Siyaset bilim neler yapıyor?

Siyaset bilimi bir toplum bilimidir, yani bilgi kapsamıyla alakalı ve toplumsal fenomenleri kavrama amaçlı bir bilimdir.

Kendisini sosyoloji, kültür ve sosyal antropoloji gibi toplum bilimlerinden ayırt eden siyaset bilimin ilgi alanını politikaya sınırlandırmasıdır.
Asıl ilk sorusu bile zor cevaplanıyor zaten, siyasetin neden nasıl oluştuğu ve hangi toplumsal fenomen aynı anda siyasi olduğu.

Klasik siyaset teriminin – devlet ve şekilleri, siyasi partiler, yasa ve kararlaştırılma süreci – yanında, daha geniş bir politik terimi de kullanabilinir.

Resmi partiler ve kuruluşlardan öte fenomenler ve bu fenomenlerin genel anlamda egemenlik ve iktidar ile ilgisi araştırılıyor.

Seçilen siyaset terimi ile aynı anda araştırma alanı da sınırlandırıyor, ve bu seçim bile siyasi bir düşünce.

Betimsel bir siyaset terimi kullanıldığı an, bu açıklama bile bir düşüncenin etkisi altında.
Bir seçim anket bile seçim sonuclarını etkiliyorken, hangi siyaset terimini kullanabiliriz?
Siyaset bilimi sadece siyaset üzere bir bilim mi, yoksa siyasi bir bilim mi? (bu arada: Her bilim siyasi değil mi?)

Genişleşterilmiş bir siyaset terimi, siyaset bilimin neden bir multidisipliner bilim olduğunu açıklayabilir.

Siyaset bilimi bir bilim dir – Siyasetçi okulu değil dir.

Bu bilim için belli bir metodolojiyi kullanmak çok önemlidir. Böylece siyaset bilimi hipotez kurup, hipotezlerinin doğruluğunu araştırabilir ve bu bilimin özüdür.

Kısacası: Siyaset biliminde siyasetin ne olduğunu kesin kararlaştarılması ön planda değildir. Tam tersi, siyasi fenomenler nasıl dile getirildiğini anlayıp analize etmek ve etkilerin nasıl oluştuğu önemli.

Eleştirici düşünce bu alan için çok önemli dir ve bu alanın kalite özelliği.

Öğrenci temsilciliğin en önemli temaların biri cinsiyet bilimini destekleyip, bu temaya özel bir profesörlüğün kurulması.
Bu bilim alanı modern siyaset biliminin ayrımcılık fenomenlerini ve iktidarlık ile bağlantıları çok net açıklıyor ve siyasi kuvvetin şiddete dönüşümünü gösteriyor. Genişleştirilmiş bir siyaset terimi ile aile içi şiddeti, siyasi hatta toplumsal bir problem olarak algılanabiliniyor.

Sınıf, ırk, din, dil, cinsellik ve cinsel yönelim ile iligi ayrımcılığın günlük bir sorun olduğunu gösteriyor ve bu sorunlarla ilgili soruları tartışmaya çalışan bir siyaset bilimi, en özünden siyasi bir bilimdir.
İlk bakışta ekonomik düşünce olarak algılanan ideolojiler ve kararlar aynı anda siyasi karar olduğunu tek genişleştirilmiş bir siyaset terimi gösterebilir.

Bilim alanları

Multidisipliner ve deneyci siyaset bilimin amacı teori ve uygulamayı birbirine yakınlaştırmaktır.

Bu programda öğrendiğin yöntem ve teorileri gelecek işlerinde kullanabilmek bu programın aslıdir. Ileride çalışabileceğin alanların bir kaç tanesi: yönetim, siyaset, parlamento, evrensel organizasyonlar, medya alanı, halkla ilişki kurumları, özel sektor, sosyal ve kültürel alanlar, sivil toplum kuruluşlar, vs.

Enstitüler

Siyaset bilim programın iki tane ders veren enstitüleri mevcuttur, birisi Siyaset bilimi enstitüsü (Neues Institutsgebäude [NIG], 2. kat), diğeri devlet bilimi enstitüsü (Hohenstaufengasse 9

Program yönetimi

Öğrenim programı ile ilgili konularla program yöneticisi (Studienprogrammleitung) Regina Köpl ilgileniyor.

Öğrenci Birliği Sosyal fonu

Bu fonu gerçekleştirmek için kullanılan paranın üçte biri Bilim ve Araştırma Bakanlığından, Öğrenci Birliğin federal başkanlığından ve Üniversite Öğrenci temsilciliğinden gelmektedir. Öğrenci Birliğinin kurduğu fonlar bunlardır: Sosyal fonlar, Kira fonları, Çocuk fonları ve Çocuk bakımı fonları. Bu ödemelerin yanında, yasal hususların ve ara buluculuk finansmanın da desteklenmesi mümkündür.

Başvurunuz onaylandığı zaman, öğrenim yılında bir kere ödeme yapılır..

:: Koşullar/ Voraussetzungen

Öğrenci Birliği fonlarından yardım almabilmenin koşulları bunlardır:

 1. Öğrenci Birliği üyesi olmanız.
 2. Düzenli öğrenim programına katılmanız.
 3. Sosyal yardım alma hakkına sahib olmanız.
 4. Öğrenime başarı ile devam etmeniz.
 5. Başka bir resmi daire’den yardım almamanız.

:: Sosyal yardım alma hakkı / Soziale Bedürftigkeit

Bizim kurallarımıza göre sosyal yardım alma hakkına bu koşullar altında sahibsiniz:

İkamet yeriniz ebeveynlerinizde değil ise, ve aylık masrafınız aylık gelirinizi aşmadığı sürece. Gelir olarak, meslekten, işsizlik yardımından, çocuk bakımı yardımından gelen paralar ve tüm burslar ve sosyal destekler sayılır (Kira ve aile desteği, Öğrenim bursu, geçim parası).

Kira masrafı olarak en fazla 270 € sayılır, öğrenim için masraflar olsa 150 € (faturalı; faturasız 75 €), telefon, radyo ve televisyon masrafına ve ev sigortasına gelince 60€, çocuk bakımı için en fazla 200 € sayılır.

:: başarılı öğrenim/ Adäquater Studienerfolg

Son 2 yarıyılda haftada 8 saat ders alıp, bu derslerin sınavlarını verdiğiniz ise, ÖH’nın kurallarına göre başarılı bir şekilde okumuyorsunuzdur. Çocuğunuz varsa, haftada 4 saat yeter.

:: düzensiz öğrenciler / Außerordentliche Studierende

Düzensiz öğrenciler, ilk yarıyıllarında en az 8 ders saatlik sınav verdikten sonra, ikinci yarıyılda düzenli öğrenim için hazırlık kurslarına katılmak için, destek alabilirler.

:: Sosyal fon / Sozialfonds

Sosyal fon, istemeyerek zor duruma düşen öğrenciler için destek olsun diye kurulmuştur. Senede en fazla 1.200 €’ya kadar destek alabilirler.

:: Kira fonu / fonds

Yüksek kira masrafı olan öğrenciler bu fon’dan yararlanabilirler. Evin büyüklüğü ve kirası öğrenciler için normal şartlar altında olması gereği ile. Engelli öğrenciler ve çocuğu olan öğrenciler en fazla 1.200€ alabilirler, diğer ögrenciler ise 1.000€.

:: Çocuk fonu/ Kinderfonds

Bu fondan çocuğu olan öğrenciler beklenmedik, bir kerelik masrafları için destek alabilirler.

:: Çocuk bakımı fonu/ Kinderbetreuungsfonds

Çocuk bakımı yüzünden çıkan masrafların karşılamasını biraz da olsa kolaylaştırmak için bu fondan çocuğu olan öğrenciler yararlanabilirler.

:: Arabulucuk fonu/ Mediationsfonds

Ebeveynleri ile geçim parası konusunda tartışan öğrencileri desteklemek için bu fon kurulmuştur.

:: Başvuru/ Antrag

Başvuru formlarını tüm Sosyal Işleri Departmanlarında (Sozialreferat) veya bu link ile bulabilirsin. Doldurup ve gerekli evrakları ekledikten sonra ya postayla federal ÖH’nın adresine (Taubstummengasse 7-9,1040 Wien) gönder veya kendin danışmaya getir.

:: Başka sorular /Weitere Fragen

Federal ÖH’nın Soysyal fonu danışmanına Salı ve Perşembe saat 10 ve 12 arası bu numara ile ulaşabilirsiniz: 01/310 88 80-22.

Sosyal Işleri Dairesi Avusturya Öğrenci Birliğinin Federal Temsilciliği

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien +43 (1) 310 88 80-22 www.oeh.ac.at/soziales sozial@oeh.ac.at

Ders tipleri

VO: Vorlesung. Ders

Bu derslerde katılman zorunlu değildir. Profesör konuları tanıtıyor ve yarıyılın sonunda bütün bu tanıtımın hakkında sınav vermelisin.

Bu derslere normalde önceden kayıt olman gerekmiyor, sınav öncesi elektronik kayıt yapman çoğu zaman yeterli dir. Yeterli değil ise zaten ders listesinde yazılıdır.

PS: Proseminar. Proseminer

Katılım zorunludur.

Genelde yokluluk yarıyılda iki defaya kısıtlıdır.Yarıyılın sonunda yazılı bir makale beklenir. Bazen yarıyılın içinde bir prezentasyon veya bir kaç tane kısa yazılı ders vermelisin. Bu proseminerle girmek için, kesinlike yarıyıl başlamadan kayıt olmalısın.

UE: Übungen. Pratik dersler

Katılım zorunludur, çoğu zaman proseminerle benzer, yarıyılın sonunda fakat küçük bir yazılı makale beklenir. Yarıyıl içinde bir kaç kısa ödev verilir. Pratik derslere girmek için, kesinlike yarıyıl başlamadan kayıt olmalısın

LK: Lektürekurs. Okuma Kursu

Okuma kurslarına ana derslerin yanında kaydolunur. Ana derslerin konuları okuyup tartışarak derinleştirilimeli. Um einen Platz in einem Lektürekurs zu erhalten musst du dich vor Beginn des Semesters anmelden. Okuma kursuna girmek için, kesinlike yarıyıl başlamadan kayıt olmalısın

PR: Praktikum. staj

Siyaset bilimin bachelor programında staj yapma imkanıda sunulur. Bu staj okuma programına yakın bir enstitü veya kurumda gerçekleştirilmeli ve program yönetmeni tarafından onaylanmalı. Detayları bu link basarak bulabilirsin.

BA-SE: Bachelor-Seminar. Bachelor semineri

Bu bachelor semineri içerisinde 30 sayfalık öğrenim programını tamamlayan bachelor tezini yazıyorsun. Bachelor seminerin amacı sana yazarken yardımcı olmak ve destek vermektir. Seminere girmek için, kesinlike yarıyıl başlamadan kayıt olmalısın ve küçük tezine (kleine Bachelorarbeit) not almış olmalısın.

 

 

 

Lisansüstü programın öğrenim planı

Lisansüstü programın öğrenim planını hukuku geçerli versiyonunda Viyana Üniversitesinin bildirme defterinde (Mitteilungsblatt) bulabilirsin. LINK

Lisansüstü programı toplam olarak 120 ECTS puanından oluşuyor ve en az dört yarıyıl sürüyor. Bu programa katılmak için tematik yakın bir BA/lisans programını bitirmiş olman zorunludur. Yakınlılık her halde siyaset bilimin Bachelor/lisans programında gerçekleştirilmiştir.

Yakınlılık detaylar yüzünden tartışılabilinirse, öğrenim yönetimi 30 ECTS puana kadar ek derslere katılmanı emredebilir.

2011/2012 kıs yarıyılında öğrenim program biraz değiştirilmiştir.

Derinleşme ve uzmanlaşma seminerleri arasındaki ön koşulları sildirebildik, ve zorunlu „Yöntemler“ modul M2’den M10’a ertelendi.

Zorunlu modul: Temel prensipler /Pflichtmodul: Grundlagen

M1 Siyasi bilimin temel prensipleri

Toplam 8 ECTS’lik ders almalısın, bunların ders, seminer veya pratik modul olmaları fark etmez.

Zorunlu modul: Yöntemler/ Pflichtmodul: Methoden

M2 Siyasi bilimin yöntemleri

8   ECTS’lik „Siyasi bilimin yöntemleri“ pratik kursunu bitirmelesin.

M3 – M10 Modul grubu seçimin: Uzmanlaşma / Wahlmodulgruppe: Spezialisierungen

Bu sekiz modul grubünden toplam iki tanesini seçmelisinin. Her modul toplam 22 ECTS eder. Her modul’de bir ders (Vorlesung,4 ECTS), bir derinleşme semineri (10 ECTS) ve bir uzmanlaşma semineri (8 ECTS) seçmelisin.

Uzmanlaşma modulleri içerisinde bu konuları seçebilirsin.

 • M3 siyasi teoriler ve teori araştırması
 • M4 Evrensel politika ve gelişim
 • M5 Avrupa Birliği ve Avrupalaşma
 • M6 Avusturya’lı politika
 • M7 devlet faaliyetleri, politika ve iktidar analizler
 • M8 toplumsal cinsiyet ve siyaset
 • M9 Doğuavrupa araştırmaları
 • M10 Kültür ve siyaset

M11 Zorunlu modul: Araştırma kursu/ Pflichtmodul: Forschungspraktikum

12 ECTS’lik bir arastırma kursunu ( M11) seçmelisiniz ve bu kursun seçtiğin uzmanlaşma kurslarına aktarılmalıdır.

M12 Seçme bölüm/ Wahlbereich

Seçme bölümünde (M12) tüm siyaset bilimi müfredatın içersinden 16 ECTS’lik ders seçmelisiniz. Müracaat ederseniz bölüm yönetimi diğer öğrenim bölümlerinden seçtiğiniz dersleri de sayabilir.

M13 Zorunlu modul: Master semineri ve tez / Pflichtmodul: Masterseminar und Masterarbeit

Master programını, 2 ECTS’lik Master semineri ve 26 ECTS’lik tez ve 4 ECTS’lik lisans üstü/ master sınavı ile tamamlamaktasınız. Serbest bir şekilde bir bilimsel konuyu araştırmaya muktedir olduğunuzu kanıtlayan tez, 75 ve 150 sayfa tutmalı.

Dikkatinize: Master seminerine katılmanın ön koşulu diğer zorunlu modulleri başarı ile tamamlamaktır.

Ders aktarması

2002 Yüksek okul yasası §78’ına göre yerli veya yabancı yüksek okullarında verdiğin sınavları, başka dalın dersi olsa bile, kendi dalındaki öğrenim planındaki ders listesine göre aktarabilirsin.

Öğrenim yönetimi derslerin aynı olup olmadıklarını belirler. Yasa komentarlarına göre aktarılacak ders öğrenim planındaki dersten en fazla yüzde yirmi ECTS farklılığı gösterebilir. (Mesela: Öğrenim planında bir ders 5 ECTS puani ediyorsa, aktarılacak ders en az 4 ECTS puan etmeli.)

Dikkat: Bu ders aktarma uygulaması ek dersleri içermez.

Alternatif ek dersi olarak toplam en fazla 15 ECTS puanlık sınavları kendi dalından farklı programlarda verebilirisn. Ek Dersi bölümünde daha detayli bilgi bulabilirsin.

Öğrenci temsilsiliği olarak bu uygulamayı çok saçma buluyoruz ve aktarma sınavları ek derslerine saydırılması için elimizden geleni yapıyoruz.

Aktarma dilekçesi ile ilgili bilgileri burada bulabilirsin http://spl.univie.ac.at/index.php?id=10217

Aktarma dilekçesini doldururken soruların olursa eğer bizimle temas kurmaya tereddüt etme. Bütün karnelerin ile danışmaya uğra.

Ek dersler

Siyaset bilimin Bachelor öğrenim programını tamamlamak için, ek derslere katılmak da gereklidir. Ek dersler (Erweiterungscurricula) paket paket düzenleniyordur (modul), kısaca ayrı bir öğrenim programının bir kaç dersler moduli şeklinde bir araya getiriliyor. Ek dersler ya 15 ECTS’lik ya 30 ECTS’liktir. Siyaset bilimin öğrenim programına toplam 30 ECTS ek ders gereklidir, bu bir büyük yada iki kücük modul anlamına geliyor.

2011/2012 kış yarıyılından önce başlayan öğrenciler, yeni öğrenim programına aktarma yapmadıkları sürece toplam 60 ECTS’lik ek derslerine katılmalıdırlar.

http://ec.univie.ac.at sitesinde bütün ek derslerin listesini ve detaylarını bulabilirsin. Bazı derslerin katılma şartları değişebilir, bu konuda lütfen bilgilen, kaydolamadan önce. Kaydın UNIVIS ile nasıl gerçekleştiğinide site anlatıyor.

Tek dersleri ve onun vakitlerini ders listesinde (Vorlesungsverzeichnis) bulabilirsin.

Alternatif ek dersler

Universite sistemi Bolonya refomuna değiştirilince öğrenci protestoları ek derslerin sadece modul dersi olarak verilmesini başarı ile engelledi.

2010’ dan itibaren 15 ECTS’lik alternatif ek dersleri alabilirsin. Böylece serbest şekilde istediğin her Viyana Ünersitesi dersine katılıp not alabilirsin.

Bu uygulamaları dikkate almalısın:

Siyaset bilimin Bachelor programındaki her derse katılıp, UNIVIS’de alternatif ek derslerine aktararak, not alabilirsin.

Viyana Üniversite’sinin bütün derslerinden herhangi bir tanesini seçip, katılıp o derse not alabilirsin.

Başka Üniversite’lerde aldığın dersleri alternatif ek derslerine aktarma ihtimali de var. Bunun için yurtiçi aktarma izni (Inlandsanrechnung) almalısın.

Yurtdışındaki bir Üniversite’de verilen sınavlar da alternatif ek derslerine saydırabilinir. Bu sınavları vermeden önce program yönetiminden (Studienprogrammleitung) izin alınması zorunludur.

Bu uygulama bolonya sisteminin yaratan saçmalıkların bazısını en azından biraz da olsa hafifletse de, bu bizim açımızdan yetmiyor. Bütün ek derslerin serbest bir şekilde seçilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır.

Bachelor öğrenim planı

150 ECTS puanı siyasi bilim + 30 ECTS puanı ek dersinden oluşur.

BAK1 Program Başlangıcı ve Yönelim Dönemini (15 ECTS)

Her derste 3 defa sınav verebilirsin, yani her dersi iki defa tekrarlayabilirsin. STEOP dönemini olumlu başarmak diğer derslere girmek için şarttır. Bu dönemi başaramayan bütün programdan çıkarılıyordur.

Bu dönemin yönelim ile alakası bile olmadığı çok nettir, bu sadece öğrenci sayısını indirmek için bir mekanizma.

• BAK 1.1 toplum bilimci metodolojinin temel prensipleri VO 2 saat. / 6 ECTS (Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie)

•BAK 1.2 siyasi bilimin özelliklerine giriş VO 2 saat/6 ECTS (Fachspezifische Einführung in die Politikwissenschaft)

• BAK 1.2 siyasi bilime toplu bakış VO 2 saat/3 ECTS (Propädeutikum Politikwissenschaft)

BAK2 toplum bilimin (interdisipliner) temel prensipleri (22 ECTS)

BAK 2’nin dersleri ilk yarıyıl da tamamlanabilir, sınavları vermeden önce STEOP’un sınavları başarıyla tamamlanması gerek.

• BAK 2.1 toplum bilimci düşüncenin prensipleri VO 2 saat/5 ECTS

• BAK 2.2 toplum bilimi ve toplumsal gelişim: güncel tartışmalar 2 saat/5 ECTS

• BAK 2.3 tarihi prensipler VO 2 saat / 4ECTS (sadece kış yarıyılında alınabilir)

• BAK 2.4 Siyaset ve ekonomi   VO 2 saat / 4ECTS (sadece yaz yarıyılında alınabilir)

• BAK 2.5 Siyaset ve hukuk VO 2 saat / 4 ECTS (sadece yaz yarıyılında alınabilir)

BAK 3 bilimsel çalısmaya giriş /Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten(5 ECTS)

BAK 3 bilimsel çalısmaya giriş PS 2 saat / 5 ECTS

BAK 4 yöntemler/ Methoden (18 ECTS)

BAK 4’ün modullerinden (Modul = toplu dersler) bir 3 ECTS’lik ders (Vorlesung) ve bir 6 ECTS’lik pratik dersi (Übung) alınmalı.

 • BAK 4.1 deneyci toplum araştırmanın nitel yöntemleri VO+UE = 2+2 saat / 3+6 ECTS (sadece yaz yarıyılında alınabilir)
 • BAK 4.2 deneyci toplum araştırmanın nicel yöntemleri VO+UE = 2+ 2 saat/ 3+6 ECTS (sadece kış yarıyılında alınabilir)

Ana dersler/Kernfächer (36 ECTS)

Ana dersleri tamamlamak için her ana dalda bir dersi ve 3 tane okuma kursunu bitirmelisin. Dersi ve okuma kursunu paralel dinlemeyi tavsiye ederiz.

• BAK 5 teori tarihi ve teori tartışmaları VO+LK = 2+2 saat/3 + 6 ECTS
• BAK 6 Avusturya’nın siyasi sistemi ve Avrupa VO+LK = 2+2 saat/3 + 6 ECTS
• BAK 7 Siyasetin karşılaştırılmış analizi VO+LK = 2+2 saat/3 + 6 ECTS
• BAK 8 Evrensel politika  VO+LK = 2+2 saat/3 + 6 ECTS

Uzmanlaşma/ Spezialisierungen

Dikkat: Uzmanlaşma derslerine ve sınavlara kayıt olmak için BAK 1’i, 2’yi ve 3’ü tamamlamak şart. 8 Modullerden (toplu ders) 3 farklı modul seçmelisin, o moduller içinde bir 3 ECTS’lik ders ve bir 6 ECTS’lik seminere katılmalısın.

Uzmanlaşma modulleri

 • BAK 9 siyasi teoriler ve teori araştırması VO+SE = 2+2 saat / 3+6 ECTS
 • BAK 10 Evrensel politika ve gelişim VO+SE = 2+2 saat / 3+6 ECTS
 • BAK 11 Avrupa Birliği ve Avrupalaşma VO+SE = 2+2 saat / 3+6 ECTS
 • BAK 12 Avusturya’lı politika VO+SE 2+2 saat/3+6 ECTS
 • BAK 13 devlet faaliyetleri, politika ve iktidar analizler VO+SE = 2+2 saat/3+6ECTS
 • BAK 14 toplumsal cinsiyet ve siyaset VO+SE = 2+2 saat / 3+6 ECTS
 • BAK 15 Doğuavrupa araştırmaları VO+SE = 2+2 saat / 3+6 ECTS
 • BAK 16 Kültür ve siyaset VO+SE = 2+2 saat / 3+6 ECTS

BAK 17 derinleşme modulu (15 ECTS) Derinleşme modulun iki çeşiti var, onların bir tanesini seçmelisin.

• BAK 17a seçme modul BAK 9 ve BAK 16 arasında 15 ECTS’i dolduracak dersler seçebilirsin.

• BAK 17b seçme modul Pratik dersi „Siyaset bilimin pratiği“ (Übung „Politikwissenschaft in der Praxis“) ve bir 6 ECTS’lik staj (Praktikum) ve BAK9 –BAK16 arasından bir ders seçmelisin.

BAK 18 Bachelor semineri ve tezi/Bachelorseminar und -arbeit (12 ECTS)

Bachelor semineri içinde tezini yazmalısın. Tezin 30- 35 sayfa arası olmalı ve senin kendi başına siyaset bilimin sorularını tartışmaya yetenekli olduğunun kanıtı olmalı. DIKKAT: Bachelor seminer’ine kayıt olmak için uzmanlaşma modullerin üçten ikisini tamamlamış olmalısın. • BAK 18 Bachelorseminar BA-SE 2 SStd/12 ECTS

Ek dersler/ Erweiterungscurricula (30 ECTS)

• BAK 19 Ek dersler

Bachelor programını tamamlayıp lisansını almak için 30 ECTS’lik ek dersler gereklidir. Bu dersleri toplu ders olarak (ya 15 ECTS ya 30 ECTS) başka programlardan bitirmelisin.