Literatur:Miyata Takada 1995

Wechseln zu: Navigation, Suche
Miyata Noboru 宮田登 und Takada Mamoru 高田衛 (Hg.) 1995
Namazue: Shinsai to Nihon bunka 鯰絵―震災と日本文化. Tokyo: Ribun Shuppan 1995.

Verwendung