Wirth: Geschichte Sibiriens und der Mandschurei

Albrecht Wirth: Geschichte Sibiriens und der Mandschurei (Bonn: Georgi, 1899)

Bibliographic reference: BS col. 2740 Digitized: Internet Archive (digitizing sponsor: Google; book contributor: University of Wisconsin Entry in Wiener China-Bibliographie

Salmony: Sino-Siberian Art

Alfred Salmony: Sino-Siberian Art in the collection of C. T. Loo (Paris: C. T. Loo, 1933)

Digitized: Toyo Bunko No copy listed in Wiener China-Bibliographie

Fraser: The real Siberia

John Foster Fraser: The real Siberia, together with an account of a dash through Manchuria (London: Cassell and Co. Ltd., 1904)

Digitized: > Internet Archive (digitizing sponsor: MSN; book contributor: Robarts – University of Toronto) > Internet Archive (digitizing sponsor: MSN; book contributor: Cornell University Library) No copy listed in Wiener China-Bibliographie … → Continue reading

Gherrijtszoon van Assum: Beschryvinghe van der Samoyeden Landt in Tartarien

[Hessel Gherrijtszoon van Assum:] Beschryvinghe van der Samoyeden Landt in Tartarien : nieulijcks onder ‚t ghebiedt der Moscoviten gebracht. Wt de Russche tale overgheset, anno 1609. Met een verhael vande opsoeckingh ende ontdeckinge vande nieuwe deurgang ofte straet int Noordwesten na de Rijcken van China ende Cathay. Ende een Memoriael gepresenteert aenden Coningh van Spaengien, … → Continue reading

Hawes: In the uttermost East

Charles Henry Hawes: In the uttermost East. Being an account of investigations among the natives and Russian convicts of the island of Sakhalin, with notes of travel in Korea, Siberia, and Manchuria (London and New York: Harper & Brothers, 1903)

Bibliographic reference: BS col. 2168 f. Digitized: > Internet Archive (digitizing sponsor: University of … → Continue reading

Fischer: Recherches historiques sur les principales nations …

Johann Eberhard Fischer: Recherches historiques sur les principales nations. Établies en Sibirie et dans les pays adjacens, lors de la conquête des Russes. Ouvrage traduit du russe, par M. Stollenwerck, Ancien Officier de Carabiniers, au service de Russie (Paris: Laran, [1801])

Bibliographic reference: Löwendahl vol. 2., p. 44 f. ( no. 712) Digitized: > Continue reading

Curtin: The Mongols in Russia

Jeremiah Curtin: The Mongols in Russia (London [et al.]: Little & Brown 1908)

Digitized: > Internet Archive (Book contributor: Robarts – University of Toronto, digitizing sponsor: MSN) > Internet Archive (Book contributor: Stanford University Library, digitizing sponsor: Google) > Internet Archive (Book contributor: University of Michigan, digitizing sponsor: Google) … → Continue reading

Curtin: A Journey in Southern Siberia.

Jeremiah Curtin: A journey in Southern Siberia, the Mongols, their religion and their myths (London [et al.]: Little & Brown 1909)

Digitized: > Internet Archive (Digitizing sponsor & book contributor: Indiana University) > Internet Archive (Book contributor: Cornell University Library, digitizing sponsor: MSN) > Internet Archive (Book contributor: Harvard … → Continue reading

Taft: Strange Siberia along the Trans-Siberian Railway

Marcus Lorenzo Taft: Strange Siberia along the Trans-Siberian Railway. A Journey from the Great Wall of China to the skyscrapters of Manhattan (New York: Eaton & Mains, 1911)

Digitized: Internet Archive (digitizing sponsor: Google; book contributor: University of Michigan) No copy listed in Wiener China-Bibliographie

 

Witsen: Noord en Oost Tartarye

Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye, ofte bondig ontwerp van eenige dier landen en volken, welke voormaels bekent zijn geweest. Beneffens verscheide de tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheer beschreve Tartersche en Nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren, en Plaetzen, in de Noorder en Oosterlyks[…] Gedeelten van Asia en Europa Zoo buiten en binnen … → Continue reading

Tags