Literatur:Miyata 1995

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Miyata, Noboru 宮田登 und Takada Mamoru 高田衛 (Hg.) (1995). Namazue: Shinsai to Nihon bunka 鯰絵—震災と日本文化. Tokyo: Ribun Shuppan. (Rezension.)