Literatur:Tsukushi 1942

Aus Kamigraphie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Tsukushi, Yorisada 筑紫頼定 (1942). Hachiman Daibosatsu gudōkun: Tsukushibon 八幡大菩薩愚童訓—筑紫本. Tokyo: Taitō-shodō Shuppanbu.