ///
 148. THT 529 | b2 | 3: /// räṅkoṣ kakālakaṣ wat ///
 149. THT 529 | b3 | 2: /// rpalñe wat pyāmtsat • bhaktaccheda • ///
 150. THT 530 | a4 | 4: /// ne • cut stamaṣṣaine wat vṛttān vā ///
 151. THT 530 | b4 | 5: /// d vā • tekīta taśi wat ya ///
 152. THT 542 | a3 | 7: ... • mā putkoṣepi • pāke yāmoṣepi wat ///
 153. THT 550.b | b1 | 2: /// • yailor wat • a ///
 154. THT 576 | b7 | 8: ... akālksa kete pācer lare tākaṃ mācer wat no s·ä ///
 155. THT 579 | a2 | 5: /// se śka klāte se wat pañä ///
 156. THT 579 | a3 | 5: /// se śka k(l)āte se wat tesa ///
 157. THT 587 | a7 | 5: /// u· tumeṃ tu klyewṣare wat pratiñ cai prakre e ///
 158. THT 594 | b5 | 2: /// ·s· wat no ñem klyauṣtsi n· – mai ...
 159. THT 597 | b1 | 10: ... – – – – w(e)ñāre weskeṃ wat te postä(ṃ) w(e)ñeṃ : śak kälymi
 160. THT 629 | b5 | 4: /// kw· lypalya mā wat ///
 161. THT 1587 | a2 | 1: /// – wat yākṣe wat r(ākṣatse) ///
 162. THT 1587 | a2 | 3: /// – wat yākṣe wat r(ākṣatse) ///

http://www.univie.ac.at/tocharian/?wat
Output automatically generated on Fri, 2014-04-25, 06:37:11.
Page created on Sun, 2012-02-12, 16:29:39, by Melanie Malzahn.