Browse wiki

From Lexicon Leponticum
Jump to: navigation, search
k
Has queryThis property is a special property in this wiki. k + , k + , k +
Categories Phoneme  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 11 March 2010 13:31:32  +
allophones k  +
articulation duration simple  +
articulation manner plosive  +
articulation place dorsal  +
articulation voice voiceless  +
ipa k  +
phoneme representation k  +
sortform 35  +
type phoneme consonant  +
hide properties that link here 
CO·69 + , MI·7 + , TI·15 + , TI·20 + index
)iknos + , )iunθanaχa + , )kicrisi + , )kionei + , )kiφisi + , )rkomui + , C + , K + , Phonology + , X + , acisius + , akeni + , akeśi + , akisios + , akiui + , alauki + , alko- + , alkouesi + , alkouinos + , anarekartoi + phoneme
CO·69 + , MI·7 + , TI·20 + word
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.