Literatur:Takahashi 1999

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Takahashi, Shinichi 高橋晋一 (1999). Ōsato Hachiman jinja sairei 大里八幡神社祭礼. Tokushima: Tokushima Universität.