Literatur:Takeuchi 1958

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Takeuchi, Yoshimi (1958). Usa hachimangū takusenshū 宇佐八幡宮託宣集. Tōkyō: Kawade Shobō Shinsha. (2. Auflage.)