Bontekoe/Blankaart: Gebruik en Mis-bruik van de Thee […]

Cornelis Bontekoe en Steven Blankaart: Gebruik en Mis-bruik van de Thee, Mitsgaders een Verhandelinge wegens de Deugden en Kragten van de Tabak. Hier nevens een Verhandelinge van de Coffee, Met des zelfs krachten in gezonde, en ongezonde. (In ’s GRAVENHAGE, By Pieter Hagen. En tot AMSTERDAM By Jan ten Hoorn, Boekverkooper, over het oude Heere … → Continue reading

Bontekoe: Tractaat van het excellenste kruyd thee

In 1678, the Dutch physician Cornelis Bontekoe (pseudonym for Cornelis Dekker, 1640/1647–1685) published (the first edition of) a treatise advocating tea-drinking.

Cornelis Bontekoe: Tractaat van het excellenste kruyd thee: ‚t Welk vertoond het regte gebruyk, en de grote kragten van ‚t selve in gesondheid, en siekten: benevens een kort discours op het leven, de siekte, … → Continue reading

Chamberlayne: The Natural history of coffee, thee, chocolate, tobacco

John Chamberlayne: The Natural history of coffee, thee, chocolate, tobacco in four several sections ; with a tract of elder and juniper berries … collected from the writings of the best physicians and modern travellers (London: Printed for Christopher Wilkinson at the Black Boy over against St. Dunstan’s church in Fleetstreet 1682)

Digitized > Continue reading

Tags