VIRSU Symposium 2015 (CIFU XII Oulu) PDF Print E-mail

Within the XII International Congress for Finno-Ugric Studies in Oulu in August 2015, the VIRSU network organised a symposium on Finno-Ugric languages as target languages.

 

More information on the conference website (http://www.oulu.fi/suomenkieli/fuxii/englanti/etusivu ).

 

Wednesday 19

chair: Johanna Laakso & Pirkko Muikku-Werner

10.00–10.30

10.00–10.05 Opening words

10.05–11.00 Maisa Martin: Constructions as a starting point of language acquisition (Slides – PDF)

10.30–11.00

11.00–11.30

Niina Lilja: Analysing longitudinal development of interactional competence: methodological considerations (CANCELLED)

11.30–12.00

Jarmo H. Jantunen: Fraseologia ja pragmaattiset keinot oppijankielessä: astemääritteet kirjoitetun kielen korpuksissa

12.00–12.30

Lunch

12.30–13.00

13.00–13.30

Ilmari Ivaska: Tekstilajin vaikutukset edistyneessä oppijansuomessa (Slides – PDF)

13.30–14.00

Marja Seilonen: Suomen kielen taito osana unkarilaisten terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntijuutta Suomessa (Slides – PDF)

14.00–14.30

Kirsti Siitonen & Ilmari Ivaska: Suomen tehdessä/tehtäessä-konstruktio ja edistyneen oppijankielen tyypillisyys äidinkielisten suomenpuhujien hyväksyttävyysarviointien valossa (Slides – PDF)

14.30–15.00

Mari Okamoto: Motivation and possibility in minor language education: Example of Hungarian in Japan (Slides – PDF)

15.00–15.30

Coffee

15.30–16.00

Minna Suni: Second language learners as ‘new speakers’: a Finno-Ugric perspective

16.00–16.30

Édua Rostás & Judit Kecskés: StepTogether – A possible solution for teaching Hungarian as a target language to migrant students of various cultural background and mother tongue (Slides – PDF)

16.30–17.00

Nadezhda Belyaeva: Modern functioning of the native language (on the example of the Mordvins-Moksha of the Republics of Mordovia)

Thursday 20

chair: Johanna Laakso & Pirkko Muikku-Werner

10.00–10.30

Mikko Kajander: Eksistentiaalilauseiden sanajärjestyksestä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla (‘On the word order of the existential sentences in written L2-Finnish’, Slides – PDF)

10.30–11.00

Alexandra Simone Kellner: Use of existential and possessive constructions by English-speaking learners of Finnish as a foreign language

11.00–11.30

Tuija Määttä: Paikallissijaisen täydennyksen saavista verbeistä ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden teksteissä (‘Verbs governing local cases in texts written by Swedish-speaking beginner-level learners of Finnish’. Slides – PDF)

11.30–12.00

Mare Kitsnik: Lexicogrammatical profile of Estonian core verbs in learner language at B1 and B2 levels

12.00–12.30

Lunch

12.30–13.00

13.00–13.30

Kristi Pällin: Cross-linguistic morphological ambiguity of Estonian and Finnish verb paradigms and its influence on second language acquisition

13.30–14.00

Annekatrin Kaivapalu & Maisa Martin: Actual and perceived similarity of Estonian and Finnish nominal inflection (Slides – PDF)

14.00–14.30

Pirkko Muikku-Werner: Semanttinen pohjustaminen lähisukukielen ymmärtämisen apuna

14.30–15.00

Closing words

15.00–15.30

Coffee

 

Stay tuned for more information!

Last Updated on Tuesday, 29 September 2015 14:47
 
Joomla templates by a4joomla