Literatur:Izumoji 1997

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Izumoji, Osamu (1997). Shin nihon koten bungaku taikei, Bd. 31 新日本古典文学大系 31. Tokyo: Iwanami Shoten.