Literatur:Tanaka 1996

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Tanaka, Takashi (1996). Shinsenshōjiroku no Kenkyū: Chosaku-Shū 9. [Forschungen zum Shinsenshōjiroku. Buchsammlung Bd. 9.] Tokyo: Kokusho Kankōkai.