Literatur:Sugawara 2008

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Sugawara, Masako 征子菅原 (2008). „Ōga no Morime“ 大神杜女. In: Kaneko Sachiko 金子幸子 (Hg.), Nihon Joseishi Daijiten, 日本女性史大辞典. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, S. 102.