Literatur:Oda 2011

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Oda, Akiyuki 織田顕行 (2011). „Kasuga mandara no ichijirei: Iidashi kojinzō kasuga shaji mandara ni tsuite“ 春日曼荼羅の一事例—飯田市個人蔵春日社寺曼荼羅について. Iidashi bijutsu hakubutsukan kenkyū kiyō 21, S. 17–39. (Rezension.)