Literatur:Takeda 1937

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Takeda, Yūkichi (1937). Harima no kuni fudoki. Tōkyō: Iwanami Shoten.