Literatur:Sakamoto 1965

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Sakamoto, Tarō (1965). Nihon shoki: Nihon Koten bungaku taikei, Bd. 67. Tōkyō: Iwanami Shoten.