Literatur:Terawaki 2001

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Terawaki, Hikomitsu 寺脇弘光 (2001). Matsubara hachiman jinjashi 松原八幡神社史. Himeji: Matsubara Hachiman Jinja Ujiko Sōdaikai.